Lista de publicaţii
Prof. dr. Gelu A. FLOREA

 

a.      Titlurile cele mai relevante pentru realizările profesionale obținute după doctorat.

 

1.      Ceramica pictată. Artă, meșteșug și societate în Dacia preromană (sec. I a. Chr. - sec. I p. Chr.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, 292 p.+94 il. ISBN 973-9354-27-0

2.      Les Géto-Daces. Iconographie et imaginaire, Centre d'Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2000, 231 p. + 96 il., ISBN 973-577-243-4 (în colab. cu V. Sîrbu)

3.      Dava et oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer, Académie Roumaine, Centre d'Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2011, 189 p., 39 il.+18 fotografii color, ISBN 978-973-7784-54-4

4.      "The Public Image of the Dacian Aristocracy", Studia UBB, Historia, Special Issue Focusing on the Iron Age Élites, vol 51, 1, 2006, (ed. Gelu A. Florea), p.1-11.

5.      "Oppidum, Dava - câteva considerații terminologice", în vol. Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, (C. Gaiu et alii eds.), Bistrița - Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006, p.245-250

6.      "O religie sau religii dacice?", în vol. Dacia Felix. Studia Michaeli Barbulescu oblata, (ed. S. Nemeti et alii), Cluj-Napoca, 2007, p.99-105

7.      „Sarmizegetusa Regia. Un certain modèle urbain", in vol. Iron Age Communities in the Carpathian Basin, (Berecki, S. ed), Cluj-Napoca, ed. Mega, 2010, p.389-394

8.      "L'Archéologie d'une religion "anonyme", in vol. Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, (M. Tauffered.), Freiburg, RombachVerlag, 2013, p.123-135

9.      "Sarmizegetusa Regia - The Identity of a Royal Site?", in (C. Popa, S. Stoddart eds.), Fingerprinting the Iron Age. Approaches to Identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe int the Debate, Oxbow Books, Oxford&Philadelphia, 2014, p. 63-75.

10.  Matrița de bronz de la Sarmizegetusa Regia (volum coordonat, coautor), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, 168 p.

b.     Teza de doctorat:

„Interferențe de civilizație în Dacia preromană. Ceramica dacică pictată", susținută la UBB Cluj-Napoca, 1996, publicată la Presa Universitară Clujeană, 1998 (v. punctul a/1)

c.       -

d.      Cărți și capitole în cărți (inclusiv studii publicate în volume colective, în afară de cele de la p.1)

1.      Imagine şiImaginar în lumea getodacilor, Ed. Istros, Brăila, 1997; (încolab. cu V. Sîrbu); 138 p. + 85 il.;

2.      Dacia: History and Art., Valladolid, Ed. Unoveinte, 2010, 205 p.(in colab. cu ValeriuSîrbu) - edițiiîn lb. franceză, englezășispaniolă

3.      Tehnica de confecţionare a ceramicii dacice pictate şi centre de producţie, învol.col. Studii de Istorie a Transilvaniei - specific regional şi deschidere europeană, (S. Mitu et alii eds.) Cluj-Napoca, 1994, p.38-41.

4.      O schiţă pentru reconstituirea imaginarului la daci. Elemente ale bestiarului real şi fantastic,învol.col. Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, (S. Mitu et alii eds.), Oradea-Cluj, 1996, p.56-71

5.      Ceramica pictată, in monografie de sit: I. Andriţoiu, A. Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică. Monografie arheologică, Bucureşti, 1997, p. 91-97;

6.      Interferences artistiques daco-celtiques dans l'espace intracarpatique, in vol. col.Les Celtes et les Thraco-Daces de l'Est du bassin des Carpathes, Bistriţa, 2000, p.201-214 (încolab.cu V. Sîrbu)

7.      Noi fragmente ceramice cu semne grafice de la Sarmizegetusa Regia, în vol. col. Studii de IstorieAntica. Omagiu Profesorului Ioan Glodariu, (V. Crișan et alii eds), Cluj-Napoca, 2001, p.179-187;

8.      Dragonul dacic, învol.col. Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea Dicata, (C. Cosma et alii eds.), Zalau, 2001, p.195-201;

9.      Dacians and Wine, în vol.col. OrbisAntiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, (C. Găzdac etalii eds), Cluj-Napoca, 2004, pp.517-522.

