Institutul de Pre și Protoistorie. Grup de Cercetare a Civilizațiilor Protoistorice

Coordonator: Prof.dr. Gelu Florea

 

Membri titulari:

 • Prof. Emeritus dr. Ioan Glodariu (director fondator)
 • Conf. Dr. Ligia Ruscu, Departamentul de Istorie antică și arheologie
 • Lect. Dr. Liliana Mateescu-Suciu, Departamentul de Istorie antică și arheologie

Membri asociați/colaboratori externi:

 • Dr. Gabriela Gheorghiu, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca (MNIT)
 • Dr. Răzvan Mateescu, (MNIT)
 • Dr. Paul Pupeză (MNIT)
 • Dr. Cristina Bodo, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva (MCDR)
 • Dr. Cătălin Cristescu, MCDR
 • Dr. Daniel Cioată, Muzeul Județean Mureș

Doctoranzi (UBB):

  Drd. Marius Mîndruțău
 • Drd. Ștefan Vasilache
 • Drd. Horia Furcovici
 • Drd. Gabriel Andreica
 • Drd. Alin Henț

Obiective:

 • Realizarea unor proiecte de cercetare axate pe tematici specifice domeniului.
 • Integrarea studenților doctoranzi în proiectele de cercetare ale GCCP.
 • Editarea de publicații științifice specializate pe tematici specifice domeniului (monografii, sinteze, lucrări teoretice, studii de specialitate etc.).
 • Stimularea dialogului științific între specialiști prin organizarea de colocvii, conferințe, seminarii.

Domenii și tematica cercetării:

 • Domeniul de cercetare este cel al arheologiei civilizațiilor protoistorice și a relațiilor acestora cu lumea mediteraneeană în ultima parte a mileniului I a. Chr. Activitățile acestui grup cuprind cercetări de teren (săpături arheologice), elaborarea unor lucrări științifice și teoretice, realizarea unor proiecte de cercetare prin atragerea de finanțări interne și internaționale ca și stimularea studiilor interdisciplinare și a dialogului științific între specialiști prin organizarea de reuniuni de specialitate

Tematica cercetărilor:

Civilizația celei de-a doua epoci a fierului în Dacia – repere istoriografice și perspective teoretice contemporane:

 • Cetățile dacice din Munții Orăștiei și civilizația Regatului dacic (sec. I a. Chr. – I p. Chr.).
 • Identități regionale/ identități locale în spațiul intracarpatic la sfârșitul Epocii fierului
 • "Mediterana și Barbaricum" – lumi aflate între conflict și dialog cultural

 

Infrastructura de cercetare:

 • Sediul Institutului de Preistorie și Protoistorie, str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. 3, sala 303
 • Nr. de locuri: 15
 • Dotare: sala de conferințe (masă de consiliu, 15 scaune, 3 birouri), stații de lucru PC desktop Dell 2 conectate la www., monitoarele LCD și perifericele aferente, copiator, imprimantă, proiector media, cu pachetele de software aferente; 2 aparate foto digitale, 1 GPS; 1 laptop
 • Bibliotecă de cca 150 volume de specialitate (obținute din donații din țară și străinătate).

Publicații (selecție):

 • G.Florea, Les Géto-Daces. Iconographie et imaginaire, Centre d’Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2000, 231 p. + 96 il., ISBN 973-577-243-4 (în colab. cu V. Sîrbu)
 • G. Florea, Dacia: History and Art., Valladolid, Ed. Unoveinte, 2010, 205 p.(in colab. cu Valeriu Sîrbu) – ediții în lb. franceză, engleză și spaniolă
 • G.Florea, Dava et oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer, Académie Roumaine, Centre d’Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2011, 189 p., 39 il.+18 fotografii color, ISBN 978-973-7784-54-4
 • G. Florea și colab, „Matrița de bronz de la Sarmizegetusa Regia”, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015, 168 p., ISBN 978-606-543-604-6
 • G. Gheorghiu, Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului, Cluj-Napoca, editura Mega, 2005
 • R. Mateescu, Istoriile unui templu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012
 • P. Pupeză, Veacul Întunecat al Daciei. Arheologie şi istorie în spaţiul carpato-danubian de la sfârşitul sec. III a Chr. până la începutul sec. I a. Chr., Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 • Studii de Istorie şi Arheologie, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2010 – ISBN 978-973-109-252-2 (editor I. Glodariu, G. Gheorghiu)
 • Când viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO - Incursiuni dacice în spațiul virtual (ed. C. Neamtu, G. Gheorghiu, G. Florea, C. Bodo), Cluj/Napoca, 2016, Ed. Only One, ISBN – 978-606-94125-4-1

