Lista de publicaţii
Prof. dr. Ioan-Marius BUCUR

 

           Volume

1. Culpa de a fi greco-catolic. Procesul episcopului Alexandru Rusu (1957), Ed. Argonaut & Mega, 2015, Cluj-Napoca, 2015. LXIV p. + 366 p., ISBN 978-973-109-608-7, ISBN 978-606-543-686-2.

2. Din istoria Bisericii Greco-Catolice Române (1918-1953), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, 288 pag., ISBN 973-8445-43-5.

 

 Ediţii

1. Strategii şi politici electorale. Alegerile parlamentare de la 19 noiembrie 1946 din România, (în colaborare cu V. Ţârău), Editura Centrul de Studii Transilvane/Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998, 324 pag., ISBN 973-577-183-7. 

2. Persecuţia Bisericii Catolice din România. Documente din Arhiva Europei Libere, 1948-1960,  (în colaborare cu Lavinia Stan), Editura Napoca Star, 2002, Cluj-Napoca, 167 pag., ISBN 973-647-055-5.

3. România - Vatican. Relaţii diplomatice 1920-1950, vol. I, (în colab. cu C.  Păiuşan, I. Popescu, D. Preda), Editura Enciclopedică, Bucureşti 2003, 368 pag., ISBN 973-45-0424-1.

4. Persecuţia Bisericii Catolice din România. Documente din Arhiva Europei Libere, 1948-1960, (în colaborare Lavinia Stan), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş 2004, 259 pag., ISBN 973-7919-55-6.

           

Studii în volume colective

  1. în străinătate

1. „Le relazioni della Romania con la Santa Sede all'inizio della guerra fredda", Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XX), (a cura di) Francesco Guida, Roma, Ed. Lithos, 2000, pp. 97-107, ISBN 88-86584-50-4.

2. „La Romania e la Santa Sede - lo studio introduttivo", (în colab. cu D. Preda),  La Romania e la Santa Sede. Documenti diplomatici, editor Ambasada României de pe lângă Sfântul Scaun, Librerie Editrice Vaticana, 2000, pp. 8-18, ISBN 88-209-2860-4.

3. "Relations between the State and the Church During the Communist Regime. The Case of Romania", A. K. Isaacs, A. Cimdina, (eds.), Religion and Political Change in Europe: Past and Present, Pisa University Press, Edizioni Plus, Pisa 2003, pp. 161-175, ISBN 88-8492-141-4.

4. "La Romania nell'Ostpolitik vaticana", Marco Grusovin (a cura di), Il fattore religioso nell'Europa centro-orientale, dimensione storica e aspetti sociali, atti del 38 convegno Gorizia,  25-27 novembre, 2004, ICM, Gorizia, 2005, pp. 105-114.

5. "Defining the Enemy: the Profile of the Bourgeoisie in the Romanian Textbooks", (în colab. cu Crina Capotă), Steven G. Ellis, Luda Klusakova, (eds.), Imagining Frontiers Contesting Identities, Pisa Univesity Press, Edizioni Plus, Pisa, 2007, pp. 393-412, ISBN 978-88-8492-466-7.

6. "The Romanian Greek-Catholic Church between Co-optation and Suppression, 1945-1948", în Hans-Christian Maner, Norbert Spannenberger (coord.), Konfessionelle Identitat und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel-und Sudosteuropa im 19. und 20. Jarhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2007, pp. 187-198, ISBN 978-3-515-09024-7.

7. "Religion et Nationalisme en Europe post-communiste", Jean-Dominique Durand (sous la direction de), Cultures Religieuses, Eglise et Europe, Ed. Parole et Silence, Lyon, 2008, pp.69-82, ISBN 978-2-84573-632-0.

8. "Transylvania between Two National Historiographies: Historical Consciouness and Political Identity", (în colab. cu I. Costea), Steven G. Ellis and Raingard Esser (eds.), Frontiers, Regions and Identities in Europe, Pisa University Press, Edizioni Plus, Pisa, 2009, pp. 271-285, ISBN 978-88-8492-652-4.

9. "Towards a Citizenship of European Union", (în colab cu Steven G. Ellis et al), Ann Katherine Isaacs (ed. by), Citizenships and Identity, Pisa University Press, Edizioni Plus, Pisa, 2010, pp. 45-72, ISBN 978-88-8492-808-5.

10. Le Chiese in Romania sotto il regima comunista", Cesare Alzati, (coord.), Storia religiosa dello spazio romeno, Centro Ambrosiano, Milano, 2016, pp. 663-695,  ISBN: 978-88-6894-150-5

 

  1. b. în ţară

1. „Politica religioasă a guvernului P. Groza, 1945-1947",  Romulus Rusan (ed.), Anale Sighet, 6, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Academia Civică, 1997, pp. 343-352, ISBN 973-97877-1-9.

2. "The Romanian Greek-Catholic Church in 1948. The Road to Suppression", Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, George Cipăianu, Virgiliu Ţârău (eds.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 121-137, ISBN 973-595-018-9.

3. „Aspecte ale rezistenţei Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) la sfârşitul anilor `40", L. Ţârău, V. Ţârău (editori), România şi relaţiile internaţionale în secolul al XX-lea, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, pp. 140-150, ISBN 973-555-289-2.

 4. „Consideraţii privind evoluţia raporturilor României cu Sf. Scaun, 1945-1950", Călin Florea, Ciprian Năprădean (coord.), Societate şi civilizaţie. Profesorului univ. dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă, Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, 2002, pp. 135-153, ISBN 973-8042-44-5.

5. „Tentative de manipulare a Bisericii Române Unite. Sinodul electoral din martie 1946", în 120 ani de la naşterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Editura Scriptorium, Baia Mare, 2004, pp. 229-240, ISBN 973-85568-0-5.

6. "La Romania nell'Ostpolitik vaticana. Alcune considerazioni", Ion Cârjă (a cura di), I Romeni e la Santa SedeMiscellanea di studi di storia ecclessiastica, Casa Editrice Scriptorium, Bucarest-Roma, 2004, pp. 237-244, ISBN 973-86983-0-8.

7. "Storia e memoria: alcune osservazioni riguardanti la storiografia sulla Chiesa Romena Unita (Greco-Cattolica)", Gh. Mândrescu, G. Altarozzi (coord.), Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Ed. Accent, 2005, pp. 138-150, pp. 138-150, ISBN 973-8445-85-X.

8. „The Catholic Church in Romania in the 1950 as Reflected in the Archives of Radio Free Europe", (în colab. cu L. Stan), Ernest H. Latham (ed.) US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2010, pp. 247-256, ISBN 978-973-595-125-2.

9. „Biserica Ortodoxa Română în procesul aderării României la Uniunea Europeana", (în colab. cu R. Dima), pr. Prof. V. Leb, pr. Dr. Gabriel Gardan (coord.), Integrarea europeană şi valorile Bisericii, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2011, pp. 135-150, ISBN 978-606-607-008-9.

10. „Un papă în vremuri de război: Reacţii româneşti la alegerea lui Benedict al XV-lea (1914-1922)" (în colab. cu Ion Cârja) în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş (coord.) Primul război mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 187-198, ISBN 978-606-8694-02-3.

11. „Il monsignor Emil Iuga e «l'unificazione religiosa» del 1948", în Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Del cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, Academia Romena, Centro di Studi Transilvani, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015 pp. 385-418, ISBN 978-606-8694-03-0; 978-973-595-839-8.

12. „Partea nevăzută a lunii: serviciile secrete şi «unificarea religioasă» din 1948", în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.) Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015 pp. 669-680, ISBN 978-973-7784-98-8.

13. „Câteva consideraţii privind prezenţa Islamului în Europa" în Ottmar Traşcă, Virgiliu Ţârău (coord.), O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România şi Românii, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp. 544-562, ISBN 973-109-613-5.

14. „Cronici de război: însemnări despre „războiul fratern european" în periodice greco-catolice românești (1914)", în Lönhart Tamás, Nagy Robert Miklos, Hunyadi Attila-Gabor, Modernizare economică, socială și spirituală în Europa Est-Centrală. In honorem prof. Univ. Dr. Csucsuja István, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp.150-157.

15. „Importanța Concordatului în ecuația relațiilor diplomatice româno-vaticane în anii '20 ai secolului trecut", în Ovidiu Ghitta, Gheorghe Negustor (coord.), La granița dintre științe: istorie, mentalități, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 551-567.

16. „Preotul Mircea Todericiu și proiectul creării unei Biserici Catolice Române", în Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, Liviu Țîrău, Valentin Orga (editori), Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 755-770.

17. „Episcopul Iuliu Hossu și mișcarea petiționară din 1956", în Dan Ruscu, pr. Claudiu Tuțu (editori), Primul Cardinal al românilor. Iuliu Hossu eminentă personalitate a Bisericii și Neamului Românesc, Ed. MEGA, Cluj-Napoca, 2017, pp. 39-54.

18. „La Centenar. Omagiu Cardinalului Iuliu Hossu", în Silviu Sana (editor), Conferințele Unirii, Ed. MEGA, Cluj-Napoca, 2018, pp. 49-64.

