11 iulie 2020 → 2 octombrie 2020

Burse de performanţă ştiinţifică UBB 2019-2020

În vederea finalizării burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică acordate în anul universitar 2019-2020, vă rugăm să aveţi în vedere metodologia stabilită prin Hotărârea Senatului şi prevederile cuprinse în contractul pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică, prin care:

1. Fiecare bursier va depune până la 31.07.2020 (an terminal), respectiv 30.09.2020 (an intermediar), la decanatul facultăţii, dosarul de finalizare care va conţine raportul ştiinţific final (format liber) vizat de coordonatorul ştiinţific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare cu confirmare editorială de primire, prezentări la conferinţe/comunicate, programul conferinţelor, brevete etc.) şi din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 2. Decanatele facultăţilor întrunesc comisiile de specialişti care evaluează dosarele de finalizare a burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică. Concluziile comisiei de specialişti se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare, semnat de către toţi membrii comisiei de specialişti, care se adaugă dosarului de evaluare;

3. Dosarele complete vor fi transmise în atenţia Centrului pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS) până la data de 15.10.2020, prin Registratura-UBB, urmând a fi supuse validarii Consiliului Ştiintific al UBB.
 
« Anunţuri