Lista de publicaţii
Lect. dr. Marcel BODEA

CĂRŢI (C)

Coordonator

Complexitatea-teme logice, ontologice şi epistemologice, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj Napoca, 2002, 313p., ISBN 973-686-272-0

 

Capitole (STUDII) în cărţi (CC)

1.)       O perspectivă analitică asupra raportului cunoaştere ştiinţifică / cunoaştere religioasă, vol. Filosofie şi Religie (ed. S. Frunză), Editura Limes, Cluj Napoca, 2001, pp. 55-73, ISBN 973-8089-28-X

2.)       Complexitate şi haos, vol.: Complexitatea-teme logice, ontologice şi epistemologice (ed. M. Bodea), Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj, 2002, pp. 5-18, ISBN 973-686-272-0

3.)       Haos, determinism şi modelare matematică, vol.: Complexitatea-teme logice, ontologice şi epistemologice(ed. M. Bodea), Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj, 2002, pp. 211-272, ISBN 973-686-272-0

4.)       The fractal dimension as intuition of the morphological dimension [Dimension of the forms (shapes)], vol.: Logos Architekton (ed. V. Drăghici), Cluj University Press, 2007, pp. 139-166, ISBN 978-973-610-627-9

5.)       O perspectivă critică asupra simetriei explicaţie-predicţie la Karl R. Popper, vol. Filosofia lui Karl Popper-analize şi interpretări (ed. D. Stoianovice, G. Flonta, C. Stoenescu), Editura Pelican, Giurgiu, 2007, pp. 67-83, ISBN 978-973-88115-3-9

 

ARTICOLE ŞI STUDII în reviste Indexate în Baze de date internaţionale (D)

Premise ale interdisciplinarităţii - în Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2002, nr.1, aprilie, url http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI , ISSN 1583-0039

 

Lucrări publicate în alte reviste recunoscute (L)

1)      Timp, spaţiu şi filosofie - Cristopher Ray", Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLI, 1 / 1996, pp. 97-99, ISSN 1221-8138         

2)      O analogie între matematică şi re-construcţia epistemologică în cadrul explicaţiei ştiinţifice, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLIII, 1-2 / 1998, pp. 83-95, ISSN 1221-8138

3)      Intuition et axiomes en géométrie et en mécanique pure chez Husserl, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLIV, 1-2, 1999, pp. 67-72

4)      Sur l'Infini dans la naissance de la théorie de la calculabilité, Studia universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVI, 1-2 / 2001, pp. 55-73, ISSN 1221-8138

5)      O analiză pe o maşină de tip Gödel, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVI, 1-2 / 2001, pp. 171-179, ISSN 1221-8138

6)      Sur une dimension phéoméologique  de l'explication scientifique - quelques considerations épisémologique, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLVI, 1 / 2002, pp. 79-86, ISSN 1454-8933

7)      Simetrii spaţio-temporale şi legi de conservare: o perspectivă epistemologică, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVII, 1 / 2002, pp. 137-163, ISSN 1221-8138

8)      Haos şi determinism din perspectiva sensibilităţii la condiţii iniţiale. O abordare epistemologică, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVII, 2 / 2002, pp. 33-49, ISSN 1221-8138

9)      Premise ale simetriei explicaţie-predicţie în fizica clasică, în Revista de Filosofie a Academiei Române, XLIX, 3-4 / 2002, pp. 281-301, ISSN 1221-8138

10)  Espaces mathématiques et l'espace kantien en tant que forme de l'intuition pure [intuition de la "connexion"], Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLIX, 1-2 / 2004, pp. 33-42, ISSN 1221-8138

11)  Haos şi determinism: predicţie şi anticipare. O distincţie conceptuală epistemologică, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, L, 1 / 2005, pp. 83-102, ISSN 1221-8138

 

ALTE PUBLICAŢII (articole, studii, prefeţe, traduceri) (A)

1)      Semnificaţii ale matematicului la Descartes, Tribuna, nr. 6 / februarie, 1997, pp. 8-9

2)      Ion Ianoşi - 'O istorie a filosofiei româneşti',Transylvanian review - The Center for Transylvanian Studies, vol.VII, No.1, Spring, 1998, pp. 155-159, ISSN 1221-1249

Universalités et fractales (Jeux d'enfant ou délit d'initié?[B. Sapoval"]), La Gazette du seminaire interuniversitaire de philosophie et d'histoire des sciences, no8, 3 avril, 2000, Paris

 

  •