CV
Prof. dr. Toader NICOARĂ

Prof. dr. Toader NICOARĂ

1. Nume: NICOARĂ

2. Prenume: Toader

3. Data şi locul naşterii: 13 martie 1956, loc. Măgurele, comuna Mărişelu, Jud. Bistriţa-Năsăud, România

4. Studii:

1961-1970 - şcoala primară şi gimnazială din Mărişelu

1970 -1975 - Liceul "Andrei Mureşanu" Bistriţa - diplomă de bacalaureat

1977-1981 - Univesitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea istorie-filosofie,  - licenţă în istorie

1991-1997 - doctorat în Istorie la UBB Cluj-Napoca - INALCO, Paris - doctorat în istorie (cotutelă)

      5. Titlul ştiinţific: profesor universitar doctor

      6. Experienţa profesională

1981-1991 - profesor de istorie la Scoala Nr. 14 Satu Mare, judeţul Satu Mare

1987 - 1990 -  director adjunct la Scoala nr . 14 Satu Mare

1990 - 1991 - director la Scoala nr. 14 Satu Mare

1991 - 1997 - lector titular la Catedra de istorie modernă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.

1998 -2003 -  conferenţiar titular la Catedra de Istorie Modernă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din, Cluj-Napoca

2003- profesor titular la Catedra de Istorie Modernă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din, Cluj-Napoca

2000 - 2004 - decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

2004 - 2008 - decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

2004 - conducător de doctorat

2008- 2012 prorector responsabil cu Relasiile Internasionale la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

2012-  Director al scolii Doctorale Istorie, Civilizasie,Cultură, la Facultatea de Istorie si Filosofie a UBB, Cluj-Napoca.

      7. Locul de muncă actual şi funcţia:

Profesor titular la Catedra de Istoria Modernă, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

       8. Vechime la locul de muncă actual: 23 ani

       9. Brevete de invenţii : ---

       10. Lucrări publicate:

a) ştiinţifice: 7 cărţi de autor, 50 studii şi articole

b) didactice: 3 manuale universitare, 3 antologii

 

11. 1. Lucrări didactice si pozisii academice relevante pentru experiensa în domeniul menagementului academic si experiză în domeniul asigurării calităsii, si evaluării programelor de studiu si asigurarea excelensei academice:

 

1) 1994 - specializare la Nottingham University, United Kingdom, în problemele realizării noii curicule universitare si asigurarea calităsii

2) 1995 -1996 - Organizarea Seminarului româno-britanic, Invăţarea activă în istorie şi ştiinţele sociale, (edisia I - Sinaia, Romania; edisia II - Bucuresti, România), sub patronajul Ministerului Educasiei Nasionale si a Ambasadei Regatului Unit la Bucuresti.

3) Editarea lucrării - Alan Booth, Jean Booth, Invăţarea activă în istorie şi ştiinţele sociale, Cluj-Napoca, EFES, 2002, si diseminarea rezultatelor în cadrul Facultăsilor de Stiinse socio-umane din UBB.

4) Membru Cliohnet, (reţea de excelenţă didactică europeană a departamentelor de Istorie din peste 60 de universităţi europene; responsabil naţional; perioada: 2000-2007 (în vederea aplicării reformei Bologna).

5) Membru Cliohress, (reţea de cercetare  de excelenţă europeană a departamentelor de Istorie din peste 60 de universităţi europene (2004-2012);

6) Directorul Consiliul pentru Curriculum al Universităsii Babes-Bolyai (2006-2008).

7) Membru al CPC (comisie specializată a Senatului UBB, Cluj-Napoca (2008-2012).

8) Directorul Specializării Istorie, IDD de la Facultatea de Istorie a UBB, Cluj-Napoca (1994-2013)

9) Autor al 3 manuale destinate formelor de învăsământ la distansă si de reconversie profesională.

Manual multifuncţional de istoria modernă a României, Cluj-Napoca, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Programul PHARE pentru Democraţie, Edisia I, 1997, 214 p. Edisia II, 1998, 2014 p. (în colaborare).

Istoria orală si sursele istoriei locale, Bucuresti, 2005, Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea Istorie, forma de învăsâmânt ID.

Istoria si tradisiile minorităsilor din România, Bucuresti, 2005, Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, Specializarea Istorie, forma de învăsâmânt ID.

