21 decembrie 2018 → 22 ianuarie 2019

Concursul național cu tema „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

Vă informăm că se desfășoară concursul național cu tema „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”, lansat de Ministerul Educației Naționale, termenul limită de depunere a lucrărilor de către studenți fiind 21 ianuarie 2019. Lucrările se vor depune la secretariatele facultăților, urmând ca în data de 21 ianuarie 2019 să fie trimise la Rectorat pentru a fi înmânate comisiei de evaluare.
Dat fiind faptul că domeniul din care pot proveni lucrările, este cel al artelor vizuale, s-a decis ca acest concurs să se adreseze îndeosebi studenților de la: Facultatea de Teatru și Film, Facultatea de Istorie și Filosofie (specializarea Istoria artei) și Facultatea de Teologie Ortodoxă (specializarea Teologie Artă Sacră). Perioada de evaluare a lucrărilor este 11-17 februarie 2019.
Cele mai reușite trei lucrări vor fi selectate de comisia de evaluare și transmise Ministerului Educației Naționale în vederea stabilirii ierarhiei finale.
Adresa MEN
 
« Anunţuri