CV
Profesor emerit dr. Nicolae SABĂU

Prof. dr. Nicolae SABĂU

Nicolae SABĂU, profesor univ. dr., fost şef al Catedrei de Istoria artei în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Pensionat începând cu aprilie 2012.

         Născut la 1 iunie 1943 în minicipiul Dej, bacalaureat al Liceului „Unificat" (Astăzi „Andrei Mureşanu") din Dej (1961) şi diplomat universitar al Facultăţii de Istorie-Filosofie, Secţia Istoria artei a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1966).

         În răstimpul anilor universitari am audiat cursurile generale şi cele speciale de istoria României, istorie universală, istoria artei europene, istoria Bizanţului, istoria artei bizantine, paleografie chirilică-română, paleografie latină, ştiinţe auxiliare, etc. propuse de o seamă dintre iluştrii dascăli ai şcolii clujene de istorie: Constantin Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Kurt Horedt, Francisc Pall, Nicolae Lascu, Mihail Macrea, Ştefan Pascu, Mihail Dan şi Camil Mureşanu.

         Lucrarea de licenţă în domeniul istoriei artei a avut drept tema „Arhitectura ecleziastică romanică şi gotică de la conflunţa Someşului Mic cu Someşul Mare", o cercetare inedită referitoare la cca. 25 de monumente religioase, toate aparţinând, odinioară, cultului catolic, mai apoi după Reformă, câteva dintre acestea devenind lăcaşuri calvine (reformate) şi ortodoxe.

         Intre anii 1966-1999 am lucrat la Institutul de Istorie şi Arheologie, după 1990, Institutul de Arheologie şi Istoria artei - Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române. În acest institut de cercetări am fost angrenat în realizarea unor teme de plan de anvergură naţională, de felul „Repertoriului  monumentelor istorice din Transilvania" (jud. Cluj, Mureş, Alba, Bihor, Braşov, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Harghita). Tot în acest răstimp am publicat un număr de peste 150 de lucrări ştiinţifice în revistele naţionale de specialitate şi un număr de 29 de studii şi articole în publicaţii internaţionale de specialitate. Între revistele naţionale în care am publicat menţionez: Acta Mvsei Napocensis, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai", Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Ars Transsilvaniae, Transsylvanian Review,  Tribuna şi Steaua, toate din Cluj-Napoca, apoi în Marisia (Târgu Mureş), Apulum (Alba Iulia), File de Istorie şi Revista Muzeului Judeţean din Bistriţa (Bistriţa), Crisia (Oradea), Studii şi cercetări de Istoria artei, Monumente Istorice şi de Artă. Revista Muzeelor şi Monumentelor, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Serie Beaux-Arts, toate din Bucureşti, Îndrumătorul pastoral (Alba-Iulia) şi Îndrumătorul bisericesc (Cluj), Ani, anuar de cultură armeană (Bucureşti).

         Între publicaţiile din străinătate şi lexicoanele la care am fost colaborator se numără „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde", Bölhau Verlag, Köln-Wien; Allgemeine Künstlerlexikon. Die Bildenkünstler aller Zeiten und Völker, Hrg. Vom K.G. Saur Verlag., vol. VII-XV, München, Leipzig; Enzyklopediae der Kunst, Dresda, 1976; Studia Borromaica. Accademia di San Carlo. Milano. Biblioteca Ambrosiana ( 18.2004), Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts (vol. 20, 2005)  şi Humboldt-schriften zur kunst- und bildgeschichte (Berlin, 2004).

