Lista de publicaţii
Prof. dr. Toader NICOARĂ

I. Cărţi,

Nouă teme de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Accent, 2013, 225 p.

Fernand Braudel - La nouvelle histoire et les Analles in Roumanie. Interferences historiographique franco-roumain. Etudies reunies par Alexandru Florin Platon et Toader Nicoară, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-8915-81-7, 190 pp.

Clio în orizontul mileniului trei (2). Noi explorări în istoriografia contemporană, Cluj-Napoca, Accent, 2009, ISBN 978-973-8915-85-5, 306 pp.

Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne (1600-1830), I, Cluj-Napoca, PUC, 2006, 600 p.

Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană, Cluj-Napoca, Accent, 2002, 275 p.

Societe rurale et mentalites collectives en Transylvanie a l'epoque moderne, Paris, L'Harmattan, 2002, 371 p.

Introducere în istoria mentalităţilor colective, antologie, selecţia şi traducerea textelor, Cluj-Napoca, PUC, 2000, 400 p.

Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, 440 p.

Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii, Editura Presa Universitară Clujeană/Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, 265 p. (în colaborare).

Memorandul, 1892-1894. Ideologie şi acţiune politică românească, Bucureşti, Editura Progresul Românesc, 1991, pp. 38-91, ; ed. a II-a, Bucureşti, 1994, pp. 59-112. (în colaborare).

 

II. Manuale, sinteze

 Introducere în istoria mentalităţilor colective, antologie, selecţia şi traducerea textelor, Cluj-Napoca, 1995, 224 p.

 Istoria modernizării României (1800-1918), Bucureşti, 1996, fascicula III, 65 p.

Manual multifuncţional de istoria modernă a României, Cluj-Napoca, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Programul PHARE pentru Democraţie, 1997, 214 p. ( în colaborare).

Manual multifuncţional de istoria modernă a României, Cluj-Napoca, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, PUC, 1998, 214 p. ( în colaborare).

 

III. Studii publicate în volume

 1. Climat politic şi climat mental în societatea românească la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în vol. Cultură şi societate în epoca modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, pp. 15-32.

2. Fenomene astronomice în mentalitatea românească în zorile epocii moderne(1680-1830), în volumul Convergenţe europene. Istorie şi societate în epoca modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, pp. 87-97.

3. Epidemii şi mentalităţi în societatea românească în zorile epocii moderne (1700-1830), în volumul Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, editori Sorin Mitu şi Florin Gogâltan, Cluj-Napoca, 1994, pp.152-164.

4. Die Raumlichen Horizonte der Rumanischen Dorfzivilisation von Siebenburgen und Banat Angangs der Neuzeit(1680-1800), în volumul Kulturraum Mittlere und Untere Donau; Traditionen und Perspektiven  des Zusammenlebens, Reşiţa, 1995, pp. 165-180.

5. Le Discours antigreque et antiphanatiote dans la société roumaine (XVII-e - XVIII-e siecle), în volumul Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, Cluj Universiry Press, 1995, pp. 205-211.

6. Românii în sensibilitatea săsească şi austriacă a sfârşitul secolului al XVII-lea şi în secolul XVIII : clişee şi stereotipii, în volumul Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, Coordonatori Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Editura Banatica, Reşiţa, 1996.

7.   Repere ale unei istorii a sentimentului religios şi religiei populare, în volumul Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania , Cluj-Napoca-Oradea, 1995-1996, coordonatori, Sorin Mitu şi Florin Gogâltan, pp.169-176. şi în "Istoria azi", 1993, nr. 10, pp.121-129.

8.   Le miraculeux et le magique dans la religion des Roumains de Transylvanie au XVIII-e siècle, Church and Society in Central and Eastern Europe, European Studies Foundation Publishing House, Cluj-Napoca, 1998, Edited by Maria Crăciun and Ovidiu Ghitta, pp. 413-424.

9.   Iuliu Maniu între memorie şi istorie, postfaţă la Ionel Pop, Zaharia Boilă, Matei Boilă, Amintiri despre Iuliu Maniu, Dacia, Cluj-Napoca, 1998, pp. 115-125.

10. Românii din Transilvania în imaginarul aristocratic maghiar în secolul XVIII, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, 2, Cluj-Napoca, PUC, 1998, pp. 123-135.

11. Imaginea de sine şi "conştiinţă" naţională la românii din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în Studii istorice, Omagiu profesorului Camil Mureşanu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, PUC, 1998, pp. 153-170.

12. La Religion du monde rurale en Transylvanie au XVIIIe siecle, în Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii,(editori Iacob Mârza şi Ana Dumitran), 1999, pp. 235-252.

13 La Transylvanie dans la mémoire collective des Roumains et des Hongrois a l'époque post-communiste, în La Transylvanie dans la Roumanie post-communiste, Actes du colloque du CRINI, sous la direction de Patrice Neau, Echinox, Cluj, 1999, (apărut în 2000), pp. 13-25.

14. Istoria mentalităţilor colective - statutul unei discipline, prefaţă la Introducere în istoria mentalităţilor colective, Cluj-Napoca, PUC, 2000, pp. 5-31.

15. Aspetti della religione popolare nella societa romena della Transilvania  nel XVIII secolo, în Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XX), Acta, A cura di Francesco Guida, Lithos Editrice, Roma, 2000, (apărut în 2001), pp:37-51.

16. Iobăgia în sensibilitatea colectivă  volumul omagial Oradea, 2001, pp.

17. Problemele istoriei şi ale învăţământului istoric la Universitatea din Cluj într-un deceniu de tranziţie (1990-2000), în  Zece ani de istoriografie universitară la Cluj, (1990-2000), Cluj-Napoca, 2002, pp.1-18.

