Lista de publicaţii
Prof. dr. Greta Monica MIRON

 

Cărți

 

-          Viață parohială și diversitate confesională în Transilvania secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: uniți și ortodocși în comitatul Dăbâca, Ed. Mega, 2015.

-          Istoria Baroului Cluj, Editura Mega-Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 334 p. (co-autor împreună cu Mirel Ionescu)

-          Biserica greco-catolică din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Presa Universitară Clujeană, 2007.

-          "...scoale-te, du-te, propoveduește..." Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași 1697-1780, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004.

 

 

Studii în volume colective

 

-          "Tentația trecutului. Cartea de istorie în mediul clerical greco-catolic din Transilvania secolului al XVIII-lea", în Silvia Marin Barutcieff (coord), Madrigali amorosi. Studii în onoarea profesorului Mihai Dinu, Editura Universității din București, 2018, p.197-216.

-          "Cărți și cultură clericală în dieceza unită de Făgăraș în secolul al XVIII-lea. Biblioteca seminarului diecezan", în Ovidiu Ghitta, Gheorghe Negustor (coord.), La granița dintre științe: istorie, mentalități, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani, Ed. Argonaut&Mega, Cluj-Napoca, 2017, p. 419-443.

-          "De acasă în lumea largă. Călătorii ale elitei clericale unite transilvănene în secolul al XVIII-lea", în Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutcieff (coord.), Călători și călătorii. A privi, a descoperi, vol. I. Editura Universității din București, 2016, p. 229-246.

-          "Un cititor din secolul al XVIII-lea și cărțile sale: Alexandru Fiscuti", în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română/Centrul de Studii transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 577-590.

-          "L'Unione con la Chiesa Romana nell'immagine. Il sinodo degli Santi Padri ossia la Chiesa dell'Oriente e quella dell'Occidente immaginate come albero fruttifero, Blaj (1765-1766), în Ioan Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana-Victoria Sima (coord.), Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, Accademia Romena/Centro di Studi Transilvani, Cluj-Napoca, 2015, p. 243-258.

-          "Grigore Maior. Schiță de portret", în Viorel Ciubotă, Vasile Rus (coord.), Episcopul Grigore Maior. La 300 de ani de la naștere, Editura Muzeului Sătmărean, 2015, p. 34-39.

-          "Cășeiu- un protopopiat în anii conflictului confesional", în Daniela Deteșan, Mirela Popa Andrei, Madly Lorand (ed.), Fascinația trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, pp. 229-246.

-          Between Scientific Rigor and Patriotic Duty. The Historical Discourse of the Romanian  Scholars from Cluj during the Interwar Period", în Ethnographica et Folkloristica Carpathica 19. Approaches to Historiography, MTA-DE, Debrecen, 2016, p. 93-104 (volum al conferinței Approaches to Hostoriography, 13-14 noiembrie 2014, Debrecen).

-          "Între privat și public. Între gustul personal și reprezentarea în spațiul public. Din moștenirea episcopului Ioan Giurgiu Pataki", în Iulian Boldea (ed.), Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section: History, Târgu Mureș, Ed. Arhipelag XXI, 2014,  pp. 63-72.

-          "Renașterea unei biserici. Formarea identității confesionale ortodoxe în secolul al XVIII-lea", în Doru Radosav, Radu Mârza (ed.), Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală și modernă, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 134-145.

-          Books and Confessional Identity: the Library of the Uniate Bishop Ioan Giurgiu Pataki", în Daniel Dumitran, Valer Moga (eds.), Economy and Society in Central and Eastern

Europe, LIT Verlag, 2013, pp. 159-170. (volum al colocviului internațional ținut la Alba Iulia, 25-27 aprilie 2013).

-          "Uniți și neuniți într-un timp al conflictului confesional. Mișcarea lui Sofronie în comitatul Dăbâca (1759-1761)", în Mihai Spăriosu, Vasile Boari (ed.), Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice 1650-1950, Ed. Institutul European, Iași, 2014, pp. 345-360.

