Lista de publicaţii
Conf. dr. Sorin NEMETI

Cărţi

1. Sincretismul religios în Dacia romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, 423 pp. + 1 hartă + 7 planşe.

Recenzii: Silvia Mustaţă, în Studia Universitatis «Babeş-Bolyai ». Historia, 51 (1), 2006, pp. 152-155 ; Juan Ramón Carbó García, în Studia Historica. Historia Antigua [Salamanca], 24, 2006, pp. 336-340; N. Zugravu, în Zargidava, 6, 2007, pp. 256-258; C. Sterckx, în Revue belge de philologie et d'histoire, 85, 2007, 1, pp. 200-201.

 

2. Dialoguri păgâne. Formule votive şi limbaj figurat în Dacia romană, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012, 268 pp. + 32 ilustraţii.

 

3. Finding Arcobadara. Essay on Geography and Administration of Roman Dacia, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2014, 175 pp. + 1 hartă + 16 ilustraţii

            Recenzii: E. Nemeth, în Journal of Ancient History and Archaeology, 2, 2015, 3, p. 46-47.

 

4. Atlas-Dicţionar al Daciei romane, ed. Mihai Bărbulescu, Tribuna, Cluj-Napoca, 2005 (în colaborare).

Recenzii: C. Găzdac, în Studia Universitatis « Babeş- Bolyai ». Historia, 51 (1), 2006, p. 142-148; N. Gudea, în Revista Bistriţei, XXI/1, 2007, p. 300-302.

 

 

Volume editate

 

1. Orma. Revistă de studii istorico-religioase / Orma. Revue d'études historico-religieuses , 1, 2004 (2006). Subiectul primului număr: Perspective religioase antice, editori Bogdan Neagota, Sorin Nemeti, 173 pp.

 

2. Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, editori Sorin Nemeti, Florin Fodorean, Eduard Nemeth, Sorin Cociş, Irina Nemeti, Mariana Pîslaru, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, 665 pp.

 

 

Articole şi studii în reviste din străinătate şi volumele unor colocvii internaţionale

 

1. Eine donauländische iconographische Variante der Göttin Nantosuelta, în Latomus [Bruxelles], 60, 2001 (1), pp. 156-166.

 

2. Magische Inschriften aus Dakien, în Latomus [Bruxelles], 64, 2005 (2), pp. 397-403.

 

3. Arcobadara, în Latomus [Bruxelles], 69, 2010, pp. 446-457 (în colab. cu M. Bărbulescu).

 

4. Scythicum frigus. Repères  pour une histoire du climat au Bas-Danube (Ier siècle apr. J.-C.), în Ella Hermon ed.,  Sociétés et climats dans l'Empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'Empire romain, Québec - Napoli, 2009, pp. 411-427.  

 

5. Les divinités celto-romaines en Dacie, în Ollodagos. Actes de la Société belge d'études celtiques  [Bruxelles], 21, 2007, pp. 153-193.

 

6. Pagan Dialogues. Religious Messages and Social Representations in the Votive Inscriptions from Dacia, în Ephemeris Dacoromana [Roma], XIV, 2012, pp. 177-197.

 

7. Le dieu à l'anguipède en Dacie romaine, în Ollodagos. Actes de la Société belge d'études celtiques  [Bruxelles], 17, 2002-2003, pp. 201-211.

 

8. Bindus Neptunus and Ianus Geminus at Alburnus Maior, în Studia Historica. Historia Antiqua [Salamanca], 22, 2004 (Identidades y culturas en el Imperio Romano), pp. 91-101.

 

9. The Barbarian Within. Illyrian colonists in Roman Dacia, în Studia Historica. Historia Antigua [Salamanca],  28, 2010, pp. 107-130 (în colab. cu Irina Nemeti)

 

10. Il pesce e l'ariete: festeggiando con i Cavalieri Danubiani, ARYS. Antiguedad, Religiones y Sociedades (Huelva, Spania), 9, 2011, pp. 247-261 (in colab. cu Irina Nemeti).

