Lista de publicaţii
Conf. dr. Şerban TURCUŞ

 

I. CĂRŢI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI

 

            1998   

            1. Varia Catholica. Studii de Istorie şi Ecleziologie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, 243 p.

 

            1999

            2. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXIII. 1994. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 1999, XVI + 404 p. (Coautor).

 

            2000

            3. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXIV. 1995. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2000, XVII + 438 p. (Coautor).

 

            2001

            4. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXV. 1996. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2001, XVIII +  415 p. (Coautor).

            5. Sinodul General de la Buda (1279), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, 288 p. (Bibliotheca Historica XV).

            6. Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 354 p. (Colecţia Biblioteca Enciclopedică de Istorie a României).

 

            2002

            7. Istoria românilor. Volumul VI. De la Europa Clasică la Europa Luminilor. 1711-1821, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, XLIII + 1072 p. (Coautor).

            8. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXVI. 1997. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2002, XVIII + 398 p.

 

            2003

            9. Ordinul cistercian. Artă şi instituţii cisterciene în Transilvania medievală, Bucureşti, Editura România Press, 2003, 352 p. + 27 ilustraţii (coautor cu Veronica Turcuş).

            10. International Bibliography of Historical Sciences. Volume XV. 1940-1046. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2003, XXII + 313 p. (Coautor).

            11. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXVII. 1998. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2003, XVIII + 423 p. (Coautor). 

            12. Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei. Vol. I. Fasc. 1: lit. A-B, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, XIX + 271 p. (Colaborator).

            13. România - Vatican. Relaţii diplomatice. I. 1920-1950, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, LXIII + 368 p. + VIII pl. (Colaborator).

 

            2004

            14. Antichi tappeti ottomani in Transilvania a cura di Stefano Ionescu, Roma, 2004, 225 p. (Colaborator şi consultant ştiinţific). Respectiva carte are ediţii succesive şi în limbile română, maghiară, germană şi engleză.

            15. Sfântul Gerard de Cenad sau despre destinul unui veneţian în jurul Anului O Mie, Editura CAROM, Bucureşti, 2004, 192 p.

            16. International Bibliography of Historical Sciences. Volume XV. 1940-1946. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2005 (Coautor).

            17. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXVIII. 1999. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2004, XX + 421 p. (Coautor).

 

            2005

            18. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXIX. 2000. Edited by

Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2005, XX + 439 p. (Coautor).

 

            2006

            19. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXX. 2001. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2006, XVII + 401 p. (Coautor).

            20. Saint Gerard of Cenad or The Destiny of a Venetian around the Year One Thousand, Romanian Cultural Institute. Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2006, 163 p.

 

            2007

            21. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXI, 2002. Edited by Massimo Mastrogregori, KG-Saur, München, 2007, XV+ 413  p. (Coautor)

            22. Vademecum la Sfântul Scaun, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, 325 p.

            23. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXII, 2003. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter-KG-Saur, München-Berlin, 2007, XIX+ 402 p. (Coautor) 

           

            2008

            24. Sfântul Scaun în relaţiile internaţionale. Între societatea perfectă şi poporul lui Dumnezeu,  Editura România Press, Bucureşti, 2008, 196 p.

            25International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXIII, 2004. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter-KG-Saur, München-Berlin, 2008, XIX+ 425 p. (Coautor). 

 

            2009

            26. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXIV, 2005, Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter-KG-Saur, München-Berlin, 2009, XVII + 413 p. (Coautor)

 

            2010

            27. Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, Moldovei şi Munteniei/Glossarium mediae latinitatis actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae historiam illustrantium. Vol. I. Lit. A-C., Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, XX + 694 p. (Colaborator).

 

            2011

            28. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXV. 2006. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter KG Berlin/NewYork, 2011, XIX + 372 p. ISBN 978-3-11-023140-3, e-ISBN 978-3-11-023141-0, ISSN 0074-2015 (Coautor).

            29. Şerban Turcuş (coordonator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în Transilvania medievală (Secolele XI-XIV). Evaluare statistică, Evoluţie, Semnificaţii, Vol. 1-2, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2011, 371 + 1345 p.(coautor)

 

            2012

            30. Istoria românilor. Vol. VI. De la Europa Clasică la Europa Luminilor. 1711-1821. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2012, XLV + 1121 p. + 64 il. (Coautor).

