Lista de publicaţii
Profesor emerit dr. Ioan PISO

 

Studii

 

1. - Publius Furius Saturninus, în Acta Musei Napocensis 9, 1972, p. 463-471.

2. - Două piese romane de la Botorca (Tîrnăveni), în Acta Musei Napocensis 9, 1972, p. 473-476 (cu V. Pepelea).

3. - Descoperiri monetare antice în Transilvania, în Apulum 10, 1972, p. 719-720 (cu E. Chirilă).

4. - Certains aspects de l'organisation de la Dacie romaine, în Revue roumaine d'histoire 12, 6, 1973, p. 999-1015.

5. - Un complex de construcţii în terase din aşezarea dacică de la Feţele Albe, în Acta Musei Napocensis 10, 1973, p. 65-96 (cu H. Daicoviciu şi I. Glodariu).

6. - Votorum nuncupatio de Sarmizegetusa, în Revue roumaine d'histoire 13, 5-6, 1974, p. 723-733.

7. - Războiul lui Philippus cu carpii, în In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj 1974, p. 301-309.

8. - Sur la vie municipale de Sarmizegetusa, în Studii Clasice 16, 1974, p. 235-244.

9. - O inscripţie funerară de la Beriu, în Apulum 12, 1974, p. 580-582.

10. - Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sargetia 11-12, 1974-1975, p. 225-231 (cu H. Daicoviciu, D. Alicu, E. Nemeş, C. Pop, A. Rusu).

11. - Epigraphica (I), în Sargetia 11-12, 1974-1975, p. 57-79.

12. - Epigraphica (II), în Apulum 13, 1975, p. 677-682.

13. - Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, în Acta Musei Napocensis 12, 1975, p. 159-163 = Sarmizegetusa et les guerres marcomannes, în Revue roumaine d'histoire 16, 1, 1977, p. 155-159.

14. - Epigraphica (III), în Acta Musei Napocensis 12, 1975, p. 165-178.

15. - P. Furius Saturninus, légat de Dacia Superior, în Actes de la XIIème Conférence internationale d'Etudes Classiques "Eirene" (Cluj-Napoca 2-7 octobre 1972) Bucureşti-Amsterdam 1975, p. 679-685.

16. - Zur Laufbahn des Calpurnius Iulianus, în Römisches Österreich 3, 1975, p. 175-182.

17. - La carrière équestre de P. Aelius Hammonius, în Dacia 20, 1976, p. 251-257.

18. - Epigraphica (IV), în Apulum 14, 1976, p. 441-453.

19. - Carrières sénatoriales (I), în Revue roumaine d'histoire 15, 3, 1976, p. 465-481.

20. - Inscripţii din Sarmizegetusa, în Acta Musei Napocensis 13, 1976, p. 89-97.

21. - Epigraphica (IV), în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca 19, 1976, p. 259-265.

22. - La carriére de Ti. Claudius Claudianus, în Epigraphica. Travaux dédiés au VIIe Congrès d'épigraphie grecque et latine (Constantza, 9-15 septembre 1977), Bucureşti 1977, p. 167/176.

23. - Publius Aelius Antipater, în Epigraphica. Travaux ..., Bucureşti 1977, p. 75-78 (cu H. Daicoviciu).

24. - Epigraphica (VII), în Apulum 15, 1977, p. 643-657.

25. - Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus şi a nouă Silvane, în Acta Musei Napocensis 14, 1977, p. 155-158 (cu A. Rusu).

26. - Epigraphica (IX), în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca 21, 1978, p. 279-287.

27. - Epigraphica (VIII), în Apulum 16, 1978, p. 189-197.

28. - Die Laufbahn eines Ritters aus Pamphylien, în Chiron 8, 1978, p. 515-527.

29. - Epigraphica (X), în Acta Musei Napocensis 15, 1978, p. 179-187.

30. - Epigraphica (VI), în Studii Clasice 18, 1979, p. 137-144.

31. - Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sargetia 14, 1979, p. 139-154 (cu H. Daicoviciu, D. Alicu, C. Pop).

32. - Carrières sénatoriales (II), în Acta Musei Napocensis 16, 1979, p. 69-86.

33. - Şantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (campania 1978), în Materiale şi cercetări arheologice. A XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea 1979, p. 231-233 (cu H. Daicoviciu, D. Alicu, C. Pop, A. Rusu).

34. - Epigraphica (XI), în Potaissa 2, 1980, p. 123-131.

35. - Epigraphica (XII), în Acta Musei Napocensis 17, 1980, p. 81-89.

36. - Beiträge zu den Fasten Dakiens im 3. Jahrhundert, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 40, 1980, p. 273-282.

 37. - Inscriptiones Daciae Romanae III 2 (Sarmizegetusa), Editura Academiei, Bucureşti 1980, 484 S. (cu I. I. Russu şi V. Wollmann)

38. - Die spätrömische Inschrift von Gornea, în Zeitschrift für Papyrologie une Epigraphik 42, Bonn 1981, p. 263-272.

39. - Epigraphica (XIII), în Acta Musei Napocensis 18, 1981, p. 443-449.

40. - Un chevalier romain patron de la colonia Drobeta, în Apulum 19, 1981, p. 125-126.

41. - Carrières sénatoriales (III), în Acta Musei Napocensis 19, 1982, p. 39-57.

42. - La place de la Dacie dans les carrières sénatoriales, în Epigrafia e ordine senatorio (Tituli 4), Roma 1982, p. 369-395.

43. - Notes épigraphiques, în Epigrafia e ordine senatorio (Tituli 4), Roma 1982, p. 489-493.

44. - Maximinus Thrax und die Provinz Dazien, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49, Bonn 1982, p. 225-238.

45. - Epigraphica (XIV), în Acta Musei Napocensis 20, 1983, p. 103-111.

46. - Inschriften von Prokuratoren aus Sarmizegetusa (I), în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 50, 1983, p. 233-251.

47. - Das Militärdiplom von Drobeta, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 56, 1984 (cu D. Benea).

48. - Diploma militară de la Drobeta, în Acta Musei Napocensis 21, 1984, p. 111-124 (cu D. Benea).

49. - Ein Apolloheiligtum in der Nähe von Tibiscum, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 58, Bonn 1985, p. 211-218.

50. - Zur Entstehung der Provinz Dacia Porolissensis, în Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen. Festschrift für Artur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres, Wien 1985, p. 471-481.

51. - Epigraphica (XV), în Acta Musei Napocensis 22-23, 1985-1986, p. 489-501.

52. - Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Acta Musei Napocensis 22-23, 1985-1986, p. 161-183 (cu Al. Diaconescu).

53. - Săpăturile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1985), in Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. Material documentar în sprijinul cadrelor didactice şi catedrelor de ştiinţe sociale, Bucureşti 1986, p. 23-31.

54. - Prosopographia coloniae Dacicae Sarmizegetusae (I), în Acta Musei Napocensis 24-25, 1987-1988, p. 163-170.

55. - Nymphaeum-ul de la Germisara, în Revista monumentelor istorice 59, 1, 1990, S. 9-17 (cu A. Rusu).

56. - Les deux forums de la colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, în Revue des Etudes Anciennes 92, 3-4, 1990, p. 273-296 (cu R. Etienne şi Al. Diaconescu).

57. - Les propylées du forum civil de Sarmizegetusa (Roumanie), în Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, janvier-mars 1990, p. 91-113 (cu R. Etienne şi Al. Diaconescu).

58. - Die Inschriften vom Pfaffenberg und der Bereich der Canabae legionis, în Tyche 6, 1991, p. 131-160.

59. - Municipium Vindobonense, în Tyche 6, 1991, p. 171-177.

60. - Apulum, în La politique édilitaire dans les provinces de l'empire romain, Cluj-Napoca 1993, p. 67-82 (cu Al. Diaconescu).

61. - Zum Kultus der Dea Caelestis, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 99, Bonn 1993, p. 223-236.

62. - Monumente romane descoperite la Alba Iulia, în Apulum 27-30, 1990-1993, p. 227-239 (cu M. Blăjan).

63. - Die soziale und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung în Sarmizegetusa und in Apulum, în Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserlichen Prosopographie (Kolloquium Köln 24.-26. November 1991), Köln-Wien-Weimar 1993, p. 315-337.

64. - La tablette de Baudecet (Gembloux, Belgique): éléments d'étude comparative, în Latomus 52, 4, 1993, p. 826-841.

65. - Fasti provinciae Daciae I. Die senatorischen Amtsträger, Ed. Habelt, Bonn 1993, 339 p.