-          "Cărți și cititori în Transilvania secolului al XVIII-lea. Biblioteca lui Ștefan Salcivai", în Cristina Bogdan, Alexandru Ofrim (coord.), Pentru o istorie culturală a cărții și a practicilor de lectură, Editura Universității din București, 2015, p. 207-223.

-          "Între normă şi tradiţie. Reformarea clerului local din dieceza greco-catolică de Făgăraş în secolul al XVIII-lea" [„Between Norm and Tradition. The Reformation of Local Clergy of the Greek Catholic Diocese of Făgăraş in 18th Century"], in Iulian Boldea (coord.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section History, Târgu Mureş, Ed. Arhipelag XXI, 2013, pp. 36-45.

-          „Iezuiţii despre uniţi şi despre sine. Construcţia unui discurs identitar în literatura iezuită din Transilvania secolului al XVIII-lea", în Joachim Bahlcke, Konrad Gündisch (eds.), Toleranţă, Coexistenţă, Antagonism. Percepţii ale diversităţii religioase în Transilvania între Reformă şi Iluminism, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, pp. 272-284.

-          "The Basilian Monk and the Identity of the Uniate Church in Eighteenth Century Transylvania", in Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450- 1800, Ashgate, 2010, pp. 245- 272. 

-          "Tipografia de la Blaj şi comunicarea religioasă în societatea transilvăneană a secolului al XVIII-lea" (co-autor cu Maria Crăciun), in Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, pp. 116-151. 

-          "Episcopia unită din Transilvania (1697-1782)", în Nicolae Bocșan, Dieter Brandes, Olga  Lukács (ed.), Evoluția instituțiilor episcopale în bisericile din Transilvania, Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 165-192.

-          "Biserica greco-catolică din Transilvania în anii reformismului", în În spiritul Europei moderne. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian şi iosefin (1740-1799), Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 77-130. 

-          "Strategii de întărire a unirii în dieceza de Făgăraș în secolul al XVIII-lea. Problema hirotonirilor în afara diecezei", în Ioan Chindriș, Ciprian Ghișa (ed.), 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Inochentie Micu Klein 1768-2008, Ed. "Episcop Vasile Aftenie", Oradea, 2009, pp. 403-409.

-          "Mănăstirile româneşti din Ţara Făgăraşului în secolul al XVIII-lea", în Susana Andea, Ioan Aurel Pop (ed.), Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, pp. 409-426. 

-          „Discurs istoric şi propagandă politică. Unirea românilor cu Biserica Romei în publicistica din anii 1948-1950", în Nicolae Gudea, Dan Ruscu (eds.) Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desfiinţare. Calvarul (1945-1948), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp. 385-398. (volum al sesiunii de comunicări științifice dedicate împlinirii a 60 de ani de la desființarea Bisericii unite, Cluj-Napoca, 28-29 noiembrie 2008). 

-          "Confesiune şi nobilitate în Transilvania secolului al XVIII-lea. Nobili uniţi", în  Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 367-376.

-          "Un episod din viaţa lui Grigorie Maior. Penitenţa la Muncaci", în Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (eds.), Identităţi confesionale în Europa central-orientală (secolele XVII-XXI) (Confessional Identities in Central-Oriental Europe in the 17th-21th Centuries), Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 137-162.

-          Sate şi dascăli în dieceza unită de Făgăraş în secolul al XVIII-lea", în vol. Şcolile greco-catolice ale Blajului. 250 de ani de credinţă şi cultură, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2004, pp. 191-206.

-          "Drumul spre hirotonire şi sinuozităţile sale: două exemple de la mijlocul secolului al XVIII-lea", în Coordonatele preoţiei greco-catolice. Istorie şi actualitate, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2002, pp. 159-168.

-        „"Adevăraţii uniţi" sau preoţii români din Transilvania secolului al XVIII-lea între unire şi ortodoxie", în Tentaţia istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 563-590.

-          "Formaţia preoţimii parohiale greco-catolice în secolul al XVIII-lea", în vol. 300 de ani de la unirea Bisericii româneşti din Transilvania cu Biserica Romei, Presa Universitară Clujeană, 2000, pp. 135-148.

