CV
Prof. dr. Greta Monica MIRON

Lect. dr. Greta Monica MIRON

Conf. univ. dr. habil. Miron Greta Monica

 

E-mail mirongreta@yahoo.com

 

Experiența profesională

  • 2008-azi conferenţiar, Departamentul de istorie medievală, premodernă și istoria artei,

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

  • 1999-2008 lector, Catedra de Istorie medie şi istoriografie, Facultatea de Istorie și Filosofie,

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

  • 1992-1999 asistent, Catedra de Istorie medie şi istoriografie, Facultatea de Istorie și

Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai

  • 1991-1992 preparator, Catedra de Istorie medie şi istoriografie, Facultatea de

Istorie și Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai

  • 1987-1990 profesoară la Liceul "Petru Maior", Gherla

 

Activități și responsabilități principale

 

Cursul general de istoria istoriografiei universale şi seminarele aferente (anul I, nivel licenţă, semestrul I)

Cursul general de istoriografia istoriei artei (anul III, nivel licenţă, semestrul al II-lea)

Cursul Propagandă politică şi identităţi culturale (anul II, nivel master)

Cursul și seminarul Civilizația lemnului (anul II, nivel master)

Seminarul de istoria istoriografiei româneşti (anul I, nivel licenţă, semestrul al II-lea)

 

Educație și formare

  • 2015 Abilitare- Teza cu titlul Biserica unită și societatea românească din Transilvania secolului al XVIII-lea. Reformă. Identitate. Modernitate
  • 1992-2001 doctorat cu tema Înfiinţarea şi evoluţia Bisericii greco-catolice din Transilvania în secolul al XVIII-lea
  • 1983-1987 Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  • 1978-1982 Liceul "Ady Şincai" Cluj-Napoca

 

Limbi străine cunoscute

franceză, engleză și germană, înțelegere/vorbire/scriere -nivel mediu

italiană, înțelegere-nivel mediu

 

Domenii de interes

Reforma catolică în Europa central-răsăriteană, istoria Bisericii unite din Transilvania în secolul al XVIII-lea, istoriografie universală și românească, istoriografia istoriei artei, istoria cărții și a lecturii (secolul al XVIII-lea)

 

Burse de cercetare/documentare

- 2016  (iunie) Budapesta- bursă de cercetare oferită de Academia Maghiară de Științe pe proiectul Biserica greco-catolică din Transilvania secolului al XVIII-lea. Coexistență, conflict și acomodare confesională

- 2016 (iulie-august) Tübingen- Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, bursă de documentare pe proiectul Koexistenz und Konflikt. Konfessionen in Siebenbürgen und im Banat im 18. Jahrhundert

- 2012 (iunie-august): Tübingen- Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, bursă de documentare pe proiectul Konfessionele Diversität und die religiöse Identität im Siebenbürgen des 18. Jahrhunderts. Eine Fallstudie- Dăbâca Komitat oferită de Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD)

- 2008 (septembrie): Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta, documentare în cadrul grantului Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic, grant CNCSIS (director Remus Câmpean)

- 2006 (iulie): Ӧsterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-und Staatsarchiv, Wien, documentare în cadrul grantului Comunităţi locale-identităţi confesionale. Lumea satului transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului al XVIII-lea) (director de grant Ovidiu Ghitta)

- 1999 (februarie-iulie): Tübingen, IDGL, bursă KAAD pentru studii doctorale

 

Membră  a

- Institutului de Studii Central-Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

- Institutului de Istorie ecleziastică "Nicolae Bocșan", Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

- Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa

 

Membră în următoarele proiecte de cercetare

 

- Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic, grant CNCSIS (director Remus Câmpean), 2008.

- Kirchliche Union von Siebenbürgen, proiect internaţional de cercetare finanţat de Stiftung Pro Oriente, Viena, 2001-2008.

- Comunităţi locale-identităţi confesionale. Lumea satului transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului al XVIII-lea), 2004-2006, grant CNCSIS (director Ovidiu Ghitta)

  •