66. - Ein Militärdiplom aus der Provinz Dacia Porolissensis, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 100, Bonn 1994, p. 577-591 (cu W. Eck şi D. Isac).

67. - Ein unechter beneficiarius in Apulum, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 103, 1994, p. 207-208.

68. - Le forum en bois de Sarmizegetusa (Roumanie), în Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1994, 1, p. 147-164 (cu R. Etienne şi Al. Diaconescu).

69. - Ein neuer Statthalter von Noricum Mediterraneum, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 107, 1995, p. 299-304.

70. - L'aristocratie municipale en Dacie et la grande propriété foncière, în Du Latifundium au Latifondo (Actes de la Table ronde internationale du CNRS organisée à l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux III les 17-19 décembre 1992) Paris 1995, p. 437-444.

71. - Epigraphische Beiträge zum Pfaffenberger Heiligtum, în Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift für Hans Lieb (= Arbeiten zur römischen Epigraphik und Altertumskunde 2) Basel-Berlin 1994, p. 341-346.

72. - Zur Tätigkeit des L. Aelius Caesar in Pannonien, în Carnuntum Jahrbuch 1993/1994 (1995), p. 197-202.

73. - Eine Parallele zwischen den Praetoria der Statthalter in Carnuntum und in Apulum, în Carnuntum Jahrbuch 1993/1994 (1995), p. 203-209.

74. - Le territorium de Sarmizegetusa, în Ephemeris Napocensis 5, 1995, p. 63-82.

75. - Eine Votivinschrift aus Caransebeş, în Ephemeris Napocensis 5, 1995, p. 83-86.

76. - Zum Munizipalleben von Apulum und Sarmizegetusa, în Specimina Nova 11, 1995, p. 155-164.

77. - Eine Votivinschrift vom Pfaffenberg (Carnuntum) für das Wohl des Tetrarchen Maximianus, în Carnuntum Jahrbuch 1995, p. 95-99.

78. - Marbles in the Roman Province of Dacia, în Actes de la IVème Conférence internationale Asmosia, Bordeaux 1995, p. 131-140 (cu H. W. Müller, B. Schwaighofer, M. Benea, Al. Diaconescu).

79. - Un graffite sur une brique de Teregova, în Ephemeris Napocensis 6, 1996, p. 201-203.

80. - Les estampilles tégulaires de Sarmizegetusa, în Ephemeris Napocensis 6, 1996, p. 153-199.

81. - Provenance of marble objects from the Roman province of Dacia, în Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts 66, 1997, p. 430-454 (cu H. W. Müller, B. Schwaighofer, M. Benea, Al. Diaconescu).

82. - Zwei fragmentarische Laufbahnen aus dem Forum Vetus von Sarmizegetusa, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 120, 1998, 272-276.

83. - Inschriften von Prokuratoren aus Sarmizegetusa (II), în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 120, 1998, 253-271.

84. - Quatre monuments épigraphiques d'Apulum découverts dans le lit de Mures, Acta Musei Napocensis 35, 1998, 109-118 (cu V. Moga şi M. Drîmbarean).

85. - Un bureau du publicum portorium Illyrici à Apulum, în Acta Musei Napocensis 35, 1998, 105-108 (cu V. Moga).

86. - Die Legio XV Apollinaris in den markomannischen Kriegen, în Acta Musei Napocensis 35, 1998, 97-104.

87. - Un Archelaus à Apulum, în Apulum 35, 1998, p. 147-150 (cu Cl. Băluţă).

88. - În Traiano ai confini dell'Impero, Milano 1998, art. Provincia Dacia (p. 125-128), Colonia Dacica Sarmizegetusa (p. 134-136), Apulum (p. 138-142); p. 271-274, nr.206-209, p. 276, nr.212, p. 280, nr.221, p. 281, nr.223/1-4, p. 286, nr. 233.

89. - Ein Bruchstück eines Militärdiploms aus Apulum, în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 126, 1999, p. 243-248.

90. - Ein Celeianer als Decurio von Sarmizegetusa, în Steine und Wege. Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag, Wien 1999, p. 379-382.

91. - Epigraphica Tibiscensia, în AMN 36, 1999, S. 91-107 (avec D. Benea).

92. - Fulgur conditum, în AMN 36, 1999, S. 109-110 (avec M. Drîmbărean).

