Lista de publicaţii
Prof. dr. Virgil CIOMOŞ

CĂRŢI

Autor unic

C4. Être(s) de passage, Ed. Zeta Books, 2008, 382p, ISBN 978-973-88633-2-3

C3a. De la experienţa sublimului la starea de excepţie, ediţia a II-a, Ed. Paideia, 2006, 294p., ISBN 978-973-596-323-1

C3b. Idem, ediţia Ia, Ed. Paideia, 2006, ISBN (10) 973-596-323-X

C2. Conştiinţă şi schimbare în Critica raţiunii pure. O perspectivă arhitectonică asupra kantianismului, Ed. Humanitas, 2006, 470p., ISBN (10) 973-50-1249-0,

ISBN (13) 979-973-50-1249-6

C1a. Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică, ediţia a II-a, Ed. Paideia, 2001, 408 p., ISBN 973-9368-10-7

C1b. Idem, ediţia I-a, Ed. Paideia, 1999, 408p., ISBN 973-9368-10-7

           

Coordonator

C1. Droits fondamentaux, démocratie et vulnérabilité, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, ISBN : 978-973-610-501-2

 

Capitole (STUDII) în cărţi

CC12. Turnura teologică a fenomenologiei, în O gândire fără ţărmuri, volum dedicat memoriei lui André Scrima, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, 203-229, ISBN 973-50-1120-4

CC11. Limitele vecinătăţii, în Proiecte şi paradigme în gândirea socială românească, volum editat de Traian Vedinaş, Ed. Argonaut & Diotima, Cluj-Napoca, 2004, pp. 330-333, ISBN 973-7710-06-1

CC10. Filozofie şi arhitectură, în Augustin Ioan, Arhipretexte, Ed. Dacia, Cluj, 2004, pp. 1-8, ISBN 973-35-1721-6

CC9. Aporetica lui khôra, în Lost in space, Ed. Humanitas & New Europe College, Bucureşti, 2003, pp. 11-36, ISBN 973-98624-6-1

CC8. Diferenţă şi analogie, postfaţă la Emmanuel Lévinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, Ed. Poliron, Iaşi, 1999, pp. 280-288, ISBN 973-683-266-X

CC7. Topologia proximităţii, în Orizontul sacrului, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, pp. 57-71,

ISBN 973-683-123-X

CC6. Două întâmplări cu Aristotel sau Nostalgiile bătrânului Platon, în Dialog şi libertate, Ed. Nemira, Bucureşti, 1997, pp. 64-92, ISBN 973-93013-9-8

CC5. Omonimia timpului, în Strategii actuale în dezvoltarea ştiinţei, Ed. Academiei Române, Filiala Cluj, 1989, pp. 112-131

CC4. Predicaţie şi discurs, în Raţiune şi comunicare, Editura Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, 1988, pp. 112-125

CC3. De la magie la experiment, în Cultură şi creaţie, Ed. Cartea Româneasca, Bucureşti, 1986, pp. 157-168

CC2. La confluenţa a două filosofii. Blaga şi Heidegger, în Cunoaştere şi acţiune, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1986, pp. 275-290

CC1. Hegel versus Kant, în Teme hegeliene, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982, pp. 50-64

 

ARTICOLE ŞI STUDII în reviste Indexate în Baze de date internaţionale

DI10. De l'expérience du sublime à l'aspiration de la Sehnsucht, în „Recherches phénoménologiques actuelles", Ed. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2006, pp. 17-37, ISBN : 3-487-13263-X

DI9. Theory and Practice of human rights in post-traditional societies, în „Freiburger Sozialanthropolgische Studien", Band 8, „Interculturalism and Discrimination in Romania", Ed. Lit, Berlin, 2006, pp. 299-309, ISBN : 3-8258-8075-3

DI8. Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, în „Recherches sur l'Idéalisme et le Romantisme Allemand", no. 3, Librairie Vrin, Paris, 2006, pp. 215-239, ISBN-13: 978-2711618910

DI7. Théorie et pratique de la phénoménologie. Une rencontre manquée, în „Studia Phaenomenologica", 1/ 2004, pp. 79-91, ISBN : 973-50-0979-X

DI6. Histoire et eschatologie dans la philosophie de l'Esprit de Hegel. I. Conscience et changement, în „Cahiers Philosophiques de Strasbourg", no. 16, Librairie Vrin, 2003, Paris, pp. 33-65, ISSN : 1254-5740

DI5. Histoire et eschatologie dans la philosophie de l'Esprit de Hegel. II. Passage et transmission, în „Cahiers Philosophiques de Strasbourg", no. 16, Librairie Vrin, 2003, Paris, pp. 66-97, ISSN : 1254-5740

DI4. Théorie et pratique des droits de l'homme dans les sociétés post-traditionnelles, în Morale et Politique des Droits de l'Homme, volum editat de Monique Castillo, Ed. G. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2003, pp. 137-149, ISBN 3-487-11888-2

DI3. Sur les deux sens de la sécularisation selon Hegel, în „Studia Phaenomenologica", 1-2/ 2001, pp. 225-247, ISSN : 1582-5647

DI2. Dénégation et oubli de l'être, în „Le discours psychanalytique", T. 24, 2000, pp. 187-205, ISSN : 0293-5376

DI1. Philosophia perennis, în „Archives de Philosophie", oct-déc. 1994, pp. 693-699.