10.  Centru şi periferie în lumea dacică. Reflecţii asupra unor direcţii de cercetare, în vol. col. Centru şi periferie.Complexul muzeal Bistriţa Năsăud, (C.Gaiu et alii eds.),Cluj-Napoca, 2004, p.31-34;

11.  Comert si societate la începuturile celei de-adoua epoci a fierului din Dacia, în vol. col. Comerț si civilizație. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate, (C. Cosma, A. Rustoiu eds.), Cluj-Napoca, 2005, p.45-51;

12.  Un fragment de tencuială pictată de la Grădiştea Muncelului, în vol. col. Studia in honorem Dr. Florea Costea, (R. Stefanescu et alii eds.), Brasov, 2007, p.214-219, (încolab. cu D. Boros, V. Duca);

13.  The Dacian Fortification from Beclean (District of Bistrita-Nasaud). Stratigraphy, Complexes and Chronology, in vol. col. Dacian Studies. Contributions for La Tene Period Researches, Cluj-Napoca, 2008, p.101-117 (in colab.cu L. Suciu, L. Vaida)

14.  Celtic Culture. A Historical Encyclopedia, vol. II (Celto-F), (John T. Koch ed.), ABC Clio, Sta. Barbara- California, Denver- Colorado, Oxford- England, 2006,  s.v. Dacians and Celts, (p.549-550).

e.      Articole in extenso publicate în reviste din fluxul științific internațional

1.      The Image of the Horseman in the Thracian Art (5thcenturyB.C. - 1stcenturyA.D.), Starini, Journal of Balkan Archaeology, Sofia, 1, 2000, p.23-43 (in colab. cu V. Sirbu)

 

f.        Publicațiiin extenso apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate

1.       Les dieux tués. La destruction du chef-lieu du Royaume Dace", in vol. Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung, Colloquium Cluj-Napoca, (28 September - 1 Oktober 2006), Cluj-Napoca, 2008, (I. Piso ed.), p.281-295 (în colab. cu Paul Pupeza).

2.       Sarmizegetusa Regia. Un certain modèle urbain, în vol. Iron Age Communities in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureș, 9-11 October 2009, (Berecki S. ed.), Cluj-Napoca, 2010, p.389-394

3.       Geto-Dacian Pottery Vessels (2nd Century BC-1st Century AD): Imitation and Originality, in (E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J.Bodzek, D. Braund eds.), PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. Proceedings of the International Conference, 21st-26th April 2008, (BAR International Series 2240), Archaeopress, Oxford, 2011, pp. 311-318 (in colab. cu V. Sîrbu).

4.       L'Archéologie d'une religion "anonyme", in vol. Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, (M. Tauffered.), Freiburg, RombachVerlag, 2013, p.123-135 - Convegno internazionale La religiosità dei Daci, Trento, 6-8 giugno 2013

5.       Quel type de festin en Dacie à la fin de l'âge du Fer ?Ustensiles à servir les viandes., în Banquets of Gods, Banquets of Men. Conviviality in the Ancient World, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia. Special Issue, vol.59, 1, iunie 2014, p.106-114 (Lucrările Colocviului Internațional al Departamentului de Istorie Antică și Arheologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

6.         "Sarmizegetusa Regia. The Identity of a Royal Site?", in (C. Popa, S. Stoddard eds.),     Fingerprinting the Iron Age. Approaches to identity in the European Iron Age: Integrating South-Eastern Europe into the debate, Oxbow Books, 2014, (Proceedings of the Cambridge University - Magdalene College and MacDonald Institute for Archaeological Research, 23-25 Sept. 2011)

7.       "Excavations in SarmizegetusaRegia: Recent Results and Perspectives", in (F. Mitthof, G. Schörner eds.), Columna Traiani Traianssäule - Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern. Beiträge der Tagung in Wien anlässlich des 1900 Jahrestages der Einweihung, 9 -12 Mai 2013, Wien 2017, p.363-364 + il.