93. - L'ala Flavia en Dacie, în AMN 36, 1999, S. 81-89.

94. - Les chevaliers romains dans l'armée impériale et les implications de l'imperium, înL'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (IIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.) = Collection de l'Ecole Française de Rome 257, Rome 1999, p. 321-350.

95. - I. Piso, Testo epigrafico, supporto architettonico e contesto archeologico nei fori di Sarmizegetusa, în Atti del XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 18-24 settembre 1997, Roma 1999, p. 125-137 (avec Al. Diaconescu).

96. - Les légions dans la province de Dacie, în Actes du Congrès sur les légions romaines (Lyon 1998), Lyon 2000, S. 203-224.

97. - I pomarenses di Sarmizegetusa, în Miscellanea Epigrafica in onore di Lidio Gasperini, Macerata 2000, p. 743-750.

98. - Les inscriptions du sanctuaire de Pfaffenberg, în Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 1997 (2001), p. 51-53.

99. - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, în Kulturparks. Erbe und Entertainment (ed. Eugen Scherer, Ilona Slawinski), St. Pölten 2000, S. 67-75.

100. - Epigraphica (XVI), în Sargetia 27/1, 1997-1998 (2001), p. 261-266.

101. - Ti. Claudius Constans, procurateur de Dacie Inférieure et de Maurétanie Césarienne, în AMN 37, 2000, p. 231-242.

102. - Des fistulae plumbeae à Sarmizegetusa, în AMN 37, 2000, p. 223-229 (cu G. Băeştean).

103. - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Brève présentation et état de recherche, în Transylvanian Review 10, 2, 2001, p. 16-37.

104. - De nouveau sur les Lucii Antonii de Sarmizegetusa, în Studii de istorie anticæ. Omagiu profesorului Ion Glodariu, Cluj-Napoca 2001, p. 363-370.

105. - Trei inscripţii din Apulum, în Apulum 38, 2001, p. 189-192 (cu C. L. Băluţă).

106. - Studia Porolissensia (I).Le temple dolichénien, în AMN 38/2001, 221-237.

107-108 - Inscriptions d'Apulum (Inscriptions de la Dacie Romaine) III/5, = Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, I-II, Ed. Frères Boccard, Paris 2001, 580 p.

109. - Greek marbles in the Roman Province of Dacia, în: Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity (ed. Y. Bassiakos, E. Aloupi, Y. Facorellis, 2001, 199-211 (cu H.W. Müller, B. Schwaighofer, M. Benea, I. Piso, Al. Diaconescu).

110. - Il Pfaffenberg di Carnuntum e le sue iscrizioni, in Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via dell'ambra (ed. M. Buora, W. Jobst), Roma 2002, 87-91.

111. - L'urbanisation des provinces danubiennes, în La naissance de la ville dans l'Antiquité, Paris 2003, 285-298.

112. - Die römische Provinz Dacia, în Reallexikon der germanischen Altertumskunde (éd. R. Müller), Berlin-New York 2003, p. 483-489.

113 - Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg / Carnuntum, 1. Die Inschriften, Akademie Verlag, Wien 2003, 176 p.

114. - Sarmizegetusa, în Reallexikon der germanischen Altertumskunde (éd. R. Müller), Berlin-New York 2004, p. 513-518.

115. - Gli Illiri ad Alburnus Maior, în Dall'Adriatico al Danubio. L'illirico nell'età greca e romana (Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003, ed. Gianpaolo Urso), Pisa 2004, p. 271-307.

116. - Le dieu Yarhibôl, în Studia Historica et Archaeologica in honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara 2004, p. 299-303.

117. - Les fouilles du forum vetus de Sarmizegetusa. Rapport général, în AMN 39-40, 2002-2003 (2004), p. 59-154 (cu R. Étienne şi A. Diaconescu)

118. - Epigraphica (XVII), în AMN 39-40, 2002-2003 (2004), p. 201-219.

119. - Der Tribun C. Valerius Valerianus in Germisara, în AMN 39-40, 2002-2003 (2004), p. 197-200 (cu A. Pescaru şi E. Pescaru).

120. - Inschriften für Kaiser Hadrian in Sarmizegetusa, în Epigraphica II. Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque (ed. György Németh, Ioan Piso), Debrecen 2004, p. 81-88.

121. - Der Prätorianerpräfekt Q. Marcius Turbo und seine Söhne, în ZPE 150, 2004, p. 265-280.