            31. At the Edges of Christendom. The Withe Monks' Art and Institutions in Transylvania (The Twelfth-Fifteenth Centuries). Translated into English by Carmen-Veronica Borbély. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, 318 p.  + 16 planşe ilustraţii. (în colaborare cu Veronica Turcuş).

            32. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXVI. 2007. Edited by Massimo Mastrogregori

(Coautor).

 

            2013

            33. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXVI. 2008. Edited by Massimo Mastrogregori (Coautor).

 

            2014

            34. Monahismul apusean şi răsăritean în Transilvania, în volumul: Monahismul ortodox românesc. Istorie, Contribuţii şi Repertorizare, Voumul I. Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent. Lucrare publicată din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Coordonatori generali: Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române şi Prof. dr.. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Editura BASILICA a Pariarhiei Române, Bucureşti, 2014, p. 239-256.(coautor)

            35. Raporturile monahismului ortodox românesc cu cel apusean-catolic, în volumul: Monahismul ortodox românesc. Istorie, Contribuţii şi Repertorizare. Volumul I. Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent. Lucrare publicată din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Coordonatori generali: Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române şi Prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Editura BASILICA, Bucureşti, 2014, p. 257-269. (coautor)

            36. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXVIII. 2009. Edited by Massimo Mastrogregori, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2014, XIX + 407 p. (ISBN 978-3-11-031708-4; e-ISBN 978-3-11-031749-7; ISSN 0074-2015) (Coautor).

 

            2015

            37. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXIX. 2010. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2015, XIX + 407. ISBN 978-3-11-034174-4. (coautor)

 

            2016

            38. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXX. 2011. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2016, XVII+395 p., ISBN 978-3-11-040791-4 e-ISBN 978-3-11-040801-0. (coautor)

            39. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXXI. 2012. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2016, 420 p. ISBN 978-3110462548. (coautor)

 

            2017

            40. Între cultură, șantaj și spionaj. Accademia di Romania la crepuscul (1947-1955), Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2017, 274 p. (coautor cu Veronica Turcuș)

            41. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXXII. 2013. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2017, 417 p. ISBN 978-3-11-053067-4. ISSN 0074-2015 (Capitolul Romanian historiography).

 42. International Bibliography of Historical Sciences. Volume LXXXIII. 2014. Edited by Massimo Mastrogregori, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2018, 405 p. ISBN 978-3-11-058002-0. ISSN 0074-2015 (Capitolul Romanian historiography).

 

 

            II. VOLUME ÎNGRIJITE

 

            1998

            1. Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc. Ediţie îngrijită, traducere, note şi bibliografie de Şerban Turcuş, Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 234 p. Cartea a fost tradusă în limba italiană sub titlul: Spazio romeno tra frontiera e integrazione, Edizione Gisem, Pisa, 2000.

 

            2000

            2. Biblia de la Blaj. 1795. Ediţie jubiliară, Tipografia Vaticana, Roma, 2000, 2630 p. (coeditor).

 

            2007

            3. Naţiune şi Europenitate. Studii istorice. In honorem Magistri Camilli Mureşanu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, XX + 500 p. (îngrijire în colaborare).

 

 

            III. STUDII ÎN VOLUME ŞI PERIODICE ŞTIINŢIFICE

 

            1994

            1. Consideraţii privind începuturile Episcopiei Române Unite de Oradea, în volumul: Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană. Coordonatori: Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, 1994, p. 130-134.

 

            1995

            2. Ignatie Darabant - Iluminism şi pragmatism. în: "Acta Mvsei Napocensis", 32, 1995, II. Istorie, p. 383-390.

 

            1996

            3. Conceptul de Ev Mediu - o reconsiderare teoretică (I). în: "Cele Trei Crişuri" (Oradea), Serie Nou|, 1996, VII, 3-4 (72-73), Martie-aprilie, p. 1-2; (II) 1996, 5-6 (74-75), Mai-iunie, p. 4.

            4. Despre conceptul de Ev Mediu. în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Historia, XLI, 1996, 1-2, p. 203-213.

