Lista de publicaţii
Lect. dr. Mihai ALEXANDRESCU

 

TEACHING MATERIALS

1. Mihai Alexandrescu, Instituţii şi proceduri de decizie în Uniunea Europeană [Institutions and Decision-Making in the European Union], 2011

2. Mihai Alexandrescu, Negocieri internaţionale [International Negotiations], 2011

3. Mihai Alexandrescu, Introducere în studiul relaţiilor internaţionale[Introduction in International Relations Study], 2008

4. Mihai Alexandrescu, Istoria Integrării Europene [History of European Integration]¸ 2008

5. Mihai Alexandrescu Istoriografia Studiului Relaţiilor Internaţionale [Historiography of International Relations Study] , 2007

 

 

BOOK

1. Mihai Alexandrescu, Funcţionalismul şi Sistemul Internaţional (David Mitrany), [Functionalism and International System (David Mitrany)], Cluj-Napoca, Eikon, 2010

 

CHAPTERS IN THE BOOKS

1. Mihai Alexandrescu, "Tratatul de la Lisabona din perspective abordării neofuncţionaliste" [Treaty of Lisbon in neofuntionalism approach], în Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean (coord.), România şi Uniunea Europeană post-Tratatul de la Lisabona, Cluj-Napoca, Eikon, 2010, pp. 43-58

2. Mihai Alexandrescu, „Comportamentul reprezentaţilor din România în Parlamentul European" [Behaviour of Romania's Representatives in the European Parliament], în Sergiu Gherghina (editor), Cine decide? Partide, reprezentanţi şi politici în Parlamentul României şi cel European, Iaşi, Institutul European, 2010, pp. 167-192

3. Mihai Alexandrescu, "Procesul decizional in Uniunea Europeana dupa Tratatul de la Lisabona" [Decision-Making Process in the European Union after the Treaty of Lisbon], in Sergiu Gherghina, George Jiglau, Ovidiu Pecican, Flore Pop, Ce aduce nou Tratatul de la Lisabona?, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana , 2010, pp. 103-124

4. Mihai Alexandrescu, „Câteva date de demografie a României de la începutul secolului al XX-lea, prezentate de David Mitrany" [Some demographical data of Romania at the beginning of the 20th Century, presented by David Mitrany] , in Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 295-300

5. Mihai Alexandrescu,"Negocierile de Aderare la Uniunea Europeană. Cazul celor 10+2. Aspecte metodologice şi instituţionale", [Accession Negotiations to the European Union. Case of 10+2. Methodological and institutional aspects] in Flore Pop, Sergiu Gherghina (coord.) Provacare Europeană. Proceduri şi implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, pp.

6. Mihai Alexandrescu, "David Mitrany. Viaţa şi opera" [David Mitrany : Life and Work], in: Nicolae Păun (Coord), Actualitatea mesajului fondatorilor UE, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene pp. 292-301

7. Adrian Ivan, Mihai Alexandrescu, "Georgie Şofronie, precursor al şcolii româneşti de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene" [George Sofronie, ancestor of Romanian School in the International Relations and European Studies] , în: Nicolae Păun(coord.), Actualitatea mesajului fondatorilor UE, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2006, pp.326-339

8. Mihai Alexandrescu, "Privire asupra evoluţiei filialei clujene a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române (1920-1948)" [Concerning the Cluj branch of the National Orthodox Society of the Romanian Women (1920-1948)], in: Ghizela Cosma şi Virgiliu Ţârău (coord.) Condiţia femeii în România în secolul XX, vol. II: Imagini şi reprezentări ale femeii în documentele vremii şi presa de specialitate, Cluj-Napoca, Editura Nemira Napocae, 2004, p. 68-77.

 

 

ARTICLES

1. Mihai Alexandrescu, „Convenţiile de armistiţiu în relaţiile internaţionale: România, Bulgaria şi Ungaria" în Evenimentele de la 23 august 1944 din România şi insurecţia naţională slovacă din 29 august 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sfârşitului celui de al doilea război mondial, Lucrările celei de a XI-a reuniuni a comisiei mixte de istorie româno-slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011), Banská Bystrica - Alba Iulia, 2012, pp. 58-63.

2. Mihai Alexandrescu, „Dohody o prímerí v medzinárodných vzt'ahoch: Rumunsko, Bulharsto a Mad'arsko" in Udalosti 23.Augusta 1944 v. Rumunsku a Slovaské Národné Povstanie z 29.Augusta 1944 (ich vplzv na oslobodenie Rumusnka a Slovenska a na Ukončenie druhej svetovej vojny). Zborník príspevkov z 9. Zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska (Alba Iulia, 19-23. September 2011), Banská Bystrica - Alba Iulia, 2012, pp. 53-58.