122. - The Roman Empire at the Origin of Romania's and the Nederlands' Present Territory, in 2000 Years of Inter-European East-West Relations. Case Study: Romania-The Nederlands, Bucureşti 2004, p. 417-421.

123. - Zu den Fasten Dakiens unter Trajan, în Ad fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechzigsten Geburtstag am 15. September 2004 (ed. Herbert Heftner, K. Tomaschitz), Wien 2004, p. 515-518.

124. - Die Cohors III Campestris in Porolissum, in "Eine ganz normale Inschrift" ... und Ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber, Wien 2005, p. 325-331.

125. - La Mésie Supérieure et les débuts de Sarmizegetusa, in Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz (Beograd 16-19 Oktober 2003), Beograd 2005, p. 119-124.

126 - An der Nordgrenze des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien (1972-2003) = Habes 41 (seria Universităţii din Heidelberg), Steiner Verlag, Stuttgart 2005, 527 p.

            127. - Apulum, Dacie, Dalmatie, Drobeta, Germisara, Histria, Napoca, Porolissum, Potaissa, Sarmizegetusa Regia, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Tropaeum Praiani, în Dictionnaire de l'Antiquité (ed. Jean Leclant), Paris 2005, p. 168-169, 623, 624, 626-627, 726, 979, 1082-1083, 1500-1501, 1774, 1781, 1962-1963, 2230.

            128. - Die Augustalen in Sarmizegetusa, în Epigraphica III. Politai et cives (ed. G. Németh - P. Forisék), Debrecen 2006, p. 101-116.

            129. - Le forum vetus de Sarmizegetusa, Editura Academiei, Bucureşti 2006, 339 p.

            130. - Nouvelle discussion sur la carrière de Calpurnius Iulianus, în Miscellanea numismatica Antiquitatis. In honorem septuagenarii magistri Virgilii Mihăilescu-Bîrliba oblata (ed. Victor Spinei,

Lucian Munteanu), Honoraria 4, Iasi 2007, p. 231-237.

            131. - La legio I Adiutrix à Sarmizegetusa Regia?, în Dacia felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca 2007, 279-283.

            132. - Un nouveau conductor salinarum en Dacie, în Acta Musei Napocensis 41-42, 2004-2005 (2007), p. 179-182.

            133. - Studia Porolissenssia (II), în Acta Musei Napocensis 41-42, 2004-2005 (2007), p. 183-188.

134. - Aus der Geschichte der Archäologie und Epigraphik, în Imperium an der Peripherie. Österreichische Spuren in Siebenbürgen, (ed. Horea Balomiri, Irene Etzersdorfer), Wien/Sibiu 2007, 150-161.

135. - Le cursus honorum de São Miguel d'Odrinhas, în Sylloge Epigraphica Barcinonensis, Barcelona 2008, 16 p.

136. - Il processo di urbanizzazione della Dacia Romana, în L'eredità di Traiano (Atti del Convegno internazionale di Studi, Bucarest 6-7 giugno 2007, ed. A. Castaldini), Bucarest 2008, p. 28-44.

137. - Les débuts de la province de Dacie, în: Römische Provinz. Begriff und Gründung (Actele colocviului international Cluj, septembrie 2006, ed. Ioan Piso), Cluj-Napoca 2008, p. 297-331.

138. - L'inscription monumentale de l'entrée dans le forum vetus de Sarmizegetusa, în Acta Musei Napocensis 43-44, 2006-2007 (2008), p. 151-161.

139. - Note sur le territorium Arcobadarense, în Acta Musei Napocensis 43-44, 2006-2007 (2008), p. 163-166.

140. - La cohors I Augusta Ituraeorum en Dacie, în Acta Musei Napocensis 43-44, 2006-2007 (2008) - (cu F. Marcu),  - p. 167-175.

141. - L'aigle de la legio XIII Gemina, în Acta Musei Napocensis 43-44, 2006-2007 (2008) - (cu V. Moga si M. Drîmbarean), p. 177-182.

142 - Sarmizegetusa, Forum novum 2007 (cu C. Roman, F. Marcu, O. Ţentea, G. Cupcea), Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2007, Bucureşti 2008, p. 265-269.