            5. Însemnări pe marginea unei expoziţii şi a catalogului ei: Monumenta Romaniae Vaticana. în: "Acta Mvsei Napocensis", 33, 1996, II. Istorie, p. 459-465.

            6. Pius XII et les Roumains. Entre l'ecclésiologie et les droits de l'homme. în: "Transylvanian Review", Volume V, 1996, No. 4, Winter, p. 111-120.

            7. Familia lui Samuil Vulcan (1758-1839), în: "Buletinul Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca", I-II, 1995-1996, p. 127-130.

 

            1997

            8. Istoricul Cesare Alzati, în "Tribuna" (Cluj-Napoca), Serie Nouă, 1997, an IX, 39-49 (2246), 25 septembrie - 8 octombrie 1997, p. 10.

            9. L'Historien Cesare Alzati - profil biobibliographique în: "Transylvanian Review", Volume VI, 1997, No. 3, Autumn, p. 44-55.

            10. Le Saint Siège dans le discours politique roumain (1947-1953). Considerations în "Transylvanian Review", Volume VI, 1997, No. 1, Spring, p. 135-147.

            11. Modele de unitate ecclesială şi Unirea cu Roma a românilor ardeleni, în volumul: 300 de ani de la Unirea cu Roma, Bucureşti, 1997, p. 6-13.

            12. Sfântul Scaun şi românii. Consideraţii istorice. În: "Steaua" (Cluj-Napoca), 1997, nr. 4-5-6 (587-588-589), p. 52-54 (în colaborare cu Veronica Turcuş).

            13. Christianitas şi locul românilor în realitatea creştină occidentală la începutul secolului al XIII-lea, în: "Acta Mvsei Napocensis", 34, 1997, II. Istorie, p. 14-38.

            14. Models of Church Union and the Transylvanian Romanians'Union with Rome, în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Historia, XLII, 1997, 1-2, p. 9-16.

            15. Pius al XII-lea şi românii, în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Theologia Catholica, XLII, 1997, 1-2, p. 79-93.

            16. Vaticanul în discursul politic românesc (1947-1953), în: "Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", XXXVI, 1997, p. 185-196.

 

            1998

            17. La "Civiltà Cattolica" şi evenimentele din România dintre anii 1948-1952, în volumul: Studii istorice. Omagiu Profesorului Camil Mureşanu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 514-534 (În colaborare cu Veronica Turcuş).

            18. Papa Paul al VI-lea şi Biserica Română Unită, în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Theologia Catholica, XLIII, 1998, 1, p. 101-109.

 

            1999

            19. Conciliul Lyon II - 1274. Implicaţii în Europa Central-Orientală, în: "Acta Mvsei Napocensis", 35-36, 1998-1999, II. Istorie, p. 9-32.

            20. The Council of Lyon II. Its Effect in Central-Eastern Europe (I). în: "Transylvanian Review", Volume VIII, 1999, No. 1, Spring, p. 132-147; (II), VIII, 1999, No. 2, Summer, p. 54-66.

           

            2000

            21. Misiunea cisterciană în Transilvania, în: "Acta Mvsei Napocensis", 2000-2001, 37-38, II. Istorie, p. 49-74.

            22. Monarhia Pontificală Clasică - Principii ecclesiologice şi realităţi instituţionale. în: "Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", XXXVIII, 1999-2000, p. 9-45. 

            23. Prima mărturie străină despre etnonimul român (1314). în: "Cele Trei Crişuri" (Oradea), Seria a III-a, Anul I, 2000, Nr. 7-9, Iulie-Septembrie, p. 1-14.

            24. Teritoriul românesc ca spaţiu-frontieră în secolul al XIII-lea, în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Historia, Anul XLV, 2000, 1-2, p. 3-14.

 

            2001

            25. Sfântul Scaun şi Ungaria de la Silvestru al II-lea la Urban al II-lea în volumul: Istoria - ca experienţă intelectuală, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 71-88.

            26. San Gerardo di Cenad. Una prospettiva ecclesiologica, în: "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia", XLVI, 2001, 1-2, p. 3-21.

            27. I romeni nella dimensione ecclesiologica della Santa Sede da Pio XI a Paolo VI, în: "Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu din Cluj-Napoca", XL, 2001, p. 185-203.

 

            2002

            28. Caterina de Medieş, i Francescani ed i Romeni di Medieşu Aurit oppure sulle vicende ecclesiologiche transilvane dei secoli XIII-XIV, în "Revue Roumaine d'Histoire" (Bucureşti), Tomes XL-XLI, 2001-2002, p. 21-29.

            29. Il vescovo nella Chiesa Ortodossa Rumena, în "Oecumenica Civitas". Rivista del Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano - Livorno, 2002, II/2, p. 175-186.     30. Nuovi dati sulla prima testimonianza relativa all'etnonimo "Român", 1314, în volumul: Transilvania Latina dalla romanità alla romenità, Fondazione Cassamarca, Treviso, 2002, p. 23-37.

 

            2003

            31. L'Ordine domenicano nelle terre romene nel Duecento, în volumul: Romania e Romània. Lingua e cultura romena di fronte all'Occidente a cura di Teresa Ferro, Forum, Editrice Universitaria Udinese, Udine, 2003, p. 219-241.

            32. San Gerardo Vescovo di Cenad nel contesto politico ed eccelsiologico della prima metà del secolo XI, în volumul: Dall'Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni. A cura di Grigore Arbore Popescu, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2003, p. 27-40.

            33. Sfântul Scaun şi ierarhia ecleziastică a românilor în secolul al XIII-lea. Perspective ecleziologice şi misionare, în volumul: Studii de istorie medievală şi premodernă. Coordonator: Avram Andea, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 255-274.

 

            2004

            34. Alcune considerazioni sulla "presenza" dei monaci-cavalieri di S. Giovanni nelle terre romene del Duecento, în volumul: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali. A cura di Cristian Luca, Gianluca Masi e Andrea Piccardi, Museo di Brăila - Istros Editrice, Brăila -  Venezia, 2004, p. 19-28.

 

            2005

            35. A Canonization Process in Eleventh Century. Transylvania and its Political Role in Hungary and the Venetian Republic, în "Nouvelles Études d'Histoire". XI. Publiées à l'occasion du XXe Congrès International des Sciences Historiques. Sydney, 2005, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 29-49.

            36. La storia delle diocesi in ambito romeno. Bilancio storiografico, în volumul: Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche, a cura di Luciano Vaccaro, Brescia, Editrice Morcelliana, 2005, p. 153-180 (Quaderni della "Gazzada". 25).

 

            2006

            37. Gerard of Csanad (980-1046) - the theologian, în volumul: Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Editura Episcopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 577-579.

 

            2007

            38. Perspective istorice şi ecleziologice asupra rolului Sfântului Scaun în dimensiune internaţională. în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai". Theologia Catholica. 3. Series Historia Ecclesiastica, 2007, LII, 3, p. 43-65.

 

            2008

            39. „Bellum romanum".Un riflesso della canonistica romana del Duecento e la crociata nelle terre romene", în L'eredità di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno. Atti del Convegno internazionale di studi (Bucarest, Istituto di Cultura - Accademia Romena 6-7 giugno 2007), Bucarest, Istituta Italiano di Cultura, 2008, p. 184-194.

            40. I rapporti tra Iancu de Hunedoara e Scanderbeg nella storiografia romena, în Giorgio Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura, Atti del Convegno Internayionale, Napoli, 1-2 dicembre 2005, a cura di Italo Costante Fortino e E. Çali, Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale, Università degli Studi di Napoli „L'Orientale", Napoli, 2008, p. 409-417 

 

            2009

            41. Papa Inocenţiu al III-lea (1198-1216) şi Clujul, în volumul: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani.Coordonatori: Susana Andea, Ioan-Aurel Pop. Secretar de redacţie: Alexandru Simon, Academia Română, Centrul de Stiduu Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 59-72.

            42. Un processo transilvano alla corte pontificia nel 1235, în: "Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe" (Iaşi), I (2009), No. 1-4, p. 5-21.

            43. L ‘anthroponymie chretienne dans le Registre d' Oradea, în "Transylvanian Review", Vol. XVIII, No. 4, Winter 2009,  p. 90-101

            44Biserica Romana si reglementarea impunerii numelui in Transillvania in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, în "Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica", nr. 4, 2009, p. 109-126

           

            2010

            45. "Dominus totius mundi". Christianitas şi Transilvania la începutul secolului al XIII-lea, în volumul Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc. Coordonatori: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Şarov, Ion Gumenâi. Cuvânt înainte: Barbu Ştefănescu, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact din Chişinău, Oradea/Chişinău, 2010, p. 107-121.