         Am publicat începând cu anul 1972, un număr important de volume de autor sau volume în colaborare, studii în volume miscelanee apărute în străinătate, între care amintesc „Der Bildhauer Anton Schuchbauer 1719-1789", Dacia Verlag, 1979; Biserici de lemn din podişul transilvano-someşan, în „Monumente istorice şi de artă religioasă din arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului", Cluj-Napoca 1982; Sculptura barocă în România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1992; „Biserici vechi româneşti din Ţara Oltului" de Valeriu Literat (ediţie critică îngrijită de N. Sabău )",Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996; Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat Crişana şi Maramureş, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000 (colab.), Maestri italiani nell'architettura religiosa Barocca della Transilvania. Maeştri italieni în arhitectura religioasă barocă din Transilvania. Ed. Ararat, Bucureşti, 2001; Les caractéristiques du baroque en Transilvanie au XVIII-e siècle, entre l'absolutisme et les Lumières, în „Les soleils du baroque" (Sous la direction d'Édouard Pommier) , Les Éditions de Paris/ L'Union Latine, Paris, 2002; Repere istorico-arhitecturale în dezvoltarea oraşului, în Municipiul Cluj-Napoca şi zona periurbană. Studii ambientale (Ed. V.Cristea, C.Baciu, D.Gafta), Accent, 2002; Metamorfoze ale Barocului transilvan, vol. I Sculptura, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002 (apărut 2003); Armenian Culture and Art in Gherla  (Scientific co-ordinator Professor  Nicolae Sabău, PhD.), Ararat Publishing House, Bucarest (2002), 2003; Coriolan Petranu (1893-1945). Erfoescher der Kunst Transsylvaniens (Siebenbürgens), în „Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Discurs" (Red. Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda). Humboldt-schriften zur kunst- und bildgeschichte. Gebr.Mann Verlag. Berlin, 2004, pp. 381-395; Metamorfoze ale Barocului transilvan, vol II, Pictura, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2005; Maestri ticinesi in Transilvania tra Cinquecento e Settecento, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007 (a cura di Nicolae Sabău); Ritratti di principi e giudici transivani nella collezione Marsili d ell'Università di Bologna, în „L'immagine riflessa. Romeni in Italia e Italiani in Romania", .. Edizioni Nuova Cultura - Roma, 2008; Istoria Artei la Universitatea din Cluj  Vol. I (1919-1987). (Nicolae Sabau, Corina Simon, Vlad Ţoca, Coordonator Nicolae Sabău), Presa Universitară Clujeană, 2010; Nicolae Sabău, Ioana Gruiţă-Savu, Octavian Smigelschi în Presă. Construirea imaginii publice a artistului în perioada 1887-1948, Editura Mega, Clij-Napoca 2009 (apărut 2010); Egidio Jenovaj (Egidio de Genova), un maestro costruttore nella Arad del XVIII secolo, în „Genova, la Romania e l'Europa", Brigati, Genova, 2010; Coriolan Petranu(1893-1945) şi epistolarul său italian, în „Rapporti epistolari per la storia dell'arte, lettere sparse del XIX e XX secolo" (a cura di Maurizia Migliorini e Giulia Saviu), Collana Extravagantes, GB EditoriA, Roma, 2011.

         În anul 2012 sub egida Consiliului Judeţean Cluj şi a revistei Tribuna a fost publicat volumul Biserici clujene. Churches of Cluj. Kolozsvári templomok. Klausenburger Kirchen, al cărui coordonator şi autor sunt.

            Pe parcursul anilor de cercetare am abordat problematici ale artelor plastice din Ţările române (sec. XVII-XIX) şi ale artei europene din secolele XVII-XIX. Am participat la cursuri de perfecţionare şi de specializare în Austria (Diploma Universităţii din Viena pentru cursurile de vară din iunie-august 1970), Italia „Fondazione di studi di Storia dell'Arte. Instituto R. Longhi", Florenţa, 1972-1973, unde am urmat prelegerile susţinute de reputaţi istorici de artă, între care, C.G. Argan, J. Pope Hennessy, A. Blunt, P. Barocchi, Michel La Clod, Giovanni del'Aqua, etc.), Franţa (Grenoble, martie-aprilie 1990), Germania (bursier DAAD, cercetări la Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, octombrie 1990-ianuarie 1991), Italia (bursier al Asociaţiei Istoricilor de artă din Italia, Florenţa, 1998), Veneţia (1990, 1993, bursier la Fundaţiei „Giorgio Cini"). Intre 1992 şi 1998 am efectuat cercetări pe teren şi în arhive în vederea întocmirii unui amplu proiect de cercetare - lucrare de colectiv - Documentarea (Topografia) patrimoniului săsesc din Transilvania, lucrare elaborată în colaborare cu DMASI - România, Consiliul Naţional German ICOMOS, Siebenbürgische-Sächsischer Kulturrat - Gundelsheim - Germania şi Institutul de Arheologie şi Istoria artei din Cluj-Napoca. Au fost cercetate topografic de cercetătorii clujeni, un număr de peste 120 de localităţi transilvane.

