CV
Lector dr. Ştefan MAFTEI

NUMELE ŞI PRENUMELE: MAFTEI ŞTEFAN-SEBASTIAN

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 02.01.1979, Piatra Neamţ

FUNCŢIA: lector universitar

TITLUL ŞTIINŢIFIC: doctor în filosofie

LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

ADRESA INSTITUŢIEI: Str. Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, cod poştal: 400084

Telefon: 40-264-405300 Fax: 40-264-591906

ADRESA PERSONALĂ: Str. Tineretului 5, localitatea Floreşti, Jud. Cluj

E-mail: stmaftei@yahoo.com

 

STUDII:

Nr.

crt.

Instituţia de învăţământ superior

Facultatea

Domeniul

Perioada

Diplome

 

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Istorie şi Filosofie

Filosofie

Titlul tezei:

Friedrich Nietzsche şi metamorfozele esteticului în conştiinţa europeană modernă

2002-2006

Diplomă de Doctor în Filosofie

 

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Istorie şi Filosofie

Filosofie

2001-2002

Diplomă de Studii Aprofundate în Filosofia Umanului

 

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Istorie şi Filosofie

Filosofie

1997-2001

Diplomă de Licenţă în Filosofie

 

LIMBI STRĂINE:

SCRIS                       CITIT                         VORBIT

engleza:                                              foarte bine      foarte bine      foarte bine

germana:                                            bine                 foarte bine      bine

italiana:                                              satisfăcător     foarte bine      satisfăcător

franceza:                                            bine                 foarte bine      bine

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ŞI LOCURILE DE MUNCĂ RELEVANTE

Locuri de muncă relevante:

Perioada: 2002 - 2006

Locul: Cluj-Napoca

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai"

Funcţia: asistent univ. asociat, drd. cu frecvenţă, Fac. de Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematică

 

Perioada: 2006-2013

Locul: Cluj-Napoca

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai"

Funcţia: asistent universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematică

 

 Perioada: 2013-

Locul: Cluj-Napoca

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai"

Funcţia: lector universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie

 

Activitate didactică:

2002-2006: conducere seminarii nivel licență Filosofie (zi/ID) la disciplinele: Filosofia culturii (opţional), Retorică (opţional), Estetică (I + II) (obligatoriu), Hermeneutică (opţional), Metafizică (opţional).

2007-2009: conducere seminarii nivel licență Filosofie (zi/ID) la disciplinele: Filosofia culturii (opţional), Retorică (opţional), Estetică (I+II (obligatoriu), Hermeneutică (opţional)

Cursuri nivel licenţă Filosofie (zi/ID): Retorică (opţional), Hermeneutică (opţional)

2009‐2010: conducere seminarii nivel licență Filosofie (zi/ID) la disciplinele: Metode de cercetare si elaborare de texte în Filosofie (obligatoriu) ; Filosofia culturii (obligatoriu); Retorica (opţional) ; Estetica (obligatoriu); Filosofia artei (obligatoriu); Metodologia cercetării în Filosofie (nivel Master).

Cursuri nivel licenţă Filosofie (zi/ID): Retorică (opţional)

2010-2011: conducere seminarii nivel licență Filosofie (zi/ID) la disciplinele: Metode de cercetare si elaborare de texte în Filosofie (obligatoriu) ; Filosofia culturii (obligatoriu); Retorica (opţional) ; Estetica (obligatoriu); Filosofia artei (obligatoriu); Metodologia cercetării în Filosofie (nivel Master);

2011-prezent : conducere seminarii nivel licență Filosofie (zi/ID) la disciplinele: Propedeutică filosofică (obligatoriu); Metode de cercetare și elaborare de texte în Filosofie (obligatoriu); Filosofia culturii (obligatoriu); Retorică (opțional) ; Estetică (obligatoriu); Filosofia artei (obligatoriu); Metodologia cercetării în Filosofie (nivel Master).

