Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Planul de activitati al proiectului:
Anul 2007
Etapa Obiective Activităţi Categorii de buget Necesar resurse financiare Termen de decontare Rezultate livrate pe etapă
Unică 1. 1. Analiza relatiilor religie-filosofie-ideologie in discursul cultural romanesc 1.1. Realizarea de cercetari bibliografice in biblioteci din Cluj, din tara si strainatate(mobilitati individuale) Cheltuieli de personal 3.000 30.11.2007 - Bibliografii tematice
-1 articol in reviste indexate ISI
- 1 raport
Cheltuieli indirecte688,38
1.2 Analiza de continut a discursului filosofic religios si ideologic Mobilitati in SUA si Europa1.038,62 
Cheltuieli de logistica(birotica)273
Total etapă5.000 
Anul 2008
Etapa Obiective Activităţi Categorii de buget Necesar resurse financiare Termen de decontare Rezultate livrate pe etapă
Unică 1. Analiza relatiilor religie-filosofie-ideologie in discursul cultural romanesc, european si american 1.1. Realizarea de cercetari bibliografice in biblioteci din Cluj, din tara si din strainatate (mobilitati individuale)) Cheltuieli de personal 21.000 31.10.2008 - Bibliografii tematice

- 2 articole in reviste indexate ISI

- 1 articol in reviste indexate BDI

- Articole prezentate la conferinte internationale

- Raport de cercetare
Mobilitati individuale

(Mihaela Frunza – Philadelphia, SUA;
Mihaela Frunza, SanduFrunza – Ungaria)
7.000
1.2 Analiza de continut a discursului filosofic religios si ideologic Cheltuieli indirecte (regie)5.085
1.3 Redactarea unor rapoarte de cercetare partiale si dezbaterea lor in grup (peer review)   
2. Elaborarea unor modele functionale in sistemul educativ a relatiilor filosofie-religie-ideologie 2.1. Realizarea unor texte de catre membrii echipei si dezbaterea lor in grup (peer review) Cheltuieli logistica (hirtie copiator A4, 2 cartus imprimanta HP, 2 cartus imprimanta Laser, 1 reportofon MP4 player, 1 incarcator acumulator, baterii reincarcabile, 1 memory stick, plicuri, alte rechizite)1.915  
2.2. Sustinerea textelor la conferinte nationale sau internationale (mobilitati individuale)  
3. Analiza starii actuale a sistemului de invatamint superior filosofic din Romania 3.1. Realizarea de interviuri cu coordonatorii de programe de filosofie din centrele traditionale/     
3.2.Cercetarea planurilor de invatamint filosofic din centrele traditionale romanesti    
3.3.Cercetarea unor texte legate de problema curriculara si reforma in invatamintul filosofic din Romania    
3.4. Evaluarea partiala a programului; Elaborarea raportului partial pentru CNCSIS    
Total etapă35.000 
Anul 2009

Etapa Obiective Activităţi Categorii de buget Necesar resurse financiare Termen de decontare Rezultate livrate pe etapă
Finala an 1. Compararea sistemului de invatamint filosofic romanesc cu modele reprezentative din sistemul educational european 1.1.Cercetarea planurilor de invatamint si a unor texte referitoare la problema curriculara din centre reprezentative din sistemul educational european Mobilitate 2 pers. in Budapesta, Ungaria (Universitatea Central Europeana 2.661 15 sept.2009 2 articole in reviste indexate ISI
1.2. Redactarea unor rapoarte de cercetare partiale Cheltuieli de personal9.134Rapoarte partiale de cercetare
Cheltuieli indirecte2005 
2. Realizarea unei sinteze a cercetarilor referitoare la relatia filosofie-religie-ideologie si la sistemul educational filosofic, in vederea gasirii unor solutii pentru imbunatatirea statutului filosofiei 2.1. Sustinerea textelor la conferinte din Cluj   Texte sustinute la conferinte in Cluj
3. Elaborarea de solutii privind imbunatatirea statutului actual al filosofiei in sistemul educational romanesc 3.1. Elaborarea de propuneri concrete pentru politici publice privind recistigarea locului pierdut de filosofie in invatamintul liceal   Propuneri elaborate de membrii echipei
3.2 Evaluarea partiala a programului; Elaborarea raportului partial pentru CNCSIS   Raport de cercetare trimis la CNCSIS
Total etapă13.800 
Anul 2010
Etapa Obiective Activităţi Categorii de buget Necesar resurse financiare Termen de decontare Rezultate livrate pe etapă
Unică 1. Diseminarea rezultatelor; evaluarea impactului programului 1.1. Realizarea unui workshop pe tema proiectului Cheltuieli de personal 2.373,3 lei 30.09.2010 - Un workshop

- 2 articole in reviste indexate ISI

- 1 volum cuprinzind raportul final de cercetare (pe support CD)

- Raport final de cercetare

- Texte sustinute la conferinte internationale
Regie615,69 lei
1.2. Participarea la scurte stagii de cercetare la nivel national (Arad, Timisoara, Iasi, Oradea, Alba-Iulia, Bucuresti, Constanta) si international (Ungaria, Olanda, Israel) Cheltuieli de personal2.373,3
Regie615,69
Mobilităti la Universitatea Aurel Vlaicu, Arad; Universitatea de Vest, Timişoara, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Universitatea Bucuresti, Universitatea Ovidius, Constanta; Universitatea Central Europeana, Budapesta, Univ. din Rotterdam, Univ. Ebraică din Ierusalim3.632,92 lei
1.3. Publicarea de articole cuprinzind rezultatele cercetarii in JSRI; Publicarea raportului de cercetareCheltuieli de personal2.373,4
Regie615,69
2. Evaluare si raportare finala 2.1. Evaluarea finala a programului Cheltuieli de personal 2.373,3 lei
Regie615,70
2.2. Sustinerea rezultatelor proiectului la conferinte nationale (Arad, Timisoara, Iasi, Oradea, Alba-Iulia, Bucuresti, Constanta) si internationale (Ungaria, Olanda, Israel) Cheltuieli de personal2.373,3
Regie615,69
Mobilităti la Universitatea Aurel Vlaicu, Arad; Universitatea de Vest, Timişoara, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Universitatea Bucuresti, Universitatea Ovidius, Constanta; Universitatea Central Europeana, Budapesta, Univ. din Rotterdam, Univ. Ebraică din Ierusalim3.632,93
2.3. Elaborarea raportului final catre CNCSIS Cheltuieli de personal2.373,4
Regie615,70
Total etapă25.200