CV
Prof. dr. Simona NICOARĂ

Numele: NICOARĂ

Prenumele: SIMONA

 • E-mail: nicoarasimona2009@yahoo.fr
 • Profesia de bază: profesor
 • Locul de muncă: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de istorie modernă, Cluj-Napoca, România,
 • Studii:
  • 1964 - 1972  Şcoala generală nr 4, Rm. Vâlcea,
  • 1972 -1977 Liceul pedagogic, Rm. Vâlcea,
  • 1977 -1981 Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj- Napoca,
  • 1981: susţinerea licenţei, cu tema Imaginea Americii Latine în istoriografia românească, sec. XV- XIX, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Pompiliu Teodor,
 • Cariera didactică:
  • 1981 -1991: profesoară de istorie la Şcoala generală nr 20, Satu Mare,
     profesoară de istorie şi filosofie la Liceul "Ioan Slavici" şi Liceul "Mihai  Eminescu", Satu Mare,
  • 1991 am devenit, prin concurs, bibliotecar S la BCU, Lucian Blaga, Cluj-Napoca,
  • 1993 m-am înscris la doctorat cu teza Imaginarul social la mijlocul secolului al XIX lea. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti, sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Liviu Maior,
  • 1993-2000 am fost cadru didactic asociat la catedra de Istorie modernă din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai". Am propus şi susţinut cursuri  şi seminarii speciale la Facultatea de Istorie şi Filozofie (masterat, seminarul de Istorie modernă a României), Colegiul de Biblioteconomie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe politice. Am susţinut cursuri şi seminarii din următoarele domenii:
   • - Istoria mentalităţilor şi imaginarului social,
   • - Istoria civilizaţiei române moderne,
   • - Istoria presei româneşti (secolele XIX-XX), Seminarul de Istorie Modernă a României
   • - Istoria naşterii şi evoluţiei naţiunilor moderne
  • 1994-1997, am participat la un stagii de cercetare şi documentare la L'Université Panthéon-Assas (Paris II, France) şi L'Université des Lettres des Sciences Humaines Limoges (France).
  • 1998: am susţinut doctoratul, la 4 decembrie, cu titlul Imaginarul social la mijlocul secolului al XIX lea. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti, sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Liviu Maior.
  • 2001, 19 februarie,  am devenit lector titular la Catedra de istorie modernă, Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie,
  • 2003, luna februarie, am devenit conferenţiar universitar titular la Catedra de istorie modernă
  • 2008, din luna februarie am devenit profesor universitar doctor titular la Catedra de istorie modernă.
  • 2009: am obţinut titlul de conducător de doctorat
 • Titlul ştiinţific: profesor universitar doctor
 • Locul de muncă actual şi funcţia: Profesor universitar, doctor la Departamentul de Istorie modernă, Arhivistică şi Etnologie, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
 • Activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică: -din 1993 coordonez lucrări de licenţă, masterat, iar din 2010 de doctorat
 • Vechime la locul de muncă actual: 18 ani.
 • Lucrări publicate:
   1. ştiinţifice: 9 cărţi de autor, 59 de studii şi articole
   2. didactice: 3 manuale universitare
  • Carţi publicate în edituri naţionale acreditate: 8
  • Carţi publicate la edituri internaţionale: 1
  • Articole publicate în reviste naţionale: 57
  • Articole publicate în volume internaţionale: 2
  • Citări ale articolelor proprii: 300
 • Participări la programe de cercetare din sursă naţională: 4 Granturi CNCSIS, 2001, 2004, 2009, 2010.
 • Conferinţe şi sesiuni ştiinţifice internaţionale: sesiunile ştiinţifice de la Universitatea din Messina, din 3-4 mai 2004 şi Messina şi Roma ( Universitatea Sapienza) din martie 2007
 • Lucrări ştiinţifice relevante pentru specializarea Istoria şi socio-antropologia epocii moderne:
  1. Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii, Presa Universitară Clujeană,/ Mesagerul, Cluj- Napoca,1996, 265 p.(coautor T. Nicoară).
  2. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, 349 p.
  3. Istorie şi imaginar.Eseuri de antropologie istorică, Cluj-Napoca, P.U.C., 2000, 250 p.
  4. Naţiunea modernă. Mituri. Simboluri. Ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, 360p. La Nazione Moderna. I miti, I simboli e le ideologie, Roma, 2007, 335p.
  5. La Nazione Moderna. I miti, I simboli e le ideologie, Roma, 2007, 335p.
  6. O istorie a secularizării. De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (XIV-XVIII), Cluj Napoca, Editura Accent, 2005, vol 1, 320p.
  7. O istorie a secularizării (sec.XIX-XX) Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, Cluj Napoca, Editura Accent, 2006, vol 2, 354p
  8. Istoria şi Miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, Cluj Napoca, Editura Accent, 2009, 214p.
  9. Mentalităţi colective. Imaginar social. Istoria în durata lungă, Cluj Napoca, Editura Accent, 2009, 234p.
  10. Reperele unei istorii a vieţii religioase. Studii de antropologia religioasă, vo. I-II, Cluj Napoca, 2011 (în curs de apariţie)
 • Cursuri şi seminarii:
  • Introducere în istoria mentalităţilor colective şi a imaginarului social,
  • Istoria presei româneşti în secolele XIX-XX
  • Naţiunea şi naţionalismul în epoca modernă,
  • Mitologiile revoluţionare la 1848 în spaţiul românesc,
  • Imaginarul politic modern: mitologii, utopii, eschatologii,
  • Traiectorii ale lumii moderne: secularizarea, decreştinarea, laicizarea, resacralizarea.
 • Membru al asociaţiilor profesionale:
  1. Membru al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat (din 1991).
  2. Redactor al revistei Caiete de antropologie istorică, editată de Seminarul de antropologie istorică din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB.
 • Limbi străine cunoscute:
  • Franceza: scris, citit, conversat – foarte bine
  • Engleza: scris, citit – bine
 • Distincţii: Diplomă pentru Cercetare de excelenţă, oferit în 2006 de UBB, pentru cartea Naţiunea modernă. Mituri. imboluri. Ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, 360p.
 • Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale:
  • -fondator al proiectului Asociaţiei istoricilor din Transilvania şi Banat (1991)
  • - redactor la proiectul de cercetare academică Bibliografia istorică a României, din 1993 până în 2000
  • -organizator şi coordonator al masteratului de istorie modernă şi socio-antropologie istorică, înfiinţat în 2001.
  • -iniţiator şi coordonator al Seminarului de antropologie istorică, de pe lângă Catedra de istorie modernă a Facultăţii de istorie, UBB
  • -redactor şef adjunct al revistei Caiete de antropologie istorică, apărut în 10 numere, din care am coordonat cele referitoare, de pildă, Istoria corpului, nr.4, an II, iulie dec.2003,la Sărbătoare, comemorare, celebrare, an IV, nr.1(7), ian-iunie 2005, Marile mutaţii ale structurilor gustului şi consumului, nr. 1-2, ian.-dec.2006, Timp liber, distracţie, joc, nr. 1-2, ian.-iulie.2007.
  • -redactor şef adj.la Anuarul Scolii Doctorale Clujene. Istorie. Civilizaţie şi Cultură românească şi europeană.
  • -co-organizator şi participant la colocviile internaţionale organizate Fac de istorie şi Filosofie de la UBB-Cluj-Napoca, Catedra de Istorie Modernă cu invitaţi de la Universitatăţile Paris II şi Paris IV, din octombrie 2003 şi la sesiunile ştiinţifice de la Messina, din 3-4 mai 2004 şi Messina şi Roma (Sapienza) din martie 2007.
  • -coordonator al cercetării ştiinţifice studenţeşti, în cadrul Societăţii Studenţeşti Petru Maior, pentru departamentul de istorie modernă.
  • -co-organizator al unor manifestări ştiinţifice naţionale şi precum simpozionului despre Orizonturile cercetării istorice româneşti contemporane, Cluj-Napoca, iunie 2006.
  • -participant la mai multe granturi CNCSIS, în 2001 şi 2004.