18. Sub semnul interdisciplinarităţii. Istoria şi ştiinţele sociale în secolul XX, în volumul Studii de imagologie, III, Cluj-Napoca, 2002, pp.

19. Repere noi pentru o dezbatere veche: începuturile modernităţii româneşti ( I ) în vol Profesorului Magyari la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2002

20. Simona Nicoară, Toader Nicoară, „Les paradigme des Annales en Roumanie. Le cas de l'historien Alexandru Duţu", in vol. Fernand Braudel - La nouvelle histoire et les Analles in Roumanie. Interferences historiographique franco-roumain. Etudies reunies par Alexandru Florin Platon et Toader Nicoară, Editura Accent, 2009, pp. 125-144

21. „Asupra reprezentării puterii regale-imperiale. Câteva consideraţii istoriografice", în volumul Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa. Studii reunite, editori Alexandru Florin Platon, Bogdan Petru Malean, Liviu Pilat, Editura Universităţii, Iaşi, 2009, pp. 207-228

22. .„La Mort dans le space istoriographique roumain contemporain" in vol. Proceedings of Dying and Death in 18th-21th century Europe. Second edition, coord. Marius Rotar, Tudor Victor Rosu, Helen Frisby, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2009, pp. 159-164

 

IV. Studii şi articole în reviste de specialitate

 1.Variaţii climaterice şi mentalităţi colective în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în "Satu Mare. Studii şi comunicări", VII-VIII (1986-1987), pp. 257-264.

2. Cutremure de pământ şi mentalităţi colective la începutul epocii moderne, în "Acta Musei Napocensis", Cluj-Napoca, XXIV-XXV (1987-1988), pp. 301-314.

3. Climat politique et climat mental dans la société roumaine de la seconde moitie du XVII-e siecle et les dernieres decennies du siecle suivant. Le niveau nobiliaire, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai-Historia", Cluj-Napoca, XXXV, 1990, nr. 1, pp. 102-112.

4. Stadiul editării documentelor unirii de la 1 Decembrie 1918, în "Istoria azi", 1993, nr. 2, pp.29-37.

5. Mental and Political Climate in the Romanian Sociery in the Second Half of the 17-th Century and the Firth Decades of the 18-th Century, în "Colloquia-Journal of Central European Studies", Cluj-Napoca, I, nr. 1, 1994, pp. 69-85.

6. Gh. I. Brătianu istoric al relaţiilor internaţionale ale României moderne, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai-Historia", XXXVIII, 1994, ( în colaborare).

7. Le temps de l'eglise dans la mentalité paysanne de Transylvanie pendant la premiere moitié du XVIII-e siecle, în "Colloquia", I, nr. 2, 1994, pp. 104-113.

8. Orizonturi temporare în satul românesc din Transilvania şi Banat(1680-1800) în "Revista Bistriţei", vol. VIII, 1994, pp. 117-128.

 9. Timpul bisericii în mentalitatea ţărănească din Transilvania în prima jumătate a sec. al XVIII-lea, în "Revista Bistriţei", IX, 1995, pp.189-195.    

 10. Thanatos în grădinile lui Clio. Moartea şi atitudinile în faţa morţii în preocupările istoricilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai- Historia", nr. 2, 1995,.

11. La Nouvelle Histoire et les exigences de l'interdisciplinarité, în "Les Cahiers du Séminaire de Bucarest, no. 2, juin, 1996, pp.37-51.

12. Der Mythos vom "guten Kaiser" im Geschichtsbewusstsein der siebenburgischen Rumanen, în Wissenschaftsstrukturen in Rumanien vor und nach 1989. Funktionsmodelle und Entwurfe, Materialien 10, Tubingen, Herausgegeben von Horst Fassel, pp. 61-70.

13. Pentru o antropologie istorică în spaţiul istoriografiei româneşti contemporane,  în Caiete de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Anul I, nr.1, ianuarie-iunie 2002, pp.7-22.

14. Alain Corbin istoric al sensibilului, în Caiete de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Anul I, nr.1, ianuarie-iunie, 2002, pp.67-73.

15.„Probleme ale antropologiei contemporane", in Caiete de Antropologie istorică, an VII, nr. 1-2 (12-13), ianuarie-decembrie 2008 (publicată în 2009), pp.7-9

 

 

V. Articole în reviste de cultură

 1.   Petiţionarismul- un model în mişcarea naţională românească din Transilvania în "Tribuna"Cluj-Napoca,1991, nr.14, p.6-7.

2.   Orizonturi spaţiale în civilizaţia rurală românească din Transilvania şi Banat în zorii epocii moderne, în "Tribuna", Cluj-Napoca, 1995, nr. 43, p. 7-8.

3.   Clio în orizontul mileniului trei, în "Tribuna", Cluj-Napoca, 1996, nr. 47, p. 12, nr. 48, p. 12, nr. 49, p. 12, nr. 50, p. 12.

4. La Roumanie en transition (1989-2000), în MISSI, Synthese, Lyon, nov-dec. 2000, no. 71, pp. 12-13.

 

VI. Editări, traduceri

 1. Alan Booth, Jeane Booth, Invăţarea activă, Cluj-Napoca, EPHES, 2000.

2. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, II, Cluj-Napoca, PUC, 1998.

3. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, III, Cluj-Napoca, PUC, 2001.

4. Catherine Durandin, Discurs politic şi modernizare în românia (Secolele XIX-XX), Cluj-Napoca, Accent, 2000,

5. Zece ani de istoriografie universitară la Cluj, (1990-2000), Cluj-Napoca, 2002, (bibliografie).

6. Caiete de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Accent, 2002-2012 (20 numere, 2 suplimente) -  Redactor şef si editor general.

  •