Lista disciplinelor în semestrul I, anul universitar 2017-2018

Şcoala doctorală "ISTORIE. CIVILIZAŢIE. CULTURĂ"

Semestrul Denumirea cursului Ore curs Ore semin. Titular Nr. credite*
1 Muzeologia contemporană şi ocrotirea patrimoniului arheologic (Syllabus) 2 1 Prof. dr. Mihai BĂRBULESCU 15
Cercetarea arheologică între clasic şi modern. Metode clasice desuete-metode moderne eficiente? (Syllabus) 2 1 Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEANU 15
Reprezentări ale Europei Centrale şi de Est (Syllabus) 2 1 Prof. dr. Sorin MITU 15
Problemele antropologiei istorice contemporane 2 1 Prof. dr. Toader NICOARĂ 15
Izvoarele istoriei moderne din Transilvania
Curs în limba maghiară (Syllabus)
2 1 Prof. univ. dr. PÁL Judit 15
Instituţii medievale şi premoderne transilvănene (Syllabus) 2 1 Prof. dr. Ioan Aurel POP 15
Condiţia contemporană a scrisului istoric (Syllabus) 2 1 Prof. dr. Doru RADOSAV 15
Instituţii urbane în Transilvania premodernă
Curs în limba maghiară
2 1 Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő 15
Cultura cărţii în Transilvania premodernă
Curs în limba maghiară
- 3 Prof. dr. SIPOS Gábor 15
* Conform art. 28 din Regulamentul doctoratului la UBB, nr. 14385 din 31 oct. 2005

Se pot alege cursuri şi de la alte şcoli doctorale din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai