Lista de publicaţii
Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA

 

Cărţi:

1. Naşterea unei biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existenţă (1667-1761), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, 411 p., ISBN 973-610-025-1

2. Pânea pruncilor (The Infants'Bread) A Post-Tridentine Catechism from the Beginnings of Habsburg Transylvania, L'Harmattan, 2015, 193 p., ISBN 978-963-414-039-9

 

Coautor:

1. Istoria Transilvaniei (coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András), vol. II (de la 1541 până la 1711), Editura Institutului Cultural Român, Cluj-Napoca, 2005, 448 p. (coautor), ISBN 973-85893-6-3, ISBN 973-7784-06-5. Ediţia în limba engleză: The History of Transylvania, (Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari coordinators), vol II (from 1541 to 1711), Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2009, 448 p. (coautor), ISBN 973-7784-04-9, ISBN 978-973-7784-43-8.

 

Volume coordonate:

 1. Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe (în colaborare cu Maria Crăciun), Cluj University Press, 1995, 402 p., ISBN 973-96280-7-9
 2. Church and Society in Central and Eastern Europe (în colaborare cu Maria Crăciun), Cluj, 1998, 472 p., ISBN 973-98268-5-7
 3. Confessional Identity in East-Central Europe (în colaborare cu Maria Crăciun şi Graeme Murdock), Ashgate, 2002, 207 p., ISBN 0-7546-0320-2
 4. Tentaţia istoriei. În memoria Profesorului Pompiliu Teodor (în colaborare cu Nicolae Bocşan şi Doru Radosav), Presa Universitară Clujeană, 2003, 672 p., ISBN 973-610-224-6
 5. Istoria culturii, cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav (în colaborare cu Ionuţ Costea, Valentin Orga şi Iulia Pop), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 768 p. ISBN 978-973-109-240-9
 6. Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Editura Mega, 2012, 394 p., ISBN 978-606-543-222-2
 7. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (în colaborare cu Ioan Bolovan), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 1082 p., ISBN 978-973-7784-98-8
 8. Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan şi Ana Sima), Accademia Romena/Centro di Studi Transilvani & Presa Universitară Clujeană, 2015, 417 p., ISBN 978-606-8694-03-0; 978-973-595-839-8
 9. La graniţa dintre ştiinţe: istorie, mentalităţi, imaginar Omagiu Profesorilor Simona şi Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani (în colaborare cu Gheorghe Negustor), Argonaut & Mega, Cluj-Napoca, 2017, 988 p., ISBN 978-973-109-768-8 (Argonaut), 978-606-543-931-3 (Mega)
 10. Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 Várostörténeti tanulmányok / Studii de istorie urbană (în colaborare cu Lupescu Makó Mária, Ionuţ Costea, Sipos Gábor şi Rüsz Fogarasi Enikő), Erdélyi Múzeum Egyesület, Cluj Napoca/Kolozsvár, 2018, 548 p., ISBN 978-606-739-102-2   

 

    Ediţii:

a.) îngrijite:

 1. Lucian Periş, Prezenţe catolice în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească (traducere de William Bleiziffer; traducere revizuită, prefaţă şi ediţie de Ovidiu Ghitta), Blaj, 2005, 425 p., ISBN 973-8452-78-3.

b.) în colaborare:

 1. Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente (volum coordonat de Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Ovidiu Ghitta, Vasile Rus), Satu Mare - Ujgorod, 2007, 389 p, ISBN 978-973-1842-07-0.
 2. Şcoala Ardeleană, antologie de texte alcătuită şi coordonată de Eugen Pavel, Editura Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2018 (transcrierea textului şi note la Petru Pavel Aaron, Păstoriceasca datorie dumnezeieştii turme vestită, vol. 3, p. 565-591; 1523-1526), ISBN  978-606-555-232-6; ISBN 978-606-235-7

 

Cursuri, manuale:

1.Uniri cu Biserica romană în spaţiul Europei Centrale, Cluj-Napoca, 2002, 164 p.

2.Scrierea chirilică românească din Transilvania şi Ungaria habsburgică (secolul XVIII) - Album, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 121 p., ISBN 978-973-109-571-4

 

 

Studii în volume colective:

a.)   în străinătate:

1.     Intrusi in uno spazio esclusivista: i "greci" di Mintiu, în vol. Etnia e Confessione in Transilvania (secoli XVI-XX), a cura di Francesco Guida, Lithos editrice, Roma, 2000, p. 29-37, ISBN 88-86584-50-4.

