Lista de publicaţii
Conf. dr. Ioan CÂRJA

A. CĂRŢI

1.      Istoria României în texte. De la origini până în zilele noastre, coordonator:  prof. univ.dr. Bogdan Murgescu, Editura Corint, Bucureşti, 2001,  411 p. (co-autor)

2.      Biserica Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I(1869-1870) (în colaborare cu Nicolae Bocşan), Presa Universitară Clujeană, 2001, 695 p.

3. I Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica (coordonator),

    Editura Scriptorium, Bucarest-Roma, 2004.

4. Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1869-1892), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 406 p.

5. Episcopul Ioan Szabó şi Sfântul Scaun. Corespondenţă (1874-1910) (în colaborare cu Daniel Sularea), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 355 p.

6. Ioan Vancea, Corespondenţă cu Sfântul Scaun (1865-1890) (în colaborare cu Daniel Sularea), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 281 p.

       7. Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 920 p (coordonator, în colaborare cu Rudolf Graf, Sorin Mitu, Ana Victoria Sima).

      8. Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apşa (1841-1918) (în colaborare cu Nicolae Bocşan, Luminiţa Wallner-Bărbulescu), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 360 p.

      9. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI). Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca (în colaborare cu Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 617 pag.

     10. Ioan Vancea, Restituiri, vol. I (în colaborare cu Vasile Rus şi Alexander Baumgarten), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 300 p.

     11. Un italian la Bucureşti: Luigi Cazzavillan (1852-1903), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, Cluj-Napoca, Romania, Vicenza, Italia, 2011, 240 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop).

     12. Unità nazionale e modernità nel Risorgimento italiano e romeno. Atti del convegno internazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, 200 pag. (coordonator).

     13. Identitate şi alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, 360 pag. (coordonator, în colaborare cu Constantin Bărbulescu, Ioana Bonda, Cecilia Cârja, Ana Victoria Sima).           

     14. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 380 pag. (coordonator, în colaborare cu Ana Sima şi Marin Balog).

     15. Un italiano a Bucarest: Luigi Cazzavillan (1852-1903), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011 / Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa-Vicenza, Casa Editrice Viella, Roma, 2012, 246 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop).

     16. Ioan Boroş, Memorialistica, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 385 p. (în colb. cu Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Costin Feneşan, Cristian Sabău)

     17. Die Rumänische Unierte Kirche am Ersten Vatikanischen Konzil, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2013, 247 pag. (în colab. cu Nicolae Bocşan).

 

 

 

B.  STUDII   

1)      Aspecte privind mentalitatea moţilor la 1848, în "Studia U.B.B. Historia",

nr. 1-2, 1995, pp. 139 - 148.

2)      Avram Iancu şi "bunul împărat" în sensibilitatea colectivă românească

la 1848, în Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, II, coordonator

Stelian Obiziuc, Alba Iulia, 1996, pp. 203 - 210.

3)      Petiţionarism şi alteritate în mişcarea naţională a românilor din Transilvania

(1849 - 1851), în vol. Identitate şi alteritate.Studii de imagologie, I,

coordonatori: Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Reşiţa, 1996, pp. 89 - 95

4)      Ipostaze ale imaginii "celuilalt" în timpul revoluţiei de la 1848 din Transilvania,

în vol.Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania,

coordonatori: Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Cluj-Napoca - Oradea, 1997, 

pp. 249 - 260.

5)      Despre semnificaţia identităţii naţionale la 1848. Cazul românilor   

maramurerşeni, în vol. Lucrările celui de al doilea simpozion "Maramureş -

vatră de istorie milenară", Cluj-Napoca, 1997, pp. 142 - 146.

6)      Românii ardeleni şi puterea imperială vieneză în perioada 1849-1851.

Consideraţii privind ideologia mişcării petiţionare româneşti, în vol.

Identitate şi alteritate.Studii de imagologie, II, coordonatori: Nicolae

Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, 1998, pp. 249 - 256.

7)      Moţii şi mediul forestier în perioada interbelică, în "Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei", Cluj-Napoca, 1998, pp. 323 - 335.

