Lista de publicaţii
Lect. dr. Dacian DUNA

CĂRŢI - AUTOR (C)

1. Dacian Duna, Integrare contra fragmentare: Studii de securitate europeană (2000-2005), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006, 179 p.

 

CĂRŢI - CO-AUTOR

1. Regiune şi regionalizare în Uniunea Europeană / Ilie Ceuşan, Dorin Dolghi, Dacian Duna... ; coord.: Vasile Puşcaş, Adrian Liviu Ivan, Institutul Cultural Roman, Cluj-Napoca, 2004, 156 p.

 

CONTRIBUŢII ÎN VOLUME CU MAI MULŢI AUTORI:

1. Cross-Border Co-operation in the Balkan-Danube Area: An Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, Council of Europe, ISIG, Gorizia, 2003, 296 p. Disponibil şi în format electronic: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/Documentation/Library/Transfrontier_Cooperation/tfc_English_SWOT.pdf

 

CAPITOLE ÎN CĂRŢI (CC)

1. Dacian Duna, Valentina-Tania Duna, "War, migration and societal security: the case of the Iraqi Kurdish diasporas in Europe", în Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş, Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border, Debrecen/Oradea, IERS, 2011, pp. 233-246.

2. Dacian Duna, „Evoluţia istorică a cooperării politice europene în materie de politică externă, de securitate şi apărare până la Tratatul de la Lisabona", în Constantin Hlihor (edit.), Relaţii internaţionale şi istorie. Omagiu profesorului Constantin Buşe, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, pp. 126-138.

3. Dacian Duna, "Teoriile integrării europene şi reflecţiile lor asupra Politicii Externe şi de Securitate Comună", în Flore Pop, Sergiu Gherghina (ed.), Uniunea Europeană după 50 de ani: între entuziasmul extinderii şi aprofundarea integrării, Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, 113-130.

4. Dacian Duna, "Politica de Vecinătate Europeană şi noile dimensiuni ale securităţii europene", în Flore Pop, Sergiu Gherghina (coord.), Provocarea europeană: Proceduri şi implicaţii ale aderării României, Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, pp. 103-126.

5. Dacian Duna, "The EU and its neighbourhood: the new regional security dimensions of Europe", în Simion Costea (coord.), For a Stronger and Wider European Union, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, pp. 213-231.

6. Dacian Duna, „Principiul diferenţierii regionale în politica externă şi şi de securitate comună a UE", în Vasile Puşcaş şi Adrian Liviu Ivan (coord.), Regiune şi regionalizare în Uniunea Europeană, Institutul Cultural Roman, Cluj-Napoca, 2004.

7. Cross-Border Co-operation in the Balkan-Danube Area: An Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, Council of Europe, ISIG, Gorizia, 2003, 296 p. Disponibil şi în format electronic: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/Documentation/Library/Transfrontier_Cooperation/tfc_English_SWOT.pdf

8. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, "The Evolution of the International Relations since the Westphalia Treaty: A Diachronic Analysis" ("Evoluţia relaţiilor internaţionale de la tratatul de la Westphalia: o analiză diacronică"), în Vasile Puşcaş (edit.), International Studies at the Beginning of the 21st Century, Tomorrow's Romania Publishing House, Bucureşti, 2002, pp. 11-35.

9. Dacian Duna, "Current Debates on EU Common Foreign and Security Policy and Crisis Management" ("Dezbateri contemporane asupra Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE şi managementului crizei"), în Vasile Vese, Adrian Liviu Ivan (coord.), Paradigme în relatiile internationale, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2001, pp. 294-320.

10. Dacian Duna, "State naţionale şi organizaţii internaţionale de securitate: Raporturi post-Kosovo", în Vasile Docea (edit.), Colocvii politice I, Presa Universitară Română, Timişoara, 2001.

11. Dacian Duna, "The Policy of the Euro-Atlantic Organisations in Central and Southeast Europe" ("Politici ale organizaţiilor euro-atlantice în Europa Centrală şi de Sud-Est") în Vasile Puşcaş (edit.), Central Europe since 1989, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 200-223.

12. Vasile Puşcaş, Dacian Duna et al, "Romania and the European Integration (1990-1999)", în Popa, Vasile and Popeti, Corneliu C. (ed.), European Paradigms, Central European Academy of Science and Art, Propeller-Verlag, Berlin, 2000, pp. 273-294.

13. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, "Geoeconomic and geocultural trends in the Context of Globalization. Case Studies: Central Europe and the Mediterranean" ("Tendinţe geoconomice şi geoculturale în contextul globalizării. Europa Centrală şi Mediterana"), în Vasile Puşcaş (edit.), Central Europe since 1989, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 64-78.

14. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, "Security Dilemmas in South Eastern Europe" ("Dileme de securitate în Europa de Sud-Est"), în Vasile Popa (edit.), La Diplomatie de la paix en Europe, Belgrad-Timisoara, 1998, pp. 83-91.