-          "Instituţia consistoriului în Biserica greco-catolică transilvană în secolul al XVIII-lea", în Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, Ed. Iacob Mârza & Ana Dumitran, Alba-Iulia, 1999, pp. 319-325.

-          "O vizitaţie canonică în comitatul Clujului sub episcopul Grigorie Maior", în Nicoale Edroiu (ed.), Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, Presa Universitară Clujeană, 1998, pp. 183-197.

-          "Le synode de doyenné dans l'église greco-catholique de Transylvanie pendant le XVIII-e siècle", în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (ed.)Church and Society in Central and Eastern Europe, Presa Universitară Clujeană, 1998, pp. 55-68.

-          "Unirea religioasă şi mentalul rural transilvănean", în Sorin Mitu, Florin Gogâltan (coord.), Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea-Cluj, 1995-1996, pp. 164-169.

 

 

Articole/studii in extenso publicate în reviste

 

-          "The Temptation of a Better Life: Customs, Rules and Abuses in the Uniate Diocese of Făgăraș in the Eighteenth Century", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 20/1, 2016, p. 113-126.

-          „Confessional Coexistence and Conflict in Eighteenth-Century Transylvania. Case Study: the Movement Led by the Monk Sofronie in Dăbâca County", in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 58. No. 1, 2013, pp. 94-123.

-          "Historiographical Discourses. The Uniate Church from 18th Century Transylvania in the Historical Writings after 1989", Brukenthalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei, no. 2, Sibiu, 2012, pp. 213-225

-          "Clerul parohial unit în anii mişcării sofroniene. Probleme identitare", Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 15/II, Cluj-Napoca, 2011, pp. 131-142.

-          "Antagonism şi toleranţă confesională în comunităţile româneşti transilvănene în timpul mişcării lui Sofronie", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2010, pp. 171- 180.

-          "Apărător al credinţei strămoşeşti" sau „agitator sârb"? Visarion Sarai în istoriografie", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 11/II, 2007, pp. 118-134.

-          „Condiţia materială a preoţimii unite din comitatul Cluj la mijlocul secolului al XVIII-lea", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Theologia Catholica, L, 2005, pp. 103- 124.

-          „Acţiune ortodoxă-acţiune catolică. Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara,  Haţeg, Zarand şi Alba", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia, vol. 50, nr. 2, 2005, pp. 1-36.

-          "Ultimul act al unirii românilor din Transilvania cu Biserica Romei. Spre un nou concept de unire", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 9/II, Alba-Iulia, 2005, pp. 47-55.

-          "The Transylvanian Greek-Catholic Church in the Eighteenth Century. Towards Catholic Reformation. The Marriage Question", in Colloquia. Journal of Central European Studies, vol. X-XI, Cluj-Napoca, no. 1-2, 2003-2004, pp. 120-142.

-          „Puterea exemplului. Preotul unit şi enoriaşii săi din dieceza de Făgăraş în secolul al XVIII-lea", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 6/II, 2002, pp. 167-182.

-          "Quelques remarques sur la formation de l'élite ecclésiastique orthodoxe. Le cas de l'Institut théologique de Sibiu", în Colloquia. Journal of Central European Studies, Cluj-Napoca, 2000, p. 45-64.

-          "Silviu Dragomir istoric al unirii religioase", Revista istorică, Bucureşti, tom III, nr. 5-6, 1992, p. 599-604.

-          "Unirea religioasă şi conştiinţa de sine a românilor, în Altera, Târgu-Mureş, nr. 4, 1996, pp. 171-185.

-          "Greco-catolicism şi ortodoxie în Transilvania celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea. Repere în definirea ideii de toleranţă", în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "Gheorghe Şincai, Târgu-Mureş, 1999, p. 104-115.

-          "Unirea religioasă în istoriografia românească. Şcoala Ardeleană", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1993, p. 187-196.