Conferințe (selecție):

 • G. Florea, Dacian clay vessels (2nd c. BC – 1st c. AD): imitation and originality, în cadrul conferinței internaționale Pontika 2008, Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, International Colloquium at the Institute of Archaeology, Jagellonian University (Krakow, Poland), 21-26 April, 2008 (co-author V. Sîrbu).
 • G. Florea, Sarmizegetusa Regia, the Central Place of the Dacian Kingdom, mai 2010, Magdalene College – McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK.
 • G. Florea, Sarmizegetusa Regia.The Identity of a Royal Site, sept.2011, Magdalene College, University of Cambridge, UK, International conference “Fingerprinting the Iron Age”.
 • G. Florea, Archaeological research in Sarmizegetusa Regia: State of the Art and perspectives., mai 2013, Universitatea din Viena, în cadrul Conferinței Internaționale “Columna Traiani. A Victory Monument and War Report in Pictures. International Conference Marking the 1900 Anniversary
 • G. Florea, L’Archeologie d’une religion «anonyme», Trento, iunie 2013, Convegno internazionale “La religiosita dei Daci”, L’Associazione Italiana di Cultura Classica (Delegazione di Trento)
 • G. Florea, R. Mateescu, The Bronze Matrix of Sarmizegetusa Regia, Vienna, march 2015, invited by the Eranos Vindobonensis Society
 • G. Florea, L. Mateescu-Suciu, R. Mateescu, G. Gheorghiu, Sarmizegetusa Regia. The ”economy of the ritual” in the dacian Late Iron Age (în colab), COLOCVIUL INTERNAŢIONAL RESIDENTIAL CENTRES (DAVA, EMPORIUM, OPPIDUM, HILLFORT, POLIS) AND CULT PLACES IN SECOND IRON AGE OF EUROPE, organizator: Muzeul Judeţean de la Buzău, International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) - Prehistoric and Protohistoric Mortuary Practices, 30th Commission, Association for Studies of Funerary Archaeology, Buzău, 23-26 octombrie 2014.
 • L. Mateescu-Suciu, „The quality of life in a Dacian settlement. Imported artifacts from the Dacian settlement of Sarmizegetusa Regia”, L`ALTRA EUROPA? LO SPAZIO ROMENO E LA CIVILTA EUROPEA – DUEMILA ANNI DI STORIA COMUNE, Academia di Romania in Roma în colaborare cu Universita degli Studi Roma Tre/ Dipartimento di Scienze Politiche, Universita Lumsa di Roma, Instituto Storico Austriaco a Roma, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Instituto per la Storia del Risorgimento Italiano/ Gruppo EsteroRomeno, Roma, 24-25 septembrie 2015
 • R. Comes, Z. Buna, L. Mateescu-Suciu, “Interactive navigation and visualization of digitized archaeological excavations”, Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology la Leicester, Marea Britanie, 5-6 martie 2016,
 • C. Bodo, Hellenstic and Roman Elements in the Area of the Dacian Kingdom’s Capital, 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Glasgow (Marea Britanie), sept. 2015
 • C. Cristescu, Cooking for the King. The Kitchen Pottery from Sarmizegetusa Regia (poster), al 34-lea Colocviu Clasic al British Museum “Ceramics, Cuisine and Culture: the Archaeology and Science of Kitchen Pottery in the Ancient Mediterranean World”, British Museum, Londra/Anglia (16-17 decembrie 2010).
 • C. Cristescu, Sarmizegetusa Regia. La capitale de Décébale et du Royaume Dace, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, Lyon/Franţa (27 iunie 2011)
 • C. Cristescu, Dacian Ceramics from Sarmizegetusa Regia Archaeological Site (Romania): An Optical and XRDP Study (poster; în colaborare), Sesiunea reunită a celei de-a 5-a ediții a “Mineral Sciences in the Carpathians Conference” (MSCC) și a celei de-a 4-a ediții a “Central-European Mineralogical Conference” (CEMC), Universitatea din Miskolc/Ungaria (19-21 aprilie 2012).
 • D. Cioată, Szilamer Panczel, The Fortlet of Vătava (Mureș County, Romania). A Transylvanian Fairy Tale. International Limes Congress, Ingolstadt, 2015