            46. Fondarea Prepoziturii saşilor ca proiect transivlan al Sfântului Scaun, în: "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", Seria Historica, XLIX, 2010, p. 21-38.

            47. Les anthroponymes vétérotestamentaires en Transylvanie aux XIIIe et XIVe siècles, în "Transylvanian Review", 2010, XIX, nr. 4, p. 89-103 ISSN 1221-1249.      

            48Un sfânt "româno-maghiar": veneţianul Gerard de Cenad, în volumul: Studii istorice privind relaţiile româno-ungare. Îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, p. 9-45.

     49. Tra diplomazia, ecclesiologia e storia: Eugène Tisserant ed Emil Panaitescu, în "Revue Roumaine d'Histoire", 2010, Tome XLIX, Nos. 3-4, Juillet-Décembre, p. 175-187. (în colaborare cu Veronica Turcuş)

 

            2011

            50. Greek Monks as Latin Bishops in the Kingdom of Hungary and in Transylvania (11th-12th Centuries): An Anthroponimic Contribution, în Transylvanian Review, XIX, 2011, p. 65-79.

            51. Monahismul ortodox în Transilvania la începutul celui de-al doilea mileniu, în "Tabor". Tradiţie şi actualitate în Biserica Ortodoxă Română. Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, anul V, nr. 2, mai 2011, p.78-90, ISSN 1843-0287.

            52Antroponimele teoforice în Transilvania în secolele XI-XIV, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", 2011, L, p. 15-27.

            53. Papa Pius al XII-lea şi viitorul papă Paul al VI-lea în corespondenţă cu un intelectual român din exil, "Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Theologia Catholica", 2011, anul LVI, nr. 1, p. 43-68 (în colaborare cu Veronica Turcuş). (ISSN 1224-8754).

 

            2012

            54. Antroponimele din Transilvania în secolul al XII-lea. Lista dependenţilor prepoziturii de Arad, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", LI, Series  Historica, 2012, p. 17-29.

            55. Tra antroponimia e rito: l'elenco degli altari dedicati ai santi della cattedrale di Oradea secondo gli Statuta Capituli Varadiensi (1374-1375) - Significato e messagio, in   "Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe" (Iaşi), IV (2012),  p. 21-35.

 

 

            2013

            56. Corpul diplomatic acreditat la Bucureşti în anul 1946. O mărturie contemporană, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", tom. LII, 2013, Historica, p. 227-238.

            57. România legionară şi impactul asupra instituţiilor de cultură. Studiu de caz, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", LII, 2013, Series Historica, p. 261-284 (în colaborare cu Veronica Turcuș).

            58. Idea imperiale e continuità romana. Aspetti del culto di san Costantino in ambito romeno, în Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell 'imperatore dell'cosiddetto Editto di Milano,  313-2013, p. Volume secondo, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2013, p. 501-512. (în colaborare cu Cesare Alzati) ISBN  978-88-12-00171-2. 

            59. Istoricul Constantin Marinescu despre Universitatea din Cluj (politică de cadre, atmosferă, programe de studiu), în Politici culturale și modele culturale în România, editori Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, p. 224-246, ISBN 978-606-543-390-8,  30 p.

            60. Noi ipoteze documentare referitoare la contextul si substratul emiterii Diplomei Cavalerilor Ioaniti,  în  Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. L, 2013,  p. 19-30.

            61. Pontifical Diplomas Correlated with the Diploma of the Joannites: The Inheritance of Queen Violant of Aragon and the Land of Severin, în Central European Historical Realities The Jewish Contribution to Urban Development. Banat as a Border Region (14th - 18thCenturies), edited by Antonio Faur and Dumitru Țeicu, in Transylvanian Review, Vol. XXII, Supplement nr. 4, 2013, p. 134-144

             62. La Diplomazia Italiana sulla Communità Ebraica Romena nel Secondo Dopoguerra, „Transylvanian Review", vol. XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p. 86-95. (in colaborare cu Veronica Turcuș).