8)      Sacrul şi profanul în sensibilitatea colectivă românească la 1848 - 1849,

      în vol. Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală. Perspectiva istorica si  

      istoriografica, coordonatori: Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan,

       Presa Universitară Clujeană, 2000, p: 427-434.

9)      Les Roumains de Transylvanie et l'Empire des Habsbourg dans la période

      1848 - 1851  - entre réalité et imaginaire , în vol. Studii de Istoria Transilvaniei, IV,  

      Cluj-Napoca, Editura Accent, 2000, coordonatori: Ionuţ Costea, Valentin Orga,

       p. 231-244.

10) Ierarhi greco-catolici români la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870) (co-

       autor), în vol. Istoria - ca experienţă intelectuală, Editura Universităţii din  

      Oradea, Oradea, 2 001.

11) Episcopatul greco-catolic român şi infailibilitatea papei la Conciliul

       Ecumenic Vatican I (1869-1870) (co-autor), în vol. „300 de ani de la Unirea 

       Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica Romei", coordonatori: Gheorghe 

       Gorun, Ovidiu Horea Pop, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

12) Imaginea Conciliului Ecumenic Vatican I  în presa românească din 

      Transilvania (1869-1870) (co-autor), în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-

      Umane Târgu- Mureş", 2001, p. 290-324.

13) Bisericile catolice de rit oriental şi Biserica Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870). Repere ale identităţii spirituale şi ecleziastice (co-autor), în vol. Identitate şi alteritate 3 - studii de istorie politică şi culturală (co-autor), coordonatori: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, 2002, pp. 85-103. 

14) Participarea Episcopatului Român Unit şi a Episcopatului Romano-Catolic Maghiar la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870) (co-autor), în vol. Omagiu prof. univ. dr. Magyari András Emlékkönyv, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 69-79.

15) Elites and Masses in the Collective social Imaginary of the 1848 Revolution from Transylvania, în "Transilvanian Review", XI, no. 4, 2002, pp. 34 - 50. 

16) La Santa Sede e l'identità nazionale romena nel contesto della fondazione del Vescovado di Hajdudorogh (1912), în "Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice / Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici", I, Cluj-Napoca, 2004, p. 152-161.

17) La "congrua" del clero nell'Impero austro-ungarico e l'identità confessionale dei romeni greco-cattolici alla fine dell'Ottocento: una testimonianza inedita dagli archivi pontifici, in "Annuario", anno 5 (2003), editato presso l`Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, a cura di: Şerban Marin, Rudolf Dinu, Ion Bulei, Cristian Luca, pp. 330-339.

18) La partecipazione del vescovato greco-cattolico romeno al Concilio Ecumenico Vaticano Iº 1869-1870 (co-autor), în L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e culturale, a cura di Cristian Luca, Gianluca Masi, Andrea Piccardi, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila-Venezia, 2004, pp. 405- 427.

19) Biserică şi Stat în Regatul României la începutul secolului XX. Contribuţii documentare, în „Arhiva Istorică a României", publicaţie a Centrului de editare a izvoarelor istorice din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, serie nouă, vol I (2004), nr. 1, Editura Scriptorium, 2004, pp. 186-209.

20) L'Arciduca Francesco Ferdinando e i romeni greco-cattolici nel contesto della creazione della diocesi di Hajdudorogh (1912), în "Quaderni della Casa Romena di Venezia", no. 3/2004, pp. 341-352.

21) Aspecte privind organizarea şi funcţionarea şcolilor confesionale din Arhidieceza Blajului în primii ani de păstorire a mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa (1869-1873), în „Arhiva Someşană", I, seria a III-a, pp. 271 - 287.

22) Românii între Unirea cu Roma şi „Autonomia Catolică" din Ungaria. Un memorial al lui Augustin Bunea din anul 1906, în „Arhiva Someşană", II, 2003, seria a III-a, pp. 217 - 230.

23) Arhiducele Franz Ferdinand şi românii greco-catolici în contextul înfiinţării episcopiei de Hajdudorogh (1912), în vol. Călători români în Occident (sec. XVII-XX), coordonatori: Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, pp. 87-99 (apărut în 2005).  