-          "Ioan Lupaş- istoric al unirii religioase", Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 36, 1991, p. 101-109.

 

 

Comunicare la o conferință internațională cu sistem de selecție sau peer review; conferință personală ca invitat într-o instituție universitară sau de cercetare internațională

 

-          10-13 octombrie 2018, Viena, The querelle that wasn't. "Old" and "New" in the  Intellectual Culture of Habsburg Europe, 1700-1750, comunicare cu titlul "The New Uses of an Old Theme: the Roman Origins of Romanians in the Discourse of the Greek-Catholic Elite in 18th Century Transylvania".

-          8-9 noiembrie 2018, Oradea, Autodefinirea, rolul și activismul clerului în secolele XVIII-XX, conferință organizată de Institul cultural Posticum în colaborare cu Arhivele Naționale Maghiare, comunicare cu titlul "Pietate și unire. Biserica unită din secolul al XVIII-lea prin ochii ierarhilor ei".

-          9-10 noiembrie 2018, București, conferința internațională Fericirile: căile lor organizată de Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, București,  comunicare cu titlul "Căsătoria, un timp al fericirii? Incursiuni în viața conjugală din Transilvania secolului al XVIII-lea".

-          4-5 noiembrie 2016, București, Teritorii, granițe, comunități. Reconfigurări identitare într-o lume (dis)continuă, comunicare cu titlul "Trecerea unei granițe confesionale. Între  fidelitatea față de unire și alunecarea în schismă într-un timp al "ispitei". Mișcarea lui Sofronie în comitatul Hunedoara".

-          13-14 noiembrie 2014, Debrecen, International Conference in Historiography, organizat de Universitatea din Debrecen, comunicare cu titlul "Between Scientific Rigor and Patriotic Duty: Romanian Historical Discourse in Interwar Cluj".

-          7-8 noiembrie 2014, București, Colocviu internațional organizat de Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere, Universitatea București, Cartea-obiect. Istorie culturală, strategii de marketing și tehnologii multimediale, comunicare cu titlul "Cărți și cititori în Transilvania secolului al XVIII-lea".

-          29-31 octombrie 2014, Oradea, Conferință Internațională Școala Ardeleană, organizată de Facultatea de teologie greco-catolică a Universității Babeș Bolyai, Episcopia română unită cu Roma de Oradea, comunicare cu titlul "Un cititor din Transilvania secolului al XVIII-lea și cărțile lui: Alexandru Fiscuti".

-          25-27 aprilie 2013, Alba Iulia, Conferință internațională cu titlul Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Populatin. Consumption, comunicare cu titlul "Books and Confessional Identity. The Library of Bishop Ioan Giurgiu Pataki".

-          19-20 septembrie 2013, Târgu Mureș, Sesiunea internațională Cultură și societate în spațiul transilvan (II), comunicare cu titlul "Imagine și comunicare în Biserica unită în secolul al XVIII-lea: "Icoana" Sfintei uniri".

-          28-30 septembrie, 2012, Cluj-Napoca, Workshop internaţional Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice (II), cu lucrarea "Coexistenţă şi conflict confesional în Transilvania secolului al XVIII-lea: relaţiile dintre uniţi şi neuniţi".

-          iulie 2012 Tübingen- Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, comunicare cu titlul Konfessionele Diversität und die religiöse Identität im Siebenbürgen des 18. Jahrhunderts. Eine Fallstudie-Dăbâca Komitat.

-          14-15 octombrie 2011, Alba-Iulia, conferință internațională organizată de Universitatea "1 decembrie" cu titlul Identitate confesională şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI, comunicare cu titlul "Clerul parohial unit în anii mişcării sofroniene. Probleme identitare".

-          8-9 iulie 2010, Alba-Iulia, conferință internațională organizată de Universitatea "1 decembrie" cu titlul Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI- XVIII). Comunicare cu titlul: "Antagonism şi toleranţă confesională în satele româneşti transilvănene în timpul mişcării lui Sofronie".

