Lista de publicaţii
Conf. dr. Greta Monica MIRON

a. Cărţi

1.  Viaţă parohială și diversitate confesională în Transilvania secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: uniţi și ortodocși în comitatul Dăbâca, Ed. Mega, 2015.

2. Biserica greco-catolică din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Presa Universitară Clujeană, 2007.

3. "...scoale-te, du-te, propoveduește..." Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași 1697-1780, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004.

4. Istoria Baroului Cluj, Editura Mega-Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 334 p. (co-autor împreună cu Mirel Ionescu)

 

b. Capitole în cărţi

1. "Un cititor din secolul al XVIII-lea și cărţile sale: Alexandru Fiscuti", în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română/Centrul de Studii transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 577-590.

2. "L'Unione con la Chiesa Romana nell'immagine. Il sinodo degli Santi Padri ossia la Chiesa dell'Oriente e quella dell'Occidente immaginate come albero fruttifero, Blaj (1765-1766), în Ioan Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana-Victoria Sima (coord.), Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, Accademia Romena/Centro di Studi Transilvani, Cluj-Napoca, 2015, p. 243-258.

3. "Grigore Maior. Schiţă de portret", în Viorel Ciubotă, Vasile Rus (coord.), Episcopul Grigore Maior. La 300 de ani de la naștere, Editura Muzeului Sătmărean, 2015, p. 34-39.

4. "Cășeiu- un protopopiat în anii conflictului confesional", în Daniela Deteșan, Mirela Popa Andrei, Madly Lorand (ed.), Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, Ed. Mega, Cluj-Napoca, pp. 229-246.

5. "Renașterea unei biserici. Formarea identităţii confesionale ortodoxe în secolul al XVIII-lea", în Doru Radosav, Radu Mârza (ed.), Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală și modernă, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 134-145.

6. "The Basilian Monk and the Identity of the Uniate Church in Eighteenth Century Transylvania", in Maria Crăciun, Elaine Fulton (eds.), Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450- 1800, Ashgate, 2010, pp. 245- 272. 

7. "Tipografia de la Blaj şi comunicarea religioasă în societatea transilvăneană a secolului al XVIII-lea" (co-autor cu Maria Crăciun), in Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, pp. 116-151. 

8. "Episcopia unită din Transilvania (1697-1782)", în Nicolae Bocșan, Dieter Brandes, Olga Lukács (ed.), Evoluţia instituţiilor episcopale în bisericile din Transilvania, Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 165-192.

9. "Biserica greco-catolică din Transilvania în anii reformismului", în În spiritul Europei moderne. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian şi iosefin (1740-1799), Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 77-130. 

10. "Mănăstirile româneşti din Ţara Făgăraşului în secolul al XVIII-lea", în Susana Andea, Ioan Aurel Pop (ed.), Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, pp. 409-426. 

11. "Confesiune şi nobilitate în Transilvania secolului al XVIII-lea. Nobili uniţi", în  Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 367-376.

12. „"Adevăraţii uniţi" sau preoţii români din Transilvania secolului al XVIII-lea între unire şi ortodoxie", în Tentaţia istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor, Presa Universitară Clujeană, 2003, pp. 563-590.

 

c.  Articole/studii in extenso publicate în reviste din fluxul știinţific internaţional principal

1. „Confessional Coexistence and Conflict in Eighteenth-Century Transylvania. Case Study: the Movement Led by the Monk Sofronie in Dăbâca County", in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 58. No. 1, 2013, pp. 94-123.

2. "Historiographical Discourses. The Uniate Church from 18th Century Transylvania in the Historical Writings after 1989", Brukenthalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei, no. 2, Sibiu, 2012, pp. 213-225

3. "Clerul parohial unit în anii mişcării sofroniene. Probleme identitare", Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 15/II, Cluj-Napoca, 2011, pp. 131-142.

4. "Antagonism şi toleranţă confesională în comunităţile româneşti transilvănene în timpul mişcării lui Sofronie", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2010, pp. 171- 180.

5. "Apărător al credinţei strămoşeşti" sau „agitator sârb"? Visarion Sarai în istoriografie", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 11/II, 2007, pp. 118-134.

6. „Condiţia materială a preoţimii unite din comitatul Cluj la mijlocul secolului al XVIII-lea", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Theologia Catholica, L, 2005, pp. 103- 124.

7. „Acţiune ortodoxă-acţiune catolică. Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara, Haţeg, Zarand şi Alba", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia, vol. 50, nr. 2, 2005, pp. 1-36.

8. "Ultimul act al unirii românilor din Transilvania cu Biserica Romei. Spre un nou concept de unire", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 9/II, Alba-Iulia, 2005, pp. 47-55.

9. "The Transylvanian Greek-Catholic Church in the Eighteenth Century. Towards Catholic Reformation. The Marriage Question", in Colloquia. Journal of Central European Studies, vol. X-XI, Cluj-Napoca, no. 1-2, 2003-2004, pp. 120-142.

