CV
Prof. dr. Virgil CIOMOŞ

Prof. dr. Virgil CIOMOŞ

Prenumele: Virgil

Numele: Ciomoş

Data şi locul naşterii: 09.10.1953, Deva

Adresa : str. M. Kalman, nr. 47B, Cluj-Napoca

E-mail : virgil_ciomos@yahoo.com

Locul de muncă : Universitatea « Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie

Poziţia : profesor, director de departament

 

 

A.   Activitatea naţională în domeniul învăţământului şi cercetării

 

I.                  Studii

 

1.      bacalaureat, diplomă de merit, Liceul « George Bariţiu », Cluj-Napoca : 1972

2.      licenţă în Filosofie, diplomă de merit, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca, conducătorul disertaţiei : conf. dr. Mircea Balaiş, titlul disertaţiei : Teoria logică a semnificaţiei. Paralelă între Mario Bunge şi Jaakko Hintikka : 1972-1976.

3.      doctorat în domeniul Filosofiei, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, comisia de susţinere:

 

a.       Jacques Garelli (Amiens)

b.      André Scrima (Lyon)

c.       Sorin Vieru (Bucureşti),

d.      Valentin Mureşan (Bucureşti)

e.       Andrei Pleşu (Bucureşti), conducătorul tezei de doctorat, titlul tezei : Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica I-IV 10-14. Inter-pretare fenomenologică, Universitatea din Bucureşti: 1996

 

II.               Parcursul profesional

 

1.      profesor definitiv în învăţământul mediu, Bistriţa: 1976-1982

2.      bibliotecar şi, apoi, cercetător la Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, şef al Serviciului de Informare şi Documentare: 1982-1987

 

a.     activitatea de cercetare

 

3.      filosof, Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale şi Umane: 1987-1990

 1. cercetător principal III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca: 1994-1998
 2. cercetător principal II, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca: 1998-2004
 3. cercetător principal I, Institutul de Istorie „George Bariţ", Cluj-Napoca, 2004-

 

b.    activitatea didactică

 

7.      lector universitar doctor al Universităţii «Babeş-Bolyai» Cluj-Napoca, Departa-mentul de Filosofie: 1991-1998

8.      conferenţiar universitar doctor al Universităţii «Babeş-Bolyai», Departamentul de Filosofie: 1998-2007

9.      profesor universitar doctor al Universităţii «Babeş-Bolyai», Departamentul de Filosofie: 2007-

10.  conducător de doctorat al Universităţii «Babeş-Bolyai», Şcoala Doctorală de Filosofie: 2008-

 

III.  Domenii de competenţă

 

 1. Aristotelism
 2. Ontologie fundamentală
 3. Fenomenologie contemporană
 4. Filosofie comparată
 5. Psihanaliză

 

IV.           Limbi străine

 

 1. limba franceză: citit, scris, vorbit
 2. limba engleză: citit, scris
 3. limba spaniolă: citit, scris
 4. limba italiană: citit

 

V.               Conducător de doctorat

 

 1. conducător a 15 teze de doctoratsusţinute în domeniul Filosofiei
 2. membru în peste 25 de comisii doctorale naţionale în domeniul Filosofiei
 3. membru în 7 comisii doctorale internaţionale în domeniul Filosofiei: Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Universitatea Paris Est, Universitatea din Poitiers.

 

VI.           Profesor invitat la universităţile româneşti

 

 1. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 1996, două semestre

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema: Introducere istorică în fenomenologie

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema: Fenomenologia trans-cendentală : concepte fundamentale

2.      Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2012, un semestru

-          curs semestrial, nivel post-universitar, cu tema: Mentalitate capitalistă şi diversitate culturală

 1. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2013, un semestru

-           curs semestrial, nivel post-universitar, cu tema: Mentalitate capitalistă şi diversitate culturală

 1. Universitatea de Vest, Timişoara, 2015-2016, două semestre

-          curs semestrial modular, nivel master I, cu tema: Existential phenome-nology and human ontology

-          curs semestrial modular, nivel master I, cu tema: Philosophy of inter-subjectivity and religiosity

