CV
Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA

Numele şi prenumele: Ghitta Ovidiu Augustin

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 105, ap. 31

e-mail: aoghitta@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 30.11.1962, Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

Studii liceale: Liceul de Filologie-Istorie Satu-Mare

Studii universitare: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea istorie-filosofie (1981-1985) - şef de promoţie

Alte cursuri absolvite: The State of the Art in Historical Studies: Putting Theories Into Practices, CEU Summer University (July 26 - August 6, 1999)

 

Cariera didactică:

 • - profesor de istorie la Şcoala generală nr. 20, Satu Mare (1985-1990)
 • - asistent universitar la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj (1990-1992)
 • - lector universitar (1992-2002)
 • - conferenţiar universitar (2002-2015)
 • - profesor universitar (2015-)

Doctor în istorie (2001) cu teza Catolicismul şi românii din dieceza de Mukačevo (sfîrşitul sec. XVII-începutul sec. XIX), distinsă cu "summa cum laude" - conducător ştiinţific, prof. dr. Pompiliu Teodor

 

Specializări şi documentări în străinătate

 • Paris, INALCO şi Bibliothèque de la Sorbonne (decembrie 1991-martie 1992; septembrie 2002, septembrie 2012)
 • Budapesta, Magyar Országos Levéltár şi Central European University (octombrie-noiembrie 1996; iulie-august 1999; februarie 2003; iunie-iulie 2004; ianuarie-februarie 2006; februarie 2007; februarie 2008)
 • Roma, Archivio Segreto Vaticano şi Archivio della S. Congregazione di Propaganda Fide (mai-iunie 1998; septembrie-octombrie 2000)
 • Pisa, Università degli Studi di Pisa (mai-iunie 2002; iunie-iulie 2003; mai-iunie 2004; iunie 2006; iulie 2007; iulie 2008)
 • Beregovo-Ucraina, Zakarpatskii Oblastkoi Gasudarstvenîi Arhiv (iunie 2002; iunie 2003; octombrie 2003)
 • Viena, Haus-, Hof - und Staatsarchiv (august 2006)

Membru în comitete de redactie:

 • Echinox (1983-1985)
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia
 • Colloquia. Journal of Central European History - revistă a Institutului de Studii Central-Europene din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai"
 • Cultura creştină - publicaţie apărută sub egida Mitropoliei Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) şi a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică (Departamentul Blaj) din Universitatea "Babeş-Bolyai"

Membru al unor institute de cercetare:

 • Institutul de Studii Central-Europene, Cluj-Napoca - director

Director de grant:

 • Comunităţi locale, identităţi confesionale. Lumea satului românesc transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului XVIII) - cod CNCSIS 394 (grant de tip A, 2004-2006)

Membru în echipele unor granturi, proiecte de cercetare sau proiecte didactice

 1. naţionale:
  • - Oraşul din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş ca spaţiu al alterităţii confesionale (secolele XVI-XIX), 2002-2004, grant CNCSIS (director conf. dr. Maria Crăciun)
  • - Transgresarea prescripţiilor bisericii: practica religioasă în Transilvania medievală târzie şi modernă timpurie, 2012-2014, grant CNCSIS (director conf. dr. Maria Crăciun)
 2. internaţionale:
  • - Kirliche Union von Siebenbürgen, proiect de cercetare internaţional finanţat de Fundaţia „Pro Oriente", Viena, Austria, 2001-2008
  • - The Shaping of Confessional Identity in East-Central Europe 14th-18th Centuries, 2001-2004, proiect didactic. Instituţii partenere: Department of Medieval Studies, Central European University, Budapesta, Ungaria; Dipartimento di Storia, Universita degli Studi di Pisa, Italia; School of Historical Studies, University of Birmingham, Marea Britanie
  • - Cultural Diversity and Contemporary Society: How to Teach History of East-Central Europe, 2005-2008, proiect didactic internaţional. Instituţii partenere:
   Department of Medieval Studies, Central European University, Budapesta, Ungaria; Dipartimento di Storia, Universita degli Studi di Pisa, Italia; School of Historical Studies, University of Birmingham, Marea Britanie

