25 iulie 2017 → 22 septembrie 2017

În atenţia doctoranzilor (cereri cazare în cămine)

Cererile de cămin pentru doctoranzi se depun până în data de 22 septembrie ora 12,00 la Decanatul Facultăţii, astfel:
  1. Doctoranzii din anul I vor primi cămin după media de admitere la doctorat, iar cazarea efectivă a acestora se va face după data de 27 septembrie (după confirmări).
  2. Doctoranzii din anul II şi III vor anexa la cerere adeverinţa de la Institutul de Studii Doctorale şi documentele din care să reiasă activitatea ştiinţifică aferentă anului universitar 2016/2017.
 
« Anunţuri