 

11. Dis deabusque immortalibus...Sur les invocations pour tous les dieux et toutes les déesses en Dacie, în Juan Ramón Carbó ed., El final de los tiempos. Perceptiones religiosas de la catástrofe en la Antigüedad (volum monografic ARYS, 10, 2012), p. 409-420.

 

12. Costantino, i Goti e la diffusione del cristianesimo a Nord del Danubio, în Ephemeris Dacoromana, XVII, 2015 (sub tipar).

 

13. Two Magic Inscriptions from Dacia, în Epigraphica (II). Mensa Rotunda Epigraphiae Dacicae Pannonicaeque, ed. Gy. Németh, I. Piso, Debrecen, 2004 (Hungarian Polis Studies 11), pp. 43-50.

 

14. La religione dei Daci in età romana, în Matteo Taufer ed., Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, Rombach Verlag, Reihe Paradeigmata, Band 23, Freiburg im Breisgau, 2013, p. 137-155.

 

15. Le centre du pouvoir germanique de la région centrale de Transylvanie : les tombes princières d'Apahida à la lumière de découvertes locales récentes, în Actes des 32e Journees internationales d'Archeologie merovingienne (ed. P. Perin, B. Dumezil), [Paris], Presse de l'Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, 2012 (sub tipar)

 

16. The Reliefs on Trajan's Column and Dio's text. The First Dacian War and Imperial Propaganda, in Columna Traiani. Trajansäule (Tagungsakten, Tyche Sonderband im Verlag Holzhausen) (sub tipar).

 

 

17. Das Kastellum Artum, in Förderung der nachhaltigen Entwicklung im Donauraum durch kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit / Promovarea dezvoltării durabile în spaţiul dunărean prin cooperare culturală şi ştiinţifică, Humboldt - Kolleg, Cluj, 2010, pp. 98-104.

 

 

18. I rilievi dei Cavalieri Danubiani. Spunti per l'interpretazione diacronica delle varianti regionali, în Cristina-Georgeta Alexandrescu ed., Cult and Votive Monuments. Proceedings of the 13th International Colloquium on Roman Provincial Art, Bucarest, 2015, p. 129-138.

 

19. Les premières communautés dans la  Dacie romaine. La carte IX de Ptolémée et les formulae provinciarum, în I. Piso ed., Trajan und seine Städte, Cluj - Napoca, 2014 (Actele colocviului internaţional Traian şi oraşele sale, Cluj-Napoca, 29 septembrie - 2 octombrie 2014), p. 245-253.

 

20. I banchetti religiosi nella Dacia romana. Testimonianze epigraphiche, în Ligia Ruscu ed., Banquets of Gods, Banquets of Men. Conviviality in the Ancient World, Cluj-Napoca (Studia Universitatis Babeş Bolyai. Historia, 59, 1, June  2014), pp. 391-402. (în colab. cu Irina Nemeti).

 

 

Capitole în cărţi

1. Stăpânii lumii de dincolo, în M. Bărbulescu (ed.), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 251-281.

 

2. Cavalcada funebră, în M. Bărbulescu (ed.), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 294-320.

 

3. Tracii şi illirii, în M. Bărbulescu (ed.), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 394-439 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

4. The Historiography of Religions in Roman Dacia. A Brief Account, în Imola Boda, Cs. Szabó, The Bibliography of Roman Religion in Dacia, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2014, p. 9-20 (în colab. cu F. Marcu).

 

5. Potaissa în secolele V-VI p. Chr. / Potaissa im 5.-6.Jh. n. Chr. Anexa VIII, în M. Bărbulescu, Mormântul princiar germanic de la Turda / Das germanische Fürstengrab von Turda, Cluj-Napoca, 2008, pp. 328-385.

 

6. Magical practice in Dacia and Moesia Inferior, în Cristina-Georgeta Alexandrescu ed., Jupiter on your side. Gods and Humans in Antiquity in the Lower Danube Area (Accompanying publication for the thematic exhibitions in Bucharest, Alba Iulia and Constanţa), Bucarest, 2013, pp. 143-156.

