Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Implicarea tinerilor cercetători:

Temele cercetarilor doctorale ale tinerilor cercetatori/

Iulia Grad - Principiul dialogului si criza comunicarii in gandirea lui Martin Buber

Catalin Vasile Bobb - Hermeneutica si problema răului în filosofia lui Paul Ricoeur

2007

Mobilitati

Drd. Cătălin Vasile Bobb si Drd. Iulia Grad au desfăsurat cercetări bibliografice în biblioteca Universitătii Central Europene din Budapesta, Ungaria.  Cei doi doctoranzi au stabilit contacte in rindul personalului CELAB; de asemenea, au intocmit liste bibliografice cu materialele pe tema filosofie-religie-ideologie disponibile in biblioteca de la Universitatea Central Europeana, au fotocopiat texte semnificative pe aceasta tema si au consultat bazele de date electronice la care este abonata biblioteca. Cei doi doctoranzi au lucrat si la punctele comune dintre tema grantului si propriile lor proiecte doctorale, aflate in strinsa legatura cu aceasta. Doctoranzii si-au imbunatatit cecetarea in curs cu idei curente in dezbaterea central si est europeana,  avind ca obiectiv o buna integrare a reflectiei filosofice romanesti in discursul general al dezbaterii de idei din regiune.

2008

Catalin Vasile Bobb şi Iulia Grad au continuat în această perioadă cercetările bibliografice pe România, continuînd activitatea de realizare a unei bibliografii a autorilor români cu texte teoretice privind statutul, caracterul formativ şi finalitatea discursului filosofic. De asemenea, ei au continuat să lucreze la cercetările doctorale proprii

Articole ISI

Cătălin Vasile Bobb, Leon Volovici, De la Iasi la Ierusalim si inapoi (From Iasi to Jerusalem and Back), in JSRI Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 253-254.

Iulia Grad, Michael Zank, New Perspectives on Martin Buber, in JSRI Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 255-259.

Alte publicatii

Cătălin Vasile Bobb, Hermeneutica şi răul (Hermeneutics and Evil), în Tribuna, nr. 130, 1-15.02.2008.

Cătălin Vasile Bobb, Moshe Idel în exegeza contemporanilor săi (Moshe Idel in his contemporary exegesis), în Tribuna, nr. 131, 16-29.02.2008.

Cătălin Vasile Bobb, Filosofia în faţa răului (Philosophy facing the evil), în Tribuna, nr. 140, 1-15.08.2008.

Conferinte

Cătălin Vasile Bobb, Muslim minority in Romania. Religious and Philosophical perspectives, prezentare la conferinţa internaţională Studying and preventing the Islam radicalization, 1-4.04.2008, Universitatea Granada, Spania.

Alte rezultate

Cătălin Vasile Bobb a depus un proiect în cadrul competiţiei Burselor TD din cadrul Programului Resurse Umane de la CNCSIS şi a cîştigat proiectul TD_384/

2009

Conferinte

Cătălin Vasile Bobb, Problemele hermeneuticii fenomenologice in filosofia lui Ricoeur (Problems of phenomenological hermeneutics in Ricoeur's philosophy) (29.05.2009, Conferinţă SCIRI, Catedra de Filosofie Sistematică)

Cătălin Vasile Bobb, Resursele hermeneuticii în încercarea de a înţelege criza filosofiei în contextul cultural românesc (Resources of hermeneutics in the attempt to understanding the crisis of philosophy in the Romanian cultural context) (11.09.2009, Conferinţă SCIRI)

Iulia Grad, Criza filosofiei în sistemul educaţional românesc. Posibile deschideri oferite de filosofia dialogului (Crisis of philosophy in the Romanian educational system. Possible openings offered by the philosophy of dialogue) (11.09.2009, Conferinţă SCIRI)

Alte rezultate

Cătălin Vasile Bobb şi-a încheiat teza de doctorat, Hermeneutica si problema răului în filosofia lui Paul Ricoeur si si-a sustinut-o public, pe data de 26 noiembrie, primitind calificativul "Magna cum Laude"

2010

Conferinte

Vasile Catalin Bobb, Iulia Grad, UBB Cluj, Filosofia in/si educatie. Perspective critice - limite si deschideri(in cadrul simpozionului national Criza institutionala a filosofiei, 23 aprilie 2010

Aspecte financiare

Anul

Total cheltuieli personal

Total cheltuieli tineri cercetatori

Pondere

2007

3000

1800

60%

2008

21000

7200

34%

2009

9134

2296

25%

2010*

14240*

6340*

44%*

Total

47374

17636

37%

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, ponderea cheltuielilor de personal pentru tinerii cercetatori a reprezentat intre 25 si 60% din bugetul cheltuielilor de personal, media fiind de 37%.

* Nota: tabelul include proiectia pe 2010, conform Actului aditional de finantare nr. 2/2010.