143 - Sarmizegetusa, Forum novum, Capitoliu, templul lui Yarhibol, (cu F. Marcu, O. Ţentea, M. Barbu, G. Cupcea, R. Varga), Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2008, Târgovişte 2009, p. 189-191.

144. - Inscriptiones submersae, in: Epigrafi romane di Transilvania raccolte da Giuseppe Ariosti e postillate da Scipione Maffei. Biblioteca Capitolare di Verona. Manoscritto ccxlvii. Studi e ricerche, a cura di Gian paolo Marchi e József Pál, Verona 2010, p. 169-178

145. - La liste d'un college de Sarmizegetusa, in: Identităţi culturale şi regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică/Local and regional cultural identities in European context.Archaeology and historical antropology. In memoriam Alexandri V. Matei (Hrsg. H. Pop, I. Bejenariu, S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan), Cluj-Napoca, 2010, 439-442.

146. - Note sur cinq bornes milliares de Dacie, in: Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata (Hrsg. I. Piso, V. Rusu-Bolindeţ, R. Varga, E. Beu-Dachin, S. Mustaţă, L. Ruscu), Cluj-Napoca, 2011, 12 S.

147. - Il Capitolium, l'Epulum Iovis e il Dies Iovis nella Dacia Romana, in: "Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale Ferrara - Cento, 15-17 Ottobre 2009 (Hrsg. L. Zerbini), Soveria Manelli, 2010, 269-278.

148. - Das Forum von Brigetio, Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 46, 2010, p. 71-77.

149. - Un nouveau temple palmyrénien à Sarmizegetusa, Dacia 55, 2011, 111-121 (cu O. Ţentea).

150. - Le Capitole de Sarmizegetusa, Dacia 56, 2012, 129-134 (mit M. Felix, O. Ţentea, G. Cupcea, R. Varga).

151. - Die Laufbahn des T. Flavius T. fil. Palatina Priscus Gallonius FrontoQ. Marcius Turbo und seine Aufgaben im dakischen und im mauretanischen Raum, Studia UBB, Historia, 57, 1, 2012, 90-100.

152. - The archaeological patrimony of Roşia Montană, in: Roşia Montană in Universal History (Hrsg. Pompei Cocean), Cluj-Napoca 2012, p. 25-30.

153. - Der Marmor im römischen Dakien (cu H. Müller, B. Schwaighofer, M. Benea), Editura Mega, Cluj-Napoca 2012, 114 p.

154. - Zum Judenkrieg des Q. Marcius Turbo, in: ZPE 187, 2013, p. 255-262.

155. - Die Inschrift aus Albertirsa, in: Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy, Bonn 2013, p. 275-284.

156. - Studia Porolissensia (III), AMP 35, 2013, 159-176.

157. - Une inscription funéraire des environs de Napoca, Tibiscum 3, 2013, p. 33-35 (mit T. Tecar).

158. - Studia Porolissensia (IV), Revista Bistriţei 27, 2013, p. 39-51.

159- Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichen Amtsträger, (Habelt Verlag) Bonn 2013, 425 p.

160. - A funerary stele from Miercurea Sibiului, Brukenthal. Acta Musei IX/1, Sibiu/Hermannstadt 2014, p. 67-71 (mit Gh. Natea und Vasile Palaghie).

161. - Sur le statut municipal de Potaissa, in: Archäologische Beiträge. Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt (Hrsg. S. Cociş, A. Ursuţiu), Cluj-Napoca 2014, p. 69-75.

162. - Die Trajansfora: politische Botschaft, in: Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, (29. September - 2. Oktober 2013 Cluj-Napoca 2014, ed. I. Piso, R. Varga), p. 255-273.

163. - Die palmyrenischen Truppen in Dakien, in: Monumente und Öffentlichkeit, in: Öffentlichkeit - Monument - Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et latinae 27. - 31. Augusti MMXII, Berlin/Boston 2014, p. 479-480 (cu O. Ţentea).

164.- Le siège du gouverneur de Mésie Inférieure, in: Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods III. Pontica et Mediterranea (ed. Victor Cojocaru, Altay Coşkun, Mădălina Dana), p. 489-504.

165. - Ein centurio regionarius aus der legio X Fretensis in Dakien, Tyche 29, 2014, p. 115-123 (mit G. Cupcea).

166. - Zur Reform des Gallienus anläßlich neuer Inschriften aus Potaissa, Tyche 29, 2014, p. 125-146.

