Lista de publicaţii
Profesor emerit dr. Doru RADOSAV

 

Cărţi de autor:

Sătmarul în anul Marii Uniri.1918, Cluj-Napoca, Argonaut, 2018.

Cartea cu prieteni. Solidarități intelectuale interetnice în Transilvania secolului al XVII-lea, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2016, 403 p.

Istoria din memorie. Ȋncercări de istorie orală, Cluj-Napoca/ Gatineau, Argonaut/ Symphologic Publishing, 2016, 345 p.

Imagini, sensibilităţi, reprezentări (secolele XVII-XIX). Încercări de istorie, cultură,     Cluj-Napoca, Editura Argonaut-Mega, 2015.

Cultură şi Umanism în Banat, sec. XVII, Timişoara, Editura de Vest, 2003, 300 p.;

Arătarea Împăratului. Intrările imperiale în Transilvania şi Banat, sec. XVIII-XIX. Discurs şi prezentare, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Editura Dacia, 2002, 194 p.;

Sentimentul religios la români. Secolul XVII-XX. Cluj-Napoca, Dacia 1997, 346 p.;

Carte şi societate în secolul XVII-XIX, Oradea, Fundaţia Celor Trei Crişuri, 1995, 307 p.;

Catalogul cǎrţii vechi româneşti din nord-vestul Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura   Philobiblon, 1995, 113 p.;

Donbas - o istorie deportatǎ, Germania, Ravensburg, 1994, 163 p.;

Oraşul Satu-Mare,  Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984, 111 p.

 

Volume in colaborare:

És senki se tudja, miért Donbász. Egy deportált tӧrténelem, Szatmárnémeti,  Kiadja Romániai Német Demokrata Fórum Észak - Erdélyi Regionális Szervezete, 2016, 357 p. (in colab. cu H. Berner).

 Scientia et Pietas. Collegium Claudiopolitanum Societatis Jesu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 153 p., (în colab. cu I. Costea)

 Und Keiner Weiss Warum. Eine Deportierte Geschichte, Ravensburg, Ed. Gebhart, 1996, 325 p. (în colab. cu H. Berner)

  Fondul S. Fond secret, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, 380 p.; (în colab. cu I. Costea şi I. Kiraly)

1918 în Sătmar. Cluj-Napoca, Presa Universitarǎ Clujeanǎ, 1996, 198 p.; (în colab cu V. Ciubotă)

Judeţul Satu Mare: monografie, Bucureşti, Editura Sport - Turism, 1981; (în colab. cu V. Săvinescu)

 

Volume colective:

Scrisul istoric la români (XV-XXI). Sinteză de  istoriografie, București, Editura  Academiei, 2018;

Kulturraum Banat, Deutsche Kultur in einer europaischen Vielvolkerregion, Editura Klartext, Essen, 2007;

Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional (editor Ruxandra Cesereanu), Editura Polirom, Iaşi, 2006, 216 p.;

Istoria Transilvaniei, vol II (1541- 1711), Institutul Cultural Român, Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005, 450 p.;

Rezistanţa anticomunistă din Apuseni: grupurile "Teodor Şuşman", "Capotă Dejeu", "Cruce şi spadă", studii de istorie orală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, 246 p.;

Dictionary of the Dissidents 1956-1989, Warsaw, 1999;

Memorandul 1892-1894, Editura Progresul Românesc, Bucureşti, 1994, 342 p.;

Cultură şi societate în epoca modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1990, 304 p.;

Lupta românilor sătmăreni pentru libertate şi unitate naţională 1848-1918, Bucureşti, 1988, 575 p.;

Civilizaţie medievală şi modernă românească,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, 401 p.;

 Stat. Societate. Naţiune. Interpretări istorice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, 418 p.

 

Volume coordonate:

Tentaţia istoriei. In memoria profesorului Pompiliu Teodor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, (în colab. cu Nicolae Bocşan şi Ovidiu Ghitta), 672 p.;

Introducere, îngrijire ediţii, note şi comentarii la Ioan Lupaş, Istorie bisericească a românilor ardeleni, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995.