 

 

 

Articole şi studii în reviste

 

Religiile lumii clasice

 

1. Cultul lui Sucellus - Dis Pater şi al Nantosueltei - Proserpina în Dacia romană, în Ephemeris Napocensis, VIII, 1998, pp. 94-121.

 

2. Cavalerul Trac cu lira în Dacia romană, în Acta Musei Porolissensis, 23, 1999, pp. 327-336.

 

3. Isis-Afrodita "impudica" de la Romula. Contribuţii la iconografia Isidei în Dacia romană, în Arhivele Olteniei, 14, 1999, pp. 73-78.

 

4. Apuleius şi complexul şchiopătatului mitic şi ritual. Studiu de psihologie istorică, în   Studii de istorie a Transilvaniei, Bistriţa, III, 1999, pp. 207-212.

 

5. Zei cavaleri în spaţiul nord-balcanic (sec. V î. Hr.-I d. Hr.), în Ephemeris Napocensis, 9-10, 1999-2000, pp. 107-129.

 

6. Imagini divine în arta Daciei preromane. Problema prototipului divinităţilor danubiene, în Analele Banatului, 7-8, 1999-2000, pp. 299-324 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

7. Zeul cu anguipedul în Dacia romană, în Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 1, 2001, pp. 30-36.

 

8. Dea Brigantia la Apulum, în Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani, Zalău, 2001, pp. 441-445.

 

9. Traianus Victor et Medicus. Primul război dacic şi teologia imperială, în Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, pp. 401-410.

 

10. Magia în Dacia romana (I), Revista Bistriţei, 16, 2002, pp. 103-112.

 

11. Auribus deae. Despre un atribut divin şi un instrument de percuţie ritual, Analele Banatului, 9, 2001, pp. 165-168.

 

12. Iupiter Depulsor in Dacia, Acta Musei Napocensis, 39-40 (1), 2002-2003, pp. 241-246 (în colab. cu Irina Nemeti)

 

13. I dii patrii dei Bene Agrud, în Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, pp. 643-650.

 

14. Dal Re Salomone al Santo Sisoe. Eredità antiche nella magia cristiana, în Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, pp. 924-928 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

15. Dii patrii ai maurilor de la Micia, în Orma. Revistă de studii istorico-religioase, 1, 2004 (2006), pp. 36-45.

 

16. Despre Cavalerii Danubieni, în Anuarul Muzeului din Gherla. Arheologie, istorie, cultură, 1-3, 2003-2005, pp. 54-58.

 

17. Un Genius mithraic de la Potaissa, în Ephemeris Napocensis, 14-15, 2004-2005, pp. 91-100 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

18. Planets, Ranks and Soteriology in Dacian Mithraism, în Acta Musei Napocensis, 41-42 (I), 2004-2005, pp. 107-124 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

19. Un relief al Cavalerilor Danubieni de la Căşeiu (Samum), în Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pp. 357-363.

 

20. Kronia la Durostorum, în D. Bondoc (ed.), In honorem Gheorghe Popilian, Craiova, 2006, pp. 217-222.

 

21. Theos Hypsistos Epekoos la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca, 2006,  pp. 483-489 (în colab. cu Irina Nemeti) 

 

22. Magia în Dacia romană II. Geme magice din colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei Române, Revista Bistriţei,  XXI/1, 2007, pp. 293-296.

 

23. Zeus Sarnendenus, Ephemeris Napocensis, XVIII, 2008, pp. 179-183.

 

24. Aniconic Attis from Ilişua, Classica & Christiana, 3, 2008, pp. 179-185.

 

25. Telling Myths, Explaining the Ritual. On the Iconography of Three-Registers Tablets Depicting Danubian Riders, în Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement no. 5, 2010, I, pp. 183-196.

 

26. La religione della Dacia romana nella storiografia recente, Classica & Christiana (Iaşi), 6/1, 2011, pp. 191-202.

 

27. Note despre zodiacul de la Romula, în Studii de istorie şi arheologie. Omagiu cercetătorului dr. Eugen Iaroslavschi, Cluj-Napoca, 2010, pp. 187-193 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

28. The Power of the Seven Vowels on a Magical Gem from Dinogetia (Moesia Inferior), în Iulian Moga ed., Angels, Demons, and the Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery, Iaşi, 2013, pp. 85-92.