 

Activităţi de tutorat:

2009-2012: tutorat pentru anii I, II, III Filosofie, nivel licenţă

 

Îndrumare stagii de practică profesională/de specialitate:

2007-2012: îndrumător pentru cca. 5 stagii de practică individuală

 

Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă:

2009-2012: îndrumător pentru cca. 20 de lucrări de finalizare a studiilor de licenţă

 

Coordonarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti; îndrumarea studenţilor pentru diferite concursuri, sesiuni ştiințifice:

2012 - organizare şi coordonare Cerc Filosofie şi Literatură, sub tutela Departamentului de Filosofie

2012 - co-coordonare din partea Departamentului de Filosofie UBB pentru Şcoala de vară IP Democracy and Religion (Ankara, METU), pe baza unui program ERASMUS finanţat sub tutela Universitatii din Tilburg, Olanda

2011- 2012 - coordonare din partea Departamentului de Filosofie pentru Junior Summer School UBB

2010-2011 - co-coordonarea Grupului de Reflectie si Dezbatere Filosofica si Cinematografica (GRDFC) (cerc pentru studenti si elevi de liceu)

2013 - coordonare din partea Departamentului de Filosofie UBB pentru Şcoala de vară IP Democracy and Cosmopolitanism (University of Tilburg, The Netherlands), pe baza unui program ERASMUS finanţat sub tutela Universităţii Tilburg, Olanda

 

Elaborare de materiale didactice şi suporturi de studiu pentru seminarii (antologii, culegeri tematice etc.), altele decât cele raportate pentru criteriul publicaţii ştiinţifice:

1. Culegere tematică (reader) pentru seminarul de Metode de cercetare (an 1, Licenţă)

2. Culegere de modele şi exemple de analiză de text şi scriere academică filosofică (Metode de cercetare (an 1, Master)  

3. Culegere tematică (reader) pentru seminarul de Retorică (opţional, licenţă)

4. Culegere tematică cu modele de lectură a textului filosofic pentru seminarul de Propedeutică filosofică (an 1, Licenţă)

5. Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (pentru Metode de cercetare)

 

Desfăşurarea unor activităţi extra-curriculare cu studenţii (e.g. tabere profesionale, excursii):

2011 - 2012 Vizite organizate la Muzeul de Artă, Cluj (cu prezentarea operelor din muzeu)

2011-2012 Vizite organizate la Muzeul Mitropoliei, Cluj (cu prezentarea operelor din muzeu)

2011-2012 Vizite organizate la Muzeul Bruckenthal, Sibiu (cu prezentarea operelor din muzeu)

2011-2012 Tur al obiectivelor culturale religioase şi laice în Cluj (cu discuţii despre stil şi perioadă, istoricul aşezămîntului etc.)

2012 - "Viitorul religiei" - participare la dezbatere, 7 iunie 2012, UBB, Departamentul de Filosofie, organizată de masteranzii programului de Master Filosofie, Cultură şi comunicare

2005 - coordonare schimb de experienţă între Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti şi Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj

 

Poziţii administrative, funcţii de conducere:

Din 2006 - secretar al Catedrei de Filosofie Sistematică, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB, Cluj-Napoca

 

Membru în organizaţii ştiinţifice:

-          membru al SCIRI (Seminar de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor)

-          membru şi secretar al Societăţii Române de Filosofie, Filiala Cluj (din 2009)

 -    membru al European Society of Aesthetics (din 2010)

 

Activitate ştiinţifică:

Prelegeri susţinute în străinătate:

2012 - „Hegel and the End of Art", „Schiller on the Aesthetic Education of Man", „Nietzsche and the Philosophy of Art", cursuri în cadrul Erasmus LLP Teaching Mobility 2012/2013, Universitatea din Szeged, Ungaria, Departamentul de Filosofie, 2-8 dec.

