Lista de publicaţii
Prof. dr. Maria Silvia CRĂCIUN

Monografii:

1.Imaginea și Reforma Luterană în Transilvania Modernității Timpurii. Scenografia și recuzita Serviciului Divin (Cluj Napoca: Editura MEGA, 2016) 306 p + indice și ilustrații ISBN 978-606-543-719-7

2.Protestantism şi Ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 1996), 250 pagini ISBN 973-9261-15-9

Volume editate:

1. Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800 (Farnham: Ashgate, 2011), 276 pagini + index; ISBN 978-0-7566-6312-6

2. Confessional Identity in East Central Europe co-editat cu Ovidiu Ghitta și Graeme Murdock în ‘St Andrews Studies in Reformation History' (Aldershot: Ashgate, 2002), 207 pagini; ISBN 0-7546-0320-2

3. Church and Society in Central and Eastern Europe, co-editat cu Ovidiu Ghitta (Cluj: EFES Press, 1998), 472 pagini; ISBN 973-98268 -5-7

4. Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, co-editat cu Ovidiu Ghitta (Cluj: University Press, 1995), 402 pagini; ISBN 973-96280-7-9

Capitole din cărți:

1. ‘Unitarian Parish Churches in Early Modern Transylvania' în Andrew Spicer (ed.), Parish Churches in Early Modern Europe (Farnham: Ashgate, 2016), pp. 199-242; ISBN 978-1-4724-4608-4

2. ‘Transylvanian Lutheran Liturgical Practices in Comparative European Perspective' în Irene Dingel, Ute Lotz-Heumann (eds), Entfaltung und zeitgenössische Wirkung der Reformation im europäischen Kontext / Dissemination and Contemporary Impact of the Reformation in a European Context (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015), pp. 345-375; ISBN 978-3-579-05995-2

3.‘Visual Cultures' în Howard Louthan, Graeme Murdock (eds), A Companion to the Reformation in Central Europe (Leiden/Boston: Brill, 2015), pp. 412-450 (cu Grazina Jurkowlaniec); ISBN 978-90-04-25527-2

4. ‘"Ora pro nobis sancta Dei genitrix": Prayers and Gestures in Late Medieval Transylvania' în Gerhard Jaritz (ed.), Ritual, Images and Daily Life. The Medieval Perspective (Wien, Zurich: Lit Verlag, 2012), pp. 107-138; ISBN 978-3-643-90113-2

5. ‘Marian Imagery and Its Function in the Lutheran Churches of Early Modern Transylvania' în Andrew Spicer (ed.), Lutheran Churches in Early Modern Europe (Farnham: Ashgate, 2012), pp. 133-164; ISBN 9780754665830

6. ‘Mendicant Piety and the Saxon Community of Transylvania c 1450-1550' în Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800 (Farnham: Ashgate, 2011), pp. 29-70; ISBN 978-0-7546-6312-6

7. ‘Guardians or Avengers? Depictions of Angels in Transylvanian Altarpieces from the Late Medieval Period' în Gerhard Jaritz (ed.), Angels, Devils. The Supernatural and Its Visual Representation (Budapest: Central European University Press, 2011), pp. 93- 115; ISBN 978-615-5053-21-4

8. ‘Preţul păcatului: faptă şi pedeapsă în oraşele Transilvaniei secolului al XVI-lea' în Laurenţiu Rădvan, Bogdan Căpraru (eds.), Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX), (Iaşi: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2011), pp. 15-56; ISBN 9-789737-037190

9. ‘The Cult of St Barbara and the Saxon Community of Late Medieval Transylvania' în Ana Marincović, Trpimir Vedriš (eds.), Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints (Zagreb: Hagiotheca, 2010), pp. 137-163; ISBN 978-953-56205-0-1  

10. ‘Conversion in the Confessional Age' în Almut Bues (ed.) Martin Gruneweg (1562-nach 1615) - Ein europäischer Lebensweg/ Martin Gruneweg (1562-after 1615) A European Way of Life (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009), pp. 241-262; ISBN 978-3-447-05926-8