 

29. In ecclesia pro ara. On Roman "Wandering Stones" from Romanian Churches, în I. Piso et alii ed., Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata,  Cluj-Napoca, 2011, pp. 435-444.

 

30. A Relief from Tibiscum Depicting the Danubian Riders, în Tibiscum S. N., 3, 2013, pp. 213-221 (în colab. cu A. Ardeţ).

 

31. An aedicula wall from Şoimeni (Cluj County), în Dacia N. S., 58, 2014 (în colab. cu F. Marcu) (sub tipar).

 

32. Heros equitans in the Funerary Iconography in Dacia Porolissensis. Models and workshops, în Dacia N. S., 58, 2014 (în colab. cu Irina Nemeti) (sub tipar).

 

Geografie antică, arheologia mediului ambiant şi administraţie provincială

 

33. Territorium Potaissae, în Revista Bistriţei, 17, 2003, pp. 69-75 (în colab. cu Irina Nemeti şi Florin Fodorean)

 

34. Scenarios on the Dacians. The Indigenous Districts, în Studia Universitatis « Babeş- Bolyai ». Historia, 51 (1), 2006, pp. 86-98.

 

35. Territorium Arcobadarense, în Ephemeris Napocensis, XVI-XVII, 2006-2007 [2008], pp. 107-118 (în colab. cu  M. Bărbulescu).

 

36. Dacia ... in formam provinciae redacta, în E. S. Teodor, O. Ţentea (ed.), Dacia Augusti provincia. Crearea provinciei, Bucarest, 2006, pp. 271-288.

 

37. River Names in Roman Dacia, în M. Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc edts., Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, 2010, pp. 103-113.

 

38. Ptolémée  et la toponymie de la Dacie (I), în Classica et Christiana, 7/2, 2012, pp. 431-437 (în colab. cu Dan Dana).

 

39. Ptolémée  et la toponymie de la Dacie (II-V), în Classica et Christiana, 9/1, 2014, pp. 97-114 (în colab. cu Dan Dana).

 

40. Civic Space and Municipal Statutes in Potaissa, în S. Cociş (ed.), Archäologische Beiträge. Gedenkschrift zum hundersten Geburtstag von Kurt Horedt, Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2014, p. 85-98 (în colab. cu Irina Nemeti).

 

41. Kastellum territoriumque. Sur le statut, le territoire et l'administration de l'etablissement du type vicus militaris en Dacie, in Dacia and Beyond (ed. Panczel Szilamer), Târgu Mureş, 2013 (sub tipar).

 

Arheologia epocii migraţiilor

 

42. Les pièces cigaliformes en bronze de la Transylvanie, în Acta Musei Napocensis, 36, 1998, pp. 197-202.

 

43. Spaţiul public în fostele oraşe romane din Transilvania, în Studii de istorie a Transilvaniei, IV, Bistriţa, 2000, pp. 16-23.

 

44. Un pandantiv bizantin de la Berghin, jud. Alba, Ephemeris Napocensis, 12, 2002, pp. 257-266.

 

45. Gepizii şi "Potaissa" (sec. VI d. Hr.), în Relaţii interetnice în Transilvania. Secolele VI-XIII, Bucarest, 2005, pp. 33-39.

 

46. Burial Pottery in 4th Century A. D. Cemeteries and Isolated Graves from Transylvania », în C. Cosma (ed.), Funerary Offerings and Votive Depositions in Europe's 1st Millennium A. D. Cultural Artefacts and Local Identities, Cluj-Napoca, 2007, pp. 99-111.

 

47. Un mormânt din epoca migraţiilor din Cluj-Napoca, în Identităţi culturale locale şi regionale în context european. Studii de archeologie şi antropologie istorică. In memoriam Alexandri V. Matei, Pop Horea (ed.), Cluj-Napoca - Zalău, Bibliotheca Musei Porolissensis XIII, 2010 (2012), p. 407-412.

