Lista de publicaţii
Prof. dr. Simona NICOARĂ

CǍRŢI:  de autor:

1. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, 349 p.

2. Istorie şi imaginar.Eseuri de antropologie istorică, Cluj-Napoca,  P.U.C., 2000, 250 p.

3. Naţiunea modernă.Mituri.Simboluri.Ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, 360p.

4. O istorie a secularizării.  De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (XIV-XVIII), Cluj Napoca, Editura Accent, 2005, vol 1, 320p.

5.O istorie a secularizării (sec.XIX-XX) Avatarurile  creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, Cluj Napoca, Editura Accent, 2006, vol 2, 354p

6. La Nazione Moderna. I miti, I simboli e le ideologie, Roma, 2007, 335p.

7. Istoria şi Miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, Cluj Napoca, Editura Accent, 2009, 214p.

8. Mentalităţi colective. Imaginar social. Istoria în durata lungă, Cluj Napoca, Editura Accent, 2009, 234p.

9. Reperele unei istorii a vieţii religioase. Studii de antropologie religioasă, vo. I-II, Cluj Napoca, 2011 (în curs de apariţie)

 

CĂRŢI  în colaborare:

10. Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii, Presa Universitară Clujeană,/ Mesagerul, Cluj- Napoca,1996, 265 p. (Co-autor T.Nicoară)

11. Bibliografia istorică a României, volumul VIII, 1989-1994, Bucureşti, Editura Academiei, 1996, 459 p. Capitolul Istoria modernă a României(co-autori G.Hristodol, L.Turc, S.Mîndruţ)

12. Bibliografia istorică a României, volumul  IX, 1994- 1998, Bucureşti, Editura Academiei, 1999/2000,512 p.Capitolul Istoria modernă a României(G.Hristodol, L.Turc)           

 

STUDII şi articole în reviste de specialitate:

13. Contribuţii la geneza revoluţiei de la 1848. Introducere în istoria modernă a României, în Satu Mare. "Studii şi comunicări", V-VI, (1981-1982), p. 685-687.

14. The Image of America in Romanian Culture of the Early Modern Epoch, în  "Transylvanian Review", 1993, 2, nr. 1, p. 58-65.

15. O "lectură" imaginară a unui moment istoric: Revolutia de la 1848 în Ţările Române, în "Identitate si alteritate. Studii de imagologie," II, PUC, Cluj- Napoca, 1998.

16. O altă perspectivă a istoriei: imaginarul social, în "Vatra", Târgu Mureş, XVII,  nr 8, 1999.

17. Emergenţa unui mit în revoluţia de la 1848 din Transilvania, în volumul  Revoluţia de la 1848  în Europa Centrală. Perspectiva istorică şi istoriografică, Cluj Napoca, P.U.C., 1999/2000.

18. Bibliografia istorică a României, volumul VIII, 1989-1994, Bucureşti, Editura Academiei, 1996, p. 167-197 (459 p.)

19. Bibliografia istorică a României, volumul  IX, 1994- 1998, Bucureşti, Editura Academiei, 1999/2000, p. 253-296 (512 p.)

20. O reflecţie asupra evoluţiei culturii politice româneşti. Studiu introductiv, p. 7-20, în Catherine Durandin, Discurs politic şii modernizare în România. Secolele XIX-XX, PUC, Cluj-Napoca, 2000, 412 p.

21. Istorie şi memorie, în "Discobolul",  nr. 27 (34) Alba Iulia, februarie-martie 2000, p. 53-69.

22. "Câmpul Libertăţei"  - mitul sărbătorii revoluţionare, în "Discobolul", nr. 29 (36), Alba Iulia, mai 2000, p.83-94.  

23. Timpurile violenţei, în "Tribuna", Cluj-Napoca, nr. 17-18, mai 2000, p. 5. (12p.)

24. Destinul mitologiilor şi modernitatea, în "Discobolul", Serie nouă, an VI, nr. 52-53-54 (59, 60, 61) aprilie, mai, iunie, 2002, p.41-51.

25.  Alexandru Duţu, dimensiunea unui umanist, în Literatură, arte, idei, (Suplimentul cultural al Cotidianului), Bucureşti, 2001, p. 7.(10p.)

26.O perspectivă istorico-antropologică despre naţiune şi naţionalism, în "Caiete de antropologie istorică", nr. 1, ianuarie-iunie 2002, p. 45-66.

27. Ipostazele alterităţii şi geneza mitologiei naţionale, în "Identitate şi Alteritate. Studii de istorie politică şi culturală", 3, Cluj-Napoca, PUC, 2002, p. 52-63. 