 

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

Conferinţe internaţionale peer-review:

2011- „A Cultural Revolution for the "Free Spirits": Hugo Ball's Nietzschean Anarchism" (Cartagena, Spania), la 5ème Congrès Méditerranéen d'Esthétique, Universitatea Politehnică din Cartagena, 4-8 iulie  

2003 - „Nietzsche's Concept of Style in the Light of the Rhetorical Tradition" (Naumburg, Germania), la Colocviul internaţional Nietzsche und die Griechen, organizat de Nietzsche-Gesellschaft (Naumburg-Schulpforta), 10-13 septembrie

 

Conferinţe şi prezentări susţinute la şcoli de vară internaţionale:

2012 - „Tolerance. Between Group Rights and Individual Autonomy" (Ankara, Turcia), la: Democracy and Religion Intensive Programme 2012, METU Ankara, 1-15 iulie

2012 - „Tolerance: An Elusive Virtue?" (Ankara, Turcia), la: Democracy and Religion Intensive Programme 2012, METU Ankara, 1-15 iulie

2010 - prezentare la Université Européenne d'Eté (UEE), organizată la Universitatea Belgrad (Serbia), 13-21 Iulie

 

Prezentări la workshop-uri internaţionale:

2010 - „In Search of a Found Identity: Identity Formation and Identity Challenge in Romanian Political Discourse. Before and After the EU Admission" (Cork, Irlanda), la: EU FP7 Bid: Cultural, Social and Behavioural Formations and Transformations. Multidisciplinary approaches to European Integration, University College Cork, 17-18 septembrie

2010 - „Justice in Post-Communist and Post-Apartheid Societies" (University of Cape Town, Africa de Sud), workshop în cadrul proiectului JUSTIROSA - Rhetorics of social justice and deliberative perception of the rule of law in post apartheid South-Africa and post communist Romania (program bilateral România-Africa de Sud), 15 noiembrie

2009 - „Méthodes de recherche en sciences humaines" (Paris, Franţa), la Atelier de méthodologie à la recherche en philosophie politique et juridique, în cadrul Programme Aspects de l'État de droit et démocratie (Agence universitaire de la Francophonie), 2-4 februarie

 

Participări la conferinţe naţionale peer-review:

2012 - „The Idea of a "Social Aesthetic": Contemporary Approaches on a Schillerian Theme", prezentat la conferinţa cu participare internaţională The International Conference of Applied Social Sciences (ISSA), Universitatea de Vest din Timişoara, 18-19 June

2012- „Spre un nou stat estetic? Reflecții contemporane asupra posibilității unei estetici sociale" (Cluj, UBB), la Conferința anuală „Estetica și Teorii ale artelor", Prima ediție, 14-15 septembrie

2012- „Philosophy as "Artwork". Revisiting Nietzsche's Philosophy from an "Aesthetic" Point of View", prezentat la conferinţa cu participare internaţională Historiography of Philosophy: Representations and Cultural Constructions, Universitatea de Vest din Timişoara, 22-23 septembrie

2012- "That Romanian Work Ethic": A Short Cultural History of Work in Romania" (Cluj), la colocviul A part of life: the meaning of work today, 17-19 Mai

2011- „Walter Benjamin despre copilărescul imaginii. Utopie şi capitalism în „Proiectul Arcadelor" (Iaşi), prezentare la Colocviul naţional Imagine şi text: strategii de interpretare, 27 octombrie, Universitatea „A. I. Cuza"

2009- „Artă şi democraţie / spaţiu public" (Bucureşti), prezentare la colocviul naţional NEC-Link Estetica şi artele astăzi / L'Esthétique et les arts aujourd'hui, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25 iunie

2009 - „Retorică şi religie. Desmond Tutu şi retorica reconcilierii în Africa de Sud" (Bucureşti), la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 8-9 mai (Secţiunea Comunicare socială/Comunicare politică) 

2008 -"Aspecte ale ‘identificarii' si ‘discriminarii' in teorii ale retoricii contemporane" (Bucureşti) conferinţă susţinută la sesiunea anuală de conferinţe a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, 23 mai (Secţiunea Comunicare socială/Comunicare politică)