167. - L'aigle en argent de Micia, Studia Antiqua et Archaeologica 20, 2014, p. 219-229.

168. - Les listes de centurions de Potaissa et la participation des légions daciques à la guerre parthique de Caracalla, in: Ad fines Imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata, Varsaviae 2015, p. 81-91.

169. - Studia Porolissensia V, Revista Bistriţei 28, 2014, p. 124-130.

170. - Epigraphica Potaissensia, in: Culti e religiosità nelle province danubiane (Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013, éd. L. Zerbini), Bologna 2015, p. 423-438.

171. - Bemerkungen zu Dexippos Vindobonensis (I), Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18, 2015, p. 199-215.

172. - Studia Porolissensia VI, AMP 37, 2015. p. 193-213.

173. - Epigraphica Porolissensia, AMP 37, 2015, p. 215-229 (avec D. Deac et R. Zagreanu).

174. - Epigraphica Germisarensia, Tibiscum 5, 2015, p. 223-234.

175. - Une famille de pérégrins à Potaissa, in: Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz, Cluj-Napoca - Târgu Mureş - Budapest 2015, 165-167.

176. - Ein Gebet für die Nymphen aus Germisara, AMN 52, 2015, 47-68.

177. - Nochmals zur spätrömischen Inschrift von Gornea, in: From Polites to Magos. Studia György Németh sexagenario dedicata (Hungarian Polis Stuen Nr. 22), Budapest - Debrecen 2016, 255-262.

178. - Ein sextarium aus Potaissa, in: „Voce concordi". Scritti per Claudio Zaccaria (Antichità altoadriatiche LXXXV) (Hrsg. Fulvia Mainardis), Festschrift Claudio Zaccaria, Trieste 2016, 555-559.

179. - Das Heiligtum der Zollstation von Porolissum (mit C. H. Opreanu et D. Deac), in ZPE 200, 2016, 544-548.

180. - Die rätselhafte cohors I Augusta aus der Dacia Porolissensis, in: Mensa rotunda epigraphica Napocensis (Hrsg. Radu Ardevan, Eugenia Beu-Dachin), Cluj-Napoca 2016, 35-46.

181. - Inscriptiones Daciae Romanae, Suppl. I. Inscriptiones laterum musei Zilahensis (cu D. Deac), Cluj-Napoca, 314 p.

182. - Inscriptiones Daciae Romanae, Suppl. II. Inscriptiones laterum musei Napocensis (cu F. Marcu), Cluj-Napoca 2016, 205 p.

183.- Lexikon epigraphicum Daciae (LED) (cu R. Ardevan, C. Fenechiu, E. Beu-Dachin, St. Lalu), Cluj-Napoca 2016, 743 p.

184. - War die Eroberung Dakiens eine Notwendigkeit?, in: Columna Traiani. Traianssäule - Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern (Hrsg. Fritz Mitthof, Günther Schörner) = Tyche, Sonderband 9, Wien 2017, 333-342.

185. - Zur Inschrift des primus pilus G. Baienius Ianuarius aus Novae, in: Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, p. 57-69.

186. - L'inscription de Villadecanes et le dies Iovis en Espagne Tarraconnaise, Cahiers Glotz 28, 2017, 135-150.

187. - Colonia Dacica Sarmizegetusa, short introduction; The forum of Trajan (forum vetus); Forul lui Antoninus Pius (forum novum) şi Capitoliul, in: The exhibition Sarmizegetusa - the beginning of the Roman Dacia (ed. Ovidiu Ţentea, Alexandru Raţiu), p. 14-37.

            188. - Das verhängnisvolle Jahr 262 und die amissio Daciae, in: Proceedings of the first International Roman and Late Antique Thrace Conference. "Cities, Territories and Identities"(Plovdiv, 3rd-7th October 2016, éd. L. Vagalinski, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov), Sofia 2018, p. 427-440.

189. - Kleinasiatische Götter und Kolonisten in Dakien, in Gephyra 15, 2018, p. 37-70.

190. - Un avium inspex et le statut d'Asturica Augusta, in: Hommage à Marc Mayer, Barcelona 2018, ---.

191. - Eine neue kaiserliche Statuenbasis von Buciumi und Caracallas Reise nach Dakien (cu D. Deac), in: Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongressesin Ingolstadt 2015. Beiträge zum Welterbe. Limes Sonderband  Mainz 2018, p. 756-762.