 

MANUALE(M)/SUPORT DE CURS

1. Dacian Duna, Introducere în ştiinţe politice, suport de curs, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB, Cluj-Napoca, 2012.

2. Dacian Duna, Introducere în geopolitică, suport de curs, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB, Cluj-Napoca, 2012.

3. Dacian Duna, Comunicare şi securitate în relaţiile internaţionale, suport de curs pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, UBB, Cluj-Napoca, 2012.

4. Dacian Duna, Securitate naţională şi securitate internaţională, note de curs, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB, Cluj-Napoca, 2005-2006.

5. Virgiliu Ţârău, Dacian Duna, Caiet de seminar pentru Istoria şi Teoria Relaţiilor Internaţionale, Facultatea de Istorie şi Filozofie, UBB, Cluj-Napoca, 2005.

6. Mihaela Luţaş, Dacian Duna, Economie politică internaţională, suport de curs pentru Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, UBB, Cluj-Napoca, 2003-2004.

7. Mihaela Luţaş, Dacian Duna, Instituţii financiare internaţionale, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, UBB, Cluj-Napoca, 2001-2002.

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE

1. Dacian Duna, Raul-Ciprian Dăncuță, „Un serviciu de informaţii al Uniunii Europene - necesitate sau utopie? (II)", în Pulsul Geostrategic, nr. 124, miercuri 20 iunie 2012, pp. 24-28.

2. Dacian Duna, Raul-Ciprian Dăncuță, „Un serviciu de informaţii al Uniunii Europene - necesitate sau utopie? (I)", în Pulsul Geostrategic, nr. 123, Marţi 5 iunie 2012, pp. 25-32.

3. Dacian Duna, The EU: the power of norms or the norms of power?, in Romanian Journal of Security Studies, Oradea Univ. Press, 2011.

4. Dacian Duna, Valentina-Tania Duna, "The Kurds and the global struggle for the Iraqi oil", în Romanian Journal of Security Studies, Oradea Univ. Press, 2011.

5. Dacian Duna, Valentina-Tania Duna, „De la costofwar.com la occupywallst.org - geopolitica crizei sistemului global", în Geopolitica, Anul IX, nr. 43, Bucureşti, 2011, pp. 211-220.

6. Dacian Duna, Ioana Strat, Valentina-Tania Duna, "An overview of the EU's CFSP. Conflicts, minorities and enlargement", în European Union, Ethnic Minorities and Integration Issues, ISIG Journal - Quarterly of International Sociology , Gorizia, vol. XX, nr. 2, 2011, pp. 202-219.

7. Dacian Duna, "Defining the European Union as a global security actor", în Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies, vol. 10, Autumn 2010, pp. 11-20.

8. Dacian Duna, "The CSFP in the European integration theories: from intergovernmentalism to consociationalism", în Romanian Journal of Security Studies, Oradea University Press, vol. 1, No. 1, Autumn 2010, pp. 40-53. Disponibilă online: http://rjss.ro/archive/volume-1/

9. Dacian Duna, "Approaching the Northern and the Southern Neighbours of the European Union", în Eurolimes, Vol. 7, editat de Dorin Ioan Dolghi, Gilles Rouet, Zsolt Radics, Europe and the Neighbourhood, Journal of the Institute for Euroregional Studies, Oradea-Debrecen, Spring 2009, pp. 10-22.

10. Dacian Duna, Valentina-Tania Secheşan, „Turkey's Accession to the European Union: the Kurdish Problem", în Geopolitica, anul VI, nr. 25 (1/2008), pp. 66-75.

11. Dacian Duna, „India şi geopolitica Asiei de Sud şi Sud-Vest", în Geopolitica, anul III - nr. 11, Bucureşti, 2005, pp. 222-230.

12. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, "Space and Territoriality in International Relations" ("Spaţiu şi teritorialitate în relaţiile internaţionale"), modul în cadrul proiectului Teaching International Relations Online, Östeuropa Institute, Berlin, 2002 (disponibil în format CDROM).

13. Dacian Duna, „Uniunea Europeană şi Politica Vecinătăţii Europene: dimensiunea sudică", in Geopolitica, Bucureşti, anul III - nr. 9-10, 2005, pp. 101-108.

14. Dacian Duna, "Raport de cercetare, Grant: Securitatea Europeană în contextul globalizării relaţiilor internaţionale", în Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, Număr Special 2005, ISSN 1582-1218. Disponibilă şi în format electronic: frf.cncsis.ro/documente/492Raport_de_Cercetare%20duna.doc

15. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, „Il rapporto tra la cooperazione internazionale e la sovranita nazionale. Un aprocio comparativo a partire da Westfalia" ("Raportul dintre cooperarea internaţională şi suveranitatea naţională. O abordare comparativă după Westphalia"), in Westfalia si complica - Organizzazioni mondiali ed individuo come produttori di globalizzazione e riconciliazione, Futuribili, nr. 1-2/2003, ed. Franco Angelli, Milano, pp. 107-125.