 

11. 2. Lucrări ştiinţifice relevante pentru Istoria modernă a românilor şi antropologia istorică a epocii moderne:

 

1. Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, 440 p.

2. Introducere în istoria mentalităţilor colective, antologie, selecţia şi traducerea textelor, Cluj-Napoca, PUC, 2000, 400 p.

3. Societe rurale et mentalites collectives en Transylvanie a l'epoque moderne, Paris, L'Harmattan, 2002, 371 p.

4. Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană, I, Cluj-Napoca, Accent, 2002, 275 p.

5. Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană, II,  Cluj-Napoca, Accent, 2008, 325 p.

6. Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne (1600-1830), Cluj-Napoca, Accent, 2006, 650 p.

7. Nouă teme de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Accent, 2013, 225 p.

 

     12. Membru al asociaţiilor profesionale

1. Membru fondator şi membru în consiliul de conducere a Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat (din 1991)

2. Redactor la revista "Colloquia - Journal of Central European History", membru al Institutului de Studii Central Europene (din 1994)

3. Membru fondator şi membru în Consiliul de conducere al Fundaţiei cultural-ştiinţifice "Henri Mathias Berthelot" pentru promovarea relaţiilor culturale şi intelectuale româno - franceze (din 1996)

4. Redactor şef si editor al revistei Caiete de antropologie istorică, (2002-) editată de Seminarul de antropologie istorică din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB.

5. Membru în colegiul de redacsie al revistei Recherches (2006), editată de centrul de limbi si literaturi romanice al Universităsii din Strasbourg, (Fransa). 

    13: Limbi străine cunoscute:

         Franceza: scris, citit, conversat - foarte bine

         Engleza: scris, citit, conversat - foarte bine

      14. Alte competenţe: ---

      15. Specializări şi calificări:

1993 - specializare la Univesitatea Liberă din Bruxelles, Belgia

1994 - specializare la Nottingham University, United Kingdom

1995 - 1997 specializare de doctorat în cotutelă la INALCO, Paris, Franţa, codirector de teză : professeur des universites Catherine DURANDIN

       16. Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale:

1. Cliohnet, (reţea de excelenţă didactică europeană a departamentelor de Istorie din peste 60 de universităţi europene; responsabil naţional; perioada: 2000-2007.

2. Cliohress, (reţea de cercetare  de excelenţă europeană a departamentelor de Istoriae din peste 60 de universităţi europene (2004-2012);

3. Visiting Professor la Universitatea Paris 12 (Fransa) în anii 2000-2001 si 2001-2002.

4. Directorul Consiliul pentru Curriculum al Universităsii Babes-Bolyai (2006-2008) si membru al CPC (2008-2012).

5. Directorul Scolii Doctorale "Istorie, civilizasie, cultură" a Facultăsii de Istorie si Filosofie din cadrul Universităsii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. (2006-)

     17. Alte menţiuni (premii, distincţii, etc.):

         1. Palmes academique (2002), acordată de Ministerul Francez al Educasiei Nasionale.

      18. Prezentarea activităţilor didactice şi ştiinţifice anterioare:

Titular al cursul Istoria modernă a românilor (I),  ca şi a unui număr de cursuri şi seminarii speciale cu teme care acoperă problematici ale antropologiei istorice (Oamenii şi moartea în societatea românească modernă şi contemporană, Introducere în antropologia istorică), şi susţin cursul privind Noua istorie culturală, în cadrul şcolii doctorale "Istorie, civilizaţie, cultură românească şi europeană", care funcţionează în cadrul facultăţii începând din anul universitar 2004-2005. In calitate de director al scolii doctorale "Istorie, civilizaţie, cultură românească şi europeană", am organizat sesiunea stiinsifică anuală a scolii doctorale, (7 edisii) precum si publicarea Anuarului Scolii doctorale Istorie, civilizasie cultură (5 edisii).

 

Preocupat de autoperfecsionarea didacticii istoriei si de menagementul academic performant, am participat în calitate de decan al Facultăsii de Istorie si Filosofie si Prorector UBB, la implementatea reformei curiculare, în formula Bologna, în domeniul Istorie si stiinse umaniste, am beneficiat de o bogată experiensă nasională (Director CPC, expert Aracis pentru Istorie), si europeană (membru reselelor Cliohnet si Cliohress).

  •