11. ‘Art, Religious Diversity and Confessional Identity in Early Modern Transylvania' în C. Scott Dixon, Dagmar Freist, Mark Greengrass (eds.), Living with Religious Diversity in Early Modern Europe (Aldershot: Ashgate, 2009), pp. 81-108; ISBN 978-0-7546-6668-4

12. ‘The Construction of Sacred Space and the Confessional Identity of the Transylvanian Lutheran Community' în Evelin Wetter (ed.), Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmiteleuropa (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008), pp. 97-124; ISBN 978-3-515-09131-2

13. ‘Implementing Catholic Reform. The Jesuits and Traditional Religion in early modern Transylvania' în Anna Ohlidal, Stefan Samerski (eds.), Jesuitische Frommigkeits-kulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006), pp. 37-62; ISBN 10-3-515-08932-2

14. ‘Rural altarpieces and religious experiences in Transylvania's Saxon communities' în  Heinz Schilling (ed.), Religion and Cultural Exchange in Europe 1400-1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 191-217; ISBN 0-521-84546-7

15. ‘"Moartea cea bună": intercesori și protectori în pragul marii treceri. Între discursul clerical şi pietatea populară' în Mihaela Grancea, Ana Dumitran (eds.), Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX (Cluj Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006), pp. 226-269; ISBN 973-686-932-6

16. ‘Apud Ecclesia: church burial and the development of funerary rooms in Moldavia' în Will Coster, Andrew Spicer (eds.), Sacred Space in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 144-166; ISBN 0-521-82487-7

17. ‘Religious co-habitation in a multi-cultural context: late medieval Moldavia' în Almut Bues (ed.), Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005), pp. 245-270; ISBN 3-447-05119-1

 

18. 'The Building of a Calvinist Romanian Community' în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta, Graeme Murdock (eds.), Confessional Identity in east central Europe (Aldershot: Ashgate, 2002), pp. 99-120; ISBN 0-7546-0320-2

19. 'Eucharistic Devotion in the Iconography of Transylvanian Polyptych Altarpieces' în José Pedro Paiva (ed.), Religious Ceremonials and Images: Power and Social Meaning (1400-1750) (Lisbon: Palimage Press, 2002), pp. 191-230; ISBN 972-8575-37-8

 

20. 'Traditional Practices: Catholic Missionaries and Protestant Religious Practice in Transylvania' în Helen Parish, William Naphy (eds.), 'Religion and Superstition' in Reformation Europe (Manchester: Manchester University Press, 2002), pp. 75-93; ISBN 0-7190-6158-X

 

21. 'Superstition and Religious Difference in 16th and 17th century Transylvania' în István György Tóth, Eszter Andor (eds.), Frontiers of Faith: Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400-1750 (Budapest: Central European University Press ESF, 2001), pp. 213-231.

 

22. 'The cult of saints in medieval Transylvania' (în colaborare cu Carmen Florea) în Graham Jones (ed.), Saints of Europe. Studies towards a survey of cults and culture (Stamford: Paul Watkins Publishing, 2001), pp. 39-60; ISBN 1-900289-57-1

 

23. 'Piety and Individual Options in Moldavian Donation Deeds, 14th to 16th centuries' în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds.), Church and Society in central and eastern Europe (Cluj: EFES Press, 1998), pp. 319-338; ISBN 973-98268-5-7

 

24. 'Protestantism and Orthodoxy in sixteenth century Moldavia' în Karin Maag (ed.), The Reformation in Eastern and Central Europe (Aldershot: Scolar Press, 1997), pp. 126-135; ISBN 1-85928-358-6

 

25. 'Orthodox Piety and the Rejection of Protestant ideas in 16th century Moldavia' în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds.), Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe (Cluj: University Press, 1995), pp. 70-91; ISBN 973-96280-7-9

 

Articole/studii publicate în reviste din fluxul științific internațional:

