Bugetul proiectului

Nr. Categoria de cheltuieli Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Total
1 Cheltuieli directe 78734 316774 232864 628372
2 Cheltuieli de personal 78734 298132 220634 597500
3 Cheltuieli materiale si servicii 0 7800 12230 20030
4 Cheltuieli indirecte 19683 79193 58216 157092
5 Dotari independente si studii pentru obiective de investitii 0 337320 2680 340000
Total 98417 733287 293760 1125464