 

Studii şi articole (selectiv):

The Ground level Memory of War. A cultural Reading , în Philibiblon, 1/2018 (ISI)

Construcția istoriografică a României. Câteva repere. în Anuarul Istoriografic al României, IV/2014, Cluj-Napoca, Argonaut, 2018, p. V-XXXIII.

Ioan Lupaş - un istioriograf creştin. Câteva referiri teoretice şi metodologice în Tabor, An XI, nr. 7, iulie 2017, pp.44-54.

,,De amicitiaeˮ. Câteva repere istorice și intelectuale ale culturii prieteniei în Patru decenii în slujba documentelor. In memoriam Bujorel Petru Dulgău, Oradea, Ed. Arca, 2017, p.53-69.

Cartea profesorului: ,,ultima carteˮ  în Pompiliu Teodor și lumea prin care a trecut. (coord.Corina Teodor), Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2016, p.216-220.

De la istoria locală la...istorie mondială în Anuarul Istoriografic al României, III/2013, Cluj-Napoca, Argonaut, 2016, p.V-IX.

Timpul istoric ca timp al istoricului, în Istoria ca Datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta),
Cluj-Napoca, Academia Română, Centru de Studii Transilvane, 2015, pp. 91-104

Periodizarea istoriei României în contextul istoriei universale în Anuarul Istoriografic al României, II/2012, Cluj-Napoca, Argonaut, 2015, p. V-VII.

Secret Collectionsˮ in Romanian Libraries in Early Communism în  Vernetztes Wissen. Online. Die Bibliothek als Managementaufgabe, Berlin, Boston, Walter de Gruyter, 2015, p.363-371 (ISI).

Solidarităţi şi itinerarii intelectuale, interetnice în Banatul secolului al XVII-lea. Câteva exemple, în Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice,
(Ed. M. Spăriosu şi V. Boari), Iaşi, Institutul European, 2014, pp 155-167.

Cele două chipuri ale Av. Vasile Lucaciu (1852-1922): OMUL-IDEE şi OMUL-STATUIE, în Fascinaţia trecutului: Omagiu istoricului SIMION RETEGAN, Cluj-Napoca, Editura Mega şi Editura Argonaut, 2014, pp. 128-135.

Un proiect istoriografic între rigoare şi inovaţie, în Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală şi modernă. Omagiu Profesorului Avram Andea,(Editori D.Radosav şi R. Mârza) Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, pp. 11-26.

,,Memoria de josˮ a războiului,  în AIO- Anuarul Intitutului de Istorie Orală, XIV, 2014.

Trecutul de lângă noi. Istoria orală și comunitățile locale, în AIO- Anuarul Intitutului de Istorie Orală, XIII, 2014.

Uzul şi abuzul de istorie şi memorie în trei descompuneri în Interferenţe ştiinţifice şi culturale (coord. L.L.ALBU) Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2012, pp 46-52(Editură recunoscută CNCSIS)

Psalt-lire" sau despre lectura psalmilor  în Psaltirea Renascentistă Franceză (ed. M. V. Diaconescu, St.Bratosin, I. Coman), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2012, pp. 397-403

Ion Raţiu - un model de intelectual democrat, în Intelectualii şi puterea, Iaşi, Institutul European, 2012, pp. 291-309.

Repere ale învăţământului superior din Cluj în secolul al XVII-lea, în O. Ghitta (coord.), Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, pp. 31-41.

Omul nou în comunism ca istorie trăită: copilăria,  „Oameni în comunism. De la discursul ideologic la realităţile sociale", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 255-280

Culture de la collection. Sur les initiatives muséales en Transylvanie au  XVIIIe  siécle, p.91 în Transylvanian Review, nr. 1-2011( Revistă ISI)

De la locurile memoriei la memoria locurilor în AIO- Anuarul Intitutului de Istorie Orală, XI, 2011, pp. 5-29.

Pompiliu Teodor-profesor și istoric (1930-2001) în ,,In Memoriam Pompiliu Teodorˮ, Deva, Ed. Cetate, 2011, p.13-18.