1. ‘"Historia vero sacrae et similes retineantur": funcția imaginilor produse pentru bisericile luterane ale Transilvaniei în epoca modernă timpurie' în Studii și Articole de Istorie LXXXIV (2017): 18-38. ISSN 0585-749X (CEEOL)

2. ‘Ritual și Recuzită: practica liturgică luterană din Transilvania modernității timpurii (secolele XVI-XVII)' în Ars Transsilvaniae XXIV (2014): 133-176; ISSN 1220-2789

3. ‘Communities of Devotion: the Saxons in Early Modern Transylvania' în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia 58, Special Issue (2013): 156-195; ISSN 1220-0492 (CEEOL)

4. ‘Shepherds and Flocks: Religious Practice between Ecclesiastic Priorities and Secular Needs' în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia 58, Special Issue (2013): 1-16; ISSN 1220-0492 (CEEOL)   

5. ‘Cultural Capital and Social Networks: the Saxon Community in early modern Transylvania' în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia 56/1 (2011): 87-110; ISSN 1220-0492 (CEEOL)

6. ‘Attitudes to Religious Art and the Confessional Identity of the Saxon Community. Passion Cycles in the Context of Lenten Observance and Easter Celebrations in Late Medieval and Early Modern Transylvania' în Yearbook of the New Europe College, GE-NEC 2 Program (Bucharest: New Europe College, 2010), pp. 13-70; ISSN 1584-0289

7. ‘Centre or periphery?: The Reformation in Romanian and Hungarian Historiography' în Archiv für Reformationsgeschichte/ Archive for Reformation History1945-2008, 100 (2009): 175-192; ISBN 978-3-574-08456-5; ISSN 0003-9381 (ISI)

8. ‘Confession and Conversion. Transcending Religious Boundaries in Central and Eastern Europe,  1560-1700' (cu Jörg Deventer și Martin Elbel) în Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. Frömmigkeitsformen und religiöse Kommunikation im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 48/1 (2008): 192-202; ISSN 0523-8587

9. ‘Reforming Church Space. Altarpieces and Their Functions in Early Modern Transylvania' în Church History and Religious Culture, No. 1 (2007): 1-28; ISSN 1871-241X

10. ‘Polipticul de la Dupuş în contextual devoţiunii euharistice din Transilvania (sec. XV-XVI)' în Ars Transsilvaniae XII-XIII, 2002-2003 (2006): 139-158 ; ISSN 1220-2789

11. ‘Polipticul şi devoţiunea euharistică în Transilvania evului mediu târziu' în Caiete de Antropologie Istorică 4/1 (2005): 45-110; ISSN 1583-2562

12. ‘Tentatia sintezei: între opinia personală și efortul colectiv' în Studia Universitatis "Babeș-Bolyai", Historia, 50/2 (2005): 157-199; ISSN 1220-0492 (CEEOL)

 

13. ‘The Conference Culture' în Colloquia, XII/1-2 (2005): 189-196; ISSN 1223-5261

 

14. ‘Iconoclasm and Theology. Incarnation and Redemption in the Iconography of Transylvanian Polyptychs. The case of Biertan' în Archiv für Reformationsgeschichte/Archive for Reformation History 95 (2004): 62-97; ISSN 0003-9381 (ISI)

 

15. ‘Tolerance and Persecution. Political Authority and Religious Difference in late medieval Moldavia' în Colloquia X-XI/1-2 (2003-2004): 5-58; ISSN 1223-5261

 

16. 'Donations to the Church and the Development of Moldavian Piety 15th and 16th centuries' în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia, XLII/ 1-2 (1997): 17-38; ISSN 1220-0492

 

17. '"For they have faithfully served us through their prayers"; the role and status of the clergy in Moldavia as perceived by the elite (15th and 16th centuries)' în Colloquia, vol. 3-4/1-2 (1996-1997): 5-21; ISSN 1223-5261

 

18. 'The use of the vernacular in Catholic propaganda during the last decades of the sixteenth century' în Europa, Balcanica, Danubiana, Carpathica, 2A, Annales, Cultura Historia Philologia (Budapest: 1995), pp. 130-137; ISSN 1215-7562

 

19. 'The effects of the Reformation on Catholic communities in Moldavia' în Colloquia, I/1-2 (1994): 40-51. ISSN 1223-5261

 

20. 'Erezie şi orthodoxie în timpul lui Ștefan Rareş (1551-1552) ' în Revista istorică, serie nouă,  5/7-8 (1994): 693-701.