 

            2014

            63. Ai confini della Cristianità. Il documento "fondazionale" della città di Oradea (1113). Interpretazioni eccelsiologiche ed onomastiche, în volumul: From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europa. Edited by: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor Mateoc, Center for Transylvanian  Studies, Cluj-Napoca, 2014, p. 113-120.

            64. Contribuţii diplomatice la biografia lui Ion Mihai Pacepa: prima tentativă de acreditare. În: "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", LIII. Series Historica, 2014, p. 301 - 310 (În colaborare cu Veronica Turcuş).

            65Diplomaţia occidentală şi intenţia de incubare a "Germenului Naţional" în comunismul din România. O misivă din 1956, în "Revista Istorică" (Bucureşti), tom. XXV, 2014, nr. 3-4, p. 267-272 (în colaborare cu Veronica Turcuş).

            66. Închiderea Nunţiaturii Apostolice de la Bucureşti (6/7 iulie 1950) într-un raport diplomatic din epocă, în volumul: Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub Omagiu. Volum editat de Gheorghe Cliveti, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Iaşi, 2014, p. 809 - 815 (în colaborare cu Veronica Turcuş).

            67. Spionaj, încălcarea imunităților și presiuni asupra misiunilor diplomatice din partea autorităților comuniste de la București în anii 1952-1953, în Studii și Materiale de Istorie Contemporană, 2014, p. 210-217.

            68. Cardinalul Oddone di Monferrato judecător în trei procese transilvane la Roma (1235), în Societate - Cultură - Biserică. Studii de istorie medievală și modernă. Omagiu Profesorului Avram Andea, editori Doru Radosav și Radu Mârza, Editura Argonaut, 2014, p. 68-80.

            69. Un episod diplomatic tulburator. Inchiderea Legatiei Romaniei pe langa Sfantul Scaun, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol din Iasi, LI,  2014,  p. 253-260. (in colaborare cu Veronica Turcuș).

 

 

            2015

            70. Un bursier român interbelic: Medievistul Francisc Pall între Roma şi Paris, în volumul: Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan - Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. Coordonatori:Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 153 - 161.

            71. Transilvania birituale. Un documento pontificio del 1304. în volumul: Dal cuore dell'Europa. Omaggio Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni. A cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane - Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 185-194.

            72Nemulţumirea profundă a intelectualilor maghiari clujeni faţă de Dictatul de la Viena. O notă diplomatică din 1941, în "Anuarul Institutului de Istorie «Geroge Bariţiu» din Cluj-Napoca", LIV. Series Historica, 2015, p. 315-319.

            73Le crociate nell'immaginario politico e nella polemica anticattolica della Chiesa Ortodosa Romena nel 1949, în "Transylvanian Review". Vol. XXIV, Supplement No. 2, 2015. Potere e immaginario politico in Europa. Radici storiche, modelli antropologici, rappresentazioni letterarie. Edited by Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi, Centrul de Studi Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 81-88.

 

 

            2016

            74. A Report of Italian Legation in Bucharest Concernng the Situation of the Greek Catholics in Romania (4 october 1948), în Acta Musei Napocensis, Historica, II, 2015, p. 214-220.

            75. Despre semnificaţia termenului „desertum" in documentul referitor la Prepozitura saşilor emis de cardinalul Grigore de Sancta Maria in Portico Octaviae, în Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj-Napoca, Supliment 2016. Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, p. 157-174.

76. O genealogie cisterciană enigmatică: Pontigny mama, Igriș fiica, Cârța nepoata, în Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj-Napoca, Series Historica, tom LV, 2016, p. 31-44

            76. Elementele tipologice și caracteriale ale monahismului ortodox în Transilvania medievală, în "Ortodoxia maramureșeană", XXI, 2016, nr. 21, p. 211-231.

            77. Romeni e Regno ungherese in Transilvania: "Latini" e "Greci" nella prima eta medievale, în Storia religiosa dello spazio romeno,sotto la direzione di Cesare Alzati, a cura di Luciano Vaccaro, vol. I, Centro Ambrosiano, Milano, 2016, p. 139-188.

            78. I Romeni nella visione ecclesiologica della Santa Sede: da Pio IX a Paolo VI, în Storia religiosa dello spazio romeno, sotto la direzione di Cesare Alzati, a cura di Luciano Vaccaro, vol. II, Centro Ambrosiano, Milano, 2016, p. 711-740.