 1. Universitatea de Vest, Timişoara, 2016-2017, două semestre

-          curs semestrial modular, nivel master I, cu tema: Existential phenome-nology and human ontology

-          curs semestrial modular, nivel master I, cu tema: Philosophy of inter-subjectivity and religiosity

-          seminar special semestrial, nivel master II, cu tema: Fenomenologie şi psihanaliză. Prezentări de cazuri clinice

 

VII.        Responsabilităţi manageriale în învăţământ şi cercetare

 

 1. şef al Catedrei de Istorie a Filosofiei şi Logică a Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (UBB): 2004-2008
 2. director al Departamentului de Filosofie al UBB: 2008-2012, 2012-2016, 2016-
 3. responsabil al masterului francofon de Filosofie franceză, cu diplomă recunoscută de Universităţile din Poitiers, Paris Est şi Lyon 3: 1995-2008
 4. fondator şi preşedinte al Fundaţiei Colegiul European şi al Aşezământului Cultural „Alexandru Lapedatu", Cluj-Napoca: 1997-
 5. fondator şi prim preşedinte al Societăţii Române de Fenomenologie: 2000-2004
 6. fondator şi responsabil al şcolilor de vară Fenomenologie şi psihanaliză, organizate de Colegiul European: 2012-

 

VIII.    Membru al unor centre de excelenţă sau institute de cercetare

 

 1. membru fondator al colectivului de Fenomenologie aplicată din cadrulCentrului de Cercetări în Filosofie Aplicată al Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, centru de excelenţă: 2010-
 2. preşedinte fondator şi cercetător al Colegiului European, Cluj-Napoca: 1997-

 

IX.           Expert naţional

 

 1. vicepreşedinte al comisiei de Filosofie din cadrul CNADTCU: 2008-2016
 2. expert UEFISCDI, desemnat în vederea definitivării şi redactării Codului Studiilor Universitare de Doctorat: 2010-2012

 

X.                   Membru al unor societăţi profesionale naţionale

 

 1. preşedinte fondator şi membru al Societăţii Române de Fenomenologie: 2000-

 

XI.           Distincţii naţionale

 

 1. premiul „Ion  Petrovici" al Academiei Române pentru Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică, Paideia, Bucureşti, 1998: 2000
 2. medalia „George Bariţiu" a Academiei Române, domeniul Filosofie, Filiala Cluj-Napoca: 2016
 3. premiul CNCSIS pentru publicarea de studii ISI: 2010
 4. diploma de „Excelenţă didactică" a Universităţii „Babeş-Bolyai": 2004
 5. premiul I al Salonului Naţional al Cărţii pentru cea mai bună ediţie: Nicolae Steinhardt, Jurnalul  fericirii, Dacia, Cluj-Napoca: 1991
 6. medalia "Ateneul Român" pentru merite culturale: 1991.

 

 

B.   Activitatea internaţională în domeniul învăţământului şi cercetării

 

I.                  Specializări în universităţile occidentale

 

1.      Universitatea "Le Mirail", Toulouse, bursă guvernamentală franceză de cercetare, 9 luni: 1991-1992 

2.      Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, bursă de cercetare a Fundaţiei "Soros", 12 luni : 1993-1994 

3.      INALCO, Paris, bursă guvernamentală franceză de cercetare şi documentare, 2 luni: 1995 

4.      Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne şi New Europe College, bursă de cercetare şi documentare, 10 luni : 1995-1996

5.      École Normale Supérieure, Fontenay-aux-Roses şi New Europe College, bursă de cercetare, 2 luni : 1996 

6.      Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, bursă de cercetare : 2 luni, 1997

7.      Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, bursă de cercetare, 2 luni : 1998 

8.      Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, bursă de cercetare : 2 luni, 1999

9.      Minsterul francez de Externe şi Universitatea din Poitiers, bursă COCOP de cercetare şi documentare, 2 luni : 2004.

