CV
Conf. dr. Eduard NEMETH

Adresa: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

                Facultatea de Istorie şi Filosofie

                Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie

                Str. M. Kogălniceanu 1

                400084 Cluj-Napoca, România

e-mail: eddienemeth@yahoo.com

Web: http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/eduard_nemeth.html

 

Şcoli absolvite

bacalaureat la Liceul de filologie-istorie Timişoara 1981

 licenţă la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1985

 doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2002

 

Cariera profesională

2012 - prezent: conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie

1998-2011: lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie

1988-1998: profesor de istorie, director adjunct (1990-1997), director interimar (1997-1998) Şcoala generală 9, Timişoara

1985-1988: Profesor de istorie, Şcoala generală 4, Anina (jud. Caraş-Severin)

 

Domenii ştiinţifice de interes

Istoria romană, istoria şi arheologia provinciilor romane, istoria armatei romane, frontierele Imperiului Roman

 

Granturi conduse

 • Grant CNCSIS, cod 335/2000, tema: "Sisteme de fortificare din vestul şi nord-vestul României în mileniul I î.d.Hr. - mileniul I d. Hr."
 • Grant CNCSIS PN II_IDEI_PCE_2576, 2008-2011, tema: "Graniţa de sud-vest a Daciei romane - frontieră a Imperiului Roman: drumuri strategice, fortificaţii şi elemente de paleopeisaj"

 

Burse de cercetare

 • Bursă Erasmus/Socrates pentru teza de doctorat la Universitatea din Heidelberg, Germania, Seminar für Alte Geschichte (1999)
 • Burse Alexander von Humboldt la Universitatea din Heidelberg, Germania, Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik şi Institut für Klassiche Archäologie (2003-2004, 2006, 2009, 2012, 2015)

 

 

Conferinţe la invitaţie

 • „Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien in der Römerzeit", Eötvös Lorand Universitz Budapest, Hungary, Departamentul de Arheologie, aprilie 2006.
 • „Die Provinz Dakien. Eroberung, Einrichtung und Ausbau", Karl Franzens University Graz, Austria, Institut für Archäologie, mai 2010.
 • „Das vorrömische Dakien in seinem letzten Jahrhundert vor der römischen Eroberung", Universitatea Erfurt , Germania, aprilie 2012.
 • „Das römische Dakien, ein Überblick", Universitatea Erfurt , Germania, aprilie 2012.
 • „Dakien, eine Provinz an der Peripherie des Imperium Romanum", Universitatea din Bonn, Germania, ianuarie 2017.

 

Comunicări la congrese internaţionale importante

 

 • „Gestempelte Amphorenhenkel von Tibiscum", Rei Cretariae Romanae Fautorum, Timişoara, România 1994.
 • „Die neuen Ausgrabungen im Auxiliarkastell vom Varadia-Pusta",  The 19th Congress of Roman Frontier Studies, Pécs, Ungaria, august 2003.
 • „Änderungen und Truppenversetzungen an der Westgrenze Dakiens von Trajan bis Antoninus Pius", The 20th Congress of Roman Frontier Studies, Leon, Spania, septembrie 2006.
 • "Does history repeat itself? The Roman frontiers from the viewpoint of a European archaeologist today", The 21st Congress of Roman Frontier Studies, Newcastle, Marea Britanie, august 2009.
 • "The Southwestern Limes of Roman Dacia and Beyond - New Surveys and Excavations", The 22nd Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, septembrie 2012.
 • "Close Encounters at the Roman Frontiers during the Principate", The 23rd Congress of Roman Frontier Studies, Ingolstadt, Germania, septembrie 2015.
 • "Augustus, Tiberius und die Daker", Konferenz "Tiberius in Illyricum", Budapesta, Ungaria, ianuarie 2016.
 •