 

48. Iordanes şi gepizii. Între goticism, pangermanism şi Walter Goffart, în Revista Bistriţei, XXVI, 2012 (sub tipar).

 

Arheologie, istorie militară:

 

49. Castrul auxiliar de la Potaissa, în Napoca - 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, pp. 194-204.

 

50. Funeraria Thracica, în Napoca - 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, pp. 181-193 (în colab. cu Irina Nemeti)

 

51. Piese de bronz de la Ilişua, în Revista Bistriţei, 15, 2001, pp. 96-102.

 

52. La Dacie dans les Res Gestae Divi Saporis, în Acta Musei Napocensis, 38 (1), 2001, pp. 239-257 (în colab. cu Dan Dana)

 

53. Etnogeneza românilor. Istorie şi morfodinamică, în Cum scriem istoria ? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane, Alba Iulia, 2003, pp. 101-114.

 

54. Piese de bronz romane din Dacia, în Revista Bistriţei, 18, 2004, pp. 89-100.

 

55. Note epigrafice. CIL III 7688, în  S. Nemeti, F. Fodorean, E. Nemeth, S. Cociş, I. Nemeti, M. Pîslaru (ed.), Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007, pp. 229-234.  

 

56. Society and Religion in Ilişua (Dacia), Classica & Christiana, 5/2, 2010, pp. 395-433.

 

RECENZII.

 

Recenzii

1. Recenzie la Al. Suceveanu (în colab. cu Gh. Poenaru Bordea et M. V. Angelescu), Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană, Bucarest, 1998, în Latomus [Bruxelles], 63, 2004, pp. 819 (în limba engleză).

 

2. Recenzie la C. H. Opreanu, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă de istorie culturală, în Polifemo [Messina], 5, 2005, pp. 33-35 (în limba italiană).

 

3. Recenzie la A. Sartori ed., Dedicanti e cultores nelle religioni celtiche. VIII Workshop F.E.R.C.A.N., Gargnano del Garda (9-12 maggio 2007), în Ollodagos [Bruxelles], XXV, 2010-2011, pp. 307-309 (în limba franceză).

 

4. Recenzie la Mihály Loránd Dészpa, Peripherie - Denken. Transformation und Adaption des Gottes Silvanus in den Donauprovinzen (1.-4. Jahrhundert n. Chr.), Stuttgart, Fr. Steiner, 2012, (PAwB, 35), în Latomus [Bruxelles], 2015 (sub tipar).                     

 

5. Recenzie la Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Humanitas, 1997, în Colloquia, III-IV, 1-2, 1996-1997 (2000), pp. 338-340 (engleză).

 

6. Recenzie la Robert Turcan, Cultele orientale în lumea romană, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998, în Analele Banatului, VII-VIII, 1999-2000 (2000), pp. 807-809.

 

7. Recenzie la Nelu Zugravu, Roma. Politică şi aculturaţie. Introducere la problema romanizării, Iaşi, Ed. Corson, 1999, în Analele Banatului, VII-VIII, 1999-2000 (2000), pp. 811-812.

 

8. Recenzie la Dumitru Popa, Viaţa rurală în Transilvania romană, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2001, în Analele Banatului, IX, 2001 (2002), pp. 795-797.

 

9. Recenzie la Vlad Nistor, Redefinind sfârşitul. Cetate şi imperiu, Bucureşti, Ed. Nemira, 2000,  în Colloquia, VIII-IX,  2001-2002,  1-2, pp. 162-164.(engleză)

 

10. Recenzie la Igor Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca Evului Mediu timpuriu (sec. V-VII d. Chr.), Chişinău, 1998, în Ephemeris Napocensis, IX-X, 1999-2000 (2002), pp. 353-354.

 

11. Recenzie la Claude Sterckx, Le cavalier et l'anguipede. Partie II, dans Ollodagos. Actes de la Societe belge d'etudes celtiques, IV, 1, 1992, p. 1-126, în Analele Banatului, IX, 2001 (2002), pp. 791-794.