16. Vasile Vese, Dacian Duna, "Transnistria and the Geopolitical Condition of Moldova", ISIG Magazine, Gorizia (Italia), nr. 1 / June 2002. Disponibilă şi în format electronic: http://www.isigmagazine.isig.it/lib/files/isig_mag_bollettino_it_1521_pdf_.pdf

17. Dacian Duna, "Terorismul şi noua tentaţie totalitară", in Integrarea, Cluj-Napoca, nr. 7, 4 octombrie 2001.

18. Dacian Duna, "Pre-requisites for peace and nation building in Kosovo" ("Precondiţii pentru pace şi construcţia naţiunii în Kosovo"), în rev. Aletheia, Oradea, 2001.

19. Dacian Duna, "Spre Occident sau spre Accident?", in Avertisment de Nord-Vest, Cluj-Napoca, nr. 7 (72), 7-13 decembrie 2000.

20. Dacian Duna, "Identitate şi geografie electorală", in Avertisment de Nord-Vest, Cluj-Napoca, nr. 6 (71), 23-29 November 2000.

21. Dacian Duna, "Zona gri", in Avertisment de Nord-Vest, Cluj-Napoca, nr. 5 (70), 16-22 noiembrie 2000.

22. Dacian Duna, "Romania şi destinul ei european", in Avertisment de Nord-Vest, Cluj-Napoca, nr. 4 (69), 8-15 noiembrie 2000.

23. Dacian Duna, "Reformă şi stabilitate regională", in Avertisment de Nord-Vest no. 3 (68), 1-7 noiembrie 2000.

24. Dacian Duna, "În Balcani memoriile sunt fixe, numai graniţele se schimbă", in Dosarele Istoriei, Bucureşti, nr. 3/2000.

25. Dacian Duna, "Consiliul de Securitate - organismul forte al ONU. Veto: cum si de ce?", in Dosarele istoriei, Bucureşti, nr. 2/2000.

26. Dacian Duna, "I.C.E. şi Tratatul româno-ungar. Abordări la problema drepturilor minorităţilor naţionale" ("C.E.I. and Romanian Hungarian Treaty. Approaches to the Rights of National Minorities Issue"), in The Romanian-Hungarian Treaty (1996) and the National Minority Issue (A Case Study), în "East" - Political Science Review Cluj (Electronic Journal), Issue No. 3, 1999.

27. Dacian Duna, "Securitate în Europa de Sud-Est. Impactul conflictelor asupra mediului strategic regional şi continental", în Analele Universitatii din Oradea - Drept, Oradea, 1998, pp. 306-313.

 

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE (Vn)

1. Dacian Duna, "Situarea geopolitică a Indiei şi contextul geostrategic asiatic", volumul conferinţei Universităţii Bogdan Vodă, Interprint, Baia-Mare, 2000.

2. Dacian Duna, "Implicaţiile crizei din Kosovo asupra noului concept strategic al NATO", volumul conferinţei Universităţii Bogdan Vodă, Interprint, Baia-Mare, 1999.

 

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

1. Dacian Duna, Valentina-Tania Duna, "War, migration and societal security: the case of the Iraqi Kurdish diasporas in Europe", în Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş, Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border, Debrecen/Oradea, IERS, 2011, pp. 233-246.

2. Vasile Puscas, Dacian Duna, "Cross-Border Co-operation in the Balkan-Danube Area (2002-2005) - Romania - Bulgaria, Hungary, Moldova, Serbia and Montenegro", Report for Council of Europe Conference Rethinking cross-border cooperation in the Balkan-Danube Area Sofia, 29-30 September 2005.

3. Vasile Puşcaş, Dacian Duna, „New developments of International Relations Curricula" ("Noi dezvoltări în curricula relaţiilor internaţionale"), în Christian Chiscop, Roxana Georgescu (ed.), International relations: Updating Studies and Training, Editura Semne, Bucureşti, 2002, pp. 85-97.

4. Dacian Duna, "Arms trade. Areas of risk: South Eastern Europe and South Asia" ("Comerţul cu arme. Zone de risc: Europa de Sud-Est şi Asia de Sud"), în Rethinking One Step Towards, Selected Conference Papers, St. Petersburg, 1998.

5. Dacian Duna, "The CSFP in the European integration theories: from intergovernmentalism to consociationalism", cea de-a XVI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională Intelligence pentru secolul XXI: analiză şi decizie strategică într-un mediu de securitate complex, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", Bucureşti, 12 noiembrie 2010. Lucrare publicată în format CD-ROM.

  •