Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Publicaţii:

2007

Articole ISI

1. Sandu Frunza, Aspects of the Connections between Judaism and Christianity in Franz Rosenzweig's Philosophy, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 6, no. 18, Winter 2007, p. 181-205.

2008

Articole ISI

 1. Sandu Frunza, Inexprimabilul: cu Elie Wiesel despre filosofie si teologie (The Unspeakable: With Elie Wiesel on Philosophy and Theology), in Journal for the Study of Religions and Ideologies, Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 3-29.
 2. Cătălin Vasile Bobb, Leon Volovici, De la Iasi la Ierusalim si inapoi (From Iasi to Jerusalem and Back), in JSRI Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 253-254.
 3. Mihaela Frunza, Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitism. Etica într-o lume a strainilor (Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers), in JSRI Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 249-252.
 4. Iulia Grad, Michael Zank, New Perspectives on Martin Buber, in JSRI Volume 7, no. 19, Spring 2008, p. 255-259

Articole in reviste BDI

 1. Sandu Frunza, The Memory of the Holocaust in Primo Levi's If This Is a Man, in Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Fall 2008, Vol. 27, No. 1, p. 1-27.

Alte publicatii

 1. Cătălin Vasile Bobb, Hermeneutica şi răul, în Tribuna, nr. 130, 1-15.02.2008.
 2. Cătălin Vasile Bobb, Moshe Idel în exegeza contemporanilor săi, în Tribuna, nr. 131, 16-29.02.2008.
 3. Cătălin Vasile Bobb, Filosofia în faţa răului, în Tribuna, nr. 140, 1-15.08.2008.
 4. Mihaela Frunză, La masă cu filosofia: despre carbohidraţi, diete şi alte constructe culturale, în Observator cultural, nr. 428, 19 iunie 2008.
 5. Mihaela Frunză, Din nou despre filmul Patimile lui Hristos, în Observator cultural, nr. 162-163 (420-421), 24 aprilie - 7 mai, 2008, pp. 10-11.

2009

Articole ISI

 1. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Claudiu Herteliu, Filosofie, ideologie, religie. O încercare de a înţelege ce se întîmplă cu filosofia în sistemul de educaţie din România [Philosophy, Ideology, Religion. An Attempt to Understand What Is Going On with Philosophy in Romanian Educational System], în Journal for the Study of Religions and Ideologies, ISSN: 1583-0039, vol. 8, nr. 22, Spring 2009, 129-149.
 2. Sandu Frunza, A Stereotype: The Lack of the Social Utility of Philosophy In Journal for the Study of Religions and Ideologies. ISSN: 1583-0039, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, 311-328
 3. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Aspects Concerning the Crisis of Philosophy in the University System from Romania. In Journal for the Study of Religions and Ideologies. ISSN: 1583-0039, vol. 8, nr. 24, Winter 2009, 329-349.

Alte publicatii

1. Mihaela Frunză, Despre filozofi, ospătari şi mecanici auto în Observator cultural, nr. 480/ 25.06.2009

2. Mihaela Frunză, Etici încrucişate în ringul filosofiei în Observator cultural, nr. 472/30.04.2009

2010

Articole ISI

1. Sandu Frunza, Mihaela Frunza, Philosophy and the Labor Market in Romania, In Journal for the Study of Religions and Ideologies. ISSN: 1583-0039, vol. 9, nr. 25, Spring 2010, 28-58.