2.     Religious reform, printed books and confessional identity (în colaborare cu Maria Crăciun şi Graeme Murdock), în vol. Confessional Identity in East-Central Europe (coordonatori Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta şi Graeme Murdock), Ashgate, 2002, p. 1-31, ISBN 0-7546-0320-2. 

3.     The first Greek Catholic catechisms in Hungary and Transylvania, în vol. Confessional Identity in East-Central Europe (coordonatori Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta şi Graeme Murdock), Ashgate, 2002, p. 153-167, ISBN 0-7546-0320-2.

4.     De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben, în vol. Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300 évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai Nyíregyháza, 2006, szeptember 29-30 (Szerkesztette: Véghseő Tamás), Nyíregyháza, 2008, p. 239-251, ISSN 2060-1603, ISBN 978-963-87809-1-1.

5.     La prima visita a Mintiu (Szatmárnémeti) del vescovo De Camillis, în vol. Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis vescovo di Munkács/Mukačevo (1689-1706), a cura di Tamás Véghseö, Nyíregyháza, 2009, p. 227-239, ISSN 2060-1603, ISBN 978-963-87809-3-5.    

6.     L'Unione con Roma della Chiesa Romena di Transilvania (1697-1701) e i suoi riflessi culturali nell'età dei Lumi, în vol. Storia religiosa dello spazio romeno, a cura di Luciano Vaccaro, Collana promossa dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Centro Ambrosiano, 2016, vol. II, p. 395-421, ISBN 978-88-6894-150-5   

b.)   în ţară:

1.     Aspecte ale mentalului colectiv maramureşean la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în vol. Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Istorie, II, Cluj Napoca, 1984, p. 74-82.

2.     Alexandru Lăpuşneanu-Domnul, în vol. Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Filologie, II, Cluj Napoca, 1984, p.

3.     Implicaţii spirituale ale consolidării dominaţiei habsburgice în Ungaria Superioară şi Transilvania (secolul XVII-începutul secolului XVIII), în vol. Cultură şi societate în epoca modernă, Cluj Napoca, 1990, p. 33-45, ISBN 973-35-0190-5.

4.     Consideraţii privind unirea rutenilor şi românilor cu Biserca Romei (sfîr. sec. XVIII), în vol. Convergenţe europene. Istorie şi societate în epoca modernă, Cluj Napoca, 1993, p. 149-158, ISBN 973-35-0324-X.   

5.     Schiţă pentru o istoriografie a unirii religioase în nord-vestul Transilvaniei, în vol. Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca, 1994, p. 88-97.

6.     Les debuts de l'organisation de l'Eglise gréco-catholique roumaine au nord-ouest de la Transylvanie, în vol. Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj, 1995, p. 165-175, ISBN 973-96280-7-9.

7.     O veche dispută bisericească şi semnificaţiile sale, în vol. Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea-Cluj, 1995-1996, p. 211-224, ISBN 973-96280-5-2.

8.     La visite pastorale de l'éveque Manuel Olsavszky dans les comitats de Satu Mare et de Maramures (1751), în vol. Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj, 1998, p. 238-254, ISBN 973-98268-5-7.

9.     Un izvor necunoscut despre Biserica greco-catolică din comitatul Satu Mare la 1734, în vol. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, Cluj Napoca, 1998, p. 171-183, ISBN 973-9354-20-3.

10.  "Un popor superstiţios, cu adevărat distinct", în vol. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, Cluj Napoca, 1998, p. 95-109, ISBN 973-9354-83-1.

11.  Gh. I. Brătianu, istoric al evului mediu, în vol. Incursiuni în opera istorică a lui Gh. I. Brătianu, Cluj, 1999, p. 15-26, ISBN 973-9404-28-6.

12. Demetrius Monastelli şi începuturile unirii ecleziastice în "părţile ungureşti" locuite de români, în vol. Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, Alba Iulia, 1999, p. 294-319, ISBN 973-4-00681-4.

13. Dezbateri privind scutirea clerului greco-catolic din Ungaria de sarcinile publice. Cazul Sătmarului (deceniul 3 al veacului XVIII), în vol. Relaţii româno-ucrainiene, istorie şi contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. 261-277, ISBN 973-97339-4-8.

14. Un hotar între uniti şi "latini": sărbătoarea, în vol. Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în prezent, Satu Mare-Tübingen, 1999, p. 70-95, ISBN 973-98386-6-9.

