Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Descrierea proiectului:
Cercetarea
noastră este orientată spre găsirea unui statut al filosofiei în condiţiile crizei pe care aceasta o parcurge în sistemul educaţional şi în relaţia cu acţiunea socială şi activitatea practică. În acest sens pornim de la o analiză a raporturilor dintre filosofie, religie şi ideologie ca trei modele de ofertă educaţională şi de orientare în activitatea de cunoaştere, de acţiune publică şi de orizont al vieţii. Totodată, investigaţia noastră propune o cercetare a situaţiei actuale a filosofiei în sistemul educativ românesc şi european, în încercarea de a stabili un model funcţional care să ducă la eliminarea dezechilibrului existent în sistemul românesc între oferta de educaţie religioasă şi cea structurată pe o opţiune umanistă.
Propunem
filosofiei un statut de fundament al unui sistem educaţional deschis spre cultivarea valorii, spre cunoaşterea realităţii, spre întemeierea argumentelor, spre dezvoltarea practicităţii şi rationalităţii în toate acţiunile umane, a unui sistem educaţional care să echilibreze domeniile cunoaşterii, ale acţiunii şi trăirii, situat dincolo de orice dogmatism. În acest sens, analiza bibliografică, cercetarea curriculară, cercetarea diferitelor tipuri de documente, intervievarea unor personalităţi relevante atît pentru activitatea academică cît şi pentru puterea lor de decizie în sistemul de învăţămînt filosofic au drept scop recuperarea imaginii filosofiei ca disciplină formatoare cu un conţinut complementar celorlalte discipline, dar şi cu calitatea de a putea fi folosită ca fundament al tuturor celorlalte demersuri de cunoaştere şi acţiune.