Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Obiectivele proiectului:
 1. Analiza relaţiilor tradiţionale dintre filosofie, religie şi ideologie. Cele trei sînt discutate împreuna deoarece în lumea modernă fiecare dintre ele are pretenţia de a oferi viziuni asupra lumii şi a modului de a trăi in conformitate cu principiile ce derivă din acea viziune.
  Componente:
  • 1.1. Analiza relaţiilor religie-filosofie-ideologie în discursul cultural românesc
  • 1.2. Analiza relaţiilor religie-filosofie-ideologie în discursul cultural european şi american
  • 1.3. Elaborarea unor modele funcţionale în sistemul educativ a relaţiilor filosofie-religie-ideologie
 2. Analiza situaţiei actuale a crizei pe care o parcurge educaţia filosofică în calitatea sa de modalitate complementara de formare a tinerilor.
  Componente:
  • 2.1. Analiza stării actuale a sistemului de învăţămînt superior filosofic din Romania
  • 2.2. Compararea sistemului de invăţămînt filosofic românesc cu modele reprezentative din sistemul educaţional european
  • 2.3. Realizarea unei sinteze a cercetărilor referitoare la relaţia filosofie-religie-ideologie şi la sistemul educaţional filosofic, în vederea găsirii unor soluţii pentru imbunătăţirea statutului filosofiei
 3. Oferirea de soluţii pentru corectarea acestui dezechilibru din sistemul educaţional prin propunerea de soluţii privind introducerea ca disciplină opţională a educaţiei filosofice în toate liceele în care aceasta lipseşte în totalitate ca disciplină, şi respectiv prin analiza unor alternative profesionale pentru absolvenţii de filosofie care nu reuşesc să fie cuprinşi în sistemul educaţional.
  Componente:
  • 3.1. Elaborarea de soluţii privind imbunătăţirea statutului actual al filosofiei în sistemul educaţional românesc
  • 3.2. Diseminarea rezultatelor; evaluarea impactului programului
  • 3.3. Evaluare şi raportare finală
Deşi astfel de diagnoze există pe plan internaţional (ex. Raportul UNESCO despre o strategie intersectorială privind filosofia, 2005) o analiză complexă a situaţiei concrete din România nu există. In principalele centre universitare s-au organizat conferinţe care vizau rolul şi locul filosofiei, dar acestea nu au presupus o cercetare complexă, pe baza cărora să se poata oferi şi soluţii.