14 noiembrie 2017 → 18 noiembrie 2017

Extrase de cont pentru virarea burselor

Studenţii de pe această listă beneficiari de burse, sunt rugaţi ca până la sfârşitul săptămânii să aducă la Servicul Social un extras de cont emis de bancă, în vederea virării bursei.

Este obligatoriu să înscrie pe faţa extrasului de cont
  • - denumirea facultăţii,
  • - cnp-ul(dacă nu este inscris pe extras),
  • - tipul bursei,
  • - anul de studiu,
  • - numele înainte de căsătorie(unde este cazul)
  • - data completării.
 
« Anunţuri

Evenimente