28. .Aspecte milenarist-mesianice în revoluţia de la 1848 din Transilvania, în vol. Omagiu  prof. univ. Andrei Magyari, PUC, 2002.       

29. Chiliasmul modern şi naşterea mentalităţii revoluţionare, în "Caiete de antropologie istorică", nr.2, iulie-decembrie, 2002, p.23-37. 

30. Originile secularizării în cultura română. ( secolele XVII - XVIII), în "Caiete de antropologie istorică", nr.3, an II, ian-iunie 2003, p. 147-171.,25 p.

31. Aspects milénaristes/messianiques dans la Révolution de 1848 en Transylvanie, în  "Transylvanian Review", vol. XII, nr-4, Winter, 2003, p. 96-104.

32. Dilemele luminării în orizontul cultural al secolelor XVII-XIX, în "Arhiva Someşană, Revistă de istorie şi cultură",  Seria a III-a, II, 2003, p. 93-115.

33. Identitatea naţională, o sensibilitate latentă a modernităţii (secolele XVIII-XX), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 7, Alba Iulia. 2003, p. 255-265.

34. Corpul, o metaforă în durata lungă! Avatarurile reprezentării corpului între teologie, istorie şi  antropologie, în "Caiete de antropologie istorică", nr.4, an II, iulie dec.2003, p.29-55.     

35. Jertfa christică şi mentalitatea sacrificiului în revoluţii (de la 1789 la 1848), în "Caiete de antropologie istorică", nr.5, an III, ian-iunie 2004,15 p.

36. From Theocentrism to Anthropocentrism. A History of the European Consciousness Secularization in the 14th-18th Centuries, în "Colloquia", 2004, p. 86-100. 

37. From the Emergence from Religion to the Emergence from Modernity. The Ambiguity of the European Consciousness Secularization in the 19th-20th Centuries, "Colloquia", 2004, p. 100-119.

38. O perspectivă asupra imaginarului comunismului românesc (1947-1989), în "Tribuna", nr.45, 16-31 iulie 2004, p. 10.       

39. Miza şcolară  românească şi secularizarea în secolul al XIX-lea De la bunul creştin şi bunul cetăţean la patriotul naţional, în "Arhiva Someşană, Revistă de istorie şi cultură",  Seria a III-a, II, 2004, p. 93-115.  

40. Controverse vechi, opinii şi dezbateri noi despre profilul secularizării, în "Journal for the Study of Religions and Ideologies", nr. 10, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI.

 41. Una prospettiva sull'immaginario del comunismo romeno (1947-1989)(O perspectivă asupra imaginarului comunismului românesc (1947-1989), în "Comunismo e comunismi. Il modello rumeno",  a cura di Ghe. Mândrescu, Giordano Altarozzi, Atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, p. 47-64

42. Sărbătoare, comemorare, celebrare, în "Caiete de antropologie istorică", an IV, nr.1(7), ian-iunie 2005, p. 7-10.

43. Metmorfozele sărbătorii între secolele XVI-XIX, sub impactul noilor sensibilităţi moderne, în "Caiete de antropologie istorică", an IV, nr.1(7), ian.-iunie 2005, p. 111-124.

44. Sărbătoarea creştină şi politizarea lentă a sărbătorii în secolele XVII-XIX în spaţiul românesc, în "Caiete de antropologie istorică", an IV, nr.1(7), ian-iunie 2005, p. 124-132.      

45. "National Sensitivity in Romanian Society (Eighteenth end Nineteenth Centuries), în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Historia, vol. 50, nr.1, june 2005, p. 70-94.       

 46.  Sécularisation, déchristianisation, laïcisation aux XIXe-XXe siècles. Le lent défrichement de la mémoire chrétienne (Secularizare, decreştinare, laicizare  în secolele XIX-XX.Lenta defrişare a memoriei creştine),  în  "Synergies roumaines", coord. D.C.Domuţa, nr.1, 2005, p.32-42.

 47. De la modelul creştin al cumpătării la dieta alimentară modernă. Marile mutaţii ale structurilor gustului şi consumului (secolele XVI-XX), în "Caiete de antropologie istorică", nr. 1-2, ian.-dec.2006, p.117-129.

48. Secularizarea, decreştinarea, laicitatea  în dezbaterile istoriografiei, în "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Historia, vol. 50, nr-2, 2006, p. 37-61.

49. Dilemele istorice ale ideii de Europa. Despre istoriografii naţionale şi nostalgiile Europei, în "Familia", Revistă de cultură, nr.2, februarie 2006, p. 50-55.