         Am comunicat la numeroase sesiuni ştiinţifice din ţară, colocvii şi congrese din străinătate, am susţinut prelegeri de istoria artei în ţară şi în străinătate, precum şi cursuri de specialitate în cadrul programului SOCRATES/ERASMUS [Iaşi, Bucureşti, Bistriţa, Alba Iulia, Arad, Braşov, Craiova, Cluj-Napoca, Câlnic, Deva, Dej, Făgăraş, Gherla, Oradea, Sighişoara, Timişoara, Târgu Mureş, Grenoble (Franţa), Florenţa (Universitate, Institutul German de Istoria Artei, Institutul de Istoria Artei „Roberto Longhi", Universitatea din Florenţa) Roma (Accademia di Romania, Universitatea „Sapienza") şi Veneţia (Istituto de Alta Cultura e Civiltà şi Universitatà - Ca'Foscari), München (Institutul Central de Istoria Artei, Muzeul Naţional al Bavariei), Berlin (Universitatea „Humboldt". Seminarul de Istoria Artei), Stuttgart (Muzeu), Regensburg (Muzeu) - Germania, Porto ( Universitate şi Uniunea Latină, Portugalia), Università per Stranieri, Perugia (Italia), Universitatea din Varşovia (Polonia). Lugano, Univeristà Svizzera Italiana (Elveţia)]. Museo Malcantone din Curio (Elveţia). Am obţinut Diplome şi certificate de specializare din partea Universităţii din Viena şi a Institutului „Roberto Longhi" din Florenţa.

Începând cu vara anului 2000 (semestrul II), în cadrul mobilităţilor pedagogice /visiting Professor/ am susţinut cursuri de istoria artei pe lângă Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine din cadrul „Università degli Studi di Firenze", Florenţa iar din 2002 la „Università per Stranieri" din Perugia, Italia. O activitate laborioasă am desfăşurat începând cu anul 2005 în Elveţia. Am susţinut prelegeri şi alocuţiuni, mese rotunde şi conferinţe de presă la „Accademia di Architettura" din Medrisio (Ticino/Elveţia), 17 noiembrie 2007; la Pinacoteca „Giovanni Züst" din Rancate (Elveţia), 17 noiembrie; Interviuri la Radio Svizzera (Redactor Marco Horat) şi la Televiziunea din Ticino. Cronici-interviu în Corriere del Ticino (Redactor Giorgio Banfi) şi La Regione (Redactor Luca Berti), interviuri cu arh. Damiano Realini şi istoricul de artă Lucia Pedrini-Stanga. Conferinţa la Università Svizzera Italiana (23 noiembrie 2005) cu tema Maestri ticinesi in Transilvania tra Cinquecento e Settecento şi Congresul Genova la Romania e l'Europa 29-30 Ianuarie 2010, Universitatea din Genova; iunie 2010, Universita „Ca'Foscarimai", Veneţia; mai 2011, Universita degli Studi,  Catania.

Proiectele şi acordurile stabilite cu oficialităţile elveţieie în anul 2005 au fost îndeplinite şi concretizate în anul 2007 prin publicarea volumului miscelaneu Maestri ticinesi in Transilvania tra Cinquecento e Settecento, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007, foarte bine primit de instituţiile culturale, de învăţământ superior şi muzeale din cantonul Ticino/Elveţia (vezi lista lucrărilor şi recenziile la volum).