3.Mihai Alexandrescu, „David Mitrany between Functionalism and Federalism", în Transylvanian Review, vol XVI, No.1, Spring 2007, pp. 20-33.

4. Mihai Alexandrescu, Republica Moldova în geopolitica estică (IV). Republica Moldova - dezorientare în politica externă?" [Republic of Moldova in eastern geopolitics (IV). Republic of Moldova - misunderstanding of the foreign policy], Tribuna. Revistă de cultură, Nr. 164 (1 - 15 iulie 2009)

5. Mihai Alexandrescu, Republica Moldova în geopolitica estică (III). Politica externă a Republicii Moldova între 1997-2000. Incertitudini", [Republic of Moldova in eastern geopolitics (III). Republic of Moldova Foreign Policy between 1997-2000. Uncertainties], Tribuna. Revistă de cultură, Nr. 162 (1 - 15 iunie 2009)

6. Mihai Alexandrescu, Republica Moldova în geopolitica estică (II). Independenţa Republicii Moldova şi relaţiile cu România în primii ani (1990-1996)", [Republic of Moldova in eastern geopolitics (II). Republic of Moldova Independence and its relations with Romania during the early years (1990-1996) ], Tribuna. Revistă de cultură, Nr. 161 (16 - 31 mai 2009)

7. Mihai Alexandrescu, Republica Moldova în geopolitica estică (I). Drumul lung spre a doua independenţă", [Republic of Moldova in eastern geopolitics (I). Republic of Moldova - Long Way to the Second Independence], Tribuna. Revistă de cultură, Nr. 160 (1 - 15 mai 2009)

8. Mihai Alexandrescu et. al., Observator. Activitatea Europarlamentarilor din România, ianuarie-martie 2008, Cluj-Napoca, 2008

9. Mihai Alexandrescu et. al., Observator. Activitatea Europarlamentarilor din România, aprilie-august 2008, Cluj-Napoca, 2008

10. Mihai Alexandrescu,"De la GATT la OMC", in: Charta Studiorum (Revista studenţilor de la Istorie), Nr 1-2, 2003, pp. 56-61

11. Mihai Alexandrescu, "Consideraţii cu privire la originea globalizării economice", in: Charta Studiorum (Revista studenţilor de la Istorie), Nr 3-4, 2003, pp. 119-126.

12. Mihai Alexandrescu, "Aspecte istoriografice privind studiul Relaţiilor Internaţionale în România interbelică", în: Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură", Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 421-429.

13. Mihai Alexandrescu, "Consideraţii cu privire la originea globalizării economice", Ediţia I a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Istorie, aprilie 2003.

 

CONFERENCES AND WORKSHOPS

- "Civil Society and European Negotiations" - Simulation of the European Union Decision-Making Process, trainer: Mihai Alexandrescu, ODAS, May 6th-13th, 2012

- "European Negotiation in the Decision-Making Process", Workshop for MA students in Management of International Relations and European Politics, Babeş-Bolyai University organizer and trainer: Mihai Alexandrescu, February-May 2012

- Working Group "Energetic security implications in an era of changes", FEPS Young Academics Network, Renner Institute, Vienna, Austria, 1-4 March 2012.

- Romanian Think-Thank Representative to Public Diplomacy Division of NATO HQ, Brussels, 23-24 January 2012

- Workshop: "Concept of Minority (National and Ethnic) and European Construction", organizers: prof. dr. Vasile Puscas, dr. Mihai Alexandrescu. Keynote speakers: prof. dr. Vasile Puscas, dr. Mihai Alexandrescu. December 9th-10th, 2011, Babes-Bolyai University

- 11th Meeting of Joint Romanian-Slovak Committee of History (a XI-a Reuniune a comisiei mixte de istorie româno-slovace), Alba Iulia, 19-23 September 2011

- Workshop History of European Integration and European Union, ClioWorld, Oulu, Finland, 4-5 June 2010

- Conference România şi Uniunea Europeană în era post-Tratatul de la Lisabona: interese şi comportamente [Romania and European Union in the post-Lisbon Treaty : Interests and Behaviours], Institutul de Studii Internaţionale, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Cluj-Napoca, May 2010

- Conference Sistemul politic din România. Anul 2008 [Political System in Romania. Year 2008], Universitatea din Oradea, November 2008

- Research Visit - "Negotiations for accession to the European Community/Union (1962-2007). Methods. Procedures. Outlook", European Institute of Florence (Italy), 7-14 October 2007

- Conference Studiul Relaţiilor Internaţionale în învăţământul universitar [International Relations Study in the University Education], Chişinău, March 2007

- Conference Principiile şi Competenţele Uniunii şi Comunităţilor Europene între supranaţionalism şi interguvernamentalism [Principles and Competences of the European Communities/Union between supranationalism and intergovernmentalism] , Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, January 2007.

  •