 

12. Recenzie la Cristian Luca, Dragoş Măndescu, Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII-X, Ed. Istros, Brăila, 2001, în Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 2, 2002, pp. 260-262.

 

13. Recenzie la noua ediţia a lucării Franz Cumont, Astrologie et Religion chez les Grecs et les Romains, Bruxelles-Rome, 2000 (Texte présenté et édité par Isabelle Tassignon),  în Orma. Revistă de studii istorico-religioase, I, 2004 (2006), pp. 164-165.

 

14. Recenzie la Claude Sterckx, Taranis, Sucellos et quelques autres. Le dieu souverain des Celtes, de la Gaule à l'Irlande, Bruxelles, 2005, 3 volume, 666 p., în Ephemeris Napocensis, XVIII, 2008, pp. 233-234.

 

15. Recenzie la Romeo Cârjan, Statute citadine privilegiate în provinciile dunărene ale Imperiului Roman (sec. I-III p. Chr.), Cluj-Napoca, 2010, în Classica & Christiana (Iaşi), 6/2, 2011, pp. 661-664.

 

16. Recenzie la Juan Ramón Carbó García, Los cultos orientales en la Dacia romana. Formas de difusión, integración y control social e ideológico, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, 1270 p., în Classica & Christiana (Iaşi), 7/1, 2012, pp. 298-302.

 

17. Recenzie la Iulian Moga, Culte solare şi lunare în Asia Mică în timpul Principatului (secolele I-III d. Hr.), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Iaşi, 2011, în Classica & Christiana (Iaşi), 8/2, 2013, pp. 652-656.

 

18. Recenzie la Monique Dondin-Payre (sous la direction), Les noms de personnes dans l'Empire romain. Transformations, adaptation, évolution, Ausonius Éditions, Bordeaux, 2011, în Classica & Christiana (Iaşi), 8/2, 2013, pp. 641-645.

 

19. Recenzie la Livio Zerbini (a cura di), Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale, Ferrara - Cento, 15-17 Ottobre 2009, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, în Classica & Christiana (Iaşi), 8/2, 2013, pp. 638-641.

 

20. Banatul în context ptolemeic. 1. Ziridava (recenzie la Sorin Foriu, Ziridava în context ptolemeic, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012, 138 p.), în Classica & Christiana, 9/2, 2014, pp. 537-540. 

 

RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ.

 

1. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2000, (2001), nr. 1109 (în colab.).

 

2. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2001, (2002), nr. 1525 (în colab.).

 

3. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2002, (2003), nr. 2122 (în colab.).

 

4. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2003, (2004), nr. 2376 (în colab.).

 

5. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2004, (2005), nr. 3254 (în colab.).

 

6. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2005, (2006), nr. 3534 (în colab.).

 

7. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2005, (2006), nr. 3534 (în colab.).

 

8. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2006, (2007), nr. 3792 (în colab.).

 

9. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (termele castrului legiunii a V-a Macedonica, principia - curte), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2008, (2009), nr. 4098 (în colab.).

 

10. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (principia - curte), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2009, (2010), nr. 4392 (în colab.).

 

11. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (principia - curte), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2010, (2011), nr. 4610 (în colab.).

 

12. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (principia - curte, cohors milliaria), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2011, (2012), nr. 4800 (în colab.).

 

13. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (praetentura sinistra), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2012, (2013), nr. 70, p. 131-133 (în colab.).

 

14. Turda, jud. Cluj (Potaissa), punct  Dealul Cetăţii  (praetentura sinistra), în Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania - campania 2013, (2014), nr. 96, p. 153-154 (în colab.).

 

 

NOTE ŞI RECENZII ÎN REVISTE DE CULTURĂ.

 

1. Sărbatoarea Saturnaliilor de la Roma la Durostorum‚ Tribuna, 29, 1996, p. 8.

 

2. Arheologia şi "cultura generală", Tribuna, 8-9,1997, p. 10-11.

 

3. Reconstituirea istorică resentimentară (recenzie la M. Gramatopol, Arta monedelor geto-dacice, Bucuresti, Meridiane, 1997), Tribuna, 14-15, 1998, p. 4.

