22 mai 2018 → 19 iunie 2018

În atenţia studenţilor din anul III nivel licenţă, respectiv anul II nivel master

Studenţii din an terminal (anul III-licenţă, anul II-master) care au examene restante din semestrele anterioare (semestrele I-V nivel licenţă, respectiv I-III nivel master), au posibilitatea de a susţine aceste examene în perioada 18-24 iunie (sesiune de lichidare). Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen in cuantum de 1/2 din numărul de credite al al disciplinei respective, intrucât presupune o singură prezentare. Cererea se depune la secretariatul facultăţii până in data de 8 iunie.

Pentru examenele nepromovate dupa sesiunea de restanţe din ultimul semestru de studiu, cererea se depune până in data de 19 iunie.
Descărcaţi cererea aici.
 
« Anunţuri

Evenimente