192. - Eine Weihung aus Porolissum für das Wohl des Severischen Kaiserhauses (cu C. Oprean), ZPE 2018, ---.

193. - Die Göttin Hekate in Sarmizegetusa (cu Csaba Szabó), Londra 2018.

194. - Die Ziegelstempel als Quelle für die Geschichte der Provinz Dakien, in: Acta of the 3rd Conference on the Roman Danubian Provinces, Wien 2018, - - -.

195. - Une dédicace à Ratiaria pour le salut du gouverneur P. Mummius Sisenna Rutilianus, in: Studia in honorem Constantini Petolescu, Bucarest-Paris 2018, ---.

196. - L'inscription de construction de l'Iseum de Savaria, in: Bibliotheca Isiaca 3, 2018.

197. - Une grande inscription fragmentaire du Serapaeum de Sarmizegetusa, in: Bibliotheca Isiaca 4, 2018.

198. - Bemerkungen zu Dexippos Vindobonensis (II), Wien 2018, ---.

199. - Kaiser Decius als restitutor Daciarum, Gephyra  2018, ---.

200. - Les beneficiarii consularis de Samum, --- (Pharos), Graz 2019.

 

 

Cărţi

 

1. - Inscriptiones Daciae Romanae III 2 (Sarmizegetusa), Editura Academiei, Bucureşti 1980, 484 S. (cu I. I. Russu şi V. Wollmann).

2. - Fasti provinciae Daciae I. Die senatorischen Amtsträger, Ed. Habelt, Bonn 1993, 339 p.

3. - Inscriptions d'Apulum (Inscriptions de la Dacie Romaine) III/5, = Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, I-II, Ed. Frères Boccard, Paris 2001, 580 p.

4. - Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg / Carnuntum, 1. Die Inschriften, Akademie Verlag, Wien 2003, 176 p.

5. - An der Nordgrenze des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien (1972-2003) = Habes 41 (seria Universităţii din Heidelberg), Steiner Verlag, Stuttgart 2005, 527 p.

6. - Le forum vetus de Sarmizegetusa, Editura Academiei, Bucureşti 2006, 339 p.

7. - Der Marmor im römischen Dakien (mit H. Müller, B. Schwaighofer, M. Benea), Editura Mega, Cluj-Napoca 2012, 114 p.

8. - Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichen Amtsträger, (Habelt Verlag) Bonn 2013, 425 p.

9. - Inscriptiones Daciae Romanae, Suppl. I. Inscriptiones laterum musei Zilahensis (cu D. Deac), Cluj-Napoca, 314 p.

10. - Inscriptiones Daciae Romanae, Suppl. II. Inscriptiones laterum musei Napocensis (cu F. Marcu), Cluj-Napoca 2016, 205 p.

11. - Lexikon epigraphicum Daciae (LED) (cu R. Ardevan, C. Fenechiu, E. Beu-Dachin, St. Lalu), Cluj-Napoca 2016, 743 p.

 

Manuale

 

201.- Istoria elenistică şi istoria Romei, Cluj-Napoca 2000, 210 p.

 

Editor

 

- Acta Musei Napocensis 35, 1998.

- Acta Musei Napocensis 36, 1999.

- Acta Musei Napocensis 37, 2000.

- Acta Musei Napocensis 38, 2001.

- Acta Musei Napocensis 39-40, 2002-2003.

- Acta Musei Napocensis 41-42, 2004-2005.

- Acta Musei Napocensis 43-44, 2006-2007 (2008).

- Epigraphica II. Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque (cu G. Németh), Debrecen 2004, 274 p.

- Römische Provinz. Begriff und Gründung (Acta des Colloquiums Cluj, September 2006, Hrsg. Ioan Piso), Cluj-Napoca 2008 (finanţat de Fritz von Thyssen Stiftung).

- Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, (29. September - 2.Oktober 2013), Cluj-Napoca 2014, 285 p., finanţat de Fritz von Thyssen Stiftung (cu Rada Varga).

 

Membru în redacţii

 

1.       - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

2.      - Sylloge Epigraphica Barcinonensis, Barcelona.

3.      - De arte, León.

4.      - Dacia, Bucuresti.

5.      - Studii si comunicari Satu Mare. Sectia Arheologie, Satu Mare.

  •