CV

Prof. dr. Marta Petreu-Vartic

1. NUMELE ŞI PRENUMELE: Vartic, Rodica Marta (pseudonim literar: Marta Petreu)

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 14 martie 1955, com. Jucu, jud. Cluj

3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: doctor în filosofie, din 1992, Universitatea din Bucureşti

4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea „Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie, Cluj-Napoca

5. ADRESA INSTITUŢIEI: Str. Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, cod poştal: 400084

Telefon: 40-264-405300 Fax: 40-264-432444

6. ADRESA PERSONALĂ: Cluj, bd. N. Titulescu, nr. 43, ap. 30, telefon: 0264- 418 024

E-mail: martapetreu@revista-apostrof.ro

 

7. STUDII :

1974 - bacalaureat la liceul „E. Racoviţă" din Cluj

1980 - licenţa în filosofie la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj

1992 ­- doctorat în filosofie la Universitatea din Bucureşti, cu teza: Valenţele estetice ale anamorfozei logice

 

8. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: franceza, engleza (scris, citit, vorbit)

 

9. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

a). în perioada 1980-1990 - profesor titular de ştiinţe sociale la Liceul „Emil Racoviţă" din Cluj;

b). în anul 1983 a obţinut definitivatul, iar trei ani mai târziu, în 1986, gradul didactic II ;

c). martie 1990 - redactor la revista Steaua a Uniunii Scriitorilor din România;

c). mai 1990 până azi - redactor şef la revista Apostrof a Uniunii Scriitorilor din România;

d). din 1992 până în 1995 - lector la Catedra de Istoria filosofiei şi Logică a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a  Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj;

e). din 1995  până în 2001­- conferenţiar la Catedra de Istoria filosofiei şi Logică a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj;

f). din 2001 până azi - profesor la Catedra de Istoria filosofiei şi Logică a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj;

g). din 2001 - conducător de doctorate în Şcoala doctorală Paradigma europeană a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj.

 

10. Asociaţii profesionale:

- 1976: membru al grupării literare Echinox;

- 1990: membru al Uniunii Scriitorilor din România;

- din 1991: membru fondator al Fundaţiei Culturale Apostrof din Cluj

- din 1991, director al Editurii Biblioteca Apostrof

- din 1991, preşedintă a Fundaţii Culturale Apostrof;

- între 2005-2009: membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România

-din 2005-2009: membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România

-din 2009 încoace: re-ales membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România

-din 2009, membru în Comisia de Validare a Uniunii Scriitorilor din România

- în 2010, membru în comitetul internaţional al festivalului Voix de la Méditerranée », le XIIIe Festival de poésie de Lodève, du 17 au 25 juillet 2010

- pentru 2011, membru în comitetul internaţional al festivalului Voix de la Méditerranée », le XIIIe Festival de poésie de Lodève, 16 au 23 juillet 2011.

- din 2010, membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Internaţionale „Lucian Blaga"

- din 2006 membră în Consiliul Institutului de Studii Doctorale al U.B.B.

 

11. Premii:

1. Premiul cea mai bună carte de ficţiune a anului 2011, decernat de Gala Industriei de Carte din România, mai 2012, pentru romanul Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului.

2. Premiul Liviu Rebreanu acordat la Zilele Liviu Rebreanu, Bistriţa, 2011, pentru romanul Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului;

3. Premiul Poesis pentru proză, 2011, pentru romanul Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului;

4. Premiul revistei Observator cultural pentru eseu, 2012,pentru volumul De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească.

6. Premiul pentru cea mai bună intervenţie a Colocviului la Colocviul romanului românesc, mai, Alba Iulia 2012, pentru arta scriitoricească "Decalog"

7. Romanul Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului, selectat pentru participarea la Festivalul primului roman, Chambery, mai-iunie 2012, ediţia a XXV-a.  

 

Activitatea didactică (cursuri, seminarii) în perioada 1993-2008:

- Istoria filosofiei româneşti 1993-2005, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie

- Teorii psihanalitice 1993-2010, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie

- Filosofia românească între Gulag şi Holocaust (curs doctoral, 2004-2010) Facultatea de Studii Europene

- Filosofii politice în România interbelică, curs doctoral, 2006-2010

 

Cursuri 2009-2010

- Cursul de Istoria filosofiei româneşti, la nivel licenţă

- Cursul Istoria filosofiei româneşti. Nae Ionescu şi generaţia '27, la nivel de licenţă

- Cursul Teorii psihanalitice, opţional, nivel licenţă

- Cursul De la „generaţia '27" la „Cercul Literar de la Sibiu", la nivel doctoral, Şcoala doctorală „Contexte universale ale filosofiei româneşti", Facultatea de Istorie şi filosofie a UBB

- Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice (în domeniul filosofic), curs doctoral general la Şcoala doctorală „Contexte universale ale filosofiei româneşti", Facultatea de Istorie şi filosofie

- Cursul Dimensiuni politice în filosofia românească interbelică, curs doctoral, la Şcoala doctorală „Argumentare critică şi reconstrucţie filosofică"

- Curs masteral Dragostea şi moartea în cultura Greciei Antice la Masteratul de filosofie antică şi merievală

 

 

 Domenii de competenţă:

  • Istoria culturii şi filosofiei româneşti
  • Teorii psihanalitice
  • Literatură românească
  • Filosofie comparată
  • Filosofia teatrului
  • Revuistică, tehnici editoriale de carte

 

Publicaţii:

-  38 de volume proprii, din care:

21  volume personale de specialitate, în ţară

3 volume personale de specialitate apărute în străinătate (în SUA şi Serbia),

4 volume personale, cărţi de publicistică, ce implică şi filosofia,

9 volume personale, poezie, în ţară,

1 volum personal de poezie apărute în străinătate (în Franţa)

 

- 3 volume coordonate, ca director de grant

 

- 21 ediţii de  specialitate, însoţite de prefeţe/postfeţe, note, indici etc.

 

- 65 colaborări la volume colective de specialitate, în ţară

 

- 17 colaborări la volume colective de specialitate din străinătate

 

- 19 colaborări la reviste ştiinţifice din ţară recunoscute CNCSIS

- 4 colaborări la reviste ştiinţifice din ţară recunoscute ISI

- 9  colaborări la reviste de specialitate în străinătate

 

- 35 participări la simpozioane naţionale şi internaţionale, conferinţe

- 16 colaborări la antologii de poezie din ţară

- 32 colaborări la antologii de poezie apărute în străinătate 

- 24 colaborări la reviste din străinătate (cu poezie), din care 2 indexate by the American Humanities Index

 

- peste 150 studii de specialitate, eseuri, publicistică, interviuri luate sau acordate, mese rotunde etc. în presa scrisă, vizuală şi vorbită din România