Lista de publicaţii
Conf. dr. Valentin ŞERDAN-ORGA

 

CĂRŢI:

1. Autor :

Teoria şi practica editării . Curs, Argonaut, 2008 (in curs de aparitie)

Aurel Vlad. Istorie şi destin, Argonaut, Cluj, 2001, 250p; ediţia a II-a, 2005

Moţa - file de viaţă, pagini de istorie, Argonaut, Cluj, 1999, 230p;

Introducere în biblioteconomie, Argonaut, 2004, 200 p.

 

2. Coautor :

Rezistenţa armată anticomunistă. Studiu de caz: zona Huedin. Cercetare de istorie orală, (coautor), Argonaut, Cluj, 2003, 250 p.;

Veţel - Studiu monografic complex, Eurodidact, Cluj, 2002, 268p., (coautor);

Aţel - Studiu monografic complex, Eurodidact, Cluj, 2002, 242 p., (coautor);

Apold - Studiu monografic complex, Eurodidact, Cluj, 2003, 260 p. (coautor),

3. Editor/ Coordonator:

- Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare. Die Siebenburger Sachsen zwischen Heimattreue und Entwurzelung (editor: C. Gaiu, V. Orga), Accent, 2006, 444 p.

- Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România. Grupul « Cruce şi Spadă », Argonaut, 2005, 250 p.

- Familie şi societate. Studii de Istorie a Transilvaniei. (III), Clusium, Cluj, 1999, 233p. (coordonator V.Orga şi I. Costea);

- Studii de istorie a Transilvaniei. (IV), (coordoantor V.Orga şi I. Costea), Accent, 2000, 350p.

 

4. Ediţii îngrijite

- Gh. Ionescu, Jurnalul meu de front (1940-1941), studiu introductiv V. Orga, C. Jurju, ediţie îngrijită V. Orga, C. Budeancă, Argonaut, 2005, 350 p.

- Vasile Fodor, Jurnal : 1890-1910, Ediţie îngijită, studiu introductiv V. Orga, Argonaut, 2005, 230 p.

- Elie Dăianu, Însemnări din închisoare şi exil, vol.I-II, Editura Argonaut, 2002-2003, 500 p.+430 p., Ediţie îngrijită de V. Orga, M. Aldea, C. Budeancă);

- Ion Oprişan, 21 de luni pe căile robiei, ediţie îngrijită şi tudio introductive: V. Orga, C.Budeancă, Editura Argonaut, Cluj, 2003, 250 p.

 

5. STUDII ŞI ARTICOLE

- Război şi Pace. Povestiri ale germanilor din România, în vol. Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare. Die Siebenburger Sachsen zwischen Heimattreue und Entwurzelung;

- Sfârşit de veac la Orăştie - frânturi din cronica luptei naţionale, în Restituiri, vol. III (Români, sârbi, slovaci - Congresul naţionalităţilor - 100 ani), Deva, 1995, p. 161 - 179.;

- Folclorul în «Gazeta de Duminecă», în Acta Musei Porolissensis, XIX, 1995, p. 537 - 550;

- Sărbătoarea confiscată. Consideraţii asupra deturnării vieţii sociale a satului tradiţional, în AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, I, Cluj, 1998; p.118-134;

- Atitudini ale femeii în rezistenţa anticomunistă, în vol.Familie şi Societate. Studii de istorie a Transilvaniei (III), Cluj, 2000, p.121-135;

- Rezistenţa armată anticomunistă din zona Huedin. Organizaţia "Cruce şi spadă", în AIO, II, Cluj, 2001, p.265-279;

- The Woman's Attitudes during the Anticommunist Resistance Mouvement, AIO, IV, Cluj, 2002, p.269-287;

- Societatea românească din Orăştie până la 1918, în Studii de istorie a Transilvaniei (IV), Cluj, 2000, p.96-112;

- Dr. Aurel Vlad şi formarea grupului neoactivist de la Orăştie, Sargeţia, XXVIII/2, 2000, p.347-368;

- George Bariţiu şi nepoţii săi: Aurel şi Alexandru Vlad, Victor Bontescu, Iustin Pop, în Ardealul literar şi artistic, 2/2001 (Deva), p.25-26.

- Strategii de implementare a ideilor asociaţioniste în lumea satului. Studiu de caz : Orăştie. In Centru şi Periferie, Accent, Cluj-Napoca, 2004, p.307-203

- Din zilele de detenţie. Însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918, în Revista Bistriţei, XVII, p.247-266

  •