Membru al asociaţiilor profesionale:

 1. Membru al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat (din 1991).
 2. Redactor al revistei Caiete de antropologie istorică, editată de Seminarul de antropologie istorică din cadrul Facultăţii de Istorie  şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai".

Limbi străine cunoscute:

 • Franceza: scris, citit, conversat - foarte bine
 • Engleza: scris, citit -  bine

Distincţii:

 • Diplomă pentru Cercetare de excelenţă, oferit în 2006 de U.B.B., pentru cartea Naţiunea modernă.Mituri.Simboluri.Ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, 360p.

Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale:

 • - fondator al proiectului Asociaţiei istoricilor din Transilvania şi Banat (1991)
 • - redactor la proiectul de cercetare academică Bibliografia istorică a României, din 1993 până în 2000
 • - organizator şi coordonator al Masteratului de istorie modernă şi socio-antropologie istorică, înfiinţat în 2001.
 • - iniţiator şi coordonator al Seminarului de antropologie istorică, de pe lângă Catedra de istorie modernă a Facultăţii de istorie, UBB
 • - redactor şef adjunct al revistei Caiete de antropologie istorică, apărut în 10 numere, din care am coordonat cele referitoare, de pildă, Istoria corpului, nr.4, an II, iulie dec.2003,la Sărbătoare, comemorare, celebrare,  an IV, nr.1(7), ian-iunie 2005, Marile mutaţii ale structurilor gustului şi consumului , nr. 1-2, ian.-dec.2006, Timp liber,distracţie, joc, nr. 1-2, ian.-iulie.2007.
 • - redactor şef adj.la Anuarul Scolii Doctorale Clujene. Istorie. Civilizaţie şi Cultură românească şi europeană.
 • - co-organizator şi participant la colocviile internaţionale organizate  de Facultatea de Istorie şi Filosofie de la U.B.B.-Cluj-Napoca, Catedra de Istorie Modernă cu invitaţi de la Universitatăţile Paris II şi Paris IV, din octombrie 2003 şi la sesiunile ştiinţifice de la Messina, din 3-4 mai 2004 şi Messina şi Roma (Sapienza) din martie 2007.
 • - coordonator al cercetării ştiinţifice studenţeşti, în cadrul Societîţii Studenţeşti Petru Maior, pentru departamentul de istorie modernă.
 • - co-organizator al unor manifestări ştiinţifice naţionale şi  precum simpozionului despre Orizonturile cercetării istorice româneşti  contemporane,Cluj-Napoca, iunie 2006.
 • - participant la mai multe granturi CNCSIS, în 2001 şi 2004, 2009, 2010.
 • - membru în bordul Institutului de Istorie Socială "ProMemoria"( Institute of social History "ProMemoria"), Chişinău-Republica Moldova din 2010.
 • - participare la Masa rotundă Unirea basarabiei cu România în lumina noilor documente şi studii, din 8 aprilie 2011, la Chişinău, cu studiu "Sfatul Ţării, o sărbătoare a Basarabiei".
 • - Participare la organizarea Conferinţei Nationale 10 ani de antropologie istorica la Universitatea din Cluj, tinută in 8 iunie 2012, la Cluj-Napoca, sala Ferdinand I.
 •