 

g.      Articole/studii de specialitate apărute în reviste interne

g.1. Periodice indexate în baze de date internaționale (EBSCO, CEEOL, ERIH)

1. "The Public Image of the Dacian Aristocracy", Studia UBB, Historia, Special Issue Focusing on the Iron Age Élites, vol 51, 1, 2006, (ed. Gelu A. Florea), p.1-11. (v. mai sus p.a/4)

2. Quel type de festin en Dacie à la fin de l'âge du Fer ? Ustensiles à servir les viandes., în Banquets of Gods, Banquets of Men. Conviviality in the Ancient World, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia. Special Issue, vol.59, 1, iunie 2014, p.106-114 (Lucrările Colocviului Internațional al Departamentului de Istorie Antică și Arheologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) (v. mai sus, p.f/5)

3. Despre temple, hambare și arheologia ritualului, Analele Banatului S.N., XXIV, 2016, p.221-231.

g.2. Articole/studii de specialitate apărute în reviste interne cotate CNATCU/B.

1. Ceramica dacică pictată de pe Terasa Depozitului de vase de la Grădiştea Muncelului, Ephemeris Napocensis, I, 1991, p.42-52 (încolab.cuPalko Attila);

2. Aspecte ale metalurgiei bronzului în aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Ephemeris Napocensis, II, 1992, p.39-54;

3. Materiale ceramice descoperite pe Terasaa VIII-a de la GrădişteaMuncelului (I), Ephemeris Napocensis, III, 1993, p.95-110;

4. Materiale ceramice descoperite pe Terasaa VIII-a de la Grădiştea Muncelului (II),Ephemeris Napocensis, IV, 1994, p.49-60;

5. Observaţii asupra "scutului" de la Piatra Roşie, Ephemeris Napocensis, V, 1995, (încolab.cu L. Suciu), p.47-63;

6. Ornamentica ceramicii pictate din Munţi iOrăştiei, în "Lucrările Colocviului Naţional "Ornamentica ceramicii La Tene din spaţiul getic", Iaşi nov. 1994, Arheologia Moldovei,  XVIII, , 1995, Iaşi, p.79-83;

7.Ceramica pictată dacică de la Sighişoara-Wietenberg, Ephemeris Napocensis, VII, 1997, p.31-55, (încolab. cu A. Rustoiu)

8. "Vase cu inscripții (graffiti) de la Sarmizegetusa Regia", Acta Musei Porolissensis, XXIII, I, 2000, p.271-287.

g.3. Articole/studii publicate în periodice interne indexate CNADTCU/C:

1.Două piese de import în zona aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, Apulum. Acta        Musei Apulensis, XXVII-XXX, 1990-1993, p.173-180;

2. Săpături arheologice la Gligoreşti, jud. Cluj - 1990, Apulum. Acta MuseiApulensis, XXXI, 1994, p.9-38 (încolab. cu Fl. Gogâltan);

3. Cavalerul în arta thraco-dacică (sec. V a. Chr. - I p. Chr.), Banatica, 15, I, 2000, p. 105-134 (încolab.cu V. Sirbu);

g.4. Articole/studii publicate în periodice interne:

1. Descoperirile de epocă dacică din judeţul Cluj, Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, 1985-1986, p.755-766;

2. Consideraţii asupra unor aspecte ale locuirii dacice în Munţii Orăştiei", Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, 1986-1987, p.81-92;

3. Ceramica dacică pictată cu motive vegetale şi zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, 1987-1988, p.1095-1117;