19. „Religia și conflictele identitare (inter)naționale. Câteva considerații", în Corina Teodor, Georgeta Fodor, Maria Tătar-Dan, Fábián István (coord.) Din grădina Hesperidelor: În amintirea profesorului Adrian Husar, Târgu-Mureș, Ed. University Press, 2018, pp. 189-210

 

Studii în periodice de specialitate

  1. din străinătate

1. "The Suppression of the Romanian Greek-Catholic Church in 1948", G. Fodor, J. Török, P. Tusor (eds.), Churches in service of the Truth. History - Theology-Identity (1500-2000). Studies, Studia Theologica Budapestinensia,  34, 2009, pp. 59-69.

  1. din ţară

1. "Some Aspects of Inter-Confessional Relations in Transylvania", (în colaborare cu Călin Felezeu), Transylvanian Review, vol. II, no. 1, 1993, pp. 76-80, ISSN 1221 1249.

2. "Ioan Antonescu - O Casandră a României?", Anuarul Institutului de Istorie,  XXXIV, Cluj-Napoca, 1995, pp. 401-408, ISSN 1220-5176.

3. "The University of Agricultural Sciences, Cluj. A Brief History", Transylvanian Review, vol. IV, no. 1, 1995, pp. 69-73.

4. "Aspects Regarding the Participation of the Students in Preparing and Carrying Out the Union of Transylvania with Romania",Transylvanian Review, vol. IV, no.1, 1995, pp. 107-111.

5. "State and Church in Post-War Romania, 1945-1948", Transylvanian Review, vol. IV, no. 4, 1995, pp. 122-133.

6. „Communism and the National Issue in Transylvania in the First Half of the 20th Century", (în colaborare cu L. Ţârău), Bulletin of the Center for Transylvanian Studies, vol. IV, 1995, Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 34 p., ISSN 1220-8833.

7. "The Organization of the University of Cluj", Romanian Civilization, vol. IV, no. 3, 1995-1996, pp. 53-64, ISSN 1220-7365.

8. "Stat şi Biserică în România postbelică, 1945-1958 - câteva consideraţii", Anuarul Institutului de Istorie, XXXV, Cluj-Napoca, 1996, pp. 303-315.

9. „Tentative de manipulare a Bisericii Române Unite. Sinodul electoral din martie 1946", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica,  XLIII, nr. 1/1998, pp. 77-83, ISSN 1224-8754.

10. "Situaţia Bisericii Române Unite în perioada 1949-1964", Studia Universitatis Babeş-Bolyai.Theologia Catholica, nr. 1/1998, pp. 85-99.

11. „România şi Sfântul Scaun la începutul Războiului Rece", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, XLV, nr. 1, 2000, pp. 111-121.

12. „Între speranţe şi iluzii. Memoriul din aprilie 1956", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, XLV, nr. 2, 2000, pp. 69-76.

13. "Limitele Ostpolitik-ului vatican: cazul României", în (colab. cu Smaranda Ignat),  Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, XLVII, 2002, nr. 2, pp. 35-42.

14. "The Catholic Church in Romania in the `50 as reflected by the documents of Free Europe Archives", (în colab. cu L. Stan),Transylvanian Review, no. 4, winter, 2003, p. 91-98.

15."Il sistema scolastico confessionale nella legislazione romena nel periodo interbellico", SUBB, Theologia Catholica, LI, 2006, nr. 4, pp. 133-138.

16. „Unele observaţii şi comentarii pe marginea proiectului de lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în România", în Altera, XII, nr. 30-31, 2006, pp. 278-283, ISSN 1224-0338.

17. "The Romanian Orthodox Church in the Process of Romania's EU Accession (1990-2004)", (în colab. cu Raluca Dima), Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement No. 3, 2010, pp. 237-254.

18. "Justice and Repression in Communist Romania: The Trial of Greek-Catholic Bishop Alexandru Rusu in 1957", Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, Vol. 59, No. 2, December 2013, pp. 113-138, ISSN 1220-0492.

19. „La Santa Sede e l'Europa centro-orientale dopo la Grande Guerra. Il Concordato con la Romania", în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia, Vol. 62, Number 2, December 2017, pp. 33-47.

 

Manuale universitare

1. Religia și relațiile internaționale contemporane: O introducere, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2015, 214 p., ISBN 978-606-8330-42-6.

2. Sf. Scaun şi Europa Central-Răsăriteană între anii 1918-1953, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de formare continuă şi învăţământ la distanţă, specializarea Istorie, Cluj-Napoca, 2002, 58 p.

3. „Raporturile dintre Stat şi Biserică în perioada regimului comunist. Cazul Bisericii Catolice", în M. Ştirban (coord.) Istoria contemporană a României, syllabus, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001, p. 388-409, ISBN 973-99821-5-8.

  •