Lista de publicaţii
Lector dr. Ştefan MAFTEI

  • Cărţi şi capitole în cărţi:

Cărţi (naţional):

Geniul artistic: Nietzsche şi problema creaţiei artistice. Între romantism şi avangarda germană, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, 260 p. (acreditată CNCSIS) ISBN 978-973-133-861-3

 

Capitole în cărţi (naţional):

„Ideologie şi angajare. Relevanţa social-politicului în arta modernă", în: Artă, comunitate şi spaţiu public. Strategii politice şi estetice ale modernităţii (coord. Dan-Eugen Raţiu, Ciprian Mihali), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003

„De la utopia estetică la arta politizată. Lecturi contemporane ale relaţiei dintre artă şi politică" în: Mihaela Pop, Dan-Eugen Raţiu (coord.), Estetica şi artele astăzi, Editura Universităţii Bucureşti, 2010

Între critică' şi propagandă: Autocritica' artei în avangarda istorică. Cazul Dada", în: Politica culturală şi artele: local, național, global, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj (coord.: Raţiu Dan-Eugen, 2011)

„Conceptul de ‚experienţă' în viziunea lui Walter Benjamin", în: George Bondor, Cristian Nae (coord.), Imagine şi text, Editura UAIC, Iaşi, 2012, pp.55-74.

Capitole în cărţi (internaţional):

1.„‚Social Aesthetic': Contemporary Approaches on a Schillerian Theme", în: G. Raţă, P. Runcan, M. Marsonet, Applied Social Sciences. vol. 4: PHILOSOPHY AND THEOLOGY, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing

 

  • Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal:

„Philosophy as "Artwork:" Revisiting Nietzsche's Idea of a "Philosophy" from the Point of View of the "Artist", în: Procedia. Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428), Elsevier

„„Nation" as Watchword. The Politics of Cultural Surveillance in Romania", în: African Yearbook of Rhetoric, Surveillance/Rhetoric (eds. Antonio Negri, Philippe-Joseph Salazar), l. 3, 1: 49-59, (ISSN 2220 2188)

"Gesamtkunstwerk and the Limits of Aesthetic Utopia in Walter Benjamin's "Arcades Project"", în: Studia UBB Philosophia, LVI, 3, 2011 (EBSCO)

"Amnesty means oblivion: The politics of ‘pardon' in post-communist Romania", în: African Yearbook of Rhetoric (vol. 2, 1: 3-11, On the rhetorics of justice in post-societies (eds. Philippe-Joseph Salazar, Ciprian Mihali) (ISSN 2220 2188)

"Between Critique and Propaganda: The Critical Self-Understanding of Art in the Historical Avant-Garde. The Case of Dada", în: Journal for the Study of Religions and Ideologies, 9.27, 2010 (ISI)

"'Revolution of The Rule of Law': Transitional Rule of Law in Post-Communist Romania", în: Studia UBB. Philosophia, LV, 1, 2010, 55-65. (EBSCO)

"Art as Unfulfilled Utopia: The Experience of the Political in Dada's Redefining of Art", în: Studia UBB. Philosophia, LIV, 2, 2009, pp. 119-138 (EBSCO)

"'Sonship' and its Relevance for Jewish and Non-Jewish Mystical Literatures", în: Journal for the Study of Religions and Ideologies: (JSRI) volume 8, no. 23, Summer 2009, pp. 141-153 (ISI)

"Values of The Aesthetical Discourse in Nietzsche's Work", în: Rivista di Estetica (Nietzsche dopo il postmoderno) (Torino), nouva serie, no. 28 (1/2005), anno XLV, pp. 79-92  (ISSN 0035-6212) (INGENTAConnect)

"The Secularization of Ethics. Questioning the Modern Virtues", în: Journal for the Study of Religions and Ideologies (JSRI), 5, 2003, pp.73 - 83 (ISI)

"The Rhetoric of ‘Revolution' Dismantled: The Case of Communist Propaganda", în: Journal for the Study of Religions and Ideologies (JSRI), 10, 2005, pp. 166 - 182 (ISI)

„Friedrich Nietzsche. Problema stilului din dubla perspectivă a literaturii şi filosofiei", în: Caietele Echinox, 2004, pp.256-264 (CEEOL)

"Art, Politics, and Religion. Historical Perspectives on Self-defining", în: Journal for the Study of Religions and Ideologies (JSRI), no. 2/summer 2002 (ISI)

 

  • Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate:

1. "A Cultural Revolution for the ‘Free Spirits': Hugo Ball's Nietzschean Anarchism", în: Proceedings of the 5th Mediterranean Congress of Aesthetics, eds. Maria José Alcaraz, Matilde Carrasco & Salvador Rubio, 2011

 

  • Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

1. „Re-lectură a liberalismului clasic şi contemporan (prefaţă la ediţia română)", în: Demeter M. Attila, Naţionalism, multiculturalism, minorităţi naţionale, Cluj, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (acreditată CNCSIS), 2012, pp. 2-4

2. „Habermas: Oeffentlichkeit şi legitimarea democraţiei", în: Contrast, no. 1-3/2003, Fundaţia Mathesis, Iaşi

3. Claus Zittel, Figuri ale autosuprimării la Nietzsche, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 (traducere din germană) (acreditată CNCSIS)

4. Aristotel, Retorica, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004 (colaborare cu note şi comentarii) (ISBN 978-606-8162-94-2) (acreditată CNCSIS)

  •