4. Ceramica dacică pictată din Munţii Orăştiei, aflat la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Symposia Thracologica, 7, 1989, Tulcea, p.315-316;

5. Piese ale unui atelier de reparat vase de bronz de la Costeşti aflate în depozitul Muzeului de Istorie al Transilvaniei, Symposia Thracologica, 8, 1990, Carei, p.187;

6. La poterie peinte dacique dans le contèxte de la poterie peinte de l`époque La Tène tardive, Symposia Thracologica, 9, 1992, Bucureşti, p.145;

7. Archaeological Observations Concerning the Roman Conquest of the Area of the Dacian Kingdom`s Capital, Acta Musei Napocensis, 26-30, I/1, 1989-1993, p.33-37 ("Lucrările Colocviului Naţional Dacia în vremea lui Traian", Cluj, mai 1992);

8. Fortificatiile dacice din nord-estul Transilvaniei (un stadiu al cercetarilor), p.221-230,  Istros X, 2000 (încolab. cu L. Suciu, L. Vaida)

9. Propuneri pentru un dictionar de termeni utilizati in arheologia celei de-a doua epoci a fierului, in Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII/1, (1997-1998), 2001, p.205-226, (colectiv)

10. Imagini protoistorice, dans Revista de studii istorico-religioase (Revue d'etudes historiques et religieuses), Université „Babes-Bolyai", Cluj, ed. electronique, nr.1, 2004 (www.lett.ubbcluj.ro/~orma).(publicată şi pe hârtie)

 

11. "Un nouveau de la fin du 2eme âge du Fer, decouvert a Piatra Rosie", in Acta Musei Napocensis, 41-42, I, 2004-2005, p.47-54.(in colab, cu I.V. Ferencz)

 

12. „Fortificaţia dacică de la Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) -stratigrafie, complexe şi cronologie" în Arhiva Someşană, VI, 2007, p.19-37 (in colab.cu L.Suciu, L. Vaida)

 

13. "The Dacian fortress from Costesti-Blidaru - recent archaeological research. The Towers from La Vami, Poiana lui Mihu, Platoul Faeragului", Journal of Ancient History and Archaeology, 1, 1, 2014 (www.jaha.org.ro)  (in colab.) (indexatCrossRef)

 

g.5. Alte lucrări : cursuri, caiete de seminar, cataloagede expoziții interne/internaționale

 

1.      I Daci, Firenze-Trieste, 1997, art. L'Insediamento civile, La Ceramica di pinta, (catalog de expoziție internațională coord. Gr. Popescu-Arbore)

 

2.      Comunicarea în preistorie, De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării și mai mult, Alba Iulia, 2010, p.284-289 (catalog de expoziție coord. L. Chrzanowski)

3.      Sarmizegetusa Regia, jud. Hunedoara, Aurul și argintul antic al României, Muzeul Național de Istorie a României, 2013, p.403-404 (catalogde expoziție, coord. R. Oanță-Marghitu)

 

4.      Introducere in Istoria antica a Romaniei (de la începuturi pana la cucerirea romana). Caiet de seminar, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 158 p.; (încolab. cu L. Suciu).

5.      Cursuri multiplicate pentru programul de învățământ la distanță, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca : Preistorie generală, Introducere în istoria antică a României.

6.      Incursiuni dacice în spațiul virtual. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei. Catalog de expoziție publicat în cadrul proiectului "Când viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO" (PA 16/RO12-LP10/18.02.2015 - Granturi SEE) - volum coordonat în colaborare

 

 

g.6. Rezumate ale comunicărilor la conferințe internaționale :

1. Originalite et influences dans l'art des Daces: l'exemple de la poterie peinte (I-er siecle av.J.C. - I-er siecle ap. J.C.),în vol. 1: Abstracts. The sections of the XIIIth Congress of  Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli (Italia), 8-14 sept. 1996, p.386

2. L'Art des Daces a l'epoque du Royaume, în vol. Thrace and the Aegean,VIIIth Int. Congressof  Thracology, Sofia-Yambol, 25-29 Sept.2000; p.74

 

g.7. Conferințe individuale peste hotare, participări la conferințe și colocvii internaționale:

Le costume d'apparat chez les Geto-Daces, 2 mai 2002, Ecole Normale Superieure, Seminaire d'Archéologie protohistorique, Paris.

