Prof. dr. EGYED Péter

Prof. dr. EGYED P�ter

  • domenii de competenţă: Teoriile filosofice ale libertăţii, kantianismul, istoria filosofiei maghiare din Transilvania, filosofia dreptului minoritar
  • e-mail: egyedpeter[at]yahoo.com
A szabadság a filozófiában (Libertatea în filosofie)A szabadság a filozófiában (Libertatea în filosofie)
(Editura Pallas-Akadémia, Miercurea-Ciuc, 2003, 973-665-014-06)
Bretter György filozófiája (Filosofia lui Bretter György)Bretter György filozófiája (Filosofia lui Bretter György)
(Pro Philosophia, Cluj-Napoca, 2008, 978 -973-87781-5-3)
Látlelet (Anamneză)Látlelet (Anamneză)
(Kalota, Cluj-Napoca, 2005, 973-9916- 24-4)
A jelenlétről (Despre prezenţă)A jelenlétről (Despre prezenţă)
(Komp-Press, Cluj-Napoca, 2003, 973-97661 – 6-1)
Az ész hieroglifái (Hieroglifele raţiunii). Studii şi eseuriAz ész hieroglifái (Hieroglifele raţiunii). Studii şi eseuri
(Kriterion–Regio, Bucureşti, 1993, 973- 26-03449-6)
Szabadság és szubjektivitás (Libertate şi subiectivitate)Szabadság és szubjektivitás (Libertate şi subiectivitate)
(Komp-Press, Cluj-Napoca, 2003, 973-9373-42-9)
A szenvedés kritikája (Critica suferinţei)A szenvedés kritikája (Critica suferinţei)
(Facla, Timişoara, 1980, )
A közösségről – a hagyományos, valamint a kommunitarista felfogásban. (Despre  comunitate – în discursul tradiţional, respectiv comunitarist)A közösségről – a hagyományos, valamint a kommunitarista felfogásban. (Despre comunitate – în discursul tradiţional, respectiv comunitarist)
(Scientia Kiadó, Cluj-Napoca, 2005, 973-7953-53)