CV
Lect. dr. Marcel BODEA

Lect. dr. Marcel BODEA

  1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 25 05 1955, Cluj - Napoca

  2. FUNCŢIA: Lector

  3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Doctor în Filosofie

  4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Babeş Bolyai

  ADRESA INSTITUŢIEI: Str. Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca, cod poştal: 400084

  Telefon: 40-264-405300 Fax: 40-264-591906

  ADRESA PERSONALĂ: str. Buşteni, nr. 15, ap. 16, Cluj - Napoca

  Telefon: 0744494433 / 0264544567 E-mail: bodeamarcel@hotmail.com

  5. STUDII

  Nr.

  crt.

  Instituţia de învăţământ superior

  Facultatea

  Domeniul

  Perioada

  Titlul acordat

  1.

  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

  Facultatea de

  Fizică

  Fizică

  1975- 1979

  Licenţă

  2.

  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

  Facultatea de Istorie - Filosofie

  Filosofie

  1994- 1998

  Licenţă

  3.

  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

  Facultatea de Matematică-Informatică

  Matematică

  1998- 2003

  Licenţă

   

  Specializări şi calificări: ·1979 / 1980 Masterat Fizică (UBB); · 1998 / 1999 Masterat Filosofie (UBB); · 1999 / 2000 D. E. A. de Philosophie [La Philosophie des Sciences] PARIS I Pantheon - Sorbonne · 2003 / 2004 Master  Degree - Diploma in Algebra and Geometry (UBB) · 2005 Doctor în Filosofie: Epistemologie şi Filosofia ştiinţei (Universitatea Bucureşti) · 1988 Studii postuniversitare "Analize nucleare de înaltă precizie" (Facultatea de Fizică, Bucureşti - Platforma Măgurele)

   

  6. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: Franceză; Engleză; Italiană - scris     citit      vorbit

   

  7. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  Perioada: 1980 - 1986

  Locul:  Liceu Instituţia: Liceul de Chimie 3 Turda Funcţia: Profesor de Fizică

  Activitatea didactică: Profesor de liceu

   

  Perioada: 1991 - 1992

  Locul: Loborator de Cercetare Instituţia: ICPMC Cluj-Napoca Funcţia: Fizician

  Activitatea didactică: cercetare

   

  Perioada: 1991 - 1992

  Locul: Departamentul de Fizică Instituţia: Institutul Politehnic Cluj-Napoca Funcţia: Asistent

  Activitatea didactică (cursuri, seminarii): seminarii; laboratoare.

   

  Perioada: 1999 - prezent

  Locul: Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematică Instituţia: Universitatea Babeş Bolyai Funcţia: Lector

  Activitatea didactică (cursuri, seminarii): cursuri; seminarii.

   

  Colaborări ştiinţifice: · 1992 - Università degli studi di Pisa - Centro « E. Piaggio », Facolta di ingegneria (Prof . Dr. Danilo De Rossi) · 1993 - Università degli studi di Pisa - Dipartimento di Fisica (Prof. Dr. Riccardo Barbieri)

   

   

  8. Domenii de competenţă: Filosofie (Teoria cunoaşterii; Filosofia ştiinţei); Matematică; Fizică

   

  Conferinţe prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale

  1.) O perspectivă critică asupra conceptului de predictibilitate la Karl R. Popper, Colocviul internaţional "Karl Popper şi tradiţia filosofică europeană" [Simpozion aniversar Karl Popper-100 de ani de la naştere], Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, 18-20 octombrie 2002, Bucureşti

  2.) Espaces mathématiques et l'espace kantien en tant que forme de l'intuition pure, Colocviului internaţional "Bi-centenary Kant - Kant and Phenomenology", Departamentul de Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 19 mai 2004, Cluj Napoca

  3.) Analiticitate, sinonimie şi substituţie lingvistică. Un studiu de caz matematic., Colocviul internaţional "Filosofia lui Quine în retrospectivă şi în perspectivă" [Simpozion omagial - 100 de ani de la naşterea lui Quine],  Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, 8-9 noiembrie 2008, Bucureşti

   

  Conferinţe prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale

  1.) Legitim şi ilegitim în expansiunea ştiinţei, Zilele Academice Clujene, simpozionul: unitatea şi diversitatea ştiinţei, Subcomitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei [CRIFS], 24 octombrie 1995, Cluj Napoca

  2.) Conotaţii filosofice ale conceptului de explozie în modele cosmologice ştiinţifice ale secolului XX , Simpozionului naţional anual interdisciplinar de fizică şi filosofie: "fizica gravitaţiei" şi "cosmologie", sub egida Academiei Române, 3 iunie 1996, Bistriţa

  3.) Semnificaţii ontologice ale structurilor algebrice şi topologice, Zilele Academice Clujene, simpozionul: convergenţe tematice în filosofia actuală a ştiinţei, Subcomitetul de Istoria şi Filosofia ştiinţei [CRIFS], 21 noiembrie 1996, Cluj-Napoca

  4.) Despre o pseudostructură algebrică (deschideri logice), Zilele Academice Clujene, simpozionul: filosofia şi fundamentele logice ale matematicii, Subcomitetul de Istoria şi Filosofia ştiinţei [CRIFS], 23 noiembrie 1996, Cluj Napoca

  5.) Semnificaţii ale matematicului la Descartes, Simpozionului naţional "Descartes-Leibniz", Departamentul de Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai, 13 decembrie 1996, Cluj-Napoca 

  6.) Limitele explicaţiei ştiinţifice în cosmologiile ştiinţifice actuale, Simpozionului naţional anual interdisciplinar de fizică şi filosofie: "fizica gravitaţiei" şi "cosmologie", sub egida Academiei Române, 26 mai 1997, Bistriţa

  7.) Explicaţia proceselor cu condiţii impuse în fizica clasică, Zilele Academice Clujene, simpozionul: Orientări actuale în filosofie şi sociologie, Subcomitetul de Istoria şi Filosofia ştiinţei [CRIFS], 29 mai 1998, Cluj Napoca

  8.) Intuiţie matematică -studiu de caz: "dimensiunea fractală", Gödel Symposium - Conferinţa naţională de logică a UBB, Universitatea Babeş Bolyai, 26 mai 2006, Cluj Napoca

  9.) Intuiţie şi paradox, Conferinţa Naţională de Logică a UBB,  Universitatea Babeş Bolyai, 30 mai 2008, Cluj Napoca

   

  9. ALTE CONTRIBUŢII

  1.) Editorial Board of Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, Editorial Office of Philosofia - Executive Editors

 •