 

Les Celtes et les Thraco-Daces a  l'Est du bassin des Carpathes, (4 conférences), mai 2003, Ecole Pratique des Hautes Etudes a la Sorbonne,  IV-eme Section, Paris.

 

Dacian clay vessels (2nd c. BC - 1st c. AD): imitation and originality, în cadrul conferinței internaționale Pontika 2008, Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, International Colloquium at the Institute of Archaeology, Jagellonian University (Krakow, Poland), 21-26 April, 2008 (în colab. cu V. Sîrbu).

 

Sarmizegetusa Regia,  the Central Place of the Dacian Kingdom, mai 2010, Magdalene College - McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK.

Sarmizegetusa Regia, mai 2011, Conferinta internationala „Dacia and Dacianism", Universitatea din Viena.

Sarmizegetusa Regia.The Identity of a Royal Site, sept.2011, Magdalene College, University of Cambridge, UK, în cadrul conferinței internaționale "Fingerprinting the Iron Age".

Archaeological research in Sarmizegetusa Regia:  State of the Art and perspectives., mai 2013, Universitatea din Viena, în cadrul Conferinței Internaționale "Columna Traiani. A Victory Monument and War Report in Pictures. International Conference Marking the 1900 Anniversary

L'Archeologie d'une religion « anonyme », Trento, iunie 2013, Convegno internazionale "La religiosita dei Daci", L'Associazione Italiana di Cultura Classica (Delegazione di Trento)

The Bronze Matrix from Sarmizegetusa Regia, în seria Eranos Vindobonensis, Universitatea din Viena, martie 2015 (încolab. cu R. Mateescu)

Sarmizegetusa Regia - Chef-lieu du Royaume des Daces, Universitatea Lyon 2 Lumière, martie 2016

Sarmizegetusa Regia - les métamorphoses d'un lieu de mémoire, Asociația La Maison Roumaine, Paris, ianuarie 2017

 

g.8.: Campanii arheologice finalizate cu rapoarte susținute public la sesiunile anuale de rapoarte arheologice, organizate de Ministerul Culturii și muzeele județene, publicate în anuarul Cronica cercetărilor arheologice din România și pe site-ul web cronica.cimec.ro : (sunt listate selectiv doar cele apărute începând cu anul 1998):

1. Rezumatele rapoartelor campaniilor de cercetări arheologice 1992-1993, 1995

Gelu Florea, I. Glodariu, G. Gheorghiu, Cucuiș, com. Beriu, jud. Hunedoara, punctul Dealul Golu, baza de date electronică a Cronicii cercetărilor arheologice din România: www.cronica.cimec.ro,  Index n-le 729, 252, 413 (corespunzătoare campaniilor), criteriu de selecție: Cucuiș, Dealul Golu

2.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana , Sima Darius, Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997, Călăraşi, 1998

3.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana , Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice, Vaslui, 1999

4.      GeluFlorea, Lucian Vaida, Liliana Suciu, Beclean, dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud, Cronica Cercetărilor arheologice. Campania 1999, Deva, 2000,

5.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana, Grădiştea de Munte, com Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), Cronica cercetărilor arheologice, Deva, 2000,

6.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana , Costeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara, punct: "Cetăţuie",Cronica cercetărilor arheologice, Deva, 2000, P.31-31

7.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana , Gradistea de Munte, com. Orastioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), Cronica cercetărilor arheologice., Suceava,, 2001, P.94-95

8.      Gelu Florea, Lucian Vaida, Liliana Suciu, FloareaVaida Beclean, dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud, Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Suceava 2001,

