CV
Conf. dr. Greta Monica MIRON

Lect. dr. Greta Monica MIRON

 

Nume: Lector dr. Greta-Monica Miron

Anul naşterii: 1964

contact: gretamiron2003@yahoo.com

 

                        Burse de studii

 • 1993 (martie- iunie): bursă Tempus de documentare la INALCO Paris pe tema Reformă catolică şi Contrareformă în Europa occidentală
 • 1995 (februarie): Hull (Marea Britanie)- metodologia seminarizării
 • 1996 (iunie, septembrie): Budapesta, documentare în Arhivele Naţionale, secţiile de manuscrise ale Bibliotecii Szecheny şi Bibliotecii Universitare în cadrul programului de colaborare dintre istoricii români şi maghiari finanţat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă
 • 1998 (mai-iunie): Roma, documentare în Arhivele Secrete Vaticane şi Arhiva Congregaţiei de Propaganda Fide în cadrul unui program de cercetare finanţat de Banca Mondială
 • 1999 (februarie-iulie): Tübingen, bursă de documentare KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst) în vederea finalizării doctoratului
 • 2001 (iulie): titlul de doctor cu teza Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei. Evoluţia instituţională, politică şi culturală 1697-1783.
 • 2002, 2004, 2006, 2007: Universitatea din Pisa, colaborare în cadrul programului HESP (câte 2 săptămâni în fiecare an)
 • 2003-2007: Arhivele Naţionale din Budapesta, Universitatea Central-Europeană Budapesta, documentare în cadrul programului HESP (câte două săptămâni în fiecare an)
 • 2003 (mai): Universitatea din Birmingham, schimb de experienţă în cadrul parteneriatului HESP
 • 2006 (iulie): Viena, documentare în cadrul grantului Comunităţi locale-identităţi confesionale. Lumea satului transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului al XVIII-lea)

 

Participare în proiecte de cercetare şi didactice, internaţionale şi naţionale

 • Cultural Diversity and Contemporary Society: How to Teach History of East Central Europe, 2005-2008, proiect în cadrul programului Higher Education Support Project (HESP) finanţat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă. Instituţii partenere: Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, Hungary Dipartimento di Storia, Universita degli Studi di Pisa, Italia School of Historical Studies, University of Birmingham, United Kingdom

 

 • Kirchliche Union von Siebenbürgen, proiect internaţional de cercetare finanţat de Stiftung Pro Oriente, Viena, 2001-2008

 

 • Healing of Memories. Bridge between Churches, Cultures and Religions, proiect de cercetare susţinut de Community of Protestant Churches in Europe (CPCE), Leuenberg Church Fellowship, Conference of European Churches, 2007-2008

 

 • Comunităţi locale-identităţi confesionale. Lumea satului transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului al XVIII-lea), 2004-2006, grant CNCSIS

 

 • The Shaping of Confessional Identity in East Central Europe 14th to 18th Centuries, 2001-2004, proiect finanţat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă în cadrul programului HESP

 

 • Oraşul din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş ca spaţiu al alterităţii confesionale (secolele XVI-XIX), 2002-2005, grant CNCSIS

 

Cursuri şi seminarii:

Istoria istoriografiei universale, Istoria istoriografiei româneşti, curs special (Catolicismul posttridentin în Europa central-răsăriteană), curs masterat (Propagandă politică şi identităţi culturale în istoriografia central-europeană (sec. XVIII-XX), Istoriografia istoriei orale, Istorie şi memorie 

 

Domenii de cercetare: Reformă catolică şi Reconquistă în spaţiul Europei centrale; Biserica unită din Transilvania în secolul al XVIII-lea- evoluţie instituţională, definire identitară   

 

Participări la sesiuni, comunicări, conferinţe

 • 7-12 mai 2007, Viena- Întâlnire de lucru organizată de Fundaţia „Pro Oriente" în cadrul programului dedicat Unirii religioase a românilor din Transilvania. Comunicare cu titlul „Apărător al credinţei strămoşeşti" sau "agitator sârb"? Visarion Sarai în istoriografie"

 

 • 28-29 septembrie 2007, Cluj-Napoca- Întâlnirea istoricilor români şi ucrainieni „Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate". Comunicare cu titlul „Călugărul basilian din dieceza unită de Făgăraş. Schiţă de profil"

 

 • 25-26 octombrie 2007, Alba-Iulia- Conferinţa naţională Pietre pentru zidirea românităţii moderne : Vechile tipărituri de la Blaj (1747-1830). Comunicare cu titlul „Imagine şi propagandă religioasă: „Icoana Sfintei uniri" de la Blaj. 1766" (în colaborare cu conf. univ. dr. Maria Crăciun)

 

 • 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca- Simpozion internaţional- Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XXI . Comunicare cu titlul „Un fragment din biografia lui Grigorie Maior. Penitenţa la Muncaci"

 

 • iulie 2005, Alba-Iulia- Întâlnire de lucru organizată de Fundaţia „Pro Oriente" în cadrul programului dedicat Unirii religioase a românilor din Transilvania. Comunicare cu titlul „Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara, Haţeg, Zarand şi Alba"

 

 • 8-10 septembrie 2005, Cluj-Napoca- Conferinţa internaţională The Recatholicization of multiconfessional communities in Europe, 1550-1700. Towards a comparative Perspective

 

 •