 

21. 'The religious policy of Ion Vodă the Armenian 1572-1574' în Colloquia, vol. 1/ 1 (1994): 49-60.

22. 'Zur Reformation in der Moldau' în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 1 (1992): 145-156.

23. 'Noi contribuţii la istoriografia Reformei în literatura europeană' în Revista istorică, serie nouă, 3 (1992): 609-621.

24. 'Continuitatea Reformei în Moldova medievală' în Anuarul Istitutului de Istorie A.D. Xenopol (Iaşi: 1992):197-209.

25. 'Andrei Șaguna istoric al Reformei' în Acta Musei Napocensis (1992): 315-323.

26. 'P.P. Panaitescu despre influenţa Reformei în cultura românească' în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iași, XXIV/2 (1987): 307-314.

27. 'Istoriografia iluministă română şi Reforma' în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iași, XXI (1984): 229-238.

28. 'Incursiuni în Istoriografia Reformei' în Studia, Historia, vol. 2 (1981): 20-26.

Publicații in extenso apărute în lucrări ale unor conferințe internaționale:

1. ‘Iconografia euharistică şi identitatea confesională a comunităţii săseşti în Transilvania premodernă' în Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coord.), Identitităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI), Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca; (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009), pp. 305-332; ISBN 978-973-610-867-9

Studii în volume colective și omagiale:

1.‘Reformarea artei religioase din Transilvania: studiu de caz, retablul din Cincu' în Veronka Dáné, Mária Lupescu Makó, Gábor Sipos (eds), Testimonio litterarum. Tanulmáyok Jakó Zsigmond Tiszteletére (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016): 49-60. ISSN 0585-749X 

2.‘"Non in mensis ligneis, sed in altaribus administratam esse coenam domini". L'altare nelle chiese luterane della Transilvania nella prima età moderna' în Ioan-Aurel Pop et alt. (ed.), Dal cuore dell Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2015), pp. 209-228; ISBN 978-606-8694-03-0 și 978-973-595-839-8

3. ‘Tați și fii: masculinități alternative în Transilvania secolelor XV-XVI' în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (eds.), Istoria ca Datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2015), pp. 683-697; ISBN 978-973-7784-98-8

4. ‘Arta sacrală ca izvor istoric și ca indicator al diversității confesionale a Transilvaniei în secolul al XVII-lea' în Joachim Bahlcke, Konrad Gündisch (eds.), Toleranță, coexistență, antagonism. Percepții ale diversității religioase în Transilvania, între Reformă și Iluminism (Cluj-Napoca: Editura Mega, 2013), pp. 97-124; ISBN 978-606-543-353-3

5. ‘Transformarea polipticelor mariologice în timpul Reformei evanghelice/luterane' în Péter Levente Szőcs (ed.), Arhitectura religioasă medievală din Transilvania (Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean, 2012), pp. 359-380; ISBN 978-973-1843-55-1 şi ISSN 1843-4630

6. ‘Pietatea franciscană şi impactul ei în Transilvania medievală târzie' în Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr (eds.), Aut Viam Inveniam Aut Faciam. In honorem Stefan Andreescu (Iaşi: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2012), pp. 393-416; ISBN 9-789737-037794

7. ‘Eucharistic Iconography and the Confessional Identity of the Saxon Community in Early Modern Transylvania' în Jaroslav Miller, László Kontler (eds.), Friars, Nobles and Burghers-Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early Modern Europe, In memoriam István György Tóth (Budapest: Central European Unuiversity Press, 2010), pp. 49-71; ISBN 978-963-9776-67-8

