16 mai 2017 → 23 mai 2017

Act adiţional pentru studenţii finanţaţi cu burse de performanţă ştiinţifică

In conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 cu privire la stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din invăţământul superior de stat, invăţământ cu frecvenţă, şi cu Hot. Senatului UBB nr. 4060/10.03.2017 referitoare la Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de invăţământ cu frecvenţă, ale căror prevederi se aplică începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017, vă transmitem ataşat actul adiţional la contractul de bursa de performanță pentru anul 2016-2017, care se va transmite studenţilor spre completare şi semnare.
Actele adiționale completate (vedeti marcaj galben) şi semnate de către studenţi, în două exemplare, vor fi transmise catre Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS) pana la data de 23 mai 2016, ora 14. Transmiterea actelor aditionale se face prin Registratura UBB in atentia CMCS, persoana de contact: Bianca Irimie ( bianca.irimie@ubbcluj.ro, tel. 0264-405300/ int: 5110).
 
« Anunţuri

Evenimente