Manifestări ştiinţifice organizate:

 • - Simpozionul internaţional "Etnie şi confesiune în Europa centro-orientală", Cluj, 1993 şi 1995
 • - Simpozionul internaţional "Biserică şi Societate în Europa centro-orientală", Cluj, 1997
 • - Simpozionul internaţional "Formarea identităţii confesionale în Europa Centrală şi Orientală", Cluj, 1999
 • - Simpozionul internaţional "Ordinele religioase: discurs clerical şi modele devoţionale în Europa Centrală şi Răsăriteană în secolele XIV-XVIII", Cluj, 2001
 • - Simpozionul internaţional "Cultul sfinţilor în Europa Centrală şi de Est (1400-1800)", Cluj 2003

Participări la manifestări ştiinţifice externe:

 • Moscova - Culturnîe sviazi narodov SSSR i Rumînii: tradiţii i sovremennost/ Relaţiile culturale ale popoarelor Rusiei şi României: tradiţie şi contemporaneitate (simpozion organizat de "Institutul de Slavistică şi Balcanistică al Academiei de Ştiinte a U.R.S.S."), 17-21 iunie 1991
 • Paris - Histoire sociale et sociologie des elites roumaines et tchecoslovaques au XXe siecle (simpozion organizat de INALCO), 19 decembrie 1991
 • Bratislava - Sympozium (reuniune a "Comisiei mixte româno-slovace", organizată de "Academia Slovacă" ) 4-5 iunie 1997
 • Roma - Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XIX) (simpozion organizat de "Accademia di Romania in Roma"), 30 noiembrie 1999
 • Viena - Forschungsvorhaben zur Siebenbürgener Kirchlichen Union (primul simpozion din cadrul programului de cercetare a unirii ecleziastice din Transilvania, finanţat de Fundaţia "Pro Oriente"), 4-10 iulie 2001
 • Gazzada - Storia religiosa della Romania (prelegeri ţinute sub titulatura "XXIV settimana europea", manifestare organizată de "Università Cattolica del Sacro Cuore" din Milano şi "Fondazione Ambrosiana Paolo VI"), 3-7 septembrie 2002
 • Roma - I romeni e la Santa Sede (simpozion organizat de "Accademia di Romania in Roma" în colaborare cu "Centro Interuniversitario di Studi sull'Europa Centro-Orientale presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"), 10-11 decembrie 2003
 • Nyíregyháza - Rómából Hungariába, Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camelis (1641-1706) munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2006, szeptember 29-30
 • Viena - 4. Treffen der von Pro Oriente berufenen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Siebenbürgener kirchlichen Union, 7-12 mai 2007
 • Roma - Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Università (Incontro europeo dei docenti universitari in occasione del 50 anniversario dei Trattati di Roma), 21-24 giugno 2007
 • Nyíregyháza - XVI. Szabolcs-Szatmár-Beregi nemzetközi levéltári napok, 7-8 octombrie 2009
 • Graz - Provinz im Zeitalter der Aufklärung. Siebenbürgen und die Steiermark im Vergleich (Österreichisch-rumänisches Symposion), 6-8 mai 2010
 • Graz - 13th International Congress for Eighteenth-Century Studies, 25-29 iulie, 2011
 • BudapestaEgy “szabálytalan” összeírás tanulságai. Simon, tományi görög katolikus lelkész konskripciója 1773-ból (conferinţă ţinută la Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet), 13 februarie 2015
 • ClevelandThe First International “Epaminonda Lucaciu” History Symposium: Historical Stages and Moments of Romanian Greek-Catholic Church in North America, 12-14 mai 2016
 • RomaStoriografia medievistica in Romania: l’ultimo quarto di secolo (simpozion organizat de Istituto Storico Italiano per il Medio Evo), 19-20 ianuarie 2017
 •