Istoria orală şi etnotextul: afinităţi subiective în AIO- Anuarul Institutului de istorie Orală, Cluj-Napoca, X-2010, pp. 5-25; (Revistă B)

O temă  a "marii dezbateri" din Româmia (secolul XIX-XX):ţărănismul, în Călător prin istorie. Omagiul profesorului Liviu Maior la 70 de ani, Cluj-Napoca, Centrul de studii Tranislvane, 2010, pp. 441-461

Historical Time as Historian' s time  în Philobiblon, XV, Cluj-Napoca,    Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 467-485, (Revista B+, BDI)

 „Rugăciunea la români. Câteva consideraţii istorico-etnologice, în „România Occidentalis- România Orientalis", Cluj- Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Ed. Mega, 2009, pp. 535-553.

Landmarks in Higher Education in 17 th Century Cluj" în Transylvanian Review, XVIII, nr.4, Winter 2009, pp 21-32 ; (Revistă ISI)

„Holocaustul: istorie, memorie, reprezentare. Câteva Consideraţii" în Depoziţii despre viaţă şi moarte. Holocaustul din Nord-Vestul Transilvaniei. Cercetare de istorie orală, Cluj-Napoca, Argonaut 2009, pp. 5-27;

„L'ambiente del XVIII secole e il modello culturale dei Gesuiti Il case del Banato" in Antonio Rossevino. i gesuiti e la loro eredita culturale in transilvania, Biblioteca Instituti Histroica S. I. vol. 67, Roma, Institutum Historicum Societatis Jesu, Borgo S. Spirito, 2009, pp. 121-127;

Life as an After Ego. Petrea Icoanei: Travesties and Clandestinity in the Anticomunist Resistance Movement" în Philobiblon, vol XIII, Cluj University Press, 2008, pp. 361-388;

La Résistance anticommuniste en Roumanie 1944-1989" în Communisme, nr 9/ 92, Paris, Editura L΄Age d΄ Homme, 2007, pp 55-65;

Die Kultur des Banats im 17. und 18. Jahrhundert und die europaische Gelehrtenrepublik" în Kulturaum Banat. Deutsche Kultur in einer europaischen Vielvolkerregion,  Essen, Klartext, 2007;

Rezistenţa antiarmată comunistă din România între istorie şi memorie" în Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

„De la mărturia orală la depoziţie sau două modalităţi de apropriere (asumpţiune) a trecutului" în AIO. Anuarul de Isotrie orală, VIII, Presa universitară clujeană, Cluj Napoca, pp. 5 - 10;

„Memorie şi eveniment. Câteva consideraţii" în AIO. Anuarul de Istorie orală, VII, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pp. 7 - 43

Holocaustul între istorie şi memorie. Cîteva consideraţii" în AIO. Anuarul de Istorie orală, VI, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2006;

„O sensibilitate sudică a memoriei şi oralităţii" în AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, V, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  2005;

„Petrea Icoanei. Travesti şi clandestinitate în mişcarea de rezistanţă anticomunistă" în AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004;

„Les entrées royal in Transylvania and Banat (sec XVIII-XIX)" în Colloquia, Journal of Central European Studies, sec XXI, nr. 1-2, Cluj University Press, Cluj-Napoca,  2004;

„Pompiliu Teodor - profesor şi istoric 1933-2001" în Tentaţia istoriei, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003;

„Ierarhul şi Monarhul: o întâlnire admirabilă la 1852" în Mitropolitul Andrei Şaguna, 1873-2003: in memoriam, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003;

„The Anticomunist Resistance in Romania 1944-1989" în Historiké Studie, 42, Bratislava; 2002;

„Les „Entrées royales" in Transylvania and the Banat (18th - 19th century). Discourse and Representation" în Philobiblon, vol IV-VII, Romania University Press, 2002;

„O perspectivă asupra rezistenţei anticomuniste din România 1944-1989" în Istoria ca experienţă intelectuală, Editura Universităţii Oradea, 2001;

„Biografie şi istorie în sec XX" în AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, Vol I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999;

„Nevoinţele scrisului. Cultură şi credinţă în spaţiul românesc în sec XVIII-XIX" în Teologie şi cultură transilvăneană în contextul spiritualităţii europene, sec.  XVI-XIX, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999;

„Nevoinţele scrisului" în Steaua, nr. 11-22, Cluj-Napoca, 1998;

„The Way of Redemption. Books and Religion Sentiment in the XVIII th Century", Philobiblon, nr. 2, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1997;