            79. Unirea ecleziastică a armenilor din Prepozitura Sibiului (Tălmaciu) în secolul al XIV-lea sau despre un mister ecclesial transilvan în Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj-Napoca, Series Historica, tom LV, 2016, p. 89-96.

 

 

            2017

            80. Les deux faces d une meme medaille. Les filiations de Clairvaux et de Pontigny dans le royaume d Hongrie et en Transylvanie, în Le Temps Long de Clairvaux. Nouvelles recherches, nouvelles perspectives, Somogy Editions dʼArt, Paris, 2017, p. 49-62.

            81. Papa Grigore al XI-lea și revendicarea fiscală a teritoriului teuton Țării Bârsei la 1373, în Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, tom LVi, 2017, p. 155-164.

            82. Diplomație sui-generis în Ministeriatul Anei Pauker. Refuzul unei note verbale a Nunțiaturii Apostolice (27 iunie 1949), în Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, tom LVI, 2017, p. 369-376

            83. Negocieri privind redeschiderea Bisericii Italiene de la București întimpul regimului ateocrat, "Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", LIV, 2017, p. 239-271 (coautor cu Veronica Turcuș)

            85. Ioan Lupaș la Congresul ecumenic de la Stockholm -1925. Documente inedite, "Tabor".  Revistă lunară de cultură și spiritualitate a Mitropoliei Clujului, Maramuresului și Sălajului, 2017, nr. 7, p. 55-61

            86. Istoricul problemei preotului italian la biserica italiană din Bucureşti. Documente despre cazul Gatti (1951-52), "Crisia". Muzeul Țării Crișurilor Oradea, XLVII, 2017, p. 155-172.

            87. Martirii secolului XX şi contribuţia lor la ecclesiologia comuniunii. Vizita Patriarhului Teoctist Arăpaşu la Biserica Sfântului Bartolomeu din Insula Tiberină - Roma, "Tabor".  Revistă lunară de cultură și spiritualitate a Mitropoliei Clujuluii, Maramuresului și Sălajului, 2017, nr. 11, p. 20-27.

            88. Redeschiderea bisericii italiene din București în timpul regimului ateocrat: discuțiile din anul 1956, în  vol. Modernizare economică, socială și spirituală în Europa Est-Centrală. In Honorem Prof.univ.dr. Csucsuja Istvan, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, p. 255-271 (coautor cu Veronica Turcuș)

 

            2018

 

            89. Mirajul Unirii Religioase (I). Nunțiul Pacelli și un proiect german despre Unirea cu Roma a Ortodoxiei românești în anul 1918 , Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca. Series Historica, tom LVII, 2018, p. 281-292

            90. Între Orient şi Occident - Oradea medievală la începuturi, în vol. Istoria Bihorului. Civilizație-Societate-Economie-Mentalități, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2018, ISBN 978-606-8925-11-0, p. 240-245.

            91. Începutul Oradiei în diplomatica medievală între ecclesial şi onomastic, în vol. Istoria Bihorului. Civilizație-Societate-Economie-Mentalități, Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2018, ISBN 978-606-8925-11-0, p. 245-250.

            92. I primi negoziati tra la Romania e gli Stati Uniti nel 1956 nella corrispondenza diplomatica italiana, "Journal for Freedom of Concience", vol. VI, 2018, nr. 1, p. 532-544

            93. Fausto Sozzini si sejurul sau clujean (noiembrie 1578-aprilie 1579), în vol. Reforma. 500 de ani de impact teologic, ecclesiastic și social, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,  2018, p. 249-259.

            94. Tentative politice de subordonare a religiei în anul 1918: Un proiect german de unire cu Roma a ortodoxiei româneşti, în "Tabor".  Revistă lunară de cultură și spiritualitate a Mitropoliei Clujuluii, Maramuresului și Sălajului, 2018, nr. 12, p. 51-61

            95. The First Secret Contacts for The Establishment of Diplomatic Relations between The Holy See and The Kingdom of Romania in 1918, Acta Musei Napocensis, 54/II, 2017, Cluj-Napoca, 2018, p.136 - 144. (coautor cu Veronica Turcuș)

  •