Lista de publicaţii
Lect. dr. Liliana MATEESCU - SUCIU

 

Volume coordonate, editări

Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu. [Coordonator]. Cluj-Napoca, 2001, 484 p. (în colaborare cu: G. Florea).

Manuale, suporturi de curs

Introducere în Istoria Veche a României. Caiet de seminar. Cluj-Napoca, Accent, 2002, 158 p. (în colaborare cu: G. Florea)

Studii şi articole

în reviste de specialitate din ţară

"Fortificaţii dacice din nord-estul Transilvaniei (un stadiu al cercetărilor)", în Istros, X, 2000, p. 221-230

"Propuneri pentru un dicţionar de termeni utilizaţi în arheologia celei de-a doua epoci a fierului", în Sargetia, XXVII, nr. 1, 1997-1998 [2001], p. 205-226. (în colaborare cu: G. Florea, I. Glodariu)

"Beclean - Dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2000. Suceava, 2001, nr. 19. (în colaborare cu: G. Florea)

"Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia)", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2000. Suceava, 2001, nr. 77. (în colaborare cu: I. Glodariu, G. Florea)

"Lupu - Cimitirul Nou, com. Cergău, jud. Alba", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2000. Suceava, 2001, nr.111.

"Beclean - Dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2001. Buziaş, 2002, nr. 30. (în colaborare cu: G. Florea)

"Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia)", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2001. Buziaş, 2002, nr. 108. (în colaborare cu: G. Florea, I. Glodariu)

"Lupu - Cimitirul Nou, com. Cergău, jud. Alba", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2001. Buziaş, 2002, nr. 134. (în colaborare cu: I. Glodariu)

"Mărturii privind cultura materială a dacilor în bazinul Someşului Mare", în AS, nr. 1, 2002, p. 13-25.

"Beclean - Dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud", în: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2002. Covasna, 2003, nr. 25. (în colaborare cu: G. Florea, L. Vaida, F. Vaida)

"Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmisegetusa Regia)", în: Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2002. Covasna, 2003, nr. 86. (în colaborare cu: I. Glodariu, G. Florea, E. Iaroslavski)

"Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmisegetusa Regia)", în: Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2003. Cluj-Napoca, 2004, nr. 81. (în colaborare)

"Beclean, jud. Bistriţa-Năsaud, punct Dealul Bileag", în Cronica cercetărilor arheologice, campania 2004, Mangalia, 2005, nr. 45 (colab.)

"Grădiştea de Munte, com Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia)", în Cronica cercetărilor arheologice, campania 2004, Mangalia, 2005, nr. 110 (colab.)

"Luncani, com. Boşorod, jud. Hunedoara, punct Piatra Roşie", în Cronica cercetărilor arheologice, campania 2004, Mangalia, 2005, nr. 133 (colab.)

"Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]", (colab.) în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, Bucureşti, 2006, p. 171-172

în volume de studii în ţară

"Indicii pentru reconstituirea vieţii cotidiene în aşezările dacice. Aspecte ale alimentaţiei", în: Gelu Florea, Liliana Suciu, coordonatori, Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu. Cluj-Napoca, 2001. p. 159-177.

"Plants in the medicine of Dacia", în: L. Ruscu, C. Ciongradi, R. Ardevan, C. Roman, C. Găzdac, editori, Orbis Antiqvvs. Studia in honorem Ioannis Pisonis. NereaMia Napocae Press, Cluj-Napoca, 2004, 779-787.

"Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice de pe platoul cetăţii de la Grădiştea de Munte", în: Daco-geţii. Deva, 2004, p. 63-75. (în colaborare)

"Fortificaţia dacică de la Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud). Stratigrafie, complexe şi cronologie", în: Studii dacice. Cronologie relativă şi absolută în La Téne-ul transilvănean. Zalău, 2004.

"Instrumentar medical si farmaceutic in Dacia preromana", în C. Roman, C. Găzdac (editori), Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Ed. Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, p. 275-288

  •