10. „Puterea exemplului. Preotul unit şi enoriaşii săi din dieceza de Făgăraş în secolul al XVIII-lea", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 6/II, 2002, pp. 167-182.

 

e. Publicaţii in extenso apărute în volume ale conferinţelor internaţionale de specialitate

1. "De acasă în lumea largă. Călătorii ale elitei clericale unite transilvănene în secolul al XVIII-lea", în Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutcieff (coord.), Călători și călătorii. A privi, a descoperi, vol. I. Editura universităţii din București, 2016, p. 229-246.

2. "Cărţi și cititori în Transilvania secolului al XVIII-lea. Biblioteca lui Ștefan Salcivai", în Cristina Bogdan, Alexandru Ofrim (coord.), Pentru o istorie culturală a cărţii și a practicilor de lectură, Editura Universităţii din București, 2015, p. 207-223 (volumul colocviului internaţional Cartea-obiect. Istorie culturală, strategii de marketing și tehnologii multimediale, București, 7-8 noiembrie 2014, organizat de Departamentul de Știinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea București)

3. "Uniţi și neuniţi într-un timp al conflictului confesional. Mișcarea lui Sofronie în comitatul Dăbâca (1759-1761)", în Mihai Spăriosu, Vasile Boari (ed.), Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice 1650-1950, Ed. Institutul European, Iași, 2014, pp. 345-360 (volum care reunește lucrările workshopului internaţional cu tema "Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice (II)"  din 28-30 septembrie, 2012, Cluj-Napoca).

4. „Books and Confessional Identity: the Library of the Uniate Bishop Ioan Giurgiu Pataki", în Daniel Dumitran, Valer Moga (eds.), Economy and Society in Central and Eastern Europe, LIT Verlag, 2013, pp. 159-170. (volum al colocviului internaţional ţinut la Alba Iulia, 25-27 aprilie 2013).

5.  „Iezuiţii despre uniţi şi despre sine. Construcţia unui discurs identitar în literatura iezuită din Transilvania secolului al XVIII-lea", în Joachim Bahlcke, Konrad Gündisch (eds.), Toleranţă, Coexistenţă, Antagonism. Percepţii ale diversităţii religioase în Transilvania între Reformă şi Iluminism, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, pp. 272-284. (volum al conferinţei internaţionale organizate de Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V.., Heidelberg; Historisches Institut der Universität Stuttgart; Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, pe tema Toleranz-Coexistenz-Antagonismus. Wahrnehmungen religiöser Vielfahlt in Siebenbürgen zwischen Reformation und Auklärung,18-20 septembrie 2008, Stuttgart).

6. „Discurs istoric şi propagandă politică. Unirea românilor cu Biserica Romei în publicistica din anii 1948-1950", în Nicolae Gudea, Dan Ruscu (eds.) Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desfiinţare. Calvarul (1945-1948), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp. 385-398. (volum al sesiunii de comunicări știinţifice dedicate împlinirii a 60 de ani de la desfiinţarea Bisericii unite, Cluj-Napoca, 28-29 noiembrie 2008). 

7. "Un episod din viaţa lui Grigorie Maior. Penitenţa la Muncaci", în Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (eds.), Identităţi confesionale în Europa central-orientală (secolele XVII-XXI) (Confessional Identities in Central-Oriental Europe in the 17th-21th Centuries), Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 137-162. (volum al simpozionului internaţional-Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XXI organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Istorie ecleziastică, 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca).

 

f.        Alte lucrări și contribuţii știinţifice

1."Între privat și public. Între gustul personal și reprezentarea în spaţiul public. Din moștenirea episcopului Ioan Giurgiu Pataki", în Iulian Boldea (ed.), Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section: History, Târgu Mureș, Ed. Arhipelag XXI, 2014,  pp. 63-72.

2. "Între normă şi tradiţie. Reformarea clerului local din dieceza greco-catolică de Făgăraş în secolul al XVIII-lea" [„Between Norm and Tradition. The Reformation of Local Clergy of the Greek Catholic Diocese of Făgăraş in 18th Century"], in Iulian Boldea (coord.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section History, Târgu Mureş, Ed. Arhipelag XXI, 2013, pp. 36-45.

3. "Strategii de întărire a unirii în dieceza de Făgăraș în secolul al XVIII-lea. Problema hirotonirilor în afara diecezei", în Ioan Chindriș, Ciprian Ghișa (ed.), 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător naţional Inochentie Micu Klein 1768-2008, Ed. "Episcop Vasile Aftenie", Oradea, 2009, pp. 403-409.

4. „Sate şi dascăli în dieceza unită de Făgăraş în secolul al XVIII-lea", în vol. Şcolile greco-catolice ale Blajului. 250 de ani de credinţă şi cultură, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2004, pp. 191-206.

5. "Drumul spre hirotonire şi sinuozităţile sale: două exemple de la mijlocul secolului al XVIII-lea", în Coordonatele preoţiei greco-catolice. Istorie şi actualitate, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2002, pp. 159-168.

  •