24) Aspecte privind relaţiile Bisericii Române Unite cu Autonomia Catolică maghiară la sfârşitul secolului XIX şi  începutul secolului XX, în „Arhiva Someşană", III, 2004, pp. 227-238 (apărut în 2005).  

25) Ceremonialul şi simbolistica puterii în Austro-Ungaria: cazul încoronărilor regale, in "Caiete de Antropologie Istorică", anul IV, 2005, nr. 1 (7), ianuarie-iunie, pp. 193-216.

26) A la recherche de l'identité. L'Église gréco-catholique roumaine au premier Concile de Vatican (1869-1870), in "Nouvelles Études d'Histoire", XI, publiées à l'occasion du XX-e Congrès International des Sciences Historiques, Sydnei 2005, Editura Academiei Române, 2005, pp. 191-205 (co-autor).

27) Biserica Unită, dreptul matrimonial şi modernitatea în Transilvania (a doua jumătate a secolului al X1X-lea şi începutul secolului XX). Schiţă pentru o posibilă analiză de caz: căsătoriile mixte (coautor), în volumul Căsătorii mixte în Transilvania. Secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu", 2005, coordonatori: Corneliu Pădurean Ioan Bolovan, pp. 35-54 (în colaborare, apărut în 2006).

 28) La congrua del clero e l'autonomia cattolica d'Ungheria alla fine del XIXo. Contributi documentari, in "Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice", II, Cluj-Napoca, Roma, 2005 (apărut în 2006), pp. 23-37.

29) Etnia dhe besimi i rumunëve të Danubit të jugut në gjysmën e dytë të ‘800. Misioni greko-katolik i Vidinit, in „Hylli i dritës", Tirana (Albania), XXVI, 2006, nr. 2 (249), pp. 175-188.

30) Il vescovato greco-catolico romeno e l'autonomia cattolica d'Ungheria alla fine del XIX secolo. Contributi documentari, în „Ephemeris Dacoromana. Annuario dell'Accademia di Romania", serie nuova, XII, 2004 (apărut în 2007), fascicolo II, p. 95-119.

31) Între ecleziastic şi naţional: românii uniţi şi autonomia catolică din Ungaria (sfârşitul secolului XIX-începutul secolului XX), in Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coord.), Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, 2007 pp. 183-190 (coautor).

32) Biserica Română Unită şi dezbaterile asupra legislaţiei matrimoniale în Austro-Ungaria (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), in Om şi societate. Studii de istoria populaţiei Romaniei (sec. XVII-XXI), coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Padurean, Cluj-Napoca, 2007, pp. 147-158 (coautor).

33) Aspecte ale imaginii ortodocşilor la greco-catolicii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia", vol. 51, nr. 2/2006, pp. 75-96.

34) L'immagine dell'Imperatore Carlo I (IV) presso i romeni della Transilvania, in Andreas Gottsmann (coord.), Karl I. (IV.), Der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2007, pp. 231-246.

35) L'image de l'empereur Charles Ier (IV) d'Autriche-Hongrie parmi les Roumains de Transylvanie (1916-1918), in „Transylvanian Review", XVI, 2007, no. 1, pp. 113-129.

36) Modele constituţionale în Biserica Greco-Catolică din Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), in Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coord.), Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI). Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 393-404 (în colaborare cu Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima).

37) L'immagine dell'Italia e degli italiani nei diari greco-cattolici della seconda metà dell'Ottocento, in Giordano Altarozzi, Gheorghe Mândrescu, Daniel Pommier Vincelli (coord.), L'immagine riflessa. Romeni in Italia e italiani in Romania (Atti del convegno italo-romeno di Foligno, 22-25 febbraio 2007), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2008, pp. 57-69.

38) Şcolile confesionale din Transilvania secolului XIX în preocupările istoriografiei româneşti: consideraţii generale, in Gabriel Moisa (coord.), Studii de istoriografie românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008, pp. 29-42.

39) L'épiscopat gréco-catholique roumain au premier Concile de Vatican (1869-1870), in Mihai Frăţilă (coord.), Vivere il regno di Dio al servizio degli altri: miscellanea in onore del P. Olivier Raquez OSB, Galaxia Gutenberg/Lipa Edizioni, Târgu-Lăpuş/Roma, 2008, pp. 41-64 (co-autor).