15. Biserica Greco-Catolică din nord-estul Ungariei la 1700, în vol. 300 de ani de la unirea Bisericii româneşti din Transilvania cu Biserica Romei, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 109-117, ISBN 973-8095-75-1.

16. Formarea şi reformarea clerului greco-catolic din comitatul Satu Mare în prima jumătate a secolului XVIII, în vol. Coordonatele preoţiei greco-catolice. Istorie şi actualitate, Blaj, 2002, p. 149-159, ISBN, 973-8452-12-0.

17. Unirea Bisericii româneşti din Transilvania cu Biserica romană (1697-1701): o perspectivă analitică, în vol. Societate şi civilizaţie. Profesorului universitar dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă (volum îngrijit de Călin Florea şi Ciprian Năprădean), Târgu-Mureş, 2002, p. 91-102, ISBN 973-8042-44-5.

18. Cum au ajuns românii să-şi facă biserică la Baia Mare?, în vol. Artă, istorie, cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, p. 303-315, ISBN 973-7951-27-1.

19. "Uniţi de rit grec" şi "schismatici" în Sătmar (în prima jumătate a secolului XVIII), în vol. Tentaţia istoriei. În memoria Profesorului Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 2003, p. 539-557, ISBN 973-610-224-6.

20. Cum au ajuns să se separe de Muncaci primele parohii greco-catolice sătmărene, în vol. Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române (volum îngrijit de Avram Andea), Cluj-Napoca, 2003, p. 359-373, ISBN 973-610-222-X.

21. Din antecedentele înfiinţării provinciei mitropolitane greco-catolice româneşti: crearea vicariatului pentru "valahii" din dieceza de Muncaci (1776), în vol. Biserica română unită cu Roma, greco-catolică - istorie şi spiritualitate, Blaj, 2003, p. 285-295, ISBN 973-8452-30-9.

22. La Santa Sede, la Corte imperiale di Vienna e la prima separazione delle parrochie greco-cattoliche del distretto di Satu Mare dalla diocesi di Mukačevo, în vol. I Romeni e la Santa Sede Miscellanea di studi di storia ecclesiastica (a cura di Ion Cârja), Bucarest-Roma, 2004, p. 97-105, ISBN 973-86983-0-8.

23. La începuturile învăţămîntului teologic greco-catolic din Monarhia Habsburgică: Şcoala de la Muncaci (1744), în vol. Şcolile greco-catolice ale Blajului 250 de ani de credinţă şi cultură, Blaj, 2005, p. 181-191, ISBN 973-8452-80-5.

24. Episcopul Manuel Olsavszky şi Sinodul de la Sibiu din 15-17 mai 1748, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 51-65, ISBN 978-973-610-592-0.

25. Între oglinzi paralele: Zenovie Pâclişanu, în vol. Spiritualitate şi cultură europeană Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vîrstei de 60 de ani (volum îngrijit de Alina Branda, Ion Cuceu şi Claudia Ursuţiu), Presa Universitară Clujeană şi Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2007, p. 247-257, ISBN 978-973-7677-86-0.

26. Pânea pruncilor, context istoric, discurs şi mize (studiu introductiv la), Pânea pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strînsă în mică şumă, care o au scris în mici întrebăciuni şi răspunsuri ungureşti cinstitul Pater Boroneai Laslo (ediţie şi studiu filologic de Florina Ilis), Argonaut, 2008, p. VI-XCVI, ISBN 978-973-109-033-7

27. Bucoavna de la Bălgrad (1699) şi mişcarea de unire cu Biserica romană, în vol. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 333-345, ISBN 978-973-610-867-9

28. O relatare a lui Grigore Maior către comitele Antal Károlyi: întâlnirea cu Iosif al II-lea, în vol. Călător prin istorie Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 53-59, ISBN 978-973-7784-50-6.

29. Istoria la Universitatea din Cluj acum 90 de ani, în vol. Istoria culturii, cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav (coordonatori Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga şi Iulia Pop), Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 279-302, ISBN 978-973-109-240-9

30. Conceptul de unire la partenerii români / Das Unionsverständnis der rumänischen Partner, în vol. Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei / Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom (editat de Johann Marte în colaborare cu Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernst Christoph Suttner) Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, p. 264-276, ISBN 978-973-45-0618-7, ISBN 978-973-45-0619-4.

