7 iulie 2017 → 29 septembrie 2017

Finalizarea burselor de performanţă ştiinţifică/speciale pentru activitatea ştiinţifică

In vederea finalizării burselor de performanţă ştiinţifică/speciale pentru activitatea ştiinţifică acordate în anul universitar 2016-2017
  1. Fiecare bursier va depune pana la 31.07.2017 (an terminal), respectiv 29.09.2017 (an intermediar) la decanatul facultății dosarul de finalizare care va conține raportul științific final (format liber) vizat de coordonatorul ştiinţific, la care vor fi anexate toate materialele, care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare, prezentări la conferinţe/comunicate, brevete etc. in extenso) şi din care sa rezulte îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
  2. Decanatele facultăţilor întrunesc comisiile de specialişti care evalueaza dosarele de finalizare a burselor de performanţă ştiinţifică/ speciale pentru activitatea ştiinţifică. Concluziile comisiei de specialişti se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare, semnat de către toţi membrii comisiei de specialişti, care se adaugă dosarului de evaluare.
Lista studenţilor beneficiari de burse de performanţă
 
« Anunţuri