Am parcurs toate gradele în cercetare începând cu acela de documentarist, cercetător, cercetător principal gradul III, II şi I. Doctoratul sub conducerea ştiinţifică a Acad. Virgil Vătăşianu l-am susţinut în anul 1983. Sunt, împreună cu M. Porumb, unul dintre fondatorii revistei de istoria artei medievale şi moderne româneşti „Ars Transsilvaniae" (începând cu anul 1991), indeplinind o perioadă şi funcţia de secretar de redacţie al anuarului menţionat, fac parte din colectivul de redacţie al revistei „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", fascicula Historia Artium şi al revistei de cultură urbană „Oraşul", Cluj-Napoca (2010).

           În anul 1992 mi-a fost acordat premiul „George Oprescu" al Academiei Române pentru cartea „Sculptura barocă în România" apărută la Editura Meridiane din Bucureşti. Împreună cu un colectiv de istorici de artă şi istorici din Cluj-Napoca, Premiul Ion Frunzetti pentru volumul şi expoziţia „Cultură şi artă armenească la Gherla", Editura Ararat, Bucureşti, 2002 (volum în patru limbi). Diplomă. Premiul pentru cercetarea învăţământului academic clujean. Nicolae Sabău (Coordonator) pentru lucrarea  Istoria artei la Universitatea din Cluj, vol. 1. (1919-1987), Editura Presa Universitară Clujeană, 2010. Consiliul Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj. Anul Editorial 2010. Cluj-Napoca septembrie 2011. Distincţia şi gradul de Profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai" (februarie 2012).

Începând cu anul 2005 am fost ales membru în Consiliile Ştiinţifice ale următoarelor instituţii de cultură: Muzeul Brukenthal -Sibiu (şi în prezent), Muzeul de Istorie a Transilvaniei- Cluj (până în 2011) , Muzeul de Artă - Cluj (şi în prezent).Invitat pentru a face parte din Consiliul Ştiinţific al Centrului de Cercetare al artei medievale „Vasile Drăguţ". Univ. de Arte „George Enescu" Iaşi (septembrie 2012).

În anul 2008 am fost numit preşedinte al Comisiei Zonale pentru monumente de for public nr. 3 (jud. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Alba) - activ şi în prezent.

Între 1996 şi 1999 am făcut parte din Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. Din anul 2000 am îndeplinit şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei zonale M6 (jud. Cluj, Hunedoara, Alba Iulia) a DMASI iar din anul 2002 până în anul 2007 am avut aceeaşi funcţie în cadrul Comisiei Regionale DMASI, Transilvania Nord-Vest (jud. Cluj, Oradea, Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud).

            În 21 noiembrie 2003 am fost ales membru în prestigioasa „Accademia S. Carlo" din Milano iar în 2004 am fost decorat de guvernul român cu ordinul „Meritul Cultural" în grad de cavaler. Membru al Österreichischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts.

         Din martie 1998 funcţionez ca profesor titular şi din 1999 şef al Catedrei de Istoria Artei în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, profesor conducător de doctorat dar şi iniţiatorul şi coordonatorul studiilor master, specializarea istorie-istoria artei, contribuind la reluarea şi dezvoltarea învăţământului de istoria artei în cadrul universităţii clujene (1960-1980), promovat odinioară cu multă dăruire de maestrul şi mentorul nostru, Prof. Virgil Vătăşianu (1902-1993), odată cu absolvirea primei promoţii de istorici de artă ai Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în vara anului 1999, după un hiatus de mai bine de un deceniu. Am colaborat cu Acad. Marius Porumb la organizarea a 12 ediţii ale simpozioanelor naţionale de istoria artei organizate în memoria profesorului şi mentorului nostru, Acad. Virgil Vătăşianu (1902-1993), am organizat prima sesiune naţională a tinerilor istorici de artă absolvenţi ai Universităţii noastre - promoţiile 1997-2006 (mai 2008) şi sesiunea jubiliară, 90 de ani de istoria artei la Universitatea din Cluj (1919-2009), 15-16 mai, 2009. de altfel cu sprijinul Universităţii, Editura Presa Universitară Clujeană publică volumul Istoria artei la Universitatea din Cluj, vol. I (1919-1987).

