Lista de publicaţii
Prof. dr. Virgiliu ŢÂRĂU

CĂRŢI ŞI EDIŢII

 1. Strategii şi politici electorale în alegerile din 19 noiembrie 1946 , Editura Fundaţiei Culturale Române, Centrul de Studii Transilvane, Cluj, 1999, 400p. (cu Marius Bucur)
 2. Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte legislative. 1945-1962, Presa      Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, 438p, (cu Gheorghe Iancu şi Ottmar Traşcă).
 3. România şi relaţiile internaţionale în secolul XX, Ed. Clusium, Cluj, 2000, 310p. (co-editor Liviu Ţîrău).
 4. Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, Cluj-Napoca University Press, 2000, 268p (edited with George Cipăianu).
 5. Istoria Contemporană a României, Curs Universitar, Cluj-Napoca, 2001, 485p. (cu Marcel Ştirban, Marius Bucur, Adrian Ivan, Ghizela Cosma şi Marcela Sălăgean).
 6. Condiţia femeii în România secolului XX. Studii de caz. I, Presa Universitară Clujeană,  Cluj, 2002, 212p. ( co-editor Ghizela Cosma)
 7. Condiţia femeii în România secolului XX. II. Imagini şi reprezentări ale femeii în presă şi documente, Nereamia Napocae, Cluj, 2002, 200p. ( co-editor Ghizela Cosma).
 8. Alegeri fără opţiune. Primele alegeri parlamentare din centrul şi estul Europei după încheierea celui de-al doilea război mondial, Cluj, Eikon, 2005, 600p.
 9. Făgăraş. Închisoarea poliţiştilor, vol 1-3, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2007, 1800p (coautor alături de Ioan Ciupea, Florentin Olteanu, Andrea Dobeş, Robert Furtoş, Cosmin Budeancă)
 10. Liberalii clujeni. Destine în Marea istorie, vol 1, Editura Mega, Cluj, 2009, 483p (coautor Ioan Ciupea)
 11. (coordonator), Învăţând istoria din experienţele trecutului. Cetăţenii obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în anii 70 şi 80, CNSAS, Bucureşti 2009, 186p. (în colaborare cu Cristina Anisescu)
 12. Varianta în engleză a lucrării mai sus menţionate, aceeaşi coordonatori, Learning History through Past Experiences: Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970s - 1980s", CNSAS, Bucharest, 2009, 109p.)
 13. (coordonator), Sistemul penitenciar din România comunistă. Cazul închisorilor din Transilvania, Mega, Cluj, 2009, 388p ( sub tipar, în curs de apariţie).

 

MANUALE ŞCOLARE

 1. Istorie, Manual pentru clasa a XI-Istorie moderna universala si contemporana, Ed. Sigma, Bucuresti, 1999 (ediţia a II-a, 2000), 158p, (coautor). - Manualul a fost tradus şi în limba maghiară, fiind editat de Editura Abel, în 2001.
 2.  Istoria romanilor, Manual pentru clasa a XII-a, Ed. Sigma, Bucureşti, 1999, (Ediţia a II-a, 2000), 160p, (coautor).

 

STUDII ŞI ARTICOLE DE SPECIALITATE.

1. Mişcările studenţeşti din Cluj 1945-1946, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", seria Historia, 1992, p.199-210.

2. Rezultatele reale ale alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în judeţele Cluj, Turda şi Someş in Sorin Mitu, Florin Gogâltan, eds., "Studii de istoria Transilvaniei.Tinerii Istorici",vol.1, Cluj-Napoca, 1994, p.204-212.

3. The Advertisments in Cluj on the Interwar Period, in "ISHA Congress Book", Utrecht, 1994 ,p.143-151.

4. Mathias Corvinus Statue- Political Propaganda. Past and Present, în "ISHA Congress Book", Mainz, 1995, p.88-93 (cu Ionuţ Costea).

5. Considerations sur l'evolution numerique des members du Parti Communiste Roumain entre 1944-1946. Etude de cas sur la ville Cluj, "Transylvanian Review" vol. IV, No. 4, Winter, 1995, p. 93-115.

6. Consideraţii asupra dinamicii interne a Partidului Comunist Român între anii 1944-1946. Studiu de caz. Judeţul şi oraşul Cluj, "Anuarul Institutului de Istorie" (AIIC), XXXV, Cluj, 1996, p.316-339.

7. Problema naţională în politica Partidului Comunist Român în anii 1944-1946. Consideraţii preliminare, AIIC, XXXVI, 1997, p. 223-241.

8. Viaţa politică şi problema locuinţelor la Cluj în anii 1944-1945, in "Studii de Istoria Transilvaniei. Tinerii Istorici.", vol. II, Oradea, 1995-1996, p. 313-323.

9. Tehnica şi practica electorală a B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în "Transilvania între medieval şi modern",Cluj-Napoca, 1996.

10. Problema Transilvaniei în ecuaţia comunizării României, in "Sovietizarea Nord-Vestului României 1944-1950", Satu-Mare, 1996.

11. Le probleme national dans la politique du Parti Communiste Roumain entre 1944-1945, "Transylvanian Review", vol. V, No. 4, Cluj-Napoca, 1996, p.17-26.

12. Sovietizare şi satelizare în centrul şi estul Europei în primii ani după cel de-al doilea război mondial, in Mihai Timofte, ed., " Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale", Iaşi, 1997.