 

II.               Profesor invitat la universităţi occidentale

 

1.      Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999, două luni

-          curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Aristote, Physique IV, 10-14. La question du temps, curs cuprins şi în programul de pregătire pentru examenul naţional de agregaţie

2.      Universitatea din Poitiers, 2000, două luni

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : L'espace et le temps dans la Physique d'Aristote

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Le problème du temps chez Kant et Hegel. Du spéculatif au transcendantal

3.      Universitatea din Poitiers, 2001, două luni

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Les Politiques d'Aristote. Les concepts fondamentaux

-          curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Foi et savoir. Hegel et la philosophie de la religion

4.      Universitatea din Poitiers, 2002, două luni

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : M. Merleau-Ponty. Le corps en tant que limite incarné

-          curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Histoire et escatologie chez Hegel. Conscience et changement

5.      Universitatea din Lyon 3, 2003, două luni

-          curs semestrial modular, nivel master, cu tema : La phénoménologie de la chair chez M. Merleau-Ponty

6.      Universitatea din Poitiers, 2005, şase luni

-          curs semestrial, nivel master, cu tema : M. Merleau-Ponty et la phéno-ménologie de l'oubli. Le problème du «serpentement» temporel

-          curs semestrial, nivel licenţă, cu tema : Le statut du transcendantal dans l'idéalisme allemand. De Kant à Hegel

7.      Universitatea din Poitiers, 2006, şase luni

-          curs semestrial, nivel licenţă, cu tema : La dialectique dans l'idéalisme allemand. De Kant à Hegel

-          curs semestrial, nivel master, cu tema : La métaphysique dans la philosophie moderne et contemporaine. De Kant à Heidegger, curs cuprins şi în programul de pregătire pentru examenul naţional de agregaţie

8.      Universitatea Paris Est, 2010, două luni

-          curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Loi, personne, territoire. Le lien social entre le pluralisme des pratiques et l'éthique des principes

 

III.           Director al unor granturi de cercetare internaţionale

 

1.      director al grantului Mastère francophone de Philosophie française acordat de Ministerului francez al Afacerilor Externe pentru susţinerea financiară a deschiderii şi funcţionării primilor trei ani a unui masterat francofon de Filosofie franceză la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca :

 

-          durata : 1995-1998

-          cuantumul finanţării : 223.500 franci francezi.

 

2.      director al grantului Master Courses in French Language in the field of Philosophy at de Babeş-Bolyai University, Cluj acordat de SOROS Foundation - HESP, Budapest  pentru susţinerea financiară a funcţionării pe durata a doi ani a masteratului de Filosofie franceză :

 

-          durata : 1996-1998

-          cuantumul finanţării : 14.400 dolari americani.

 

3.      director al grantului COCOP - Délocalisation du DEA d'Histoire de la Philosophie de l'Université de Poitiers à l'Université „Babeş-Bolyai" de Cluj-Napoca, acordat de Ministerului francez al Afacerilor Externe pentru susţinerea financiară a funcţionării pe trei ani a masteratului francofon de Filosofie franceză, acreditat ulterior de universităţile din Poitiers, Paris Est şi Lyon 3 :

 

-          durata : 2003-2005

-          cuantumul finanţării : 50.000 euro.

 

4.      director de grant de cercetare individual acordat de către Boltzmann Institute for Religious Studies Research, Austria, pentru proiectul Histoire et echatologie dans la philosophie de l'Esprit de Hegel :

 

-          durata : 2005-2006

-          cuantumul finanţării : 3.000 euro.

 

5.      director al grantului PAST acordat pentru personalităţile străine de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale, pentru proiectul de cercetare Le statut du transcendantal chez Kant et Hegel, acceptat de Institutul de Cercetări CRHIA al Universităţii din Poitiers :

 

-          durata : 2006-2007

-          cuantumul finanţării : 32.000 euro.

 

IV.           Director fondator al unui master internaţional

 

Masterul francofon de Filosofie franceză a fost creat în 1995, cu sprijinul Ministerului francez al Afacerilor Externe şi al Fundaţiei Soros. El a funcţionat

-          timp de 12 ani dintre care

-          ultimii 5, cu recunoaşterea diplomei sale de cătreuniversităţile din

o   Poitiers

o   Paris Est şi

o   Lyon 3.