9.      Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana , Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus jud. Hunedoara, Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice , Buziaş, 2002, P.149-150

10.  GeluFlorea, Lucian Vaida, Liliana Suciu, FloareaVaida Beclean, dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud, Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Buziaş, 2002

11.  Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Crisan Radu, Cioata Daniel, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Mateescu Razvan, Sima Darius, Toma Florica Corina, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus jud. Hunedoara, Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice, Covasna, 2003, P.133-136

12.  Gelu Florea, Lucian Vaida, Liliana Suciu, FloareaVaida Beclean, dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud, Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, Covasna 2003

13.  Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Cioata Daniel, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Mateescu Razvan, Oanta-Marghitu Rodica, Oanta-Marghitu Sorin, Rusu-Pescaru Adriana , Pupeza Paul Luca, Sima Darius, Toma Florica Corina, Trohani George, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus jud. Hunedoara, Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice - campania 2003, Cluj-Napoca, 2004, P.130-131

14.  Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Bodo Cristina, Gheorghiu Gabriela, Iaroslavschi Eugen, Mateescu Razvan, Pupeza Paul Luca, Sima Darius, Toma Florica Corina, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus jud. Hunedoara, Sarmizegetusa Regia, Cronica cercetărilor arheologice - campania 2004, Mangalia, 2005, P.166-167

15.  Glodariu Ioan, Florea Aurel-Gelu, Suciu Liliana-Daniela, Ferencz Vasile Iosif, Luncani, com. Boşorod, jud. Hunedoara - Piatra Roşie, Cronica cercetărilor arheologice - campania 2004, Mangalia, 2005, P.211-213

16.  Gelu Florea, Lucian Vaida, Liliana Suciu, FloareaVaida Beclean, dealul Bileag, jud. Bistriţa Năsăud, Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Mangalia 2005

17.  Glodariu Ioan, Suciu Liliana-Daniela, Florea Aurel-Gelu, Toma Corina Florica, Bodo Cristina, Mateescu Razvan, Pupeza Paul Luca, Sima Darius, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia) ,Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2006, Bucuresti , 2007, pp..169-170

18.  Glodariu Ioan, Suciu Liliana-Daniela, Florea Aurel-Gelu, Bodo Cristina, Iaroslavschi Eugen, Mateescu Razvan, Pupeza Paul Luca, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia), Valachica. Cronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2008, Targoviste, 2009, P.115-116

19.  Florea Gelu, Glodariu Ioan, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2009, Bucuresti, 2010

20.  Florea Gelu, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2010, Bucuresti 2011,

21.  Florea Gelu, A. Pescaru, E. Pescaru, C. Bodo, G. Gheorghiu, P. Pupeza, R. Mateescu, Ocolișu Mic, com. Orăștioara de Sus : Punct La Vămi - Poiana lui Mihu, Cronica cercetărilor arheologice, ed. online : cimec.ro/arheologie/cronica2012/cd./index.htm

22.  Florea Gelu, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2011, Bucuresti 2012ădi

23.  Florea Gelu, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Cătălin Cristescu, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2012, Craiova 2013, pp.63-65.

24.  Florea Gelu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Cătălin Cristescu, Turnurile de pe Platoul Faeragului (Costești-Blidaru),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2013, Muzeul Tării Crișurilor Oradea (2014), nr.10, pp.24-25 + il.

25.  Florea Gelu, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Cătălin Cristescu, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2013, Muzeul Tării Crișurilor Oradea (2014), nr.76, pp.120-122 + il.

26.  Florea Gelu, Suciu Liliana, Eugen Iaroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeza, Razvan Mateescu, Cristina Bodo, Cătălin Cristescu, Gradistea de Munte, com, Orastioara de Sus, jud. Hunedoara. (Sarmizegetusa Regia),rCronica Cercetarilor Arheologice din Romania. Campania 2014, Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, București, nr.71, pp.126-127 + il.

  •