Lista de publicaţii
Conf. dr. Constantin BĂRBULESCU

Cărţi

Imaginarul corpului uman. Între cultura ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX), Ed. Paideia, Bucureşti, 2005, 270 p.

 

Cărţi în colaborare

Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005, 170 p. [în colab. cu Vlad Popovici]

 

Studii şi articole

 în reviste de specialitate din ţară

"Morts et vivant. Tombes et cimetiere a Oniceşti", în Transylv.Rev., 10, nr. 3, 2001, p. 28-37.

"Istoria unui şantier ştiinţific: imaginarul corpului uman", în CAI, 1, nr. 1, 2002, p. 99-122.

"The substances of human body in the peasant body imaginary. A case study", în Symposia. Caiete de etnologie şi antropologie. Aius, Craiova, 2003, p. 391-408.

"Reprezentările menstruaţiei şi ale sângelui menstrual. Studiu de caz", în CAI, II, nr. 4, 2004, p. 147-159.

"Modernizarea lumii rurale româneşti. Dimensiunea igienică şi sanitară", în Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" Iaşi, tomul XLI, 2004, p. 189-203.

"Modernizarea lumii rurale din România, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Dimensiunea igienică şi sanitară. Învăţământul primar", în Anuarul institutului de cercetări socio-umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor" Craiova, tomul 5, 2004, p. 71-84.

"1 Decembrie la Cluj-Napoca (1949-2004). Anatomia unei sărbători", în Caiete de Antropologie Istorică, anul IV, nr. 1 (7), ianuarie-iunie 2005, p. 293 - 312 [coautor]. 

 

în volume de studii în ţară

"Tema degenerării rasei în literatura medicală din România la sfârşitul secolului al XIX-lea", în: Nicolae Bocşan, Teodor Nicoară, Sorin Mitu, (editori) Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală. vol. 3. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002, p. 273-290.

 

  •