CV
Prof. dr. Gelu A. FLOREA

Nume, prenume: FLOREA, Aurel Gelu

 

Locul şi data naşterii: Cluj-Napoca, 25 august 1965

 

Studii: 1980-1984 Liceul "Ady-Sincai", Cluj-Napoca, Bacalaureat 1984

            1985-1989 Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, (absolvită cu Diplomă de merit, 1989)

 

Locuri de muncă anterioare:

Sept.1989 - aprilie 1990 - profesor la Scoala Generala com.Vama, jud. Satu Mare.

apr. 1990- sept.1990 arheolog la Institutul Român de Tracologie, Bucureşti

1990-1992 preparator univ. la UBB Cluj

1992-1995 asistent univ. la UBB Cluj

1995-1999 lector univ. la UBB Cluj

1999 - 2016 conferenţiar la UBB Cluj

2016 - prezent profesor titular la Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Istorie antică şi Arheologie

 

Management universitar:

2007 - 2011 seful Catedrei de Istorie antica si Arheologie

2012 - 2015  membru al Senatului UBB, al Comisiei de cercetare științifică și competitivitate,

2012 - prezent membru al Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie a UBB

2017 - prezent membru al Consiliului Școlii Doctorale "Istorie, civilizație, cultură"

 

Loc de muncă actual: profesor titular la aceeaşi universitate

 

Doctorat în Istorie (1996) acordat de Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Titlul tezei: "Interferenţe de civilizaţie în Dacia preromană. Ceramica pictată".

 

Abilitat pentru conducere doctorate în domeniul Istorie (2015). Titlul tezei: "Leaving Procrustes behind. Towards a Different Approach in the Romanian Late Iron Age Archaeology".

Conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale Istorie, cultură, civilizație, Institutul de Studii Doctorale al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2016)

 

Expert arheolog atestat de Ministerul Culturii din România, Serviciul Arheologie

Expert pe termen scurt in cadrul programului national DOCIS pivind definirea calificarilor oferite de programul de studii "Arheologie", din invatamantul superior promovat de agentia ACPART (2010-2011)

 

Activităţi didactice:

Cursuri predate de-a lungul timpului la Universitatea "Babeş-Bolyai": Introducere în istoria antică a României (I) - curs și seminarii generale; Protoistorie europeană: arheologie socială și funerară, Itinerarii arheologice - ansambluri, monumente și situri  (nivel licenta), Arta preistorică şi protoistorică, Etnoarheologie, Arheologia ritualului, Religia dacică - surse textuale, arheologice și iconografice, Identități locale/identități regionale - Complexul dacic din Munții Orăștiei (nivel masterat)

 

Diplomă de excelenţă didactică, acordată de Rectoratul Universităţii "Babeş-"Bolyai" în decembrie 2006

Diploma "Profesorul anului" (2010) acordată de Rectoratul Universităţii "Babeş-"Bolyai"

Îndrumare de lucrări de licenţă şi disertaţii de masterat, participări la comisii de susţinere a tezelor de doctorat, îndrumarea practicii de specialitate a studenţilor, coordonare teze de doctorat (din 2016)

Premiul Cercetării ştiinţifice acordat de Rectoratul UBB, decembrie 2011

 

Activitate ştiinţifică:

Din 1990 - cercetări arheologice sistematice pe situri din a doua epocă a fierului: Sarmizegetusa Regia, Piatra Roşie, jud. Hunedoara,  Beclean, jud. Bisriţa Năsăud, etc.

Secretar ştiinţific al Institutului de Preistorie şi Protoistorie al UBB Cluj-Napoca

Doua  cărţi de autor, altele in colaborare şi numeroase articole publicate în ţară si strainatate in periodice de specialitate si volume colective, participări la congrese şi conferinţe în ţară şi străinătate, conferințe personale susținute la Universitățile din Paris, Cambridge, Viena, Lyon (v. lista de lucrari)

Din febr.2009 - numit de către Comisia Națională de Arheologie (Ministerul Culturii) responsabilul ştiinţific al şantierului arheologic „Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei".

2009 - 2015 numit membru al Comisiei Nationale de Arheologie, de pe langa Ministerul Culturii

2012 - responsabil ştiinţific al Programului Multianual de Cercetări arheologice în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, finanţat de Ministerul Culturii

2013 - Președinte al Consiliului Științific al Administrației Monumentului Istoric Sarmizegetusa Regia, de pe lângă Consiliul Județean Hunedoara

 

Stagii de cercetare în străinătate:

Oct. /nov. 1994 - bursă de cercetare la Universitatea din Rouen (Franţa)

Iunie 1996 - participant la Air Archaeology Training Project, de la Siofok (Ungaria) organizat de Aerial Archaeology Research Group (Marea Britanie) şi Universitatea  "Janus Pannonius" din Pecs (Ungaria)

Oct. 1998 - bursă de cercetare acordată de École Française d'Athènes

Aprilie/iunie 2002, Paris.  Bursă de cercetare acordată de Fundaţia Andrew G. Mellon (SUA) şi Maison des Sciences de l'Homme (Franţa)

Sept.-oct. 2006  -  bursă de cercetare „Andrew G. Mellon"  la Maison des Sciences de l'Homme, Paris

Martie 2014 - stagiu de cercetare la Universitatea din Viena

Martie 2015 - stagiu de cercetare la Universitatea din Viena

 

Proiecte de cercetare naționale (în calitate de responsabil științific)

2003-2005 "Resurse naturale și habitat în bazinul Someșurilor, mil. I a. Chr. - mil I p. Chr.", grant CNCSIS nr.1717: 95 000 000 lei (director de grant)

 

2009 - prezent, proiecte anuale de cercetări arheologice în siturile UNESCO: cetățile dacice din Munții Orăștiei, finanțate de Ministerul Culturii din România

2012 "Proiect multiannual de cercetări arheologice în Cetățile dacice din Munții Orăștiei" derulat de Ministerul Culturii din România (responsabil științific)

 

Proiecte de cercetare internaționale:

2010 - grant personal de finanțare a publicării volumului G. Florea, Dava et oppidum, Ed. Academiei române, Cluj, 2011, în cadrul proiectului ALIA, finanțat de CAORC Washington DC, « Andrew G. Mellon » Foundation si Maison des Sciences de l'Homme (Paris) : 2000 EUR.

 

FWF P23975 Von der Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II/I (2012-2014) - Universitatea din Viena (Director, Prof. Dr. Fritz Mitthof) (membru al echipei de cercetare)

 

 Redescoperirea capitalei dacice Sarmizegetusa Regia: cercetările din perioada 1805-1920 (2014-2015). - grant (CAPACITĂȚI) de  cooperare bilaterală România - Austria, cu Universitatea din Viena (director pentru partea română), finanțat de UEFISCD (Romania): 27 637 RON

 

Limbi străine cunoscute:

Franceză, engleză - bine (scris, citit, vorbit)

Maghiară, spaniolă - slab (scris, citit, vorbit)

  •