 

Prezentări la workshop-uri naţionale:

2010- „Les usages du « marginal »: Le discours du « marginal » dans la rhétorique démocratique" (Cluj), prezentare la atelierul Espace public: politiques de l'espérance et dissensus, UBB, 19 mai

2010 - „Hope, Dissent and the (Un)rhetorical Presidency: Managing Democracy in Post-1989 Romania" (Cluj), International Workshop, Babeş-Bolyai University (JUSTIROSA - program bilateral România-Africa de Sud), 21-25 iunie

2010 - „Dissent and Its Limits: The Promise of a Deliberative Democracy" (Cluj), WORKSHOP : Public Sphere : Politics of Hope and Dissent, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (JUSTIROSA - (program bilateral România-Africa de Sud), ianuarie

2009 - „Truth with Forgiveness?: "The Testimonies of Suffering. A history that one doesn't learn about at school" (Sighet), Workshop: POST-COMMUNISM, POST-APARTHEID: TRUTH, RECONCILIATION AND THEIR PLURAL NORMS , 9-12 Septembrie 2009, conferinţă susţinută la colocviul internaţional JUSTIROSA (program bilateral România-Africa de Sud) - Sighet, România, septembrie

2009 - Participare la Atelier de méthodologie à la recherche en philosophie politique et juridique, în cadrul Programme Aspects de l'État de droit et démocratie (Agence universitaire de la Francophonie), Cluj-Gilău, 3-5 septembre

 

Prezentări la evenimente ştiinţifice locale:

2009 - „Desmond Tutu: Retorică şi religie", conferinţă susţinută în cadrul programului de conferinţe al grupului SCIRI (Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca)

2007 - „Rădăcini evreieşti ale dadaismului", conferinţă susţinută în cadrul programului de conferinţe al grupului SCIRI (Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), 14.12.2007

2007 - „Gesamtkunstwerk în lectura lui Walter Benjamin", conferinţă susţinută la colocviul Walter Benjamin şi fizionomia Europei interbelice (cu sprijinul financiar al CNCSIS), Cluj-Napoca, Departamentul de Filozofie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, 07.12.2007

2003 - „Nietzsche şi perspectiva religiei creştine", conferinţă susţinută în cadrul programului de

conferinţe al grupului SCIRI (Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), 6.06.2003

 

PROIECTE DE CERCETARE, GRANTURI

Membru al echipelor de cercetare internaţionale:

2010-2011: Membru al Grantului de cercetare bilateral (PN II Tip Capacităţi, Modul III) România - Africa de Sud JUSTIROSA (2008-2011):Rhetorics of social justice and deliberative perception of the rule of law in post apartheid South-Africa and post communist Romania/ „Retorica justiţiei sociale şi perceptiile deliberative asupra statului de drept în Africa de Sud post-apartheid şi Romania post-comunista; Buget: 143.642 RON

 

Membru al echipelor de cercetare naţionale:

1.CNCS 2012‐2014: PN II_ID_PCE_2011‐3‐1010 Reînnoirea Esteticii: de la artă la viața cotidiană Universitatea Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca, 5 participanți (buget 2012: 225.500 RON; 2013: 292.500 RON; 2014:  355.625 RON)

 

2.CNCS 2009‐2011: PN II_PCE_ID‐2469 Cultură şi creativitate în epoca globalizării: Studiu privind interacțiunile între politica culturală şi creativitatea artistică, Universitatea Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca, 6 participanți (buget 3 ani: 409.948 RON)

3.CNCSIS 2002-2003 (tipA cod 14/1282), Cultură şi societate civilă. Strategii politice şi estetice ale modernităţii, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Buget: 50 mil. lei

 

PREMII, DIPLOME DE RECUNOAŞTERE

2010 - premiu CNCSIS pentru publicare de articol în revistă ISI

2009 - premiu CNCSIS pentru publicare de articol în revistă ISI

  •