CV
Lect. dr. Liliana MATEESCU - SUCIU

1. Nume: Suciu

2. Prenume: Liliana Daniela

3. Data şi locul naşterii: 02. 05. 1974

4. Adresa: Str. Intrarea Crişului, Bl. 8 / 31, Cod postal 407280, Localitatea Floreşti, jud. Cluj

5. Telefon 0740246706, E-mail danasu2001@yahoo.com

6. Studii:

Instituţia

Liceul Pedagogic Deva

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1988 - 2002

2002 - 2007

2007-2008

Grade sau diplome obţinute

Diploma de bacalaureat

Diplomă de licenţă

Diplomă de masterat

7. Titlul ştiinţific: doctorand

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la .....

(luna, anul)

până la .....

(luna, anul)

1. 08. 1997 - 1. 10.1998

1.10.1998 - 1.10. 2000

1.10.2000 - 1.10.2005

1.10.2005 - prezent

Locul:

Deva

Cluj - Napoca

Cluj - Napoca

Cluj- Napoca

Instituţia:

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

Universitatea "Babeş-Bolyai"

Universitatea "Babeş-Bolyai"

Universitatea "Babeş-Bolyai"

Funcţia:

muzeograf

preparator

asistent

lector

Descriere:

cercetare

Didactic; cercetare

Didactic; cercetare

Didactic; cercetare

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Antică şi Arheologie, lector

10 . Vechime la locul de muncă actual: 10 ani

11. Brevete de invenţii: -

12. Lucrări publicate (nr.total): stiintifice: 13 articole, 25 rapoarte de săpături; didactice: 1

12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea:

„Produse cosmetice şi obiecte de toaletă în lumea dacică", în vol. Dacia Felix: studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj Napoca, 2007, p. 106-117.

„Instrumentar medical şi farmaceutic în Dacia preromană", în Fontes Historiae. Studia in Honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca, 2006, p. 275-288.

„Indicii pentru reconstituirea vieţii cotidiene în aşezările dacice. Aspecte ale alimentaţiei." în Studii de Istorie Antica. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 159-177

„Types d'habitations chez les geto-daces" în Thrace and the Aegean, Eight International Congress of Thracology, Sofia-Yambol, 2000, p. 75-76

„Amenajarea şi funcţionalitatea spaţiului în locuinţele aşezării civile de la Grădiştea de Munte" în Studii de Istorie a Transilvaniei, IV, 2000, p. 36-48

12.2 Lucrări didactice relevante pentru specializarea: Introducere în Istoria Veche a României. Caiet de seminar, Cluj-Napoca, 2002, 158 p. (în colaborare)

13. Membru al asociaţiilor profesionale: - membru al Institutului de Pre şi Protoistorie,

- arheolog specialist, Registrul Arheologilor Români

14. Limbi straine cunoscute: franceza, engleză

15. Alte competenţe: Competenţe şi aptitudini organizatorice: participare la organizarea colocviilor Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie; organizarea practicii arheologice pe şantierul Grădiştea de Munte.

16. Specializări şi calificări:

17. Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Grant CNCSIS "Dacia intracarpatică în a doua epocă a fierului"

membru

2001 - 2003

Grant CNCSIS "Cercetări arheologice în aşezările şi cetăţile dacice din zona capitalei statului dac"

membru

2001 - 2002

Grant CNCSIS "Dacia în dialogul civilizaţiilor europene"

membru

2004 - 2006

Grant CNCSIS "Resurse naturale şi habitat în bazinul Someşurilor în mileniile I a.Chr.- I p. Chr"

membru

2003 - 2005

18. Alte menţiuni (premii,distinctii ,etc): -

19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare: Din 1998 şi până în prezent predau seminarul de Istorie Antică a României, partea I, respectiv istoria veche a României din paleolitic şi până la războaiele daco-romane de la începutul sec. II p. Chr. De asemenea am predat un seminar special "Epoca fierului" la specializarea Arheologie, anul IV, un curs şi seminar special "Arheologia epocii fierului" la secţia Arheologie, anul III precum şi cursul "Cultură şi civilizaţie în lumea antică" în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, specializarea Istorie.

  •