31. Episcopul Grigore Maior şi biserica din Sărăuad, în vol. Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală 5, coordonatori Constantin Bărbulescu, Ioana Bonda, Cecilia Cârja, Ion Cârja, Ana Victoria Sima, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 45-54, ISBN 978-973-595-326-3

32. Octavian Bârlea - istoric al Bisericii Române Unite, în vol. Părintelui Profesor Ioan Mitrofan la 65 de ani de viaţă şi 35 de ani de preoţie, coordonator William A. Bleiziffer, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 345-355, ISBN 978-973-595-687-5

33. Circularele în limba română ale lui Andrei Bacinschi, episcop de Muncaci, în vol. Seminatores in artium liberalium agro, Studia in honorem et memoriam Barbu Ştefănescu, coordonatori Aurel Chiriac şi Sorin Şipoş, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, p. 357-374 ISBN 978-973-7784-94-0

34. Românii din satul Tămaia la 1773, în vol. Societate-Cultură-Biserică. Studii de istorie medievală şi premodernă Omagiu Profesorului Avram Andea, coordonatori Doru Radosav, Radu Mârza, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 294-329 ISBN 978-973-109-537-0

35. Episcopul Andrei Bacinschi şi „Marele Iubileom" din 1777, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (coordonatori Ioan Bolovan şi Ovidiu Ghitta), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 605-619, ISBN 978-973-7784-98-8

36. Un nuovo indizio sull'uso del titolo di metropolia nella diocesi unita di Făgăraş, în vol. Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, (coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan şi Ana Sima), Accademia Romena/Centro di Studi Transilvani & Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 229-241, ISBN 978-606-8694-03-0; 978-973-595-839-8

37. Ştefan Pascu, momentul de răscruce, în vol. Personalităţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, II, Ştefan Pascu, volum coordonat de Mihai T. Nicoară, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 53-89, ISBN 978-973-595-880-0

38. Învăţăturile episcopului Petru Pavel Aaron către preoţii săi, în vol. Din modernitate spre contemporaneitate Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, editori Valentin Orga, Ottmar Traşcă, Liviu Ţîrău, Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017, p. 83-92, ISBN 978-973-109-694-0

39. Istorici în competiţie. Proiecte organizatorice la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1929), în vol. Între pasiune şi profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaş, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane & Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, p. 97-128, ISBN 978-606-8694-69-6; 978-606-797-147-7

40. Românii din Regatul Ungariei şi unirea bisericească proclamată la Florenţa în 1439 (o perspectivă istoriografică), în vol. La graniţa dintre ştiinţe: istorie, mentalităţi, imaginar Omagiu Profesorilor Simona şi Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani (coordonatori Ovidiu Ghitta şi Gheorghe Negustor), Argonaut & Mega, Cluj-Napoca, 2017, p. 130-148, ISBN 978-973-109-768-8 (Argonaut), 978-606-543-931-3 (Mega).         

 

Studii în periodice de specialitate:

a.)   din străinătate

1. An Unknown Source Concerning the Greek-Catholic Church of Satu Mare County in 1734, în Historické Studie, 39, Bratislava, 1998, p. 141-149.

2. Egy szabálytalan összeírás Simon tományi görögkatolikus lelkész összeírása 1773-ból, în Történelmi Szemle, LVIII (2016), 1, p. 127-147

 

 

b.)   din ţară

1.     Un colaborator al lui Mihai Viteazul-episcopul Serghie, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj Napoca, XXVII, 1985-1986, p. 375-383.

2.     Din problematica morală la începutul secolului al XVIII-lea (cazuri din Maramureş şi Sătmar), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj Napoca, XXVIII, 1987-1988, p. 467-475.

3.     Contribuţia lui Zenovie Pâclişanu la istoria Maramureşului, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, fasc. 2, anul XXXV, 1990, p. 91-97.

4.     Biserica maramureşeană la începutul secolului al XVIII-lea: Episcopul Iosif Stoica, în Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia, an XXXVII, 1992, 1-2, p. 49-59.

5.     Silviu Dragomir, historien des relations ecclesiastique roumano-russes, în Transylvanian Review, vol. II, nr. 2, 1993, p. 53-60, ISSN 1221 1249.

6.     The Problem of the Region of Maramureş within the Relations between the Bishops of Alba Iulia-Făgăraş and Mukachevo in the Beginning of the 18-th Century, în Colloquia, vol. I, nr. 1, 1994, p. 95-114, ISBN 973-96280-1-X.