Masterul a fost susţinut de peste

-          40 de misiuni finanţate pentru profesori invitaţi din cele mai prestigioase universităţi franceze şi belgiene şi a fost frecventat de

-          studenţi ai universităţilor din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Timişoara,

-          dar şi ai universităţilor din Poitiers şi Paris I, Panthéon-Sorbonne.

-          Peste 20 dintre studenţii români masteranzi au fost şefi de promoţie ai universităţilor franceze, între care 7 sunt cadre didactice universitare sau cercetători asociaţi în diferite instituţii franceze de profil

o   Universitatea Paris Est

o   Universitatea „Le Mirail", Toulouse

o   Institutul Catolic din Toulouse

o   Arhivele „Husserl", Paris etc.

 

V.               Responsabil de acorduri inter-universitare

 

1.      acord Erasmus între Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne: 2002-2005, 2012-2017

2.      acord Erasmus între Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca şi Universitatea din Poitiers: 2000-2017

3.      acord de recunoaştere a diplomei masterului francofon de Filosofie franceză (Joint Master) cu Universitatea din Poitiers: 2005-2008

4.      acord Erasmus între Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca şi Universitatea Lyon 3: 2001-2008

5.      acord de recunoaştere a diplomei masterului francofon de Filosofie franceză (Joint Master) cu Universitatea Lyon 3: 2005-2008

6.      acord de colaborare în domeniul învăţământului universitar şi al cercetării între Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca şi Institutul Catolic din Toulouse: 2014-2017.

 

VI.           Membru asociat al unor institute de cercetare occidentale

 

1.      cercetător asociat al CRHIA(Centre de Recherches sur Hegel et l'Idéalisme Allemand) de pe lângă Universitatea din Poitiers, UFR de Filosofie : 2003-2011

2.      cercetător asociat al echipei MCHA (Métaphyique : Concepts, Histoire, Actualité) a Institutului Catolic din Toulouse : 2014-.

 

VII.        Expert internaţional în domeniul învăţământului superior

 

1.      membru în comitetul «Droits fondamentaux» din cadrul Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Paris, expert pentru Europa Centrală şi de Est: 2004-2008.

 

VIII.    Membru în redacţia unor reviste de filosofie internaţionale

 

1.      "Studia Phaenomenologica", cotată ISI

2.      "Journal for the Studies of Religion and Ideologies", cotată ISI

3.      "Revue Roumaine de Philosophie", cotată ISI

4.      "Studia Universitatis Babes-Bolyai", seria Philosophia, cotată B+

5.      "Recherches philosophiques", Toulouse, cotată B+

6.      "Anuarul Institutului de Istorie «George Bari »", seria Humanistica, cotată B+.

 

IX.           Distincţii internaţionale

 

1.      cavaler al ordinului LesPalmes académiques, titlu acordat de primul ministru al Guvernului francez: 2001

2.      membru corespondent al Société de Philosophie din Toulouse: 1992

3.      premiul special al revistei „Journal for the Studies of Religion and Ideologies" pentru Filosofie: 2012.

 

X.               Membru în societăţi profesionale internaţionale

 

1.      membru al Société de Philosophie din Toulouse: 1992-

2.      membru al Société Francophone de Philosophie de la Religion: 2012-

3.      membru şi psihanalist al École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, France: 2014-.

 

C.       Publicaţii

 

 1. 1 carte publicată într-o editură internaţională recunoscută
 2. 3 cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute, dintre care
 3. 2 cărţi publicate în ediţii noi, revizuite şi adăugite
 4. 4 cărţi în calitate de editor, publicate în edituri naţionale recunoscute, dintre care 1 în limbi străine
 5. 3 cărţi traduse şi publicate în edituri naţionale recunoscute
 6. 46 studii publicate în reviste cotate ISI sau BDI şi în volume colective publicate în edituri internaţionale recunoscute
 7. 32 studii publicate în reviste naţionale recunoscute şi în volume colective publicate în edituri naţionale recunoscute.
 •