 

 

Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute

Vi6. Philosophie, droit, religion. Entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien, în « Aspects. Revue d'études francophones sur l'Etat de droit et la démocratie », nr. 1/ 2008, pp. 171-177, ISBN : 978-2-914610-59-9

Vi5. Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l'Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 129-143, ISBN : 978-2-9530322-1-5

Vi4. Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l'Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 179-189, ISBN : 978-2-9530322-1-5

Vi3. Sécularisation et État d'exception, în „La pensée libre", nr. 8/ 2005, pp. 4-30,

Vi2. Le tournant théologique de la phénoménologie, în „Contacts", nr. 207/ 2004, pp. 235-248, ISSN : 0045-8325

Vi1. La Roumanie entre la pré- et la post-modernité, în „Transitions", T. XL, 1&2/ 1999, pp. 355-361, ISBN : 90-5946-983-6

 

 

articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

Vn2. Intuiţie eidetică versus reducţie arhitectonică, în Intenţionalitatea de la Plotin la Lévinas. Metamorfoza unei idei, Ed. Zeta Books, Bucureşti, 2007, pp. 83-111, ISBN 978-973-87980-6-9

Vn1. Înspaţiere şi insularitate. Figuri analogice ale individuaţiei, în Insula. Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar, Ed. Humanitas & New Europe College, Bucureşti, 1999, pp. 163-177,  ISBN 973-98624-3-8

 

lucrări publicate în alte reviste recunoscute

L25. Phénoménologie et apophase, „Anuarul Institutului « George Bariţ » al Academiei Române" , Editura Academiei Române, Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2008, pp. 239-253, ISSN : 1584-4404

L24. La phénoménologie de l'histoire ou La facticité du passage, în „Anuarul Institutului « George Bariţ » al Academiei Române", Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2005, pp. 223-256, ISSN : 1584-4404

L23. Histoire, conscience de soi, changement dans l'idéalisme allemand, în „Anuarul Institutului « George Bariţ » al Academiei Române", Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2003, pp. 275-290, ISSN : 1220-5176

L22. Le corps en tant que limite incarnée. Entre Aristote et Merleau-Ponty, în „Studia UBB", seria Philosophia, nr. 1-2/ 1999, pp. 147-163, ISSN : 1221-8138

L21. Allam és egyhás, hagyományés modernitás, în „Korunk", 10/ 1998, pp. 12-17

L20. Temps et éternité, în „New Europe College Yearbook », Ed. Humanitas, 1998, pp. 57-93,

L19. Sign and Symbol, în "Philobiblon", 1-2/ 1998, pp. 131-139

L18. Transcendentalism şi intersubiectivitate, în „Studia UBB", seria Philosophia, 2/ 1997, pp. 55-65, ISSN : 1221-8138

L17. L'exergue de Sein und Zeit, în „Studia UBB", seria Philosophia, 1 / 1997, pp. 54-67

L16. Timpul kairotic, în „Studia UBB", seria Philosophia, 2/ 1996, pp. 81-99

L15. Platon „persanul" versus Aristotel „grecul", în „Studia UBB", seria Philosophia, 1/ 1996, pp. 73-84

L14. Heidegger şi Aristotel (III). Un dialog ocultat, în „Studia UBB", seria Philosophia, 2/ 1995, pp. 65-87

L13. Heidegger şi Aristotel (II). Timp şi mişcare, în „Studia UBB", seria Philosophia, 1/ 1995, pp. 109-124

L12. Heidegger şi Aristotel (I). Comprehensiunea comună a timpului, în „Studia UBB", seria Philosophia, 2/ 1994, pp. 65-97

L11. HO POTE ON sau Omonimia clipei (III). Timpul, cerul şi sufletul, în „Studia UBB", seria Philosophia, 1/ 1993, pp. 65-87

L10. Edmund Husserl. Mărturii, în „Vatra", 5/ 1992, pp. 14-16

L9. HO POTE ON sau Omonimia clipei (II). Identitate şi diferenţă, în „Studia UBB", seria Philosophia, 1/ 1992, 20-39

L8. HO POTE ON sau Omonimia clipei (I). Paradoxele timpului fizic, în „Studia UBB", seria Philosophia, 1/ 1990, pp. 14-31

L7. Marea promisiune în Tratatul de ontologie al lui C. Noica, în „Steaua", 6/ 1990, 16-17

L6. Zurück zu Aristoteles, în „Transilvania", 7/ 1985, pp. 14-17

L5. Apofantică şi diafantică, în „Transilvania", 6/ 1985, pp. 12-16

L4. Die Kehre, în „Transilvania", 5/ 1985, pp. 15-19

L3. Revoluţia copernicană, în „Transilvania", 3/ 1985, pp. 11-14

L2. Semnificaţie şi discurs, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi", Raţionalitate şi discurs, vol.  XIX, 1983, pp. 35-39

L1. Referinţă, sens, semnificaţie. Paralelă între teoria lui M. Bunge şi teoria lui J. Hintikka, în „Revista română de filozofie", 5/ 1976, pp. 57-61.

 

 

ALTE PUBLICAŢII (articole, studii, prefeţe, traduceri) (A)

A2. Platón A Perza" versus Arisztotelész A Görög", în "Kellék", 8-9/ 1997, pp. 35-47

A1. Wahrheit und Erklärung in Heideggers Hermeneutik, în Sens şi Interpretare, Ed. BCU, Cluj-Napoca, 1984, pp. 87-95.

 

  •