8. ‘Tipografia de la Blaj şi comunicarea religioasă în societatea transilvăneană a secolului al XVIII-lea' (în colaborare cu Greta Miron) în Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop (eds.), Istoria Culturii. Cultura Istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani (Cluj-Napoca: Argonaut, 2010), pp. 116-151; ISBN 978-973-109-240-9

9. ‘Fraţii minori şi societatea seculară: impactul spiritualităţii mendicante în Transilvania medievală târzie' în Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr (eds.), Vocaţia Istoriei. Prinos Profesorului Şerban Papacostea (Brăila : Editura Istros, 2008), pp. 191-220; ISBN 978-973-1871-10-3

10. ‘Apud Ecclesia: Înmormântarea în biserică în Moldova secolelor XV-XVI' în Bogdan Petru Maleon, Alexandru Florin Platon (eds.), Confesiune şi Cultură în Evul Mediu. In Honorem Ion Toderaşcu (Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004), pp. 29-70; ISSN 1221-843X

 

11. ‘Narativ şi iconic. Rolul educativ şi devoţional al reprezentărilor referitoare la sfinţi din altarele poliptice din sudul Transilvaniei' în Ovidiu Ghitta, Doru Radosav, Nicolae Bocşan (eds.), Tentaţia istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2003), pp. 37-83; ISBN 973-610-224-6

 

12. ‘Iconoclasm şi teologie. Întrupare şi mântuire în iconografia polipticelor transilvănene' în Marius Porumb, Aurel Chiriac (eds.), Sub Zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei (Cluj-Napoca: Nereamia, 2002), pp. 67-80; ISBN 973-86092-0-8

 

13. 'The Religious Options of Jakobus Heraklides Despotus' în Mihály Balázs, Gizella Keserű (eds.), György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16th and 17th centuries (Budapest: Balassi Kiadó, 2000), pp. 43-52; ISBN 963-506

 

14. 'Contrareforma şi schimbările din viaţa religioasă transilvăneană a secolului al XVI-lea' în Iacob Mârza, Ana Dumitran (eds.), Spiritualitate transilvană şi istorie europeană (Alba Iulia: Presa Universitară, 1999), pp. 57-93; ISBN 973-4-00681-4

 

15. 'Structuralism şi Comparatism la Gh. I. Brătianu' în Pompiliu Teodor, Radu Mârza (eds.), Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe I. Brătianu; Studii şi Interpretări Istorice (Cluj: Casa Cărţii de Stiinţă, 1999), pp. 45-58; ISBN 973-9404-28-6

 

16. 'Semnificaţiile ctitoririi în Moldova. O istorie socială a religiei' în Naţional şi Universal în istoria românilor (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1998), pp. 137-174; ISBN 973-45-0242-5

 

17. 'Burial and Piety in Comparative Perspective: Moldavia during the fifteenth and sixteenth century' în Nicolae Edroiu (ed.), Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşan (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 1998), pp. 115-130; ISBN 973-9354-20-3

 

18. 'Elemente de viaţă cotidiană în basmele populare româneşti' în Sorin Mitu, Florin Gogâltan (eds.), Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania (Oradea: Presa Universitară, 1996), pp. 120-131; ISBN 973-96280-5-2

 

19. 'Biserica uitată. Imaginea bisericii ortodoxe în scrierile călătorilor englezi în secolul al XVI-lea' în Nicolae Bocşan, Valeriu Leu (eds.), Identitate şi alteritate. Studii de imagologie (Reşiţa: Editura Banatica, 1996), pp. 7-33; ISBN 973-97757-6-4

 

20. 'Marienfrommigkeit und die Ablehnung protestantischer Ideen in der Moldau des 16 Jahrhunderts' în Sorin Mitu, Florin Gogâltan (eds.), Interetnische und Zivilisazion Beziehungen in siebenbürgischen Raum (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 1996), pp. 115-136; ISBN 973-9261-11-6

  •