 

4. Ştiinţa religiilor în presa culturală, Tribuna, 19-21, 1998, p. 2 (în colab. cu Irina Ghinescu).

 

5. Eutropius şi etnogeneza românilor, Tribuna, 33-36, 1999, p. 15.

 

6. Îndepărtatele origini ale civilizaţiei româneşti (recenzie la Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998, Mihai Bărbulescu), Tribuna, 5-8, februarie 1999, p. 11-12.

 

7. Karl Strobel şi continuitatea românilor. (Însemnări pe marginea articolului lui K. Strobel, Dacii. Despre complexitatea mărimilor etnice, politice şi culturale ale istoriei spaţiului Dunării de Jos, în SCIVA, 49, 1998, 1, p. 61-95), Tribuna, 2000

 

8. Prezentare a cărţii D. Protase, La continuité daco-romaine, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001, în Adevărul de Cluj, an XIII, nr. 3183, 28 aprilie - 1 mai 2001, p. 5.

 

9. O carte deconspiratoare (recenzie la Zoe Petre, Practica nemuririi, Iaşi, 2004), Tribuna, 40 / 1-15 mai 2004, p. 5.

 

10. Redescoperirea Daciei romane,  Tribuna, 43 / 16-30 iunie 2004, p. 4.

 

11. Semnul originii, Tribuna, 180/ 1 - 15 martie 2010, p. 26.

 

12. Pentru un alt ev mediu timpuriu, Tribuna, 192, 1-15 septembrie 2010, p. 19.

 

13. Mihai Bărbulescu - istoric al religiilor, în Vatra, 12, 2012, p. 77-79 (în colab. cu Irina Nemeti)

 

Rubrica „Corecţii" / revista Tribuna

 

14. Terra mirabilis şi "istoricii" ei. Istoria fantastică a românilor (I), Tribuna, 2000.

 

15. Terra mirabilis si istoricii ei (II), Tribuna, 6 / 1-15 decembrie 2002, p. 9.

 

16. Brâncuşi esoteric, Tribuna, 12 / 1-15 martie 2003, p. 6.

 

17. Esoterism valah, Tribuna, 16 / 1-15 mai 2003, p. 7.

 

18. Celtomania şi folclorul românesc, Tribuna, 118 / 1-15 august 2007, p. 25.

 

19. Despre goticism, Tribuna, 119 / 16-31 august 2007, p. 27.

 

20. "Micromegaliţii", Tribuna, 120 / 1-15 septembrie 2007, p. 27.

 

21. Regele Graalului moldovenesc, Tribuna, 121 / 16-30 septembrie 2007, p. 31.

 

22. Transilvania sumeriană, Tribuna, Tribuna, 122 / 1-15 octombrie 2007, p. 31.

 

23. Statele iluzorii ale DacoRomaniei, Tribuna, 123 / 16-31 octombrie 2007, p. 22.

 

24. Dacia ariană, Tribuna, 126 / 1-15 decembrie 2007, p. 22.

 

25. Teohari Antonescu şi Dacia ariană, Tribuna, 127/15-31 decembrie 2007, p. 26.

 

26. Eliade şi gândirea Tradiţiei, Tribuna, 128 / 1-15 ianuarie 2008., p. 21.

 

27. La più pura tradizione..., Tribuna, 129, 15-31 ianuarie 2008, p. 25.

 

28. Cronica lui Groza, in Tribuna, 131, 16-39 februarie 2008, p. 27.

 

29. Eu, tracul, Tribuna, 132, 1-15 martie 2008, p. 24.

 

30. Istorie getică în plumb, Tribuna, 135, 16-30 aprilie 2008, p. 22.

 

31. Despre "basilica" de la Densuş, Tribuna, 136, 1-15 mai 2008, p. 26.

 

32. Regele, Securitatea şi Tăbliţele, Tribuna, 139, 16-30 iunie 2008, p. 20.

  •