13. Noi documente referitoare la atacul Căminului „Avram Iancu" din Cluj în seara zilei de 28 mai 1946, in Romulus Rusan, ed., Anul 1946-Scrisori şi alte texte", Analele Sighet 4, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997, pp. 265-280.

14. Aspecte privind tehnica şi practica electorală a Blocului Partidelor Democrate în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. Consideraţii preliminare, in Romulus Rusan, ed., Anul 1946-Scrisori şi alte texte", Analele Sighet 4, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997, pp. 112-124.

15. „Democraţiile Populare" şi atitudinea lor faţă de religie şi Biserică în anul 1948, in Romulus Rusan, ed., „Anul 1948- Instituţionalizarea comunismului", Dundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998, pp. 670-679.

16. The Peasants' Uprisings in the Counties of Arad and Bihor in 1949, in George Cipăianu and Virgiliu Ţârău, eds., "Romanian and British Historians...", p153-167 (cu Gheorghe Iancu).

17. Caricatură şi politică externă în România anilor 1950-1951, in Liviu Tîrău şi Virgiliu Ţârău, eds., "România şi relaţiile internaţionale...", p.215-226.

18. Un episod din implicarea Securităţii în colectivizarea agriculturii româneşti,  AIIC, XXXVII, 1998, p. 267-298. (cu Gheorghe Iancu)

19. Un document american despre tradiţiile republicane româneşti. 1948, „Tribuna", 2003.

20. De la diversitate la integrare. „Problema femeii" şi instaurarea comunismului în Europa Centrală şi de Est: Cazul României, in Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, eds., „Condiţia femeii în România secolului XX. Studii de caz", Presa Universitară Clujeană, 2002, pp. 135-159.

21. The Romanian Textbook Controversy and the Securitate Archives, in Jasna Dragovic-Soso, Nevenka Martin, Wendy Bracewell, eds., „History of the Present", SSEES Occasional Papers, No. 55, London, 2002, pp. 74-77.

22.  Ipostaze ale femeii în presa comunistă: Munictoarea şi Săteanca, 1948-1960, in Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, eds., „Condiţia femeii în România în secolul XX. II. Imagini şi reprezentări ale femeii în presă şi documente", Nereamia Napocae, Cluj, 2002, p. 153-171.

23. "NOAPTEA DEMNITARILOR". Partidele politice de opoziţie în vizorul Securităţii, ianuarie-mai 1950, in Calin Vulcu-Morar, Calin Florea, eds., „Naţiune şi Civilizatie. Volum în onoarea profesorului Marcel Ştirban la implinirea a sapte decenii de viata", Târgu-Mureş, 2002, pp.405-419.

24. Represiunea anticomunistă în comuna Bistra, judeţul Alba, „Tribuna", nr. 51, 15-31 octombrie 2004, pp. 14-15.

25. Minorities and Communism in Transylvania (1944-1947), in Csaba Levay and Vasile Vese, „Tolerance and Intolerance in Historical Perspective", Edizioni Plus, Universita di Pisa, 2004, pp. 25-44 (cu Tamas Lonhart).

26. Strategii în politica de colectivizare în regiunea Cluj.Studiu de caz: Raioanele Aiud şi Turda, in Constantin Iordachi, Dorin Dobrincu, eds., „Ţărănimea şi puterea.Procesul de colectivizare a agriculturii în România 1949-1962", Iaşi, Polirom, 2005, pp. 258-280.

27. Elite şi politică. Universitarii clujeni în viaţa politică a României interbelice, in Vasile Vese, ed., "Elite politice în Transilvania în prima jumătate a secolului XX", Cluj, sub tipar.

28. Metamorfozele ideologice ale istoriei. Un raport al Legaţiei Statelor Unite ale Americii referitor la tradiţiile republicane în România, mai 1948, „Tribuna", 15-30 aprilie 2004.

29. Marea diversiune. Alegerile fraudate  din 19 noiembrie 1946 în România, „Tribuna", 15-30 octombrie 2004.

30. Deschideri ale României spre Statele Unite la începutul anilor '60 ai secolului trecut, „Tribuna", 15-28 februarie 2005.

31. 9 sau10 mai? Ziua independenţei în tranziţia de la Democraţie la „Democraţia populară", „Caiete de Antropologie Istorică", nr. 6, 2005.

32. Un oras in tranzitie. Negocierile dintre Frontul National Democrat si Uniunea  Democrata din Cluj (noiembrie 1944-Martie 1945), Anuarul Institutului de istorie George Barit, Cluj Napoca, tom XLV, 2006, pp. 225-260

33. Collectivization Policies in the Cluj Region: The Aiud and Turda Districts, in Constantin Iordachi, Dorin Dobrincu, eds., „Transforming Peasants, Property and Power. The Process of Land Collectivization in Romania, 1949-1962" (Budapest, New York: CEU Press, 2009), 544 p.

34. May 9th or May 10th? Romania Independence Day in Transition from Democracy to Popular Democracy, în Kostadin Grozev, Daniela Koleva, „Political Mythology and Historical Science", Sofia, 2009 (în limba bulgară)

35. The evolution of the structure of leadership of Romanian Communist Party, 1945-1961. A Report for Gheorghiu-Dej's Eyes, in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", vol52, 1-2, 2007, pp. 148-219.

36. O supraveghere cotidiană. Introducere, in „Învăţând istoria din experienţele trecutului...", pp.7-15.

37. Daily life under surveillance, „Learning History through Past Experiences...", pp. 7-14.

 •