50. Pentru o istorie a loisirului, în "Caiete de antropologie istorică", nr.1-2, ian-iulie 2007, p. 7-11.

51. Timp liber, distracţie, joc. Sensibilităţi şi metamorfoze de-a lungul istoriei, în "Caiete de antropologie istorică", nr. 1-2, ian.-iulie.2007, p. 15-30.

52. Creştinismul şi modernitatea, în "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Historia, vol. 53, nr. 1-2, 2008, p.143-165.

53. O scurtă călătorie pe tărâmul miturilor. Mitologia românească, în "Caiete de antropologie istorică", nr.1-2, ian-decembrie 2008, p.87-100.52. La paradigme des Annales en Roumanie. Le cas de l'historien Alexandru Duţu (în colaborare cu T. Nicoara), în  Fernand Braudel, la "nouvelle histoire" et les "Annales" en Roumanie. Interférences historiographiques franco-roumaine. Études réinies par Alexandru-Florin Platon et Toader Nicoara,  Cluj-Napoca, Editura Accent, p. 125-144. 

54. Mitul în teritoriul  antropologiei istorice, în  „Studia Univeritatis „Petru Maior," Historia, 9, Tg.Mureş, 2009, p.343-358.53. Odiseea  miturilor în istorie. Supermarketul mitologic modern, în "Caiete de antropologie istorică,Lumea rurală şi modernitatea", an VIII, nr.1(14), ianuarie-iunie 2009, p.165-178.

55. Metode  pedagogice  de educaţiune, interdicţii şi pedepse şcolare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX , în Caiete de antropologie istorică, 2010,nr.16. 

56. Flagelul prostituţiei sub lupa ştiinţelor la începutul secolului XX, în volumul "Disciplinarea socială în  epoca modernă şi contemporană (sec. XVI-XXI)," Cluj-Napoca, Editura Accent, 2010. Studiu prezentat la Sesiunea ştiinţifică a Seminarului de Antropologie Istorică, ed. A II-a, Disciplinarea socială în  epoca modernă şi contemporană (sec. XVI-XXI),19-20 noiembrie 2010.

57. Speranţa învierii naţionale.Adunările naţionale de la Blaj din  1848, în "Caiete de antropologie istorică," 2009,nr.15.

58. Petru Maior  de Dicio-Sînmartin (1760-1821),  un  apostol naţional,    în volumul  "Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale", Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2011, p.128-142.

59. O sărbătorire a Basarabiei. Deschiderea celui dintâi .Sfat al Ţării la Chişinău ( 21 noiembrie 1917), în "Pro-Memoria," Chişinău, 2011. 

60. Mesianismul naţional în Revolutia de la 1848 din Transilvania .Revoluţia mântuitoare, în vol Simpozionului româno-italian, Tg. Mureş, 2011, 10p.

61. Abordări metodologice, în Introducere, "Biserica şi viaţa religioasă", Caiete de antropologie istorică, ianuarie-iulie 2011, nr.1, p. 5-9.

62. Capul de Meduză   şi inima împietrită ale spiritului ştiinţific modern, în "Biserica şi viaţa religioasă", în Caiete de antropologie istorică, ianuarie-iulie 2011, nr.1, p. 5-9.

63. Opinii din trecut. Isidor Ieşean, Magia şi ştiinţa, Dizertaţiune ţinută la Congresul Asociaţiunei române pentru înaintarea şi răspândirea sciinţelor,  (21-25 Septembrie 1903,  în Caiete de antropologie istorică, ianuarie-iulie 2011, nr.1, p. 138-144.

64. Pentru o istorie a moravurilor.  în Moravuri şi sensibilităţi sociale  şi politice în secolele XIX-XX ,Caiete de antropologie istorică,  august-decembrie 2011, nr.2, p.3-9.

65. Problemele sociale şi ideologice ale igienei în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX.  Igiena urbană, în Moravuri şi sensibilităţi sociale  şi politice în secolele XIX-XX , Caiete de antropologie istorică,  august-decembrie 2011, nr.2, p.34-50.

66. Opinii din trecut.,Constantin Rădulescu-Motru, Psihologia ciocoismului, în Moravuri şi sensibilităţi sociale  şi politice în secolele XIX-XX , Caiete de antropologie istorică,  august-decembrie 2011, nr.2, p.132-143.

 

 Manuale universitare, în format electronic:

Istoria mentalităţilor colective şi a imaginarului social, 1996,. Naţiunea şi naţionalismul modern, 1997, Istoria relaţiilor dintre Biserică, Stat şi Societate în Timpurile Moderne 2005

  •