„Lucian Blaga şi Biblioteca Centrală Universitară" în Eonul Blaga. Întâiul veac, Editura Albatros, Bucureşti, 1997;

„Istorie şi politică" în Steaua, nr. 7-8, Cluj-Napoca, 1996;

„La Bibliothéque Centrale Universitaire „Lucian Blaga" de Cluj-Napoca. Bref historique", Transylvanian Review, 4, nr. 2, Cluj-Napoca, 1995, p.14-28;

„Books and Religions Feeling in the XVIIIth century" în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1995;

„Donbas - o istorie deportată. O tentativă de istorie orală" în Analele Sighet. Instaurarea comunismului între rezistenţă şi opresiune. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1995;

„Une perspective sur le recherche de la culture populaire dans la pèriode de l'entre les deux guerres", Colloquia, Journal of Central European Studies I, No. 1, Cluj University Press, Cluj-Napoca 1994;

„Spada feudal-timpurie de la Vetiş (jud. Satu Mare)" în Satu Mare - Studii şi comunicări, VII-VIII, 1987;

„Manuscrise româneşti din secolul XVIII în părţile sătmărene" în Satu-Mare - Studii şi comunicări, V-VI, Satu Mare, 1981;

„Aspecte ale învăţământului românesc din secolele XVIII-XIX" în Satu Mare - Studii şi comunicări, IV, Satu Mare, 1981;

 „Consideraţii istorice asupra ethosului românesc din Ţara Oaşului" în Mărturii. Evocări. Editura Episcopiei Ortodoxe, Oradea, 1981;

„Manuscrise româneşti din secolul XVIII în părţile sătmărene în Satu-Mare" în Studii şi comunicări, V-VI, Satu Mare, 1981;

„Consideraţii istorice asupra ethosului românesc din Ţara Oaşului" în Mărturii. Evocări, Editura Episcopiei Ortodoxe, Oradea, 1981;

„Aspecte ale învâţământului românesc din secolele XVIII-XIX în Satu Mare", Studii şi comunicări, IV, Satu Mare, 1981;

„Cópii-manuscrise ale Cazaniei lui Varlaam în nord-vestul Transilvaniei" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Series Historia, nr. 2, Cluj-Napoca, 1980;

„Virtuţi istorice sătmărene" în  Şcoala sătmăreană, Satu Mare, 1980;

„Un sătmărean la curtea domnească a lui Mihai Viteazul (1599)" în Geneze, Satu Mare, 1979;

„Cărturarul Moise Sora Novac şi revoluţia de la 1848 în Transilvania", Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, XI, Cluj-Napoca, 1978;

„Aspecte istorico-etnografice ale viticulturii în ţinuturile sătmărene" în Museum, Piteşti, 1978 (în colaborare);

Conceptul de libertate în viziunea Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922)" în Geneze, Satu Mare, 1978;

„Premize teoretice ale gândirii social-politice a Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922)" în Geneze, Satu Mare, 1977;

„Un tratat necunoscut (1663) a lui Gabriel Ivul", Banatica, vol III, Reşiţa, 1973.

 

  Prefeţe, postfeţe, editoriale (selectiv):

Prefaţă la I. Xentofontov Războiul sovieto-afgan. 1979-1989, Iaşi, Lumen, 2011

Prefaţă la I. Pop Memorie şi suferinţă: consideraţii asupra literaturii memorialistice a universului concentraţionar, Cluj, Argonaut, 2010

Prefaţă la G. Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia română 1965-1989, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003;

Prefaţă la C.Jurj, C. Budeancă, Suferinţa nu se dă la fraţi, Mărturia Lucreţiei Jurj despre rezistenţa  anticomunistă din Apuseni, 1948-1958, Cluj, Editura Dacia, 2002;

Postfaţă la P. Teodor, Introducere în istoria istoriografiei româneşti, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002;

Prefaţă la Ilie Lazăr - un destin exemplar al mişcării naţional-ţărăniste; la Ilie Lazăr -  Amintiri, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000;

Prefaţă la I. Lupaş, Istoria biserciească a românilor ardeleni, Cluj-Napoca, Ed. Dacia,1995

Editoriale în AIO. Anuarul Institutului de Istorie (2001-2010).

  •