7.     A Historiographical Outline of the Religious Union in North-West Transylvania, în Transylvanian Review, vol. III, no. 2, 1994, p. 107-127, ISSN 1221-1249.

8.     L'Institut d'Histoire Universelle de l'Université de Cluj (1921-1948), în Transylvanian Review, vol. IV, no. 1, 1995, p. 20-27, ISSN 1221-1249.

9.     L'Église orthodoxe roumaine du nord-ouest de la Transylvanie a la veille de l'union au catholicisme, în Transylvanian Review, vol. VI, no. 1, 1997, p. 51-64, ISSN 1221-1249.

10. Episcopul Iosif de Camillis şi românii din "Părţile ungureşti", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, an XLII, 1-2, 1997, p. 51-75, ISSN 1220-0492.

11. Apostazia sau despre calea fără de întoarcere, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai", II, Târgu-Mureş, 1999, p. 92-104, ISSN 1454-5284..

12. Despre identitatea confesională a greco-catolicilor din Ungaria habsburgică într-o epistolă-pastorală a lui Manuel Olsavszky, în Cultura creştină, serie nouă, anul V, nr. 1-2, 2002, p. 165-173, ISSN 1224-2985.

13. Iosif de Camillis: un vicar apostolic la porţile Transilvaniei, în Annales Universitatis Apulensis, 6, II, 2002, p. 67-80, ISSN 1453-9314.

14. Statul şi Biserica greco-catolică din Ungaria habsburgică în prima jumătate a secolului XVIII, în Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice, I, 2004, Cluj-Napoca , p. 62-68, ISBN 973-610-278-5.

15. Baia Mare-locul unde n-a mai ajuns să rezideze un episcop greco-catolic acum 150 de ani, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, an XLIX, Cluj-Napoca, 2004, p. 89-103, ISSN 1224-8754.

16. Bishop Manuel Olsavszky and the Unrest in the Romanian Uniate Church of Transylvania (the Fifth Decade of the 18th Century), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/II, 2007, p. 180-195.

17. Modalités de comunication en Transylvanie au XVIIIe siècle, în Transylanian Review, vol. XX., No.1, Spring 2011, p. 24-35

18. Piety, Nobility, Confessional Identity. The Last Church Founded by Grigore Maior, the Greek-Catholic Bishop of Făgăraş, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 58, no. 1, June 2013, p. 124-137

19. The Greek-Catholic Church from Transylvania and the traditional popular religiosity, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 58, Special Issue, December 2013, p. 230-245

 

 

Articole (în reviste de cultură, de istorie sau în volume colective, altele decît cele de specialitate), prefeţe, interviuri acordate:

1.     Epigonii vitejilor, în Napoca Universitară, an. 11, nr. 1-2, 1984, p. 5.

2.     Condotierul, în Napoca Universitară, an. 11, nr. 3-4, 1984, p. 6.

3.     Restituiri istoriografice-Alexandru Cziple, în Napoca Universitară, an. 11, nr. 5, 1984, p. 11.

4.     Crişan, în Echinox, an. XVI, nr. 9-10, 1984, p. 10-11.

5.     Un gînd-la moartea profesorului Hadrian Daicoviciu, în Echinox, an. XVI, nr. 9-10, 1984, p. 11.

6.     Kinema-Ikon. Atelier de film experimental, în Echinox, an. XVII, nr. 3-4, 1985, p. 2.

7.     Istoria ca naraţiune, în Apostrof, an. II, nr. 5, 1991, p. 16

8.     Răspuns la ancheta "O nouă generaţie de istorici", în Tribuna, nr. 5, 1995, p. 8.

9.     "Pentru mine, biserica greco-catolică înseamnă, înainte de toate, o casă", în vol. Un destin istoric: Biserica Română Unită, Târgu Mureş, 1999, p. 70-72, ISBN 973-98194-7-8.

10. "Zgura suspiciunilor reciproce", în Provincia, an II, nr.3, 2001, p. 11.

11. Catolici de rangul doi?, în Provincia, an II, nr. 8-9, 2001, p. 4.     

12. Lucian Periş - Anii de ucenicie, prefaţă la Lucian Periş, Aloisie Tăutu. Aspecte din opera istorică, Blaj, 2003, p. 5-7, ISBN 973-8452-19-8.