Activitatea angajantă şi angajată cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii universităţii a condus spre rezultate pozitive în domeniul învăţământului şi a cercetării istoriei artei naţionale şi europene. Un procent important din totalul acestor lucrări finale anuale au fost realizate sub conducerea ştiinţifică a subsemnatului. Unele dintre aceste cercetări, beneficiind de teme sugerate de conducătorul ştiinţific, au văzut lumina tiparului. În egală măsură, grija şi atenţia profesorului faţă de foştii studenţi, s-a manifestat şi după etapa studiilor universitare, recomandările scrise şi orale ale profesorului facilitând angajarea unora dintre aceştia în cadrul unor prestigioase instituţii de învăţământ (Şcoli de Arte Plastice precum cele din Deva, Miercurea Ciuc, Oradea, Timişoara, Satu Mare) şi muzeale din ţară (Muzeul Naţional de Artă - Bucureşti; Muzeul „Ţării Crişurilor", Oradea; Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Etnografic, Cluj-Napoca; Muzeul Samuel von Brukenthal, Sibiu; Muzeul de Artă, Târgu Mureş, Muzeul de Artă din Braşov, Muzeul de Artă din Baia Mare).

Buna pregătire a studenţilor secţiei de Istorie-Istoria Artei a Facultăţii de Istorie-Filosofie, a facilitat obţinerea unor burse de doctorat în străinătate, cu susţinerea doctoratului pe lângă universităţile menţionate (Lyon-Franţa; Bruxelles-Belgia; Freiburg-Elveţia, Budapesta-Ungaria, Roma-Italia, Strassbourg - Franţa).

         Cursurile şi studiile mele sunt consacrate Manierismului şi Barocului european în general şi Manierismului şi Barocului tansilvănean (Artele plastice în Ţările române, sec. XVII-XVIII) în special, Art Nouveau-ului european, Consonanţelor şi contingenţelor artei din Ţările române cu arta europeană (Artele plastice din Ţările Române în context european, sec. XVI-XVIII) , Moştenirii antichităţii în artele plastice din Ţările române (sec. XV-XI). Am efectuat cercetări particulare asupra cultului sfinţilor patroni nu doar din mediul urban ci şi din cel rural, asupra reprezentărilor legate de cultul sfinţilor martiri în pictura din Principat, a temelor iconografice şi a sfinţilor adoraţi în zonele miniere transilvane, a specialelor ex voto-uri transilvane şi a imaginilor rezultante ale unui sincretism religios local prin care românii, maghiari, germanii şi armeni din Transilvania găseau o punte de legătură devoţională şi spirituală într-o adevărată comuniune ecumenică. În egală măsură am efectuat cercetări topografice ale arhitecturii medievale şi moderne din Transilvania, cercetări cu referinţă la întreg caleidoscopul artelor plastice incluzând edificiul laic şi religios patrimonial, mobilierul liturgic, sculptura, pictura, epigrafele monumentelor funerare, obiecte liturgice, textile liturgice, clopote, carte veche de cult etc.

         În calitate de specialist (expert) în domeniul conservării şi restaurărilor monumetelor patrimoniale, a problemelor de urbanism [arhitectură (cercetarea topografică a monumentelor pentru Planul de Urbanism General al municipiului Cluj-Napoca /P.U.Z/)., pictură, arte decorative] am realizat un număr important de studii de istoria artei, cercetare obligatorie, premergătoare orşicărei acţiuni de restaurare, refacere, reabilitare sau conservare a monumentului istoric. Au fost cercetate în acest sens cetăţi, castele, palate, Case de cultură, locuinţe orăşeneşti, gospodării rurale, biserici aparţinând tuturor confesiunilor religioase transilvane (ortodox, greco-catolic, catolic, reformat, lutheran şi israelit), ansambluri sculpturale, picturi parietale, stucatură, feronerie, vitraliu, marchetărie, gravură, mobilier etc.).

  •