-          18-20 septembrie 2008, Stuttgart, conferință internațională organizată de Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V.., Heidelberg; Historisches Institut der Universität Stuttgart; Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, cu titlul Toleranz-Coexistenz-Antagonismus. Wahrnehmungen religiöser Vielfahlt in Siebenbürgen zwischen Reformation und Auklärung. Comunicare cu titlul "Iezuiții despre uniți și despre sine în Transilvania secolului al XVIII-lea".

-          28-29 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, conferință internațională organizată de Universitatea Babeș-Bolyai cu tema Biserica română unită (greco-catolică) 60 de ani de la desființare. Comunicare cu titlul "Discurs istoric şi propagandă politică. Unirea românilor cu Biserica Romei în publicistica din anii 1948-1950".

-          7-12 mai 2007, Viena- Întâlnire de lucru organizată de Fundaţia „Pro Oriente" în cadrul programului dedicat Unirii religioase a românilor din Transilvania. Comunicare cu titlul „Apărător al credinţei strămoşeşti" sau "agitator sârb"?Visarion Sarai în istoriografie".

-          28-29 septembrie 2007, Cluj-Napoca- Întâlnirea istoricilor români şi ucrainieni „Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate". Comunicare cu titlul „Călugărul basilian din dieceza unită de Făgăraş. Schiţă de profil".

-          14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca- Simpozion internaţional-Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XXI . Comunicare cu titlul „Un fragment din biografia lui Grigorie Maior. Penitenţa la Muncaci".

-          iulie 2005, Alba-Iulia- Întâlnire de lucru organizată de Fundaţia „Pro Oriente" în cadrul programului dedicat Unirii religioase a românilor din Transilvania. Comunicare cu titlul „Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara, Haţeg, Zarand şi Alba".

-          iunie 1997, Cluj-Napoca, conferinţa internațională "Church and Society in Central and Eastern Europe.

-          23-25 noiembrie 2000, Cluj-Napoca, Colocviul internaţional dedicat împlinirii a 300 de ani de la înființarea Bisericii unite cu Roma, greco-catolice

 

Comunicare la o conferință organizată de un centru de cercetare sau o societate academică din România:

 

-          25 noiembrie 2017, Iași, Colocviul Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe, organizat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", comunicare cu titlul "Culoarea în lumea clericilor uniți transilvăneni din secolul al XVIII-lea".

-          26-27 octombrie 2012, Iaşi, Sesiunea internaţională de manifestări ştiinţifice în cadrul Zilelor Universităţii „A. I. Cuza", comunicare cu titlul "Confesiune şi identitate în Transilvania secolului al XVIII-lea. Timpul conflictului, timp al definirii identitare- mişcarea lui Sofronie".

-          27 mai 2010, Cluj- Napoca- 90 de ani de la înfiinţarea Institutului de Istorie Naţională. Comunicare cu titlul: Un deschizător de drum: Ioan Lupaş şi istoria istoriografiei la Cluj.

-          25-26 octombrie 2007, Alba-Iulia- Conferinţa naţională Pietre pentru zidirea românităţii moderne : Vechile tipărituri de la Blaj (1747-1830). Comunicare cu titlul „Imagine şi propagandă religioasă: „Icoana Sfintei uniri" de la Blaj. 1766" (în colaborare cu conf. univ. dr. Maria Crăciun).

-          8-9 octombrie 2004, Blaj, sesiunea de comunicări științifice Școlile greco-catolice ale Blajului. 250 de ani de credință și cultură, organizată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Teologie greco-catolică Blaj, comunicare cu titlul "Drumul spre hirotonire şi sinuozităţile sale: două exemple de la mijlocul secolului al XVIII-lea."

-          17-18 mai 2002, Blaj, sesiunea de comunicări științifice organizată de Mitropolia Română unită cu Roma, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul de Teologie greco-Catolică Blaj, cu titlul Coordonatele preoției greco-catolice. Istorie și actualitate, comunicare cu titlul "Drumul spre hirotonre și sinuozitățile sale: două exemple de la mijlocul secolului al XVIII-lea".

  •