13. In Memoriam Pompiliu Teodor. Corneliu Pintilescu în dialog cu Ovidiu Ghitta, în Charta Studiorum. Revista studenţilor de la Istorie, nr. 1-2, 2003, p. 8-14

14. Prefaţă la Lucian Periş, Prezenţe catolice în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, Blaj, 2005, p. 5-11, ISBN 973-8452-78-3.

15. Contribuţia iezuiţilor la naşterea Bisericii greco-catolice române, în Vatra, nr. 4, 2006, p. 19-22, ISSN 1220-6334.

16. Preambul la o anchetă restantă, în Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Historia, vol. 50, nr.2, 2005, p. 212-215, ISSN 1220-0492.

17. A Tribute to István György Tóth, în Colloquia, vol. XII, nr. 1-2, 2005, p. 294,

18. Sinteza, ca plagiat: cazul Laura Stanciu, în Observator cultural, nr. 263(521), 22-28 aprilie 2010, p. 18-19

19. Laura Stanciu, sau despre încercarea de a arunca plagiatul în derizoriu, în Observator cultural, nr. 265 (523), 6-12 mai 2010, p. 16-17

20. La Centenar & Ultima carte a Profesorului Francisc Pall, în Tribuna, serie nouă, anul X, 16-31 decembrie 2011, p. I-II

21. O istorie ilustrată a Universităţii „Babeş-Bolyai", în Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Editura Mega, 2012, p. 11-14

22. Cuvânt înainte, în Imaginea în istorie, Tipologii în societatea de ieri şi de azi (coord. Anamaria Macavei şi Roxana Dorina Pop), Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 15-16 ISSN 978-973-109-493-9

23. Cuvânt de bun venit, în Apostrof, anul XXVI, nr. 10 (305), 2015, p. 5

24. Profesorul care ştia să-şi poarte pălăria, în vol. Pompiliu Teodor şi lumea prin care a trecut, coordonator Corina Teodor, Mega, Cluj-Napoca, 2016, p. 117-119 ISBN 978-606-543-682-4

25. Pe strada Ştefan cel Mare, la numărul 5, cuvânt introductiv la Diana Iegar, O istorie a Colegiului Naţional „Doamna Stanca" Satu Mare, Mega, Cluj-Napoca, 2016, p. 7-10 ISBN 978-606-543-711-1  

 

Recenzii:

1.     Ştefan Pascu, Ce este Transilvania?, Cluj-Napoca, 1983, în Echinox, nr. 5-6, 1983, p.6

2.     P. Teodor, Interferenţe iluministe europene, Cluj-Napoca, 1984, în Echinox, nr. 3-4, 1984, p. 19

3.     I. Chindriş, Ideologia revoluţionară a lui Al. Papiu Ilarian, Bucureşti, 1983, în Steaua, iulie, 1984, p. 57

4.     Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, 1990, în Apostrof, nr. 3-4, 1990, p. 12

5.     Stefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Bucureşti, 1991, în Apostrof, nr. 3-4, 1991, p. 10

6.     Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale româneşti: Adunări cneziale şi nobiliare (boiereşti) în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991, în Apostrof, nr. 9, 1991, p. 10

7.     M. Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj-Napoca, 1994, în Vatra, nr. 3, 1995, p. 57-58

8.     T.V. Damşa, Biserica greco-catolică din România în perspectivă istorică, Timişoara, 1994, în Vatra, nr. 4, 1995, p. 88-89

9.     Fr. Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma (1745-1768), Cluj-Napoca, 1997, în Vatra, nr. 2, 1998, p. 31-32

10. Teresia B. Tătaru, Maramureş-mîndria şi durerea noastră, Baia Mare, 2001, în Cultura creştină, nr.1-2, 2003, p. 318

11. Ovidiu Pecican, Haşdeenii. O odisee a receptării, Cluj-Napoca, 2003, în Steaua, anul LVI, nr. 9, septembrie 2005, p. 42-43

 

Interviuri:

1.     Cu Dinu C. Giurescu, în Echinox, nr. 5-6, 1985, p. 3 (în colaborare cu Ovidiu Pecican)

2.     Cu Ioniţă G. Andron, în Echinox, nr. 5-6, 1985, p. 19 (în colaborare cu Ovidiu Pecican)

3.     Cu Pompiliu Teodor, în Echinox, nr. 6, 1986, p. 3 (în colaborare cu Ovidiu Pecican)

4.     Cu Keith Hitchins, în Colloquia, vol. XVII, 2010 (în colaborare cu Maria Crăciun şi Maria Lupescu) 

 •