40) Aspects of the image of the Orthodox with the Greek-Catholics in the second half of the 19th century, in "Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia", IX, 2007, pp. 247-254. 

41) Organizarea instituţiei mitropolitane în Biserica greco-catolică românească în perioada lui Ioan Vancea de Buteasa (1869-1892), in „Acta Musei Napocensis", 45-46, Historica, II/2008-2009, Cluj-Napoca, 2009, pp. 91-100.

42) Un jurnal al mitropolitului Victor Mihályi de Apşa din perioada 1893-1906, în „Patrimonium Apulense", IX/2009, coord. Matei Drîmbărean, pp. 427-437.

43) Imaginea împăratului Carol I (IV) al Austro-Ungariei printre românii din Transilvania (1916-1918), în Călător prin istorie. Omagiu Profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Română-Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, pp, 517-530.

44) Episcopatul român unit şi autonomia catolică maghiară la sfârşitul Primului Război Mondial, în Nicolae Edroiu (coord.), Studii istorice privind relaţiile româno-maghiare, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pp. 254-262; apărut în limba engleză în „Revista Arhivelor", 2008, LXXXV, nr. 2, pp.140-147(vezi şi: http://www.arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&page=146)

45) Per una storia delle élites ecclesiastiche romene nella Transilvania dell'Ottocento. Alcune considerazioni, in Rita Tolomeo (a cura di), Vecchie e nuove élites nell'area danubiano-balcanica del XIX secolo, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2011, pp. 51-72.

46) Ecclesiastical Elites and Structures. The Organisation and Functioning of the Metropolitan Institution in the Romanian Greek-Catholic Church under the Pastorate of Metropolitan Ioan Vancea (1869-1892), in Ioana Bonda, Cecilia Cârja, Ana Victoria Sima (coord.), Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space, in "Transylvanian Review", vol. XIX, Supplement No. 3, 2010, pp. 159-173.

47) Confessional Identity-National Identity. The Elites of the Romanian Greek-Catholic Church and the Catholic Autonomy from Hungary during the Period of Dualism (1867-1918), in „Transylvanian Review", vol. XIX, Supplement No. 5:2, 2010, pp. 89-104.

48) Identitate confesională-identitate naţională. Elitele Bisericii greco-catolice române şi Autonomia Catolică din Ungaria în perioada dulismului (1867-1918), in „Anuarul Institutului de Studii Italo-Român"/„Annuario dell'Istituto di Studi Italo-Romeno", VII, 2010, pp. 83-97.

49) Élite e nazione. L'episcopato greco-cattolico romeno e il tardo Risorgimento, in vol. Francesco Guida (coord.), Italia e Romania verso l'unità nazionale. Convegno di studi in occasione del 150o anniversario dell'unità d'Italia (16-17 Giugno 2011) Università di Bucarest, Bucureşti, Humanitas, 2011, pp. 91-107.

50) Un misionar controversat: Samuil Draxin, in Institutul de Cultură al Românilor din Voievodina/Anuar 2010, Zrenianin, ICRV, 2011, pp. 125-147 (în colaborare cu N. Bocşan).

51) Etnie şi confesiune la românii sud-dunăreni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Misiunea greco-catolică de la Vidin, în Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul - trecut istoric şi cultural", Zrenianin-Novi Sad, Editura ICRV, 2010, pp.41-68. (în colaborare cu Mirela Popa-Andrei).

52) Craiul" şi împăratul. Imaginea lui Avram Iancu şi a împăratului de la Viena în mentalitatea colectivă a românilor la 1848, în „Historia", XI, 2011, nr. 113, mai, pp. 19-24.

53) A Greek-catholic missionary south of the river Danube: Samuil Draxin, in „Revue Roumaine d'Historire", XLIX, 2010, nr. 1-2, pp. 37-58 (în colaborare cu Nicolae Bocşan).

54) Elită şi naţiune. Episcopatul greco-catolic român şi unificarea Italiei, in Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coord.), Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 217-228.

55) On the Eastern Identity of the Romanian Greek-Catholic Church in the Second Half of the Nineteenth Century, in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia", Volume 57, Number 2, Decembrie 2012, pp. 39-53. (în colaborare cu Cecilia Cârja).

56) Despre identitatea răsăriteană a Bisericii greco-catolice române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in „Banatica", 2012, pp. 229-242 (în colaborare cu Cecilia Cârja).

 

 

C. RECENZII, TRADUCERI

 

1) Recenzie la vol. Diplomaţia europenă în mişcarea memorandistă. Documente

1892 - 1896, coordonator: Corneliu Mihai Lungu, Bucureşti, 1996,

     în "Revista Arhivelor", nr. 1, Cluj-Napoca, 1996.

2) Recenzie la vol. Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor

    moderne 1680-1800. Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca,

    1997, în "Transylvanian Review", VII, nr.4, 1998, pp. 143 -146.

3) Recenzie la vol. Giacomo Martina, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. III. 

    L'età del liberalismo, Morcelliana, Brescia, 1995, 357 p., în „Caiete de Antropologie 

    Istorică", anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 2002, pp. 146-148.

4) Recenzie la vol. Maurizio Virolli, Per amore della patria. Patriotismo e nazionalismo  

    nella storia, în Ibidem, pp. 148-150.

5) Recenzie la vol. Catherine Durandin, Discurs politic şi modernizare în România (sec. 

     XIX-XX), în Ibidem, pp. 155-157.

6) Recenzie la vol. Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 2 000, 267 p.

7) Recenzie la vol. Francesco Guida, La Romania contemporanea.  Momenti e questioni 

    di storia, Collana "Rivista della Fondazione Europea Drăgan", nr. 19, Edizioni Nagard, 

    Milano, 2003, 108 p., în "Caiete de Antropologie Istorică", anul II, nr. 2 (4), iulie-

    decembrie 2003, Cluj - Napoca, pp. 241 - 245.

8) Ricensione al volume Francesco Guida, La Romania contemporanea. Momenti e  questioni di storia, Collana "Rivista della Fondazione Europea Drăgan", nr. 19, Edizioni Nagard, Milano, 2003, 108 p., in "Clio" (XL, 2004, 3, pp. 611-614) (apărut în 2005).

9) Recenzie la Dan Dungaciu, Naţiunea şi provocările (post)modernităţii. Istorie, concepte, perspective, in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia", vol. 50, nr. 1/2005, pp. 138-140.

10) Traducere în limba română după: Antonio Ricci, Immigrati italiani in Romania dalla fine dell'Ottocento, apărută în: Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Lucrările conferinţei internaţionale "Populaţia României. Trecut, prezent, viitor", Cluj-Napoca - Arcalia, 19-22 octombrie 2005, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 545-567.

11) Recenzie la Andrei Şaguna, Corespondenţă, I/1, ediţie, studiu, introductiv şi note de: Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, 568 p., publicată în: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia", vol. 51, nr. 2/2006, pp. 211-212 (în lb. română); "Transylvanian Review", vol. XVI, no. 2/2007, pp. 158-159 (în lb. franceză).

12) Recenzie la Francesco Guida, Romania, Edizioni Unicopli, Milano, Collana "Storia dell'Europa nel XX secolo", 2005, 350 p., în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia", vol. 51, nr. 2/2006, pp. 212-213.

13) Recenzie la Pavel Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2004, 208 pag., "Tabor", anul I, nr. 4, iulie 2007, pp. 91-92.

14) Recenzie la Gianni La Bella (a cura di), Pius X e il suo tempo, Editura Il Mulino, Bologna, 2003, 840 p., publicată în: "Tabor", anul I, nr. 5, august 2007, pp. 95-97; "Credinţa noastră, viaţa noastră", revistă electronică greco-catolică, noiembrie 2007 (http://www.credinta-noastra.cnet.ro/2007/11/pius-al-x-lea-si-epoca-sa/).

15) Recenzie la Aleksander Rebernik, Gianpaolo Rigotti, Michel Van Parys O. S. B. (coord.), Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell'Europa del Novecento, Atti del convegno di storia ecclesiastica contemporanea (Città del Vaticano, 22 - 24 ottobre 1998); Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003; publicată în: "Tabor", anul I, nr. 7, octombrie 2007, pp. 99-100; "Credinţa noastră, viaţa noastră", revistă electronică greco-catolică, septembrie 2007 (http://www.credinta-noastra.cnet.ro/2007/09/recenzie-de-carte-credinta-si-martiriul/).

16) Colaborator traduceri la volumul Război şi societate în secolul XX / Guerra e società nel XX-o secolo, coord. Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Cluj-Napoca, 2007, pp. 235-266, 278-298.

17) Recenzie la Mirela Andrei, La graniţa imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, 424 p., în: „Arhiva Someşană", seria a III-a, VI, 2007, pp. 363-365; „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu" Cluj-Napoca, XLVII, 2008, Series Historica, pp. 659-661.   

18) Recenzie la Roberto Morozzo della Rocca, Le chiese ortodosse. Una storia contemporanea, Edizioni Studium, Roma, 1997, 215 p, în „Tabor", II, 2008, nr. 1, aprilie, pp. 105-106.

19) Recenzie la Andrea Pacini (coord.), L'Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2003, 404 p., in „Tabor", II, 2008, nr. 2, mai, pp. 96-98.

20) Recenzie la Maciej Bielawski, Monahismul bizantin, Galaxia Gutenberg, 2007, 131 p., în "Tabor", II, 2003, nr. 3, iunie, pp. 91-92.

21) Recenzie la Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 540 p., în "Inter. Revista română de studii teologice şi religioase", II, 1-2 (2008), pp. 523-524.

22) Recenzie la Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 740 p., în "Inter. Revista română de studii teologice şi religioase", II, 1-2 (2008), pp. 524-525.

23) Recenzie la Andrei Şaguna, Corespondenţa, vol. I/1-2, II, ediţie îngrijită de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, Beatrice Dobozi, Ioab Herbil Presa Universitară Clujeană, Cluj, Napoca, 2005-2007, în „Tabor", anul II, nr. 11, februarie, pp. 97-98.

24) Recenzie la Johann Schneider, Ecleziologia organică a mitropolitului Andrei Şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, traducere în limba română de diac. Ioan Ică jr., Sibiu, Editura Deisis, 2008, 304 p., în „Tabor", anul II, nr. 11, februarie, pp. 99-101.

25) Recenzie la Cesare Alzati, Il Lezionario della Chiesa Ambrosiana. La tradizione liturgica e il rinovato "ordo lectionum", prezentare de Manlio Sodi, Libreria Editrice Vaticana-Centro Ambrosiano, Città del Vaticano-Milano, 2009, 501 p., în „Tabor", anul IV, 2010, nr. 2, mai, pp. 91-93.

26) Recenzie la Adriano Roccucci (coord.), Chiese e culture nell'Est europeo. Prospettive di dialogo, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2007, 419 p., în „Tabor", anul IV, 2010, nr. 3, iunie, pp. 95-97.

27) Recenzie la Valeriu Leu, Costa Roşu, Cronici bisericeşti manuscrise din Banat secolele XIX-XX. Din istoria monografismului bănăţean, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 2009, 251 p., în „Tabor", anul IV, 2010, nr. 7, octombrie, pp. 85-86.

28) Recenzie la: Stefano Santoro, L'Italia e l'Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, Editura Franco Angeli, Milano, 2005, 422 p., în „Anuarul Institutului de Studii Italo-Român", VI, Cluj-Napoca/Roma, 2009, pp. 235-238.

29) Recenzie la: Loránd L. Mádly, De la privilegiu la uniformizare. Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în deceniul neoabsolutist (1849-1860), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 370 p., în „Transylvanian Review", vol. XIX, no. 4, Winter 2010, pp. 148-150.

30) Recenzie la: Valeriu Anania, Memorii, Iaşi Editura Polirom, 2011, 699 p., în „Cetatea Credinţei", II, 2012, nr. 1, ianuarie-februarie, p. 7.

31) Recenzie la Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe 1848-1850, volum întocmit de: Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuţa, Loránd Mádly, Bucureşti, Editura ASAB, 2011, 588 pag., în „Tabor", VI, 2012, nr. 1, aprilie, pp. 94-95.

  •