Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Planul de activităţi al proiectului
Buget
Lista publicatiilor
Alte rezultate

INVESTIGAREA RAPORTULUI DINTRE FILOSOFIE, RELIGIE, IDEOLOGIE ÎN VEDEREA STABILIRII DE STRATEGII DE IEŞIRE DIN CRIZĂ A FILOSOFIEI ŞI PROMOVAREA EI ÎN SISTEMUL EDUCATIV ROMÂNESC

Bugetul proiectului:
NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL VALOARE 2007 (lei) TOTAL VALOARE 2008 (lei) TOTAL VALOARE 2009 (lei) TOTAL VALOARE 2010 (lei) TOTAL VALOARE (lei)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL 3000 21000 18000 18000 60000
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 727 5085 4359 4359 14530
3. MOBILITĂŢI; (se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în străinatate) 1000 7000 7000 5194 20194
4. CHELTUIELI DE LOGISTICĂ pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)
273 1915 641 2447 5276
5. TOTAL 5000 35000 30000 30000 10000
Bugetul aprobat în 2010, după actele adiţionale:
NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL VALOARE 2007 (lei) TOTAL VALOARE 2008 (lei) TOTAL VALOARE 2009 (lei) TOTAL VALOARE 2010 (lei) TOTAL VALOARE (lei)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000 21.000 9.134 14.240 47.374
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 688,38 5.085 2.005 3.694,15 11.472,53
3. MOBILITĂŢI; (se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în străinatate) 1.038,62 7.703 2.661 7.265,85 18.668,47
4. CHELTUIELI DE LOGISTICĂ pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)
273 1.170 0 